توطئه دیپلماسی کارگری در سیاست خارجی آمریکا:

اشاره مترجم:ایالات متحده آمریکا معمولا در امور مختلف سیاست های مدون دارد. برای مثال در زمینه مسائل کارگری و کاربرد آن در سیاست خارجی و جهت نفوذ در جنبش ها و مسائل کارگری دیگر کشورها از سیاست تدوین شده دیپلماسی کارگری بهره می جوید. همانگونه که در اینجا آلبرایت خود به آن اعتراف می کند، سفارت آمریکا در جنبش کارگری لهستان که به رهبری لخ والسا (بعدا رئیس جمهور لهستان) در دهه ی 80 در این کشور برپا شد، نقش بسیار حساس و تاثیر گذاری داشت. این دیپلماسی در کشورهای آمریکای لاتین نیز برای سالیان دراز عمل کرده و تا به امروز موفق بوده است. بخشی از این سیاست دولت آمریکا نفوذ سازمانهای جاسوسی سیا و اف.بی آی و دیگر نهادهای قدرت این کشور در تشکل های کارگری داخلی (آمریکا) و بین المللی است. سازمان های کارگری معروف از جمله

AFL-CIO

که بزرگترین تشکل کارگری ایالات متحده آمریکاست از جمله این سازمانهاست. دیگری تشکل کارگری بین المللی

است که ICFTU

AFL-CIO

فدراسیون بزرگ کارگری آمریکا در این سازمان بین المللی نفوذ بسزایی دارد.مطلبی که در زیر میآید سخنرانی مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه دولت کلینتون در سال 2000 است که در نشریه وزارت امور خارجه آمریکا درج شده است که طی آن گوشه هایی از دیپلماسی کارگری کشورش را ترسیم کرده است.

سخنان مادلین آلبرایت پیرامون فعالیت های دیپلماسی کارگری آمریکا

منبع: وزارت امور خارجه آمریکا

برگردان: المیرا مرادی

تبدیل شدن به بخشی از دولت آمریکا، ممکن است چیزی نباشد که شما در نظر داشتید، اما من فکر می کنم، این یک شراکت بسیار مهم بوده است. من فکر می کنم، این بهترین شکلي است که می شود آن را توصیف کرد.

به همین دلیل است که ما طي 18 ماه گذشته، اندازه دفتر امور بین المللی کار را سه برابر افزایش داده ایم، و به این دلیل است که ما تعداد پرسنل پست هاي کارگری سفارتخانه هایمان را 50 در صد افزایش داده ایم. و به این دلیل است که ما با شما موافقیم که افزایش در پرسنل باید همراه با افزایش شناخت دیپلومات های ما از اهمیت موضوعات کارگری باشد. در اواخر دهه 1980، پرسنل سیاسی ما در لهستان نیاز داشتند در موضوعات کارگری هم تخصص کسب کنند، و امروزه همین موضوع در باره، بعنوان مثال، برمه، یا سراسر جهان صادق است.

 

خلاصه:

( اجرای استاندارها ضروری است)

مادلین آلبرایت وزیر امورخارجه ایالات متحده مي گوید اجراي استاندارهای اصلي کار براي احترام به حقوق بشر و گسترش دموکراسی در جهان ضروری است.

آلبرایت در روز 8 نوامبر در نشست کمیته مشورتی پیرامون دیپلوماسي کارگری آمریکا در واشنگتن گفت: آمریکا بدون یک دیپلوماسی کارگری موثر، نمي تواند یک سیاست خارجی موفق داشته باشد.

نشست کمیته مشورتی دیپلوماسی کار جهت تهیه پیش نویس توصیه هایی براي تقدیم به وزیر امورخارجه و رئیس جمهور، برگزار شد.

آلبرایت همچنین گفت او طي 18 ماه گذشته، نقش دیپلوماسی کارگری در وزارت امور خارجه را با سه برابر کردن پرسنل دفتر روابط بین المللی کار، و افزایش 50 درصدی پرسنل امور کارگری وزارت امورخارجه، گسترش داده است.

او همچنین گفت باید با تضمین اینکه سفیران ما براي درک رابطه بین حقوق کارگران و اهداف آمریکا در خارج و تقویت این رابطه آماده تر باشند بر اهمیت دیپلوماسی کارگری تاکید شود.

متن کامل

بسیار متشکرم،فرانک، و فکر مي کنم اکثر ما، شب طولانی داشته ایم، از حضور همه در اینجا خوشحالم. و همانطور که به دفعات گفته ام، موقعی که وزیر شد، با جراحی همه غرائز سیاسی ام را بیرون ریختم، اما امشب همۀ آنها عود کرده اند.( خنده حضار)

مایلم از کمیته مشورتی و رئیس آن داناهو، تشکر کنم. فکر مي کنم کار سخت شما بنحو استثنایی مهم بوده و گزارش بسیار سودمندی را تولید کرده است.

کمي بعد به بحث شما با همکارانم پیرامون پاسخ وزارت خانه به توصیه های شما خواهم پرداخت، اما اول بگذارید به یک نکته کلي اشاره کنم. من پس از چهار سال انجام این کار، کاملاً متقاعد شده ام که ما بدون یک دیپلوماسی کارگری موثر، نمی توانیم یک سیاست خارجی موفق داشته باشیم. این بخشی از کاری است که ما کرده ایم، و باید بکنیم، و با کمک شما، بهتر از گذشته آن را پیش خواهیم برد.

نظر به اینکه اجرای استاندارهای اصلی کار شالوده رعایت حقوق بشر و گسترش دموکراسی در جهان است، همانطور که فرانک گفت، این موضوع همیشه، و کساني که از قبل مرا می شناسند می دانند، این همیشه علاقه شدید مرا بخود جلب کرده است. اما من واقعاً فکر مي کنم، همانطور که ما گسترش دمکراسی در جهان را در نظر داریم، باید به اجزاء تشکیل دهندۀ آن توجه کنیم، و استاندارهای اصلی کار به وضوح کلید انجام درست کارها است.

به این دلیل که تنها راه مقابله با اختلافاتی که یک اقتصاد جهانی شده با خود به همراه دارد، این است که هر جامعه، بدون توجه به سطح توسعه اقتصادی خود، حرمت کار و حق سازماندهی را به رسمیت بشناسد. به این دلیل که این تنها راه بهبود آینده براي فرزندانمان است ، و آنها باید در جهانی سرشار از صلح و خوشبختی زندگي کنند.

و من فکر می کنم این به وضوح به کارگران آمریکایی این امکان را می دهد تا در شرایط نسبتاً برابري رقابت کنند، و به این دلیل من بسیار خوشحالم که پست نماینده ویژه براي امور بین المللی کار را ایجاد کرده ایم، پستی که آن را رسمی و دائمی خواهیم کرد.

به همین دلیل است که ما طی 18 ماه گذشته، اندازه دفتر امور بین المللي کار را سه برابر افزایش داده ایم، و به این دلیل است که ما تعداد پرسنل پست های کارگری سفارتخانه هایمان را 50 در صد افزایش داده ایم. و به این دلیل است که ما با شما موافقیم که افزایش در پرسنل باید همراه با افزایش شناخت دیپلومات های ما از اهمیت موضوعات کارگری باشد.

در اواخر دهه 1980، پرسنل سیاسی ما در لهستان نیاز داشتند در موضوعات کارگري هم تخصص کسب کنند، و امروزه همین موضوع در باره، بعنوان مثال، برمه، یا سراسر جهان صادق است. همان طور که از ساندرا پولاسکی شنیدیم- و من باید چیزی را که فرانک گفت تکرار کنم- داشتن ساندرا در جمع ما، در درجه اول داشتن پست او بسیار مهم است، اما من فکر می کنم داشتن ساندرا بسیار مهم است. او ایده های بسیار عالی داشته است و در همه زمینه ها جمعی کار می کند. و ساندرا، ما از آنچه که انجام داده ای ممنونیم.

من دستور داده ام گزارش شما بررسی شود، و فرانک لوی، وندی شرمن و بانی کوهن این بررسی را هدایت خواهند کرد. تقریباً در باره نیمی از توصیه ها، اجماع مقدماتی وجود داشت. ما هشت توصیه را بدون قید و شرط قبول کرده ایم، منجمله تعدادی که من آنها را بسیار مفید یافتم.

بعنوان مثال، ما در جهت تضمین اینکه سفرای مان براي شناخت و تقویت ارتباط بین حقوق کارگران و اهداف خارجی آمریکا، مجهز تر باشند، گام هایی برداشته ایم. باید بگویم که من به خارج سفر کرده ام و با گروه هاي مختلفی که با ایالات متحده ارتباط دارند و این شامل گروه های متنوعی می شود- من همیشه، بعنوان مثال، احساس کرده ام، آن دسته از سرمایه داران ما که استاندارهای کار خوبی دارند، به طرق مختلف دقیقاً همان منافع دولت آمریکا را دنبال مي کنند. و این جنبۀ مهمي است که سفرا باید آن را بهتر درک کنند.

ما همچنین در صددیم کنفرانس سالانه پرسنل کارگری و جایزه مشترک براي دیپلوماسی کارگری را دائمی کنیم، و ما برنامه مبادله با وزارت کار را تقویت و دائمی خواهیم کرد. بعلاوه، من از معاون و مشاور وزیر خواسته ام ریاست گروه کار مطالعه و بررسی باقی توصیه هائی که پیرامون آنها اجماع وجود ندارد را به عهده بگیرند. آنها پنج توصیه را تحت بررسي دارند که ما در جریان پذیرش آنها با برخی اصلاحات هستیم.

گروه کار تلاش خواهد کرد این توصیه ها را در چهارچوب اولویتهای سیاست خارجی و منابع ما قرار دهد. حالا، ما زودتر از اواسط نوامبر بودجه ای نخوهیم داشت. ممکن است تا آن موقع رئیس جمهور هم تعیین نشده باشد. ( خنده حضار) بنا براین ما نمي توانیم نقشه های بسیار دقیق بریزیم. در عین حال، گروه کار دیروز اولین جلسه خود را داشت، و من از آنها خواسته ام تا اواسط دسامبر به شما گزارش بدهند.

من واقعاً فکر می کنم این که یک بررسي همه جانبه بوده است- به تقویت دست دیپلوماسی کارگری آمریکا، کمک خواهد کرد، زیرا به نظر من، این خیلي، خیلي مهم است. به این دلیل، پرزیدنت سوئنی (رئیس ا. اف. ال- سي. آي.او. CIO-AFL) من بخاطر نظرات شما در اینمورد و تاکید و فشار شما برای آن، بسیار سپاسگزارم. و اغلب، چیزها کمی دیرتر از آنچه شما فکر می کنید انجام می شود، اما من فکر می کنم، در سایه فعالیت سخت شما و <B>همکاري شما با ما</B>، این پروژه را به حرکت درآورده ایم.

و این کار درستی است که باید انجام داد. بعنی، کار درست و زیرکانه ای است، و به ما کمک مي کند دنیایی را بسازیم که در آن هم منافع و هم ارزش های ما رشد کنند. و اگر این پروژه بدرستی درک و اجرا شود، کاری است که هر دولتی از هر به حزب سیاسی که باشد، باید آماده تقویت و حمایت از آن باشد.

در حالی که به پشت سر و به آنچه که در عرض چهار سال گذشته صورت گرفته نگاه می کنم، می خواهم مطمئن شوم برخي از این ابتکارات بطور واقعی جایگاه دائمی خود را در درون ساختار وزارت امور خارجه پیدا کنند و بخشی دائمی از سیاست خارجی آمریکا شوند. و این یکی از آنها است، فکر می کنم این چیزی است که همه ما باید از آن بخود ببالیم. و ادامه کمک شما در اینمورد بسیار مهم است. می دانم در ادامه، برخورد نهادهای مختلف دولت به موضوعات کارگری بین المللی را بررسی خواهید کرد. این آخرین ملاقات من با کل کمیته خواهد بود.

پس، قبل از اینکه در اینجا بحث را از سر بگیریم، می خواهم از همه شما که بخشی از آن بوده اید و وقت ، انرژی و توجه خود را صرف آن کرده اید، تشکر کنم. از اینکه شما زندگی خود را بعنوان رهبران کارگری تعیین کردید، من همیشه این تعهد عظیم را ارج نهاده ام، و این تعهد به بخش های دیگر گسترش پیدا می کند. و تبدیل شدن به بخشی از دولت آمریکا، ممکن است چیزی نباشد که شما در نظر داشتید، اما من فکر می کنم، این یک شراکت بسیار مهم بوده است. من فکر می کنم، این بهترین شکلی است که می شود آن را توصیف کرد. از اینرو، من بسیار مدیون شما هستم، و با این، اجازه بدهید صحبت نکنم و کمی گوش بدهم.

بسیار متشکرم

http://www.usembassy.it/file2000_11/alia/a011090q.htm