www.ASHOOB.com

یکی از خوانندگان
black_mak82@yahoo.com

تحریف تاریخ/ به یاد امیر پرویز پویان

رسالت کثیفی است که بر دوش گرفته اید. در بهمن هشتاد و چهار هنوز هم برای ورق زدن تاریخ به آرشیو کیهان و اطلاعات رجوع می کنیم. اما آیا رواست که سی سال بعد ، شرق امروز را ورق زنیم!؟ از عدم انعکاس سرکوب سندیکای کارگری سخن نمی گویم. شاید اصلا  از تاریخ امروز هم نمی گویم. صحبت ، تحریف تاریخ است.

در روزنامه شرق پنج شنبه 13 بهمن هشتاد و چهار ضمیمه فرهنگی صفحه 14، ستونی با عنوان در باب هنر، سطوری آمده است به نام سواران دشت امید ، که یادی است از سرودهای انقلابی چاوش که در 9 نوار کاست  معرف حضور می باشد . در قسمت انتهای مطلب چنین می خوانید:

چاوش دو - شب نورد ، شب است و چهره میهن سیاهه با آهنگسازی محمدرضا لطفی و آواز محمد رضا شجریان بر اساس شعری از اصلان اصلانیان که در سوگ استاد نجات اللهی سروده بود .

مسلما سرکار خانم فیروزه مظفری و مخاطبین مطلب ایشان همگی از دروغی که به وضوح در سطور بالا گفته شده آگاهند ، اما جای تعجب آن جاست که چگونه سی و چند سال پس از شهادت فدایی کبیر خلق امیر پرویز پویان هم هنوز از اشاره به نام وی هراسی چنین در دل مرتجعین می افتد که حتی با دروغی دیگر در صدد لاپوشانی دروغ اولیه خود بر می آیند و نام شهید دکتر نجات اللهی را نیز در بازی کثیف خویش آلوده می سازند. به واقع که رسالت کثیفی بر دوش گرفته اید. ننگ بر شما باد.

 

شب است و چهره میهن سیاهه

نشستن در سیاهی ها گناهه

تفنگم را بده تا ره بجویم

که هر که عاشقه پایش به راهه

برادر بی قراره

برادر شعله واره

برادر دشت سینش لاله زاره

تو که با عاشقان درد آشنایی

شب و دریایی خوف انگیز و توفان

من و اندیشه های پاک پویان

برایم خلعت و خنجر بیاور

که خون می بارد از دلهای سوزان

برادر نوجونه

برادر غرق خونه

برادر کاکلش آتش فشونه

تو که با عاشقان درد آشنایی

تو که همرزم و همزنجیر مایی

ببین خون عزیزان را به دیوار

بزن شیپور صبح روشنایی

برادر بی قراره

برادر نوجونه

برادر غرق خونه

برادر کاکلش آتش فشونه

برادر کاکلش آتش فشونه