سازمان زنان هشت مارس (ایرانی، افغانستانی):

سلسله یادداشتهایی در مورد مبارزه علیه نشست سران هشت کشور صنعتی در آلمان

 

 

١ - ضرورت شرکت اپوزیسیون مترقی ایرانی در مبارزات "جی ۸"

٢ - چرا اپوزیسیون رادیکال و مترقی ایرانی در "جی ۸ " شرکت می کند

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

١ - ضرورت شرکت اپوزیسیون مترقی ایرانی در مبارزات "جی ۸"

هر ساله سران 8 کشور بزرگ صنعتی در یکی از مناطق جهان نشستی برگزار می کنند تا تصمیمات خود را  جهت پیشبرد نظم نوین امپریالیستی در حیطه های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی همگون و هماهنگ کنند. موضوع مرکزی این  تصمیمات  در مورد چگونگی استثمار و غارت  اکثریت مردم جهان است. تصمیمات این نشست از کشت دهقانی در روستایی ناشناخته تا سفره نان زنی در دورافتاده ترین مناطق جهان نیز تاثیر می گذارد. در این نقشه کشی برای سودآوری انحصارات مالی حاکم بر جهان،  حتی یکی  از ستمدیدگان و استثمارشدگان از قلم نخواهد افتد. در این نشست تصمیم گرفته می شود که چه تعداد از مردم جهان باید توسط  ماشین جنگی امپریالیستها کشته شوند، چه تعداد از کودکان و زنان جهان از طریق تحریم اقتصادی محکوم به مرگ تدریجی شوند و چه تعدادی شیره جانشان در چرخه تولید انبوه اقتصاد بازار آزاد باید تا آخرین قطره کشیده شود و چگونه اکثریت مردم جهان قربانی منافع اقلیتی ناچیز شوند. در این نشست سرمایه از زبان سران هشت کشور صنعتی و صدها تن از مدیران و برنامه ریزان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی سخن خواهد گفت.

 امسال نیز سران 8 کشور جهان(آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، کانادا و روسیه) در شهری نزدیک روستوک در کشور آلمان، جلسه سالانه خود را برگزار می کنند. این نشست در روزهای 6 تا 8 جون 2007 تحت شدیدترین اقدامات امنیتی برگزار خواهد شد. دیواری اهنین به طول سه کیلومتر به ارتفاع سه و نیم متر از محدوده نشست را حفاظت خواهد کرد. هزاران پلیس و نیروهای امنیتی در طول این نشست در دهکده کوچک هایلیگه دام در حالت آماده باش هستند. آسمان بالای سر این سران توسط پدافند هوایی و رودخانه کنار این دهکده  تا 12 کیلومتری بروی هر جنبده ای بسته است.

و سئوال اینجاست که این همه حفاظت امنیتی برای این نشست چرا؟ مگر نه اینکه سرمایه داری پیروزی و برتری خود را ثابت کرده است؟!

نیروهای انقلابی و رادیکال جهان، زنان و مردانی که نتایج شوم این بیش از دو دهه سیاست و اقتصاد نئولیبرالیزاسیون را تجربه کرده اند، همه کسانی که علیه نظام سرمایه داری، امپریالیستی، راسیسم و پدرسالاری و مردسالاری هستند، علیه این نشست و علیه موجودیت این کشورها و این نظام در محل نشست  سران هشت کشور گرد می آیند. بیش از چندین سال است که سران هشت کشور  اجلاس خود را در میان  اعتراضات صدها هزار نفر زن و مرد برگزار می کنند.

هزاران نفر از زنان و مردان آزادیخواه هر ساله خود را از اقصا و نقاط جهان به محل اجلاس سران می رسانند تا فریاد اعتراض و خشم چندین  میلیارد مردم جهان را در اقدامی جهانی طنین افکن کنند. هزاران نفر  با هزاران ایده و هزاران روش به صدها اقدام مبارزاتی متنوع دست می زنند تا این اجلاس را مختل کنند تا مشروعیت این اجلاس و سران این کشورها را بیش ار پیش زیرسئوال برند. هزاران نفر بیش از یک هفته در چادرها و کوله پشتی ها در نزدیک محل اجلاس سران مستقر می شوند. با پلیس درگیر می شوند، از پلیس لگد می خورند و لگد می زنند، اما با پیگیری و سماجت به مبارزه خود ادامه می دهند. آنان حس همبستگی بین المللی را با چهره ها، زبانها و فرهنگهای گوناگون تجربه می کنند و مهمتر از آن جلوه ای شکوهمند از اتحاد ستمدیدگان جهان علیه نظم سرمایه دارانه امپریالیستی جهان کنونی هستند.  این هزاران نفر، خواب خوش را از این سرمایه های شخصیت یافته سلب می کنند.

رسانه های جهانی که  بیش از دو دهه است نقشی تعیین کننده در ماشین جنگی امپریالیستی یافته اند، به محل نشست هجوم می آورند تا به اصطلاح این نمایش قدرت سران دول سرمایه داری را به جهان مخابره کنند و طی چند سال گذشته ناچار شده اند تصاویر عظیم ترین تجمع ضد سرمایه و ضد امپریالیستی را نیز مخابره کنند زیرا نادیده گرفتن صد هاهزار نفر ممکن نیست.

از زمان اجلاس سران در جنوآ در سال 2001، برهم زدن این نشست در دستور کار کلیه نیروهای ضد امپریالیست، ضد سرمایه داری، ضد راسیسم، ضد پدرسالاری و مردسالاری و .... قرار گرفته است. دستور کار  زنان و مردان بی شماری  که می خواهند این نظام را در همه حیطه ها به مصاف بطلبند. علاوه بر کسانی که برای اعتراض به هایلیگندام می آیند حدود 6 میلیون نفر در شهرهای مختلف جهان علیه این نشست دست به اعتراض خواهند زد. اینان مدعیان جهانی دیگرند. حضور انبوه این همه زنان و مرد  در جنوآ، یوتبوری، کالگاری، ادینبورگ و امسال  در روستوک آلمان به همه بی چیزان جهان الهام می دهد  تا چند میلیون فعال علیه این نظام، بتوانند گردان های نبرد خود را به 6 میلیارد نفر برسانند.

حضور نزدیک به صد هزار نفر زن و مرد اغلب از مردم کشورهای غربی  علیه جنگ، علیه نظام سرمایه داری در سراسر جهان نشان می دهد  که تحقق جهانی دیگر رویا نیست.

ما نیز به   همراه زنان و مردانی که همت این سفر پرشور  را کرده اند به  هایلیگندام خواهیم رفت تا مطالبات و آمال و آرزوی اکثریت زنان، کارگران، دانشجویان و هزاران زحمتکش ساکن ایران  را به زبانهای آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی، روسی، کردی، عربی و.... فریاد کنیم. تا در این مبارزه، تنفر خود و اکثریت مردم ایران را از مناسبات استثمارگرانه و غیرعادلانه حاکم بر ایران و جهان اعلام کنیم  تا  فریاد اعتراض و خشم  ما صدها هزار نفر فارغ از جنسیت، نژاد، زبان و ....  موسیقی نوید بخش جهانی دیگر شود.

 حضور زنان و مردان تبعیدی ایرانی در مبارزات جی 8 ،  در کنار زنان و مردم  ملیت های گوناگون جلوه ای از هم سرنوشتی و همبستگی اکثریت مردم ایران با مردم جهان است  که با چشم انداز جهانی دیگر در حال پیکار با  مرتجعین بنیادگرای اسلامی حاکم بر ایران هستند. رهایی و آزادی مردم ایران بخشی از نبرد ستمدیگان جهان برای ساختن جهانی دیگر است.

سازمان زنان هشت مارس (ایرانی، افغانستانی)

22 می 2007

 

www.8mars.com

 

 

 

 

 

٢ - چرا اپوزیسیون رادیکال و مترقی ایرانی در "جی 8" شرکت می کند

 

چون بخش بزرگی از ایرانیان تبعیدی خود را نه فقط ضد جمهوری اسلامی بلکه مخالف کل نظام سرمایه داری می دانند.

 

چون بخش بزرگی از ایرانیان تبعیدی نه فقط مخالف جمهوری اسلامی هستند بلکه در پی تحقق جهانی دیگر، جهانی بر پایه های عدالت اجتماعی و رفع هرگونه ستم و استثمار از جمله ستم و استثمار جنسی.

 

چون بخش بزرگی از ایرانیان تبعیدی نه فقط در پی تحقق جهانی دیگرند بلکه در پی تحقق نظام سوسیالیستی  اند، نظامی که شالوده های پیشروی بشر برای ساحتن جامعه ای جهانی که در آن انسان ها داوطلبانه وارد تعاون و همکاری می شوند، که در آن تفاوت های میان زن و مرد، تبدیل به بالادستی و فرودستی اجتماعی نمی شود، که در آن مالکیت و مبادله و سود کلماتی اند که فقط در متون تاریخی یافت می شوند و نه در هر لحظه از روابط اجتماعی میان انسان ها؛ که در آن "فکر" و "فرهنگ" با هدف ارزش گذاری انسان ها و تحمیق شان تولید نمی شود، که در آن  لازم نیست قانونی برای "نظم اجتماعی" وضع شود، که در آن.....

 

چون بخش بزرگی از ایرانیان تبعیدی به اشکال مختلف مرز خود را با ناسیونالیسم و حفظ منافع کشور خود کشیده اند و خود را نیروهای جهان وطنی می دانند، خود را گردانهایی از ارتش واحد و یگانه ستنمدیدگان جهان می دانند. در جی هشت گردان های مختلف ستمدیدگان  و مخالفین نظام سرمایه داری گرد می آیند تا وحدت صفوف ستمدیگان سراسر جهان را در مقابل دشمنان اکثریت مردم به نمایش بگذارند. نمایشی از هم سرنوشتی مردم سراسر جهان و نمایشی از مبارزه متحد ستمدیدگان علیه صفوف متحد مرتجعین حاکم بر جهان.

 

امسال ضرورت شرکت ایرانیان تبعیدی رادیکال و انقلابی،  ضد نظام سرمایه داری و امپریالیسم در جی هشت چند بار بیشتر از گذشته است و چرا؟

 

بخش بزرگی از  نیروهای ضد امپریالیست، ضد جهانی سازی سرمایه دارانه کشورهای غربی  در مبارزات علیه جی هشت حضور خواهند داشت. یکی از  شعارهای مرکزی مبارزات جی هشت علیه اشغال عراق و افغانستان و دخالت نظامی امپریالیستها در ایران است.

 بسیاری از توده های شرکت کننده در جی هشت تصویری واقعی  از جامعه ایران ندارند.  بسیاری از آنها تحت تاثیر تصویر ارائه شده از ایران توسط رسانه های امپریالیستی هستند،  تصویری کاذب و قلابی: تصویری دوقطبی!  جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا! در این تصویر مردم ایران و مبارزات آنها برای تحقق اینده ای دیگر غایب است.

تصویری کاذب که هردو طرف ارتجاعی به نفع خود ترجمه می کنند تا بتوانند بخش هایی از مردم جهان را حول سیاست های ضد انسانی  خود به بازی بگیرند. امپریالیست آمریکا این تصویر دوقطبی را تقابل استبداد و آزادی اعلام کرده است. به اصطلاح خودشان را نماینده "آزادی" و مرتجعین جمهوری اسلامی را نماینده استبداد معرفی می کنند.  مرتجعین جمهوری اسلامی نیز آن را تقابل میان استعمار و استقلال می خوانند و به اصطلاح خود را نماینده آمال استقلال طلبانه مردم ایران!

 

حضوراکثریت مردم ایران  که در جنبش های اجتماعی مختلف در حال رقم زدن آینده خود هستند، با تصویر دوقطبی مرتجعین حاکم بر جهان جور در نمی آید. در صورت مطلع شدن مردم جهان از این واقعیت مهم، آن گاه رجز خوانی دولت بوش برای استقرار "دمکراسی و آزادی زنان"  در ایران، حتی ندیمه های کاخ سفید را هم قانع نخواهد کرد تا  پشتوانه نئوکانها برای روغنکاری ماشین جنگی و دخالت در ایران شوند!

 

وجود جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و جنبش جوانان انکار می شود چرا که در صورت مطلع شدن مردم جهان از این واقعیت بزرگ و حیاتی، حتی ساده ترین مردم خاورمیانه هم  ادعای "استقلال طلبی" مرتجعین اسلامی  را هم باور نخواهد کرد. حکومتی که نیمی از جمعیت خود را در قانون و فرهنگ و اقتصاد در موقعیت بردگی قرار داده است، حکومتی که صدها دانشجو فقط بدلیل حق بیان در زندانها  تحت بدترین شرایط و شکنجه بسر می برند،  دهها کارگر فقط بخاطر داشتن تشکل مستقل کارگری دستگیر  و زندانی میشوند، تنها خاصیت استقلال طلبی برای جمهوری اسلامی ایران، حفظ انحصار سرکوب و ستم بر مردم است. حفظ انحصار تجاوز پاسداران به زنان در سیاهچال های  اسلامی بجای تجاوز سربازان آمریکایی به زنان در زندانهای مشابه ابوقریب! "استقلال طلبی" ارتجاعی و واپسگرایانه.

 

 

 تضاد بین جمهوری اسلامی و امپریالیستها، تضاد درون نیروهای نظم ارتجاعی حاکم بر جهان است و هیچ ربطی به تضاد مردم ایران با مرتجعین جمهوری اسلامی و اشغالگران امپریالیستی ندارد. اما  هر یک از این دو قطب ارتجاعی تلاش می کنند از تنفر مردم استفاده کنند: جمهوری اسلامی از تنفر مردم از اشغالگران امپریالیستی و امپریالیستها از تنفر مردم از جمهوری اسلامی!

 

اپوزیسیون مترقی و آزادیخواه ایرانی به جی هشت خواهد رفت  تا  این تصویر کاذب را از ذهن صدها هزار رزمنده آزادیخواه پاک کند و تصویری واقعی از جامعه ایران و مبارزات مردم ایران به آنان دهد.

 

در جی هشت هواداران جمهوری اسلامی نیز سعی می کنند از تنفرهزاران هزار زن و مرد از جنایات امپریالیستها به نفع خود سود جویند. جمهوری اسلامی می خواهد دستهای خود را که آلوده به خون هزاران هزار زن و مرد انقلابی، کمونیست، روشنفکر و نویسنده و .... را در جنایات امپریالیستها بشوید و در مقابل افکار عمومی مترقی جهان ژست ضد امپریالیستی بگیرد.

 

نیروهای انقلابی ضد امپریالیست در مورد جنبش های کارگران و زنان و دانشجویان و ....  در ایران چیز زیادی نمی دانند. آنها نیاز دارند که ما اپوزیسیون مترقی و رادیکال را در کنار خود داشته باشند تا ناچار نشوند در مقابله با دخالتگری آمریکا و متحدینش در ایران، پشت جمهوری اسلامی قرار گیرند.

 

آنها حق دارند بدانند و بشنوند که در ایران جنبش های اجتماعی پر قدرتی در جریان است که مشروعیت مرتجعین اسلامی را زیر سئوال برده است. نیروهای مترقی ضدامپریالیست، ضد سرمایه داری در جی هشت حق دارند صدای مبارزات مردم ایران را بشنوند. آنها وقتی احساس می کنند که مبارزه شان علیه دخالتگری امپریالیستی نه به نفع مرتجعین اسلامی حاکم بر ایران بلکه در حمایت از مبارزات مردمی است که می خواهند سرنوشت خود را خود بدست گرفته و جهانی دیگر بنا کنند، سرشار از شور و امید  و انرژی می شوند.

 

جنبش های اجتماعی ایران حق دارند از نیروهای ایرانی رادیکال در خارج کشور بخواهند که صدای مبارزات آنان را به گوش هم سرنوشتان شان  برسانند. فعالین زنان، فعالین جنبش رادیکال کارگری و دانشجویی در داخل کشور حق دارند که از ما نیروهای چپ و رادیکال بخواهند به شرکت کنندگان در جی هشت بگوییم که مردم ایران  مجبور به انتخاب بین امپریالیستها و جمهوری اسلامی نیستند، که مردم ایران نیاز به قیم و منجی ندارند، که  شاهد این مدعا جنبش زنانی است که جسورانه و مصمم در مرکز صحنه سیاسی ایران در حال عرض اندام است.

 

ما  زنان هشت مارس برای سفر به هایلیگندام و پیوستن به هزاران نیروی ضد جنگ،  ضد سرمایه داری، ضد امپریالیسم و .... آماده شویم.  ما نخواهیم گذاشت، جمهوری اسلامی در صفوف ستمدیدگان تفرقه بیاندازد. با تمام قوا تلاش خواهیم کرد تا نگذاریم هواداران بنیادگران اسلامی حاکم بر ایران در صفوف نیروهای آزادیخواه و مترقی جهان رخنه کنند.  فقط با طنین صدای مبارزات زنان، کارگران، دانشجویان و اکثریت مردم ستمدیده ایران، قادر خواهیم شد، رجزخوانی های باصطلاح ضد امپریالیستی بنیادگرایان اسلامی را سنگ روی یخ کنیم!

 

سازمان زنان هشت مارس  (ایرانی، افغانستانی)

27 می 2007