افزایش مبالغ پرداختی برای دستمزد، رفاه اجتماعی و کمک اجتماعی در کوبا

 

برگردان: صفار ساعد saffaars@hotmail.com

 

- هاوانا، 23 نوامبر 2005Grandma International

 

بیش از 3 میلیون تن از مردم کوبا قرار است از افزایش جدیدی در دستمزد، که توسط دولت و به مثابه ادامه سیاست مزایای اجتماعی اعلام شده است، بهره مند شوند. بیانیه ای که در روز 22 نوامبر توسط کمیته اجرائی شورای وزیران و وزارت کار و امنیت اجتماعی صادر شد، توضیح میدهد که در طول رفورم برای دستمزد، بیش از 10 هزار اشل حقوقی مشاغل موجود در کوبا، مورد بازبینی قرار گرفته و به صورت 4472 جدول حقوقی، طرح ریزی مجدد شد.

این تصمیم از ماه دسامبر قابل اجرا بوده و 2،214،213 کارگر را با هزینه سالانه 1،259،042،204 پزو(واحد پول کوبا- مترجم) از آن بهره مند خواهند شد که بطور متوسط حاوی افزایشی به مبلغ 43 پزو برای هر کارگر میباشد.

بهبود دستمزد در کوبا، تحت شعار "از هر کس به اندازه توانائی اش، و به هر کس به اندازه کارش" به مثابه حکم دولتی ادامه خواهد یافت.

البته یک پاداش 80 پزویی ماهانه نیز برای آن دسته از کسانی که در جدول فوق لیسانسیه ها قرار دارند و همچنین 150 پزو برای آنانی که دکترا میگیرند، مقرر گشته اشت. کسانی که در بخش پروژه برای پبشرفت، به کار مشغول هستند نیز از این مزایا بهره میبرند.

برای تشویق کارگرانی که در صنف خود برای کسب مهارت عالی تر و کیفیت بهتر مدرک میگیرند، پاداشی ماهانه به مبلغ 30 پزو در نظر گرفته شده است.

با اصلاح جدید دستمزد، به 1،589،63 کارگرانی که قبلا از بالابردن حداقل دستمزد بهره مند شده بودند، افزایش دستمزد دیگری تعلق خواهد گرفت.

برای کارکنان ادارات مرکزی دولتی و مقامات اداره قدرت مردم، که شامل شهرداری ها و استانداری هاست، نیز افزایش دستمزد در نظر گرفته خواهد شد.

هزینه سالانه اقدامات جدید، باضافه افزایش حداقل دستمزد و افزایش دستمزد در بخش های درمان و آموزش که قبلا صورت گرفته بود، اکنون بالغ بر 2،848،289،618 پزو گردیده است.

این مبلغ ، در مقایسه با بودجه 13.554 میلیون پزویی 2005 که به دستمزد اختصاص داده شده است، یک افزایش 21 درصدی را نشان میدهد.

اگر چنانچه افزایش دستمزد سال 2005 را به افزایش پرداختی امنیت اجتماعی، بازنشستگی و کمک اجتماعی، اضافه کنیم، این مبلغ به یک افزایش 4.260 میلیون پزویی دیگر بالغ میگردد یعنی در عرض یکسال به 25.8 درصد بیشتر از آنچه که خانواده های کوبایی قبلا از این طرق دریافت میکردند، میرسد.

بیانیه رسمی بر این تأکید دارد که این افزایش ها به همراه ارزش گذاری دوباره پول رایج کشور (پزو)، با تأمین قدرت خرید بیشتر و بدون تغییر رابطه بین پزو و پزوی قابل تبدیل به ارز، صورت گرفته است.

کوبا پول پرداخت امنیت اجتماعی به بازنشستگان و کسانی که حقوق بازنشستگی کمتری دریافت میکردند را هفت ماه پیش افزایش داد. دولت در طول امسال هم، دستمزد، مبلغ امنیت اجتماعی، بازنشستگی و کمک اجتماعی را به 4.260 میلیون پزو افزایش داد که نتیجتا بیش از 5 میلیون تن از شهروندان کوبا از آن بهره میگیرند.

در همین رابطه، برای 762،433 نفر مردمی که امنیت اجتماعی و بازنشستگی دریافت میکنند و ازکمک مالی 150 پزویی برخوردار بوده اند، این مبلغ بالغ بر 164 پزو گردیده است.

به همین منوال، برای 443،837 نفر مردمی که امنیت اجتماعی و بازنشستگی دریافت میکنند و از کمک مالی 190 پرویی برخوردار بوده اند، این مبلغ بالغ بر 202 پزو گردیده است.

این افزایش ها، به نفع 1،206،270 تن از بازنشستگان کم درآمد و کسانی که حقوق بازنشستگی دریافت میکنند و سالانه 192،001،272 پزو هزینه دارند، شده است.

به همه خانوار هایی که کمک اجتماعی دریافت میکنند ، 10 پزوی دیگر تعلق خواهد گرفت. این افزایش، به نفع 476،512 نفر مردم با هزینه 30،844،560 پزو در سال گردیده و مبلغ حداقل کمک دریافتی را به 122 پزو میرساند.

آنگونه که فیدل کاسترو، رئیس جمهور کوبا بیان داشته است " کوبا با سرعت در حال کاهش نابرابری ها و ناعدالتی هایی است که هنوز به دنبال باصطلاح دوره بخصوص به چشم میخورند."

" ما امیدواریم که همه شهروندان بتوانند از طریق کار و بازنشستگی شان زندگی کنند، زیرا ما نمیتوانیم طبقه کارگرمان را که در طی این سالهای سخت اینقدر به کوبا خدمت کرده است، فراموش کنیم."