بحران آب: '۸۰ درصد افغانها آب سالم ندارند'

جواد صميمی
در کابل

سازمان ملل متحد می گويد حدود هشتاد درصد مردم افغانستان به آب آشاميدنی بهداشتی دسترسی ندارند.

برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) ضمن انتشار گزارشی در اين مورد، از دولت افغانستان خواسته است تا به منظور فراهم کردن دسترسی همگانی به آب آشاميدنی بهداشتی، يک استراتژی موثر در پيش گيرد.

انيتا نيرودی، مسئول دفتر یو ان دی پی در کابل به خبرنگاران گفت بايد دولت افغانستان تا سال ۲۰۲۰ ميلادی به دست کم ۵۰ درصد شهروندان اين کشور آب آشاميدنی سالم فراهم کند.

خانم نيرودی گفت: "برسيها نشان می دهد که تنها ۲۳ درصد افغانها به آب سالم آشاميدنی دسترسی دارند که از اين ميان ۴۳ درصد آنها در شهرها و ۱۸ درصد در روستاها زندگی می کنند".

وی افزود:"در روستاها، از هر پنج نفر، چهار تن و در شهرها از هر سه تن يک نفر آب آشاميدنی غير بهداشتی مصرف می کنند".

خانم نيرودی تاکيد کرد که عدم دسترسی به آب آشاميدنی سالم در روستاها مشکل بسيار جدی است و تاثيرات منفی سنگينی را بر روی خانوادههای فقير به ويژه زنان می گذارد زيرا "آنها مکلفند تا آب آشاميدنی را از فواصل بسيار دور به خانه های خود انتقال دهند".

در اين مراسم اعلام شد که دولت افغانستان متعهد شده است تا پايان سال ۲۰۲۰ ميلادی برای پنچاه درصد مردم افغانستان زمينه دسترسی به آب سالم آشاميدنی را فراهم کند.

مقامات افغان می گويند، با آنکه منابع فراوان آب در افغانستان وجود دارد، اما به سبب نبود امکانات، ذخيره گاههای مناسب و سيستم منظم ذخيره و توزيع آب، شهروندان اين کشور نمی توانند از منابع آب کشورشان بهرمند شوند.

وزارت انرژی و آب افغانستان می گويد، برنامه ای را به منظور ساختن چندين سد آب روی دست دارد که به موجب آن ظرف چند سال آينده، مشکل اکثر شهروندان افغان از اين بابت حل خواهد شد.

اسماعیل خان وزير انرژی افغانستان در مراسمی به همين مناسبت در کابل، به کاستی های مديريت آب در کشورش اشاره کرد و گفت در حالی که جاری شدن سيلاب در ولايت بادغيس، جان هشتاد نفر را گرفته است، ما برای رساندن آب آشاميدنی به مردم، با مشکل مواجه هستيم.

مقامات افغان می گويند سالانه بيش از سی ميليارد متر مکعب آب، از کشور خارج می شود.

به نقل از سایت : بی بی سی