نگاه هفته

(مروری بر مهمترین تحولات ایران در دومین هفته سال 85)

 

تهیه و تنظیم:وریا محمدی

http://www.koorso.blogfa.com/

 

در هفته گذشته شورای امنيت سازمان ملل متحد در تلاشی برای مهار بلندپروازی های اتمی ايران، بيانيه ای را تصويب کرد که اين کشور را ترغيب می کند غنی سازی اورانيوم را معلق سازد. متن بيانيه بلافاصله پس از توافق پنج عضو دائمی شورای امنيت بر سر آن، از سوی 15 عضو شورا به تصويب رسيد.شورای امنيت در اين بيانيه همچنين از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواست ظرف 30 روز گزارش دهد آيا ايران با درخواست های شورا همکاری کرده است يا خير. پنج عضو دايم شورای امنيت به همراه آلمان، در پی مذاکرات خود در برلين از بيانيه شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی حمايت کردند.در اين نشست که روز پنج شنبه، 30 مارس برگزار شد، فرانک والتر اشتاين ماير، کاندوليزا رايس، جک استرا، فيليپ دوست بلازی، سرگئی لاوروف، وزيران امور خارجه آلمان، آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و نيز دای بينگو، معاون وزير امورخارجه چين و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا شرکت داشتند.فرانک والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان، پس از پايان نشست در جمع خبرنگاران تاکيد کرد که ايران جز همکاری با جامعه جهانی يا انزوای بين المللی هيچ گزينه ديگری پيش رو ندارد.فرانک والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان گفت ايران بايد بين همکاری با جامعه جهانی بر سر برنامه های هسته ای خود يا انزوا يکی را برگزيند. در ادامه اين نشست خبری، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا از بيانيه شورای امنيت به عنوان گام اوليه اين شورا برای نشان دادن اتحاد و همسويی پنج کشور دايم و همچنين آلمان ياد کرد و گفت اگر ايران از فرصت 30 روزه ای که داده شده استفاده نکند، اين کشورها با همان اتحادی که در برلين نشان دادند، دوباره مساله را دنبال خواهند کرد. در اين نشست خبری، جک استرا وزير امور خارجه بريتانيا نيز تصريح کرد که نظر اين کشور عينا همان موضعی است که از سوی وزير امور خارجه آلمان به عنوان ميزبان شرح داده شد. فيليپ دوست بلازی، وزير امور خارجه فرانسه نيز به خبرنگاران گفت:"آنچه ما می خواهيم و راهی که دنبال می کنيم تعليق کامل فعاليت های هسته ای در ايران است." در اين نشست خبری، سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه با اشاره مکرر به نقش آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت روسيه بر اين نظر است که از طريق آژانس بين المللی انرژی اتمی و همکاری کامل ايران، هم ايران بايد به هدف خود مبنی بر استفاده صلح آميز از انرژی اتمی برسد و هم اعتماد جهانی نسبت به برنامه های ايران حاصل شود.

&&&

در هفته گذشته در ادامه همین کشمکش هسته ای ،منوچهر متکی، وزير امور خارجه ، در واکنش به بيانيه شورای امنيت سازمان ملل متحد، طرح پرونده هسته ای جمهوری اسلامی در اين شورا را غير موجه خواند و گفت اين اقدام موجب سلب اعتبار از سازمان ملل می شود.وی روز پنج شنبه هفته گذشته، در يک سخنرانی در کنفرانس خلع سلاح هسته ای سازمان ملل متحد که در مقر دفتر اروپايی اين سازمان در ژنو برگزار شد، تاکيد کرد ايران مايل است مذاکرات خود را در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی ادامه دهد.وزير امور خارجه ايران گفت که اگر حق انکار ناپذير ايران برای دنبال کردن برنامه صلح آميز هسته ای به رسميت شناخته شود، می توان در اين چارچوب راه حلی برای مساله کنونی يافت.وی در عين حال تاکيد کرد که جمهوری اسلامی برای مواجهه با نتايج شکست مذاکرات و وضع تحريم های اقتصادی احتمالی عليه اين کشور نيز آمادگی دارد.متکی گفت جمهوری اسلامی قبلا نيز تحريم های اقتصادی را تحمل کرده و در صورت لزوم، باز هم چنين خواهد کرد.خبرگزاری ها از قول وزير امور خارجه ايران گزارش کرده اند که وی به عنوان راهی برای حل بحران کنونی، ايجاد يک مرکز منطقه ای غنی سازی اورانيوم در خاک ايران را پيشنهاد کرده است.پيشتر، محمد جواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل متحد نيز به انتقاد از بيانيه شورای امنيت پرداخته بود.نماينده دائم ايران در سازمان ملل در ارتباط با نحوه واكنش به بيانيه رييس شورای امنيت گفت دولت ايران اين بيانيه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و واكنش لازم را نسبت به آن نشان خواهد داد، اما آنچه بايد به خوبی و روشنی مورد توجه همگان قرار گيرد، اين است كه ايران هيچ گونه تهديد و فشاری را نمی ‌پذيرد و تهديد و فشار تاثيری بر سياست های جمهوری اسلامی نخواهد داشت.از سوی ديگر، علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکيد کرد که جمهوری اسلامی به هيچ عنوان غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در نخواهد آورد.وی گفت غنی سازی اورانيوم حق مسلم ايران است و تعليق سه ساله غنی سازی کافی به نظر می رسد. با وجود اين، وی گفت که ايران به همکاری های خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی برای زدودن هرگونه شک و ترديد نسبت به برنامه های هسته ای خود ادامه می دهد.سلطانيه در عين حال گفت انتظار دارد که گزارش آينده مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی به شورای حکام اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد مثبت باشد.

&&&

در هفته گذشته و پیش از تصویب قطعنامه در مورد برنامه های هسته ای ایران، محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی،و خامنه ای، رهبر اين کشور، روز يکشنبه در سخنان جداگانه ای از عزم ايران برای ادامه فعاليت های هسته ای خبر داد و مردم را به مقاومت در صورت عملی شدن تهديدها تشويق کرده اند.به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، احمدی نژاد در سفر خود به شهر ياسوج در جنوب غربی ايران، کسانی را که 'دشمنان' می خواند به برافروختن 'جنگ روانی' عليه اين کشور متهم کرد و گفت اينها "مخالف پيشرفت و توسعه ما هستند و از دستيابی ما به انرژی هسته‌ ای ناراحتند و در پی آنند كه با اين صحنه سازيها از ما امتياز بگيرند." در همين حال، روز يکشنبه خامنه ای نيز در ديدار گروه های بسيجی فشارهای بين المللی بر سر فعاليت های هسته ای ايران را 'شايعه و دروغ پردازی' به منظور تسلط بر اين کشور ناميد.رهبر ايران در اشاره ای غيرمستقيم اما روشن به احتمال اعمال تحريم يا احيانا مداخله نظامی در مناقشه هسته ای اين کشور گفت:"ممكن است اين تهديدها در مواردی هم عملی شود كه در اينگونه مواقع ملتی قادر خواهد بود عظمت، عزت، هويت و منافع خود را حفظ كند كه بدون هيچگونه عقب نشينی، بايستد و استقامت كند."در هفته گذشته به دنبال تصویب قطعنامه اكبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اينکه پرونده هسته ای جمهوری اسلامی در مسير به گفته وی غلطی افتاده، گفت:" بی ‌انصافی و خصومت قدرت های مستكبر دنيا، اين پرونده را از مسير طبيعی خارج كرده است."وی در خطبه های نماز جمعه تهران، با اشاره به بيانيه شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته ای ايران، از بررسی اين پرونده در شورای امنيت ابراز نارضايتی کرد و گفت:"مقررات بين‌المللی و انصاف در اين پرونده هسته ‌ای ديده نمی ‌شود، اين پرونده را در مسيری كه گام به گام برای آن برنامه ريزی كرده‌اند به پيش می برند و برای بحرانی كردن، آن را به شورای امنيت بردند."رفسنجانی در عين حال هشدار داد اگر اين روند ادامه پيدا كند، نه فقط ايران بلكه همه دنيا ضرر می ‌كند و غربی ‌ها و سازمان‌های بين‌المللی نيز خسارت خواهند ديد.او گفت خسارت هايی كه دنيا از اين روند می ‌بيند ممكن است فاجعه‌ای را ايجاد كند.با وجود اين،رفسنجانی توضيحی درباره آنچه آن را خسارت های فاجعه بار خواند، نداد.

&&&

در هفته گذشته محمد برادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، با اشاره به اينکه ايران يک تهديد قريب الوقوع به حساب نمی آيد گفت که تحريم جمهوری اسلامی ايران "فکر بدی" خواهد بود. وی همچنين گفت که "بايد از شدت کلام کاست."برادعی که در قطر صحبت می کرد گفت که "پيام او به ايران" اين است که "جامعه بين المللی به تدريج صبرش را از دست می دهد."وی از ايران خواست با "مسلح" کردن او به اطلاعات تازه درباره برنامه اتمی اش به اين فشارها واکنش نشان دهد.از سوی ديگر کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، از بيانيه شورای امنيت که ايران را ترغيب به تعليق غنی سازی می کند استقبال کرد.شورای امنيت روز چهارشنبه در تلاشی برای مهار بلندپروازی های اتمی ايران، بيانيه ای را تصويب کرد که اين کشور را ترغيب می کند غنی سازی اورانيوم را معلق سازد.عنان گفت اين بيانيه نشانگر روحيه اجماع بين المللی نسبت به برنامه اتمی ايران است.عنان در ماه های اخير ضمن اوجگيری اختلاف ميان ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی چند بار از تهران خواسته بود برای اعتمادسازی، فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را معلق سازد.ايران در واکنش به اين بيانيه تاکيد کرد که غنی سازی را متوقف نخواهد کرد.

&&&

در هفته گذشته پليس آلمان شبكه اى از شركت هاى اين كشور را كه از راه روسيه ابزار مورد نياز برنامه اتمى ايران را تحويل می دادند كشف كرد.در اين رابطه چند بازرگان روس ساكن برلين نيز تحت تعقيب قرار گرفته اند.ماموران سازمان گمرك آلمان و پليس جنائى اين كشور موفق شدند شبكه اى از بازرگانان روسى و آلمانى را كه تحت پوشش يك شركت مخفى و در ظاهر غير فعال در برلين براى فراهم كردن تجهيزات برنامه اتمى ايران كار می كردند كشف و اعضای آنرا تحت پيگرد قرار دهند.مقامات دادستانى شهر پتسدام در پى گزارش تلويزيون سراسرى اين كشور، روز دوشنبه هفته گذشته تائيد كردند كه در رابطه با ظن صدور غيرقانونى ابزار و قطعات از طرف شركت هاى آلمانى به ايران 250 نفر از ماموران گمرك و گارد پليس ويژه در 10 ايالت آلمان تعداد 41 شركت آلمانى را مورد بازرسى قرار دادند و اسناد و مداركى را ضبط كردند.به گفته سخنگوى دادستانى پتسدام در راس اين شبكه يك شركت برلينى بنام " ورو" Vero قرار داشت كه با استفاده از همكاران و اعضاى روسى خود با شركت هاى مختلف آلمانى تماس برقرار می كرده و معاملاتی را براى ايران انجام می داده است.به گفته دادستانى، ثابت شده است كه اين شركت براى ايران قطعات و ملزومات مورد استفاده در برنامه اتمى را تدارك و خريدارى می كرده است. شركت برلينى ظاهرا براى يك شركت پوششى ديگر در حومه مسكو فعاليت داشت ولى ابزار فرستاده شده از طريق مسكو و جمهوريهاى شوروى سابق و با استفاده از درياى خزر به ايران تحويل می شد.بعلاوه از راه دوبى نيز وسائل مورد استفاده برنامه اتمى ايران حمل می شد.كارشناسان آلمانى و مقامات امنيتى در برنامه تلويزيونى " فاكت" كه دوشنبه گذشته از شبكه اول آلمان پخش شد گفتند ابزار صادر شده از جمله اجزای اكترونيكى كابل براى برنامه اتمى است و قطعات مختلف ديگر مورد استفاده دو منظوره دارند.همچنين اعلام شد كه اكثر شركت هاى بازرسى شده حاضر به همكارى با شركت مورد سوء ظن نشدند و تعدادى از شركتها بدون اطلاع از قصد واقعى خريدار وارد معامله شده اند. در همين ارتباط چند نفر از بازرگانان روس كه در معاملات در برلين دست داشتند تحت تعقيب قرار گرفتند.

&&&

در هفته گذشته وزارت امور خارجه سوئد اعلام كرد كه دو شهروند اين كشور به اتهام آنچه عكاسی از تاسيسات نيروی دريايی ايران خوانده شد، در جزيره قشم در خليج فارس دستگير شدند.پيشتر روزنامه سوئدی "آفتون بلادت" گزارش داده بود اين دو، که کارگر ساختمانی هستند، به دليل عکسبرداری غير قانونی از يک کشتی در جزيره قشم در جنوب ايران بازداشت شده اند.اين روزنامه به نقل از سورن لوندوال، كاردار سوئد در تهران، نوشته بود که با بازداشت شدگان به خوبی رفتار می شود، ولی اتهام سنگينی متوجه آنهاست و ممکن است تا پايان سال و تکميل تحقيقات در زندان نگه داشته شوند.وی كه با اين افراد در زندانی در بندرعباس ديدار كرده، گفته آنها از ممنوعيت شديد عكسبرداری از تاسيسات دريايی بی اطلاع بوده اند.در همين حال پترا هانسون سخنگوی وزارت امور خارجه سوئد گفت كه سفارت اين كشور برای آزادی اين دو تلاش می كند.پنج ماه پيش نيز، دو شهروند فرانسوی و آلمانی به اتهام ورود غيرقانونی به آب های ايران، در حوالی جزيره ابوموسی دستگير و به هيجده ماه زندان محكوم شدند.اين دو مرد گفتند که آنها با استفاده از نقشه امارات متحده عربی که اين جزيره را جزء خاک اين کشور معرفی می کند، بدون آگاهی از مناقشات موجود بر سر جزاير سه گانه، به اين منطقه و برای تفريح و ماهی گيری وارد شدند.اما دادگاهی در بندر عباس در اوايل سال ميلادی جاری آنها را گناهکار شناخت و رای به محکوميت آنان داد. پس از تقاضای تجديد نظر، دادگاهی در تهران نيز حکم دادگاه محلی را تاييد کرد و اين دو نفر به زندان اوين منتقل شدند.همچنین در هفته گذشته همسر يک مرد فرانسوی که در ايران به اتهام ورود غيرقانونی به حريم دريايی اين کشور زندانی است، از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا با پرونده شوهرش از روی رحم و انصاف برخورد کنند.اين مرد فرانسوی همراه با دوست آلمانی اش حدود ۵ ماه قبل در حوالی جزيره ابوموسی و در منطقه ای بين ايران و امارات متحده عربی توسط نيروی دريايی ايران دستگير شد و اکنون دادگاهی در تهران آنان را به ۱۸ ماه زندان محکوم کرده است.ورونيک لربيه که همسر ۳۲ ساله اش، استفان لربيه توسط دادگاهی درايران به ۱۸ ماه زندان محکوم شده است، گفت که اشتباه شوهرش را می پذيرد ولی مجازات تعيين شده برای او با جرمی که او مرتکب شده است، تناسب ندارد.او که در دوبی به سر می برد، به خبرگزاری فرانسه گفت پس از دستگيری شوهرش در اواخر سال گذشته ميلادی مجبور بوده دختر دو سال و نيمه اش را در فرانسه بگذارد و اکنون خواهان رحم و گذشت مقامات ايرانی است. او افزود که اين کودک به دليل وابستگی شديد به پدرش دچار ناراحتی های روحی و جسمی شده است.

&&&

در هفته گذشته مقامات ايرانی گفتند که نيروهای نظامی اين کشور با موفقيت يک موشک جديد را آزمايش کرده اند.بر اساس گفته های مقامات ايرانی اين موشک قادر است از چشم رادار و سيستمهای ضد موشک دور بماند.حسين سلامی، فرمانده نيروی هوايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، در جريان برگزاری يک مانور دريايی، گفت که موشک جديد که "فجر 3" نام دارد قادر است چند هدف را همزمان مورد حمله قرار دهد.نيروهای نظامی ايران در حال حاضر مشغول انجام يک مانور دريايی به نام " پيامبر اعظم(ص)" در محدوده خليج فارس تا چابهار هستند.سلامی به تلويزيون دولتی ايران گفت که اين موشک "ساخت صنايع دفاعی کشور" و دارای برد متغير است. ايران در سالهای اخير چند موشک را با موفقيت آزمايش کرده است، از جمله موشک "شهاب 3".مقامات ايرانی می گويند "شهاب 3" به طور کامل در ايران ساخته شده اما ايالات متحده آمريکا می گويد اين موشک بر پايه طراحی کره شمالی ساخته شده است. بنابه گزارش ها اين موشک همچنين قادر به حمل کلاهکی هزار کيلوگرمی است و به راحتی به خاک اسرائيل می رسد.مقامات نظامی ايرانی پيشتر تاکيد کردند که برای مقابله با کوششهای اسرائيل برای افزايش توان موشکی آن کشور، ايران نيز سرگرم بهبود سيستم موشکی خود است. آزمايش موشک "شهاب 3" حدود دوهفته پس از انجام آزمايش يک موشک از سوی اسراييل انجام گرفت.بنابه گزارش ها اسرائيل در اواخر ژوييه سال 2004 ميلادی سيستم ضدموشکی خود موسوم به "ارو 2" را آزمايش کرده بود.

&&&

و سرانجام اینکه وقوع زمين لرزه هايی در استان لرستان، در غرب در ايران، تلفات و خساراتی برجای گذاشت و با اعزام گروه های امدادرسانی به منطقه، مقامات استان از افزايش آمار قربانيان خبر دادند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به نقل از رييس ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان لرستان گزارش داد بر اثر بروز زلزله‌های نسبتا شديد شامگاه پنج شنبه و بامداد جمعه در اين استان، تا اواخر هفته گذشته‪ ۷۰نفر كشته و يک هزار و ‪ ۲۶۴نفر نيز زخمی شدند. به گفته بارانی، مصدومان اين زمين لرزه‌ها در بيمارستان های مختلف استان لرستان بستری شده و اغلب اين افراد مداوا و ترخيص شدند. وی گفت كار امداد رسانی در نقاط زلزله زده اين استان در حال اتمام است. علی بارانی افزود كل روستاهای دشت سيلاخور حد فاصل دورود و بروجرد محل وقوع اين زلزله، بين ‪ ۳۰تا صد درصد تخريب شد. بارانی پيشتر احتمال زير آوار ماندن بسياری از ساکنان مناطق زلزله زده را منتفی ندانسته و گفته بود امدادگران، که با تجهيزات و سگ های زنده ياب به منطقه اعزام شده اند، همچنان به فعاليت خود ادامه می دهند.در برخی گزارش ها، تعداد روستاهای آسيب ديده بين چهل تا سيصد روستا اعلام شد و بارانی گفته است که تقريبا تمامی روستاهای دشت سيلاخور، در حد فاصل دورود وبروجرد، بين 30 تا 100 درصد تخريب شد.به گفته مقامات دولتی، دو زمين لرزه به بزرگی 1/5 و 7/4 درجه در مقياس ريشتر به ترتيب در ساعات هفت و 47 دقيقه و يازده و 6 دقيقه بعد از ظهر پنجشنبه، و زمين لرزه ديگری نيز به بزرگی 0/6 درجه در مقياس ريشتر حدود ساعت چهار و 50 دقيقه بامداد روز جمعه مناطق شمال شرق استان لرستان را به لرزه در آورد. پس از وقوع زمين لرزه های خفيف تر در شامگاه روز پنجشنبه، ساکنان شهرهای زلزله زده و روستاهای اطراف به خيابان ها آمدند و برخی از آنان شب را در فضای باز به سر بردند و به نظر می رسید که خارج بودن جمعی از مردم از خانه های خود در زمان وقوع زمين لرزه شديدتر بامداد جمعه از بروز تلفات بيشتر جلوگيری کرده است.

منبع:بی بی سی