محض اتمام حجت!

                                     شادی صدر                     

 تاریخ: 16  دی  1386

 

راستش نیم ساعت است که همینطور زل زده ام به مونیتور کامپیوتر و فکر می کنم دیگر چگونه و با چه زبان و استدلالی می شود با آقایان موافق لایحه حمایت خانواده که به حق لایحه حمایت از خانواده مردسالار لقب گرفته حرف زد. دیگر چه حرفی مانده که ما نزده باشیم و چه استدلالی مانده که نیاورده باشیم که دوباره سخنگوی دولت در مصاحبه ای درباره ازدواج مجدد اعلام نکند: " البته برخي با اين مساله مخالفند و مي‌گويند مجاز نيستيد آنچه را كه از نظر شرعي حق بلاشرط آقايان بوده‌است را پس از احراز از سوي دادگاه اجرایی کنید."][1][

فکر کنم در این چندماه، زبان همه آنها که دلسوز حقوق زنان هستند، از دانشگاهی و حقوقدان و سیاسی و فرهنگی گرفته تا حتی زنان عادی کوچه و بازار مو در آورده بسکه استدلالهای خود برای مخالفت با این لایحه را تکرار کرده اند و شنیده نشده است. بسکه حرفهای کارشناسانه شان، که نه از پشت درهای بسته دفاتر دولتی با هزار جور منشی و دفتر و دستک که از دل 66 درصد زنانی بیرون آمده که به طور مستمر مورد خشونت  خانگی واقع می شوند][2][، 78 درصد زنانی که از مهریه خود، همان که این سالها بهانه ای دیگر شده برای نقض حقوق زنان و توجیه رسمی آن، گذشته اند تنها برای اینکه از خشونت زندگی خانوادگی بگریزند][3][ زنانی که آمار خودسوزی و خودکشی شان تنها در عرض سه سال 30 درصد رشد داشته][4][،  95 درصد زنان همسرکشی که در نبود حق طلاق، یا در مواجهه با خیانت همسران خود (در ادبیات سخنگوی دولت= حق بلاشرط آقایان) متاسفانه قتل را انتخاب کرده اند و آنقدر تحت خشونت بوده اند که از کار خود پشیمان نیستند][5][ و ... شنیده نشده است. به اینجا که می رسیم، دیگر بحث و جدل و  استدلال فایده ای ندارد؛ بر هر عقل سلیمی معلوم است که راههای دیگر را باید آزمود.

 فقط محض اتمام حجت، ابتدا اشاره ای می کنم به دو خطای آقای الهام در یک مصاحبه چند خطی و بعد، برای آخرین بار، فهرست اعتراضات مطرح شده از سوی گروههای مختلف زنان به لایحه حمایت خانواده را در ادامه می آورم:

الف- آقای الهام احتمالا متن لایحه را اصلا نخوانده اند یا اینکه در همین چند ماه، در ذهن ایشان تجدیدنظرهایی در لایحه صورت گرفته که با متن اصلی همخوانی ندارد. ایشان در مصاحبه اخیرشان اعلام می کنند درصورت وضع مهریه های سنگین، این مرد است که باید مالیات آن را بپردازد در حالی که لایحه اساسا مشخص نکرده چه کسی باید مالیات بر مهریه را بپردازد و در سکوت قانون، قواعد عمومی مالیات بردرآمد که درست در همان ترم دوم رشته حقوق تدریس می شود به ما می گوید که مالیات را باید کسی بپردازد که درآمدی کسب کرده (در اینجا، زن)؛ حتی اگر این درآمد، "کی داده و کی گرفته" باشد.

اشتباه دوم که فاحش تر است، اعلام این است که لایحه، ثبت ازدواج موقت را اجباری کرده است و عدم ثبت آن یک جرم است.  در حالی که ماده 22 لایحه ای که دست ما و مجلسیان است مقرر می دارد: " ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامي است" و ماده 44 لایحه نیز نه فقط برای عدم ثبت ازدواج موقت مجازاتی تعیین نکرده بلکه برای کامل کردن دور باطل حمایت از مردان، حتی مجازات فعلی عدم ثبت ازدواج دائم را که تا یک سال حبس است، به نفع مردان دارا و کسر بودجه سازمان زندانها به 20 میلیون تا صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی کاهش داده است!

ب- و اما فهرست بلند بالای مشکلات ما با لایحه:

1. در این لایحه نه تنها زنان همچنان از حق طلاق محرومند بلکه روند طلاق از آنچه هم اکنون هست، طولانی تر و سخت تر نیز شده است.

2. لایحه، ازدواج مجدد را نسبت به وضعیت فعلی آسانتر کرده است. (در اینباره بسیار گفته اند و نوشته اند و نشنیده اند!)

 3. لایحه نه تنها متعرض قوانین تبعیض آمیز مربوط به تابعیت نشده بلکه برای زنی که بدون اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران با مرد مسلمان خارجی ازدواج می کند مجازات تعیین کرده است.

4. لایحه با ملغا اعلام کردن قانون حمایت خانواده، حق زن را برای اثبات اینکه شغل شوهرش منافی حیثیات خانوادگی است، از میان برده است درحالی که به موجب قانون مدنی مرد می تواند به راحتی و با طرح یک شکایت، زنش را از حق کار  محروم کند.

5. لایحه حضور قاضی زن را در دادگاه خانواده با سه قاضی، الزامی نکرده است.

 6. لایحه بر مهریه، آن هم هنگام ازدواج، در شرایطی که طبق عرف ایران زن نه زمان عقد که تنها در طلاقهای به درخواست شوهر یا مرگ شوهر مالک تمام مهریه خواهد شد، مالیات وضع کرده است.

 7. لایحه ثبت ازدواج موقت را اجباری و عدم آن را مستوجب مجازات ندانسته است.

 8. لایحه کوچکترین توجهی به مطالبات و خواسته های حقوقی زن ایرانی و آثار و آسیبهای اجتماعی ناشی از این همه ظلم و تبعیض آشکار نداشته است.

آقای الهام! اگر هنوز هم فکر می کنید لایحه تان چیز خوبی است و به درد زنها و حتی به درد خانواده ها می خورد، یک بار هم شده به آمارهای دولتی مربوط به خانواده و آسیبهای اجتماعی مربوط به زنان نگاه کنید و ببینید قوانین تبعیض آمیز فعلی چه بلایی سر زنها و چه بلای بزرگتری سر خانواده هایی که اینقدر داعیه حمایت آنها را دارید آورده است؛ باور کنید برای دین و دنیایتان بد نیست اگر یک بار هم که شده بپذیرید اشتباه کرده اید، لایحه را پس بگیرید و بگذارید قوانین، به جای خانواده مردسالار از خانواده برابر که در آن کرامت انسانی همه افراد حفظ شده حمایت کنند.

 

 

[1]وزير دادگستري و لايحه جديد: مهريه سنگين، ماليات بيشتر"، ایرنا، 86/10/15، در این نشانی اینترنتی:

http://www1.irna.ir/fa/news/view/line-2/8610156330133658.htm

[2]بررسي خشونت خانگي عليه زنان در ٢٨ استان ، سایت سازمان زندانها، در این نشانی اینترنتی:

http://www.prisons.ir/fa/news.php?news_id=8226&PHPSESSID=8f4f5cae2df779bb2e9bf1f210ea2bec

[3]۷۸ درصد از زنان مطلقه مهریه خود را به هنگام طلاق دریافت نمی‌‏كنند، سایت آفتاب، 15 شهریور 84، در این نشانی:

http://www.aftab.ir/news/2005/sep/06/c4c1126008041_social_directory.php

[4]گزارش با مقایسه آمار خود سوزی زنان در سال های بین 80 و 83 رشد 37 درصدی خود سوزی زنان در استان کرمانشاه را در مقابل رشد 30 درصدی ایلام قرار داده است . (روزنامه ایران 20/5/83) علاوه بر این نیز آمار خود سوزی در استان کرمانشاه در سه سال اخیر نیز رشدی صعودی داشته است

[5]خبرگزاری سینا، ا مهر 83