تیتر: شیرین عبادی و معافیت از سربازی

آرشام پارسی

 

در اوایل فروردین ماه سال جاری مطلبی از صبا راوی در سایت های خبری منتشر شد و به مقاله آقای توماس اردبرینک (Thomas Erdbrink) روزنامه نگار هلندی در NRC HANDELSBLAD و مصاحبه با خانم شیرین عبادی تحت عنوان معافیت همجنسگرایان پرداخته بود و اظهار کرده بود که همجنسگرایان ایرانی از خدمت سربازی معاف می شوند. در زیر توجه شما را به قسمت هایی از این مقاله جلب می کنیم و خانم شیرین عبادی و دیگر سخنوران و صاحبنظران حقوق بشر را با ارائه چند ماده اول قانون مجازات اسلامی به خصوص ماده 5 آن خطاب قرار می دهیم.

 

شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل مي‌گويد: در ايران حکم عمل لواط بين دو همجنسگرا اعدام است اما کسي که اعلام کند که همجنسگرا است قانون را زير پا نگذاشته است.

خانم ريتا فردونک وزير انتگراسيون هلند بخاطر تصميمش براي اخراج ده همجنسگراي ايراني تحت فشار شديد قرار دارد. در آغاز ماه بعد بايد موافقت پارلمان هلند را براي اينکار جلب کند. بر اساس ادعاي پناهندگان، ‌سازمان همجنسگرايان هلند و سازمان ديده‌بان حقوق بشر،‌ اين مردان در صورت بازگشت دادنشان به ايران، بخاطر گرايش جنسيشان در خطر اعدام قرار مي‌گيرند. تصميم فردونک زمينه‌اي قضايي خواهد بود که بر اساس آن به درخواست پناهندگي همجنسگرايان ديگري که در آينده به هلند خواهند گريخت، بررسي خواهد شد.

ايران چقدر براي همجنسگرايان امن است؟ طبق گفته برنده جايزه صلح نوبل- شيرين عبادي- همجنسگرايان ايراني بدون مشکل مي‌توانند به ايران مراجعت کنند. "اگر من به قانون ايران نگاه کنم،‌ امکانش هست. دست کم در صورتي که توسط يک دادگاه در ايران ثابت نشده باشد که عمل دخول انجام گرفته. اگر دخول اثبات نشده باشد،‌ آنها براحتي امکان بازگشت دارند. حتي اگر در هلند اعلام کرده باشند که همجنسگرا هستند. آنها با اينکار هيچ قانوني را زير پا نگذاشته‌اند."

 

 

كتاب اول: كليات باب اول - مواد عمومي

ماده 1 - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود .

ماده 2 - هر فعل يا ترك فعلي كه درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .
ماده 3 - قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده 4 - هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن درخارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي ازجرم درايران ويا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است .

ماده 5 - هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .

 

در پایان باید یادآور شد که برخی اوقات اظهارات مبهم و کلی باعث نقض اساس حقوق بشر شده و عواقب وخیمی را در پی داشته باشد.

 

آرشام پارسی

دبیر حقوق بشر سازمان همجنسگرایان ایرانی

www.pglo.org

hrc@pglo.org