ملوان زن انگلیسی و مسئله حجاب اجباری!

 

به نظر می رسد که بازداشت ۱۵ملوان انگلیسی  در افکار عمومی تبدیل به یک بحران جدی سیاسی  شده است. در این چند وقت با وجود تعطیلات نوروزی در ایران هنوز سویه های اصلی این رخداد را نمی توان به طور کامل دید باید منتظر بود که بعد از تعطیلات مانور ها حاکمیت را در این زمنه  نظاره کرد.

در این میان من می خواهم از زاویه دیگری این مسئله را نگاه کنم. شاید در نظر اول این مسئله بی اهمیت برسد اما از نظر من این مسئله رابطه ی مستقیمی با  مسئبه جنگ و پایمال کردن حقوق  ابتدای  مسلم انسانی جهان شمول دارد و باید به آن حساس بود. چون شرایط جنگی است که اجاه سرکوب حقو انسانی را می دهد. و از منظر دیگر به نظرم این قبیل مسائل می تواند حوزه ی خوبی برای مانور جامعه و انسان هایی باشد که هیچ قدرت مادی برای مقابله با جنگ افروزی به غیر از نیروی جنبش های اجتماعی ندارند.

۱- این یک اصل جهان شمول است که انسان ها در نوع انتخاب پوشش خویش آزاد هستند. هیچ امری نباید این حق بدیهی و اولیه انسان ها را محدود کند . اما متاسفانه در برخی از نقاط کره زمین به نام فرهنگ مردم و قوانین این امر نقض می شود و از آن تاسف بار تر برخی از روشنفکران به نام نسبیت فرهنگی و احترام به فرهنگ عامه مردم آن را تایید می کنند. مسئله حجاب اجباری نیز از این دست مسائل است.

۲- در این جا داستان پیچده تر است. این خانم ملوان انگلیسی نه  در ایران متولد شده است. نه تابعیت ایرانی دارد و نه مسلمان هستند و نه به اراده و خواست آزادانه ی خویش به ایران سفر کرده و اکنون نیز با اراده آزادانه و آگاهانه ی خویش در ایران ساکن نیست. در نتیجه به نظرم داشتن حجاب برای ایشان الزام آور نیست.  چون  ایشان نه بر اساس فرهنگ و انتخاب سبک زندگی خویش  که نشات گرفته از مذهب شان باشد  حجاب را بر گزیده اند و از طرف دیگر هم چون با با اراده ی آزاد خویش به ایران نیامده نمی توان از او انتظار داشت که قوانین این جا را اجرا کند چون متعاقبا از  خیلی از حقوق شهروندان آزاد  مسافر برخوردار نیست.

۳- به نظرم اگر حتی این امر را بپذیریم که این افراد اسیر جنگی و یا خاطیانی هستند که غیر قانونی به حریم ایران آمده باشند( که البته از منظر حقوق بین الملل این امر قابل تشکیک است که در تخصص من نیست) باید بر اساس کنوانسیون های بین المللی با اینان برخورد کرد. باید تمامی حقوق این افراد را رعایت کرد. به نظرم در هیچ کدام از کنوانسیون ها بین المللی نیامده که به اجبار حجاب اسلامی را در سرزمین های اسلامی به زنان اسیر غیر مسلمان تحمیل کند و از آن بدتر در تلویزیون هم اینان را نمایش دهند. این نقض صریح حقوق پایه ای انسان هاست. این جا حجاب دیگر نوع پوشش نیست این جا حجاب دقیقا یک سرکوب اجتماعی ـ سیاسی است.

۴- به نظرم تمامی دوستان مدافع حقوق زن و دوستان فمینیست ها در جامعه ما باید به این مسئله اعتراض کنند. تا نشان دهند که به واقع حقوق جهان شمول برای تمامی زنان و انسان ها  ورای ملیت شان می خواهند. هر چند برخی با تئوری های پوسیده بومی سازی می خوهند حقوق زن را هم بومی سازند.

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم فروردین 1386ساعت 16:45  توسط فواد شمس  |  یک نظر


برگرفته از : وبلاگ  روزمرگی های شهری

http://rozmaregi.blogfa.com/post-159.aspx