از لندن تا آتن

دعوت به شرکت در تدارک چهارمین فوروم اجتماعی اروپا

ما برای تدارک چهارمین فوروم اجتماعی اروپا به کمک شما احتیاج داریم!

کنفر انس تدارکاتی چهارمین فوروم اجتماعی اروپادرآتن

برگردان ناهید جعفرپور

 

بعد از تجربه فلورانس ، پاریس و لندن، ما جنبش های اجتماعی اروپا به این نیاز رسیده ایم که روش تدارک فوروم را : به لحاظ بزرگی و به لحاظ تقیسم بندی مباحث و برنامه ها  و با توجه به اهداف زیر از نو سازماندهی نمائیم:

دعوت تمامی جنبش های اجتماعی ، سازمان ها، شبکه ها، تا آنجا که امکان دارد افراد  از سرتاسر اروپا ، در سطوح بین المللی، منطقه ای ، ملی ، محلی ، برای پیوستن به جنبش جهانی بدیل جهانی سازی نئولیبرالیسم ، تا از این طریق بتوانیم جهانی دیگر را ممکن سازیم.

تنها از این طریق می توانیم برای تقویت و همکاری با جنبش های اجتماعی اروپا در مبارزه برای اروپائی دیگر و بر علیه جنگ ، نئولیبرالیسم ، سکسیسم و پدرسالاری و برای اروپائی صلح آمیز با عدالت اجتماعی بپاخیزیم و از طریق رد و بدل اخبار و اطلاعات و طرح اختلافات و مشاجرات اجتماعی متعدد به بهبود و درک بیشتر مباحثات میان شرکت کنندگان با طرزتفکر های متفاوت یاری رسانیم و در فرموله کردن بدیل های  استراتژی سیاسی و استراتژی عملی پیشرفت های چشمگیر نمائیم.

از اهداف دیگر این تجدید سازماندهی بهبود و ساده سازی ارتباط میان جنبش های مختلف و سازمانها، روند کار شبکه ای، ایجاد برنامه ای مشترک، آکسیون های مشترک و بسیج عمومی است.

برای رسیدن به این اهداف در نظر داریم تا آنجائی که امکان دارد، شرکت سازمان ها و  شبکه ها و تمامی دیگر اشکال کار جمعی را برای اشتراک مساعی در طرح برنامه چهارمین فوروم اجتماعی اروپا میسر سازیم.

ما از تمامی شما دعوت می کنیم که در کنفرانس تدارکاتی چهارمین فوروم اجتماعی اروپا شرکت نمائید. لطفا به ما یاری رسانید تا این فراخوان را در تمامی اروپا علنی سازیم.

متحدا برای یک اروپای دیگر بپا خیزیم!

برنامه و روند حرکت چهارمین فوروم اجتماعی اروپا در آتن

چهارمین فوروم اجتماعی اروپا در تاریخ 4 تا 7 ماه مه 2006 در کشور یونان شهر آتن برگزار خواهد شد.

در آخرین کنفرانس تدارکاتی در تاریخ 25.09.2005 تم های زیر تعیین گشتند:

1/ جنگ و صلح ( اشغال عراق، خاورمیانه ، فلسطین)، نظامیگری در اروپا، پادگان های نظامی، کوزوو،آفریقا ،جنبش ضد جنگ

2/ اروپا در جهانی سازی نئولیبرالی: سازمان تجارت جهانی، کشورهای گ 8 ،  سازمان های بین المللی......

3/ مهاجرین اروپا: حق پناهندگی، برابری حقوقی

4/ تبعیضا ت، راسیسم، نازیسم

5/ به رسمیت شمردن حقوق اجتماعی بعنوان ثروت های اجتماعی و جمعی، خدمات همگانی ، امنیت های اجتماعی

6/معضلات، فقر،تحریم

7/ محل کار: قابلیت تولید، رشد، بیکاری، کار تمام وقت

8/ محیط زیست ، توسعه پایدار ، انرژی ، آب ، شرایط جوی

9/ دمکراسی در اروپا چگونه باید باشد و چه حقوق بنیانی باید وجود داشته باشد؟

10/ شهروند شدن( تابعییت) ،فدرالیسم ، چگونگی دولت ، ملت ها بدون دولت ، نهاد های اروپائی

11/ سیاست اقتصادی اروپا ( بانک مرکزی، برنامه ثبات)

12/ حق برآموزش و دوره های کارآموزی ، فرهنگ ، مقام رسانه ها

13/ بدیل های فمنیستی

14/ مسئله زراعی ، خودمختاری بر مواد غذائی ، دهقانان اروپا

15/ اتحادیه اروپا به کجا می رود؟

16/ استراتژی جنبش : از زاتله تا به امروز

17/ سیاست امنیتی و فشار در اروپا

فراموش نکنیم که این روند هنوز باز است و مسلما تم های بسیاری دیگر تا تاریخ برگزاری فوروم در آتن به این لیست اضافه خواهد شد.

چگونگی شرکت در چهارمین فوروم اجتماعی اروپا در آتن

محل های برگزاری کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس ها و سمینار های چهارمین فوروم اجتماعی اروپا در سالن های بسکتبال و استادیوم های ورزشی که در سال 2005 المپیک بازی های تابستانی شمشیر بازی در آنها اجرا شد، برگزار می گردد. تاسیسات ورزشی آتن مستقیما نزدیک فرودگاه سابق هلینکون قرار گرفته اند. در آنجا محوطه های زیر در اختیار ما قرار دارند:

 محوطه مرکزی استادیوم شمشیربازی 7000 مترمربع( در این استادیوم در حدود 20 سالن که هر کدام گنجایش 300 نفر را دارند وجود دارد)، دو سالن 1000 متر مربعی، پنج سالن 500 مترمربعی، هفت 100/200 مترمربعی، 25 سالن 50 ـ 100 مترمربعی ، 35 سالن 50 مترمربعی، سالن مرکزی بسکتبال با ظرفیتی شامل 15000 نفر

 

 همچنین در محوطه جلوی هر سه استادیوم ورزشی بسکتبال سالن هائی به عرض 6 تا 14 متر مربع در اختیار ماست. سمینار ها درسالن های دو  استادیوم شمشیربازی برگزار می گردند. در بخش های خارجی این دو استادیوم  که در حدود 50000 متر مربع است محل های کوچکی وجود دارد چون بخشی از سکوی فرود فرودگاه و سالن فرودگاه به مساحت 5000 متر مربع. در این محوطه وسیع امکانات برای خوابیدن کسانی که کیسه خواب به همراه دارند وجود دارد.

طریقه رسیدن به محل های چهارمین فوروم اجتماعی اروپا در آتن

 

 بطرف آتن: برای مسافرت دسته جمعی بورس مسافرتی وجود دارد. برای پرواز با هواپیما و حرکت با اتوبوس به آدرس های زیر مراجعه کنید:

*       opodo.de یا billigflugzentrale.de 

*        

*       ( برای مثال : هزینه هوائی از برلین رفت و برگشت از 280 ارو ، از فرانکفورت 250 ارو)

*        

*       در آتن: هر دو استادیوم 13 کیلو متر از مرکز آتن فاصله دارند و می توان مستقیم یا با اتوبوس +  تراموا ،  یا مترو + اتوبوس ، یا مترو+ تراموا به آنجا رفت. به احتمال قوی از سوی گروه تدارک در محل بلیط های مجانی برای رفت و آمد در شهر در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

محل سکونت:

بجز محل های مجانی برای خواب در فرودگاه سابق محل برگزاری کنفرانس ها، همچنین محل های سکونت از سوی یونانی ها و غیر یونانی ها در اختیار  مترجمین آزاد سازمان بابل و شرکت کنندگان معلول بطور مجانی قرار می گیرد.

بطور معمول برای شرکت کنندگانی که اطاق درهتل اجاره می نمایند تخفیف هائی در نظر گرفته شده است. کمیته یونانی برگزار کننده فوروم محل های خواب ارزان در هتل ها و پانسیون هائی را برای شرکت کنندگان از اروپای شرقی ، بالکان، ترکیه و خاورمیانه تدارک دیده است. از 15 مارس 2006 در سایت فوروم اروپا  لیست هتل ها در یونان علنی شده است.  

 کمک برای شرکت در فوروم

 کمیته سازمانده یونانی در حدود 100000 ارو برای کمک به هزینه خواب و سفرهیئت ها یا افرادی که از اروپای شرقی یا مرکزی، بالکان، خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین هیئت های کوچک از آمریکای لاتین و آسیا که برای شرکت در فوروم می آیند در نظر گرفته است. از آنجا که بوجه امسال محدود تر از بوجه سال قبل است پیشنهاد میشود که :

الف ـ شرکت کنندگان از مناطق نامبرده که مسافتی تا 1500 کیلومتر تا آتن فاصله دارند با اتوبوس یا قطار به یونان سفر کنند

ب ـ  خیلی خوب می شود که سازمان های یونانی / قبرسی هزینه سکونت و سفرشرکت کنندگان از ترکیه / قبرس را بعهده بگیرند. همچنین اتحادیه ها و سازمان های اروپا شرقی هزینه سفر و سکونت بیکاران و مهاجران از اروپای شرقی در یونان را بعهده بگیرند.

س ـ اتحادیه های بزرگ اروپای غربی و سازمان های غیر دولتی اروپای غربی به اتحادیه های اروپای شرقی و سایر هیئت ها از اروپای شرقی و مناطق دیگر کمک مالی نمایند.

کمیته سازمانده یونانی تلاش می کند تا آنجا که قدرت دارد از اینکه کسی به لحاظ مالی نتواند در چهارمین فوروم اجتماعی اروپا شرکت نماید جلوگیری نماید.

 چگونه ویزا بگیریم؟

 

کمیته سازمانده یونانی فوروم برای تمامی شرکت کنندگان در فوروم که احتیاج به ویزا دارند احتیاج له تمامی اسامی با اطلاعات کافی دارد تا بتواند دعوت نامه برای تک تک افراد بفرستد و یااسم سازمان برای دعوت نامه جمعی. همچنین باید کمیته بداند که آیا دعوت نامه فوریت دارد یا نه: مثلا برای ترکیه و اخذ ویزا چه قدر طول می کشد؟ اطلاعات بیشتر را بر روی علامت زیرخواهید یافت:

hier 

 

معرفی سمینار ها

 

تا کنون 817 کنفرانس ثبت نام شده است که آدرسش در زیر می باشد:

 hier 

به لحاط گنجایش محل برگزاری فوروم تنها 210 کنفرانس اجازه برگزاری دارد.

آدرس ها برای اطلاعات بیشتر در این مورد:

 

 mergerathens.fse-esf.org

rodoulagmx.de.

 

هزینه ثبت نام سمینار های 500 نفره 300 ارو ، بین 500 تا 1000 نفره 500 ارو می باشد. این سالن ها مجهز به گوشی های ترجمه زبان به زبان های مختلف می باشند

 

 ورودیه:

 

 ورودیه به چهارمین فوروم اجتماعی اروپا برای هر نفر در چهار روز 20 ارو است. برای یک روز 5 ارو. برای بیکاران و مهاجران و دانشحویان تخفیف قائل خواهد شد.

رزرو یک قرفه 100 ارو است. سازمان های غربی باید 200 ارو به صندوق کمک به دیگران بدهند. اطلاعات دقیق تصمیم گیری های دیگر را هم روی سایت فوروم اروپا و هم بر روی سایت فوروم آلمان خواهید یافت:

www.sozialforum2005.de

   چهارمین فوروم اجتماعی اروپاپشتیبانان

با نگاه داشتن فایل بر روی خط پر رنگ آدرس سایت اسامی مشخص می گردد:

Aufruf zur Teilnahme am Europäischen Sozialforum 2006

در صورت تمایل به پشتیبانی روی کلمه زیر برای دیدن آدرس سایت کلیک  کنید:

hier

در این آدرس اسامی پشتیبانان تا کنونی ثبت است:

Namensliste 

ESF 2004 – بورس همسفری

در آدرس های زیر بورس های برای سفر جمعی را خواهید یافت:
http://sfid.info/mfg.ext/mfg.html

http://sfid.info/mfg.ext/mfg.html?rubric=<RUBRICS>&back=<URL>&styles=<Style-Sheet>

                                                                              اطلاعات تا کنونی:

با نگاه داشتن فایل بر روی نوشته های پر رنگ آدرس سایت ها را خواهید دید:

·  26.03.2006: How to receive a Visa by the Greek Organisation Committee of the ESF in Athens
Important Information concerning Visa from Loukia Kotronaki, Greek Social Forum - Enlargement Group

·  20.01.2006: Verfassungskampagnen 

·  13.01.2006: Wien stellte Weichen für Europäisches Sozialforum 

·  24.10.2005: Bericht von der Europäischen Vorbereitungsversammlung in Istanbul 23./25.09.2005