کاوه آزادی     نوامبر 2009    ؛  آذر 1388

 

رامبو – 3 ؛ شکست خورده های امپریالیستی در افغانستان ؛ جنایت میکنند

( ص – 1 )    مطبوعات و رسانه های جمعی کشورهای به اصطلاح  ؛ دنیای آزاد و دموکراسی  !  شب و روزمشغول پر نمودن گوش جهانیان به گونه ای اند  که ،  گویا در کشور های دور و بر خلیج فارس و منطقه خاور د ور  ومیانه بسیاری از ملتها در تنگنا قرار گرفته اند ؛  البته  ؛ زبانم لال  ؛ بد تصور نشود ؛ از زاویه بشر دوستی و حقوق بشری ؛ انسانها همه برابرند  و .....  چندان  فرقی با ملتهای از ما بهتران ندارند و فقط کمی موی سرشان سیاه است  ؛ البته نه به سیاهی مردمان افریقای جنوبی ؛ و یا فلسطین  ؛ ولی ..... به هر حال ؛   کسا ن و شیاطینی مثلآ بنام طالبان در افغانستان شب و روز منتظرند که تا ضربات و صدماتی  بر مردم افغان و سایر ملتها در پاکستان و همسایگانشان وارد نمایند ، ونیز  فجایعی  بیافرینند .... و یا شاید تعدادی  از بمب های اتمی پاکستان را بدزد ند  و مثلآ مانند 11 سپتامبر برای بمباران امریکا بکار گیرند و یا بر سر او با ما   بکوبند  <هیهات من ا ل ذ له >  ..... و این آدم های عقب مانده خاور میانه و منطقه خلیج  فارس علیه دموکراسی و دنیای آزاد میجنگند و.....! این امریکائیها و انگلیسی ها و آلمانی های متمدن و بشر دوست از تاب بشر دوستی شب و روز نمی شناسند و در فکر چاره جوئی و کمک به مردم    بی دفاع افغانستان هستند .... ! و این افغا نی های عقب ما ند ه  شا یستگی این همه ناز و نوازش وبمب و توپ و موشک و هواپیما های بدون خلبان و.....  این همه تکنولوژی پیشرفت کرده  ! نظامی کشورهای صاحب ثروت و تمدن را ندارند و.....!  پس بنا بر این اگر هر از چند روز یکبار گلوله توپی ؛ موشکی و یا خمپاره و راکتی بر سر عده ای از مردم فرود آمد و چند خانواده را داغدار نمود ...... اشکالی ندارد  ! و هیچ کس مقصر نیست  !  زیرا در راه آزمایش توانا ئی اسلحه های پیشرفت کرد ه ! و تکنولوژی  است .... !   دقیقآ بر همین مبنا  ودر همین راستا اگر خوانندگان عزیز توجه نموده باشند ؛ هر وقت برنامه حمله نظامی  و یا اقدامی در دست اجرا باشد ؛ که شاید توجه رسانه ها را جلب  و مردم غرب را کنجکاو نماید  ؛  قبل از اقدام نظامی ؛ حتمآ جواهری و یا خود بن لادن   یا یکی از بازیگران این تآتر ننگین  ؛ و یا فیلمی از گروگانها ی غربی در دست طالبان و یا ..... یک پیام وید ئوئی را در رسانه های غربی به نمایش در میآورند که گویا  فلان کسک یا فلان کشور تهدید  شده است و باید قبل از اقدام طالبانها و یا .... بن لادن ها و یا .... باید جنبید ! و اقدام نظامی نمود ! و متعاقب این سناریو حملات نظامی و اقدامات و .... به مرحله اجرا در میا ید ! و بنابر این توجیهات و یدئوئی  .... رامبو رامبو !  این تاتر تراژیک سالهاست نمایش داده میشود و میلیونها دلار سود برای کنسرن های اسلحه سازی تولید نموده و هنوز هم که هنوز است بر روی صحنه است و بن لادن مخفی ..... ! در مقایسه : برای کنسرن ها ی اسلحه سازی ؛ هیچ فیلم هولیوودی این همه در آمد نداشته  !  بنابر این اگر در شبی و یا روزی از هواپیماهای بدون سر نشین ؛ بمبی ؛ راکتی و یا موشک و یاچیزی ....  بر سر تانکر نفتکش و یا یک مینی بوس پر از مردم بیدفاع و یا بر سر نان آور خانواده ای و یا خانه ای محقر و گلی و یا ....  فرود آمد و عده ای را به ذغال سوخته تبدیل نمود .... اشکالی نباید داشته باشد ! چون در آن دنیا برایشان از طرف کارتل ها و کنسرن های اسلحه سازی امریکائی - انگلیسی قصر های پر از حوری های بهشتی خریداری گردیده است و کافی است که آنها به آن دنیا قدم رنجه  فر مایند ...... البته نا گفته نماند ؛ که کودکان و زنان قر بانی این نوع فجایع در آن دنیا چاره ای ندارند به جز اینکه به تماشای ..... بنشینند  ! آری این هم نوعی از سناریوی کهنه و زوار در رفته  امپریالیستی است ؛ که بعد از تحمل نوشیدن جام زهر  پایان جنگ  در ویتنام  هم چنانکه جهانیان میدانند ؛ که  چه مفتضحا نه شکست خوردند و به  در یا ریخته شدند  ......اکنون نوبت به افغانستان رسیده است ؛ بعد از شکست در ویتنام ؛ با استفاده از تمامی امکانات و تکنولوژی و  رامبو ها  و فیلم وسینمای هالیوودی ؛ برای جبران آن شکست در انظار جهانیان ؛ و برای برنامه های آتی  در دست اجرا و آماده نمودن فرزندان زحمتکشان برای جنگها ئی از این دست ، با تمامی نیرو  و سرمایه به تولید و پخش  انواع و اقسام بازی های کامپیوتری قتل و کشتار و بمباران هوائی و توپ وخمپاره باران و .... خلاصه یک جنگ جهانی واقعی ؛ روانی .... و خیالی ؛ برای سنین مختلف از کودکان خرد سال تا پیر پاتال های خرفت و ..... مشغول بوده وهستند   ؛ در سینما ها و تلویزیونهای از مردم بیگانه و ..... به تهیه فیلم های فاشیستی و جنائی و قتل و کشتار و  ترویج از خود بیگانگی و.... سالیانه به تولید در حدود 700 فیلم میپردازند . شب و روز حدودآ 2000 قتل و کشتار در تلویزیونهای مختلف انجام میگیرد وفیلم های  همه این جنایات را  به قیمت ارزان تر از نرخ معمول  تولید  ؛  توزیع وپخش مینمایند  ؛ و در ضمن با سخاوت بیش از پیش به  فروش وسایل نظامی و پارچه و لباسهای نظامی - پلنگی و جنگلی در میان مردم میپردازند و        ( ص –2 )   تعدادی  آدم های از این دنیا بی خبر که بسیاری از آنها به لحاظ شخصیتی و روحی  نسبتآ دچار ضعف و مشکل  هستند به استفاده از این نوع کالا ها و این نوع اسباب بازی ها تن در میدهند ، بعضی ها نادانسته وتعدادی  برای توجیه  ضعف هایشان بهانه هائی دارند ؛  و از زاویه ای به استفاده مثلآ  ازآن لباسها رغبت نشان میدهند ؛ بعضی ها برای کار های ساختمانی زیرا از استحکام نسبتآ بالا تری برخوردار است و بعضی ها به لحاظ  ارزان بودن و بعضآ به لحاظ شستشو ؛ چون به آسانی نسبتآ بیشتری پاک میشود و دیر تر از سایر تولیدات پارچه ای کثیف میگردد و تنبل ها هم مدت زمان بیشتری بدون تمیز نمودن از آن استفاده میبرند و بسیاری از مزا یای دیگر که باید از استفاده  کنندگان محترمش پرسید و.... کودکان هم برای صرف انرژی بیکار مانده  بیش از حد خود به بازی های جنگی  کامپیوتری و وسایل مختلف نظامی و .... می پردازند . هدف استفاده کنندگان اهمیتی ندارد  ؛ آنچه که برای تولید کنندگان این نوع پارچه و لباس و اسباب بازی ها و تولیدات نظامی مهم است  ؛  ترویج روحیه نظامی گری و تدارکات جنگ و عادی سازی ادوات و تجهیزات جنگی در میان توده مردم و بزک نمودن چهره کریه و نا پاک ارتش و سپاه و لشکر کشی و کشتار جمعی و ..... است ؛  انکار تشابه  بین خود و تیمور و چنگیز خان مغول ؛ وتوجیه لشکر کشی های خودشان و.....!  و این همه سرمایه گذاری و تولید و عرضه اگرچه از آن سود هم میبرند  و لی استفاده اصلی در جائی دیگر نهفته است ....؛ آنجا ست که  هنگام غارت کند و ی عسل ؛ دود زنبور ها را کرخت نموده و از نیش زدن و دفاع از خود باز میدارد ؛ یعنی حملات نظامی و شروع جنگها علیه کشور های مختلف از سوی امپریالیستهای جنا یتکار در میان کسانی که کرخت گردیده اند از عکس العمل کمتر و اعتراضات کمتری برخوردار میگرد د  و در عوض جوانان رامبو مسلک و ضعیف شخصیت و گیج شده و مسحور برای خود نمائی و پول و .... به این نوع جنایات تن در میدهند  ؛ هماهنگ با این نوع سر مایه گذاری های هنگفت  ؛  در اخبار و گزارشات روزانه حتی اگر از روی دغل کاری و زرنگی و متقلب بودن .... نخواهند به  نشان دادن چهره و اقعی خود و جنایاتشان بپردازند ؛  به گونه ای رقیب را نشان میدهند که گویااین از ما بهتران هاهاها ! حق دارند اگر به کشوری لشکر کشی بنمایند ؛ و مثلآ کارشان دفاع از مردم بیدفاع افغانستان  است که در دستان نا پاک مثلآ طالبان گیر افتاده اند . مافیای خبری نیز که گوش به فرمان کنسرن ها  و در کنترل کامل قرار دارد  ؛ به صورتی سیستماتیک و ماهرانه به بزک نمودن این چهره های ننگین تاریخ میپردازد ؛ البته  وظایف نیز به صورتی متمرکز و هماهنگ از پیش تعیین گردیده است ؛  و دراین میان اگر کسی  مثلآ ؛ مانند خبر نگار تلویزیون الجزیره بخواهد روده درازی نماید و گزارشی  تهیه نموده که باب طبع آقایان نباشد ....! از لوله توپی ؛ تانکی ؛ هلی کوپتری ... ! اشتباهآ  !  به پنجره اتاق هتلش چیزی اصا بت خواهد نمود و اشتبا هآ کشته خواهد شد .... ! جنگ است چه میشه کرد ! کی بود ؟ کی بود ؟ من نبودم  دستم بود ؛ تقصیر لوله توپش بود !  وظیفه رسانه های ارتباط جمعی ! وارونه نمایاندن والقای تا ئید یه جنایاتشان در میان مردم  و بزک نمودن  چهره  امپر یالیستها به گونه ای  که بنماید : در دفاع از سر زمین برباد رفته ای .... چون افغانستان ؛ حاضرند که صد ها و هزاران  رامبو را نیز فدا نمایند .... ! هدف خود توجیه گر است !  در هر صورت به شکلی شارلاتانی و طلبکارانه و دو قورت ونیم هم باقی ؛ آنگونه  باید نمایانده شود ؛ که منتظرند  تا تمامی جوانان دنیا نیز به کمک آنها بیایند و .....و اجنه و شیاطین را ؛  از..... مثلآ افغنستان دور نمایند  ؛ اگر گفتید چه کسی  رمان دون کیشوت را نوشت..... ؟  با نگاهی کوتاه وبسیار گذرا به مسئله افغانستان و در جوارش مخصوصآ پاکستان و ایران که در منطقه خلیج فارس از موقعیت استراتژیک و مهمی بر خوردار هستند شاید خالی از فایده نباشد  .... به این خاطر ایران و پاکستان و یا سایر مردم  منطقه  خاور..... ؛ زیرا  پد ید ه ای بنام اسلام و سیله ارتباطی تنگاتنگ در بین مردمان منطقه وآلت دست دشمنان مردم بوده به یکی از عقب مانده ترین  بستر های حرکتهای اعتراضی مردم ؛ در کل منطقه  .... تبدیل گردیده است ؛ و چون منطبق با  ظرفیت و گنجا یش نیاز ها وضرورت  تغییرات گو ناگون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و .....  امروز توده های مردم  این دیار ؛   نمی تواند باشد  و نیست.....  بنابر این بعنوان  یکی از کج راهه های ارتباطی  و سر در گمی های  توده های  مردم محروم  منطقه  ؛ به ا نحاء مختلف و از جنبه های گونا گون مورد استفاده  دشمنان مردم قرار دارد  ..... و با توجه به جنبه هائی از این نوع دو دوزه بازی و کلاشی سیاسی از سوی عوام فریبان و دشمنان مردم  ؛ میتوان به علت  کشتار مردم بی دفاع افغانستان  و یا ...... پی برد . اگرچه بسیاری از مردم ؛ از سیاست های غارتگرانه و رقابت های اقتصادی امپریالیستها  دراین منطقه به خوبی آگاه هستند ؛ ولی ، برای اکثریت  توده مردم اشاره ای  شایدخالی از فایده نباشد  . مجد دآ میخواهم پیشا پیش عرض نمایم ؛ که برای داشتن  دید نسبتآ و سیع تر ی از مسئله امروز افغانستان  بدون در نظر گرفتن منطقه نفت خیز و استراتژیک خلیج فارس و مورد رقابت  امپر یالیست های  جهانی ؛ در پروسه ای حد اقل  کوتاه  مدت ؛  شاید بتوان به صورتی  ظاهری به بعضی از مسائل پی برد و آنهم بسیار متناقض و آشفته  و وقایع نگارانه ؛ ولی نتایج دلخواه را از مسئله شاید نتوان به خوبی لمس نمود  ؛ در ست مانند کانالهای زیر زمینی  موجود در یک شهر ؛ که  در روی خیابانها  و بعضی نقاط آثاری از آن را میتوان دید و میتوان حدس زد که ..... به همین خاطر منطقه خاور دور ونزدیک ارتباط مستقیم و تنگاتنگی  با منافع امپریالیست ها دارند و در تقسیم جهان در بین خود در سایه و وجود   بمب لطیف و با محبت اتم به توافقاتی میرسند که گاه گاهی سرو صدای اعتراضات یکی علیه دیگری به  رسانه ها ی گوش به فرمان هم میرسد .....!  بعد از جنگ جهانی اول ؛ در میان مردم جهانی که زیر چنگال امپریالیستها با نام کلونی ومستعمره کشورهای متمدن ! و امپریالیست !  تقسیم شده بودند ..... و درنتیجه غارتگریهای این از ما بهتران هاهاها ؛ مردم کشور های  زیر سلطه ( ص – 3  )    امپر یالیستها ؛ در فقر و فلاکت دست پا میزد ند ..... ؛  و در مقابل این غارت گریها ؛ انقلاب اکتبر و روسیه  شوروی در میان مردمان همان مستعمرات به صورتی روز افزون  از وجهه ای خاص برخوردارمیگردید و زمینه ای روحی  برای دلگرمی آنها ؛ که راه نجات   خود را در آن مسیر به جویند ؛ و بیش از پیش  باعث تشویق و دلگرمی  و تقویت روحیه رزمی  مردم مستعمرات به انقلاب و آزادسازی و استقلال و.... بود .  سلسله پادشاهان عقب مانده قرون وسطائی دست نشانده که به علت رشد و تغییرات اجتماعی  ؛ تاریخ مصرفشان به سر می آمد ؛ آرام آرام ؛  جای خود را به جمهوری و ...... میدادند و یا بیش از پیش  با خطر سقوط روبرو  میگردید ند .... اگرچه جمهوری شان نیز همان پادشاهی بود و لی در اثر رشد و تغییرات اجتماعی حد اقل مجبور به تعویض تابلوی  سر در دکان حکو متی شان بودند و..... این سلسله اقدامات و جنبش ها  وتغییرات  برای امپریالیستها قابل تحمل نبود و خواب و خیالشان  را بیش از پیش آشفته مینمود ..... آنها که در ادامه شکست در جنگهای داخلی روسیه شوروی و خرابکاریها واقدامات پیشگیرانه علیه  نفوذ و سرایت ایده های انقلاب جها نی  شوروی به سایر نقاط جهان و مخصوصآ مناطق  تحت نفوذشان ؛ شکست خورده بودند و تاریخ با آنها همراهی نمی نمود ؛  برای جلوگیری از نابودی و از دست رفتن  ثروتهای بی انتها یشان  در  < جهان سوم !>  بیکار نه نشسته بودند ؛ و  دست به اقدامات مختلفی می زدند ؛ از جمله  به تشکیل و تقویت جریانی پرداختند که در نوع خود از بنیاد گرا ترین ها  وعقب مانده ترین ها و سنتهای دوران غار نشینی انسانهای اولیه و زمان قبایل  و برمبنای  عمیقترین روابط عقب ماند ه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و..... بود ؛ البته ؛ بر بستر همان نابرابری ها و نارضایتی ها  و با استفاده از نیرو و پتانسیل فقر فرهنگی موجود و عقب ماندگی فکری  و بیچارگی مردم و .... اقدام به تشکیل جریانی نمودند که به اخوان المسلمین مشهور گردید و دامنه آن در میان تمامی کشور های اسلامی در دور شوروی با نام  کمربند سبز مشهور گردید   ؛ این جریان   در سال 1928 وسیله  حسن ال بنا وحسن ال هد یبی و سید ال قطب ، تاسیس گردید که در سال های 1956 به بعد سید قطب رهبری آن را دردست گرفت و هواداران متشکل  آن جریان تا  000 ,500 نفر نیز رسید . سید قطب که در کتاب خود بنام جهاد علیه کفار ، مردم را تشویق به سرنگونی دولتهای کافر و نا مسلمان در جهت تشکیل دولت اسلامی مینمود ؛  در سال 1965 به علت اقدام به ترور و ..... علیه ناصر برای بار دوم دستگیر و اعدام گردید . ناصر که خود را سوسیالیست مینامید و در یک کودتا به سلطه  ملک فاروق خاتمه داده بود ؛ او  خود و دوستانش  را افسران آزاد مینامید و..... مصر روابط خوبی با شوروی داشت ؛ ساختن سد اسوان و روابط نظامی و ..... خود الگوئی شده بود برای مردم عرب زبان منطقه ؛ که البته به مذاق اربابان امپریالیست خوش نمی آمد و .....  در این راستا و همزمان با این پروسه از طریق خرید سر زمین های منطقه فلسطین از ملک عبدالئه و به شکلی سیستماتیک وهمزمان و در یک پروسه کوتاه مدت در سال 1947 به تشکیل دولت اسرائیل اقدام نمود ند ؛ فورآ از سوی امریکا و غرب به رسمیت شناخته شد و .... دولت اسرائیل بعنوان مشت آهنین امپریالیستها در منطقه تاسیس گردید و .....به جاست  تاکید نمایم  ؛ وجود ملتهای مختلف در کنار یکدیگر بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیت و مذهب و ..... و حق مسکن گزینی و حق تعیین سرنوشت وبرابری کامل از هر نظر  برای همه ملتها از جمله مردم فلسطین و یا اسرائیل و...... حق انسانی همه انسانهای دنیاست .... مسائل ومشکلات واقعی و تناقضات  مصنوعی موجود و شارلاتانیزم دامن گیر خلقهای منطقه که با منافع امپر یالیستها و .... عجین است  ؛ ربطی به یکدیگر ندارند .....  جریان اخوان المسلمین  بعد از اعدام سید ال قطب با حمایت د ست نشاندگان  اربابان امپریالیست ادامه یافت و تقویت گردید  ؛ و در دور شوروی از جمله در ایران و ترکیه و افغانستان و تا  چین ومخصوصآ منطقه خلیج فارس و هر جا که آثاری از اسلام وجود داشت با پول و ثروت امپریالیستها به توسعه اسلام و تولید ملا و مدارس دینی و .... پرداختند ؛ حتمآ از مدارس دینی و اداره اوقاف و ..... حرم امام رضا رفتن فرح وشاه و حج رفتن شاه و احرام بستن و ...  درایران خبر دارید ..... که از بنیاد گراترین و عقب مانده ترین عادات و تفکرات قرون وسطائی با نام اسلام و اخوان المسلمین .... علیه به قول معروف کفار استفاده نمودند ؛ تا شاید بتوانند  از نفوذ کمونیزم در منطقه  جلو گیری نمایند ...... همان گونه که امروز در منطقه یمن و عربستان از سوی ایران شیعه گری با قدرت تمام برای باج خواهی از امپر یالیستها بر سر مسائل ایران و سایر مسائل سیاسی منطقه .... به  وسیله و برگ برنده ای در دست ایران  تبدیل گردیده است  ..... افغانستان یکی از نقاطی بوده و هست که از نظر نظامی به یک منطقه برجسته و بلند در میدان نبرد میماند  ؛  مثلآ بلندیهای جولان در بین اسرائیل و سوریه  و یا .....  البته در یک نبرد و جنگ در بین رقبای اقتصادی  با وسعتی بمراتب بسیار بیشتر در منطقه خاور  و در بین کشورهای غربی  رقیب امریکا از یک طرف و از طرفی دیگر چین و روسیه و.....؛ افغانستان اهمیتی حیاتی دارد .....  به لحاظ ساخت اقتصادی یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان است به لحاظ ساخت اجتماعی هنوز در دوران قبایل و عشایر زندگی مینمایند و< لوئی جرگه >ها که تجمع همان سران عشایر و قبایل است به جای پارلمان و کارکرد همان پارلمان را  داراست و رئیس جمهور بدون حمایت رهبران قبایل و عشا یر و لوئی جرگه ها ؛ کاره ای نیست و پارلمان فرمایشی موجود در افغانستان  باد هوا هم نیست .... مگر اینکه با حمایت اربابان امریکائی انگلیسی و آلمانی هر روز تعداد بیشتری سر باز به آن منطقه گسیل دارند .....و فعلآ قرار است که امریکا سی هزار رامبوی دیگر نیز گسیل دارد  ؛  به هر صورت ؛ سئوال اساسی این جاست که امریکا و سایر اربابان امپریالیست در افغانستان چه میکنند ؟ آیا واقعآ دلشان به حا ل مردم  افغا نستان می سوزد و  آیا این همه ؛  مردم دوست بودند و ما نمی دانستیم و یا ..... ؟  چرا افغانستان میرود تا به ویتنام دیگری برای این از ما       ( ص – 4 )  بهتران هاهاها  تبدیل گردد  ؟ شاید  اساس مسئله این جا باشد که اگر در دستان تعدادی از کشور های منطقه و بقیه امپر یالیستها ی رقیب ؛ بمب اتم وجود نمی داشت تا به حال پنجمین جنگ جهانی را نیز بر سر همین مناطق  ؛ پشت سر نهاده بودیم !  شاید  !   و بقول جناب نیچه  و خمینی از این برکات و نعمات الهی  بی بهره نمی گردید یم . یا حتمآ  به علت رقابت و درگیری های شدید اقتصادی در منطقه  ؛  چین و روسیه و  اروپا و امریکا  وژاپن  ؛  ما هم جا پائی را هم برای خودمان میتوانستیم آرزو نمائیم ؛ که البته  سرمایه گذاری های خود آنها هم  ؛ مثلآ در چین ؛ که خود تناقض اندر تناقضات است ...... باز هم به پا بندی برای خودشان تبدیل گردیده ؛  و یا اینکه مثلآ ؛ امریکا کویت را به ملک دائمی خود تبدیل نموده و.... به منافع سایر کشورها  به هم گره خورده و به بحرانهای درونی شان دامنه دیگری بخشیده   ؛ به هر صورت  میدان رقابت های اقتصادی  کشور های زالو صفت و درنده  در این منطقه به صورتی روز افزون تشدید گردیده است .... و بدنبال آن سر ریز نمودن بحرانهای درونی و ذاتی سرمایه و سیستم سر مایه داری به همین منطقه اشغال گشته   .  هم چنین ، عدم توانائی در خرید همان محصولات  بن جل وبازاری و سر ریز و سرازیر گشته از سوی همان بازار ها امپریالیستی و نابرابر بودن  واردات و صادرات  ،  در اثر فلج گشتن چرخه تولید کشورهای وابسته و اشغال شده و در نتیجه  به د لخواه  غارت گران ؛ غارت مواد اولیه و معادن و نیروی کار و ..... رشد ارتباطات جمعی و بیداری ملی از یک طرف و افزایش بیش از پیش فقر و بی آیندگی توده های میلیونی و فساد  سیستم سیاسی و کشورداری  و فساد دستگاههای اداری و نهاد های دولتی  و تناقضات فرهنگی و ناامنی زندگی میلیونها مردم و ..... در تمامی کشور های منطقه تصادفی نیست ، و کار خدا و شیاطین هم نیست ؛  از جمله در افغانستان و مضا ف بر این ها ؛ در هم تنیدگی مسائل پاکستان و افغانستان  ؛ منطقه را به ویتنامی دیگر برای امریکا و رامبو ها و متحدان و دست نشاندگا نش  تبدیل نموده است  ؛ ناگفته نماند  خود پاکستان بعد از کودتای ضیا الحق ؛ علیه  ذوالفقار  علی بوتو و اعدامش به یکی از مهره های دست نشانده امریکا تبدیل گردیده است ( علی بوتو نماینده بورژوازی ملی پاکستان بود ) که البته بعد از سر وسامان یافتن وضع پاکستان جناب ضیاء الحق نیز همراه سایر تاریخ مصرف گذشتگان در یک سا نحه هوائی .... ( هواپیمایشان در هوا منفجر شد )  ؛ و بعد از روی کار آمدن شکل کودتائی مشرف و باند ش که به گرمی از سوی امریکا   مورد حمایت و پشتیبانی قرار داشت  ( بعد ها و در دور اخیر در درگیری بین طالبان و غرب ؛ از ترس جانش با طالبان ها کوتاه می آمد و بدین جهت از سوی امریکا  مثل سابق تحویل گرفته نشد ) ؛ و  در تمامی مدت حکومت چپها در افغانستان  بعد از کودتا علیه داوود ؛  و  وارد شدن نیروهای شوروی به افغانستان ؛ هر حکومتی که در پاکستان بر سر کار بود فرق چندانی دراصل قضیه نداشت  ،  همه با هم ؛ به تقویت بیش از پیش جریان طالبان و جریان های اسلامی مشابه اخوان المسلمین در افغانستان  و در حمایت از جهادشان علیه کمونیزم و ....  پرداختند .  شیعه ها از سوی ایران  ؛ وهابی ها از سوی عربستان و....  از ارسال پول های چرب ونفتی عربستان سعودی و سلاحهای پیشرفته امریکائی از جمله موشکهای استینگر ضد هواپیما های جنگی و استفاده از امکانات درمانی وپزشکی پاکستان و ایران برای زخمی هایشان  و حمایت ها ی بی دریغ مالی  از سوی مصر و.... آموزش نظامی مزدوران طالبان در پاکستان و ایران و  در مبارزه علیه کمونیزم و.... که در اشکال مختلف از جمله تخریب مدارس غیر اسلامی و بیمارستانها و پل ها و راههای ارتباطی و کشتن وترور معلمین وکارکنان خدمات پزشکی و فعالین دولتی و یا حزبی و .... به  توصیه و آموزش همین  اربابان امپریالیست و ضد کمونیست ..... پیش میرفت ؛ که  کشت خشخاش و تولید تر یاک و هروئین و ...... و ارسا ل آن به کشور های جهان به سود طالبان ها و سایرنیروهای در گیر در افغانستان ؛  از اهداف و کار های مورد د لخواه و انجام یافته در افغانستان بود ؛ که بر سر آن نیز با سازمانهای جاسوسی غرب  و تبادل اطلاعات و مبادله جاسوسان و .... بین رقبا از جمله بین  ایران بعد از انقلاب ؛ و غرب بر سر مسئله فلسطین و اسرائیل و..... امری عادی بود  که این موضوع خود بحث دیگری است  . و در نتیجه جهاد اسلامی این کوتوله های تاریخ  ؛  محمدی و گیلانی و حکمتیار و ملا عمر طالبان و .....  به توصیه و حمایت های  بی دریغ غرب و شکست کمونیزم ! در افغانستان ؛  با حمایت ارتش پاکستان ، باند طالبان به قدرت رسید .... آن زمان آن اسلام و آن طالبان همان طالبان اخوان المسلمینی بود که در مصر و با حمایت همین کشورهای دنیای به اصطلاح آزاد طرفدار دم و کراسی  بنیاد گذاری شده بود و بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغا نستان که از طرف امپریالیستها و کشور های مرتجع و شیخهای منطقه مورد حمایت واقع گردیده بود  ؛  نجیب رئیس جمهور افغانستان  و برادرش  به دفتر  (U.N    یو .ان . ( پناه برده بودند و امکان فرار نداشتند  ؛ پس از مدتی آنها را بیرون کشیدند و در خیابان بدار آویختند و به رگبار مسلسل بستند و ....  و یا مجسمه 2000 ساله بودا را با کمال وقاحت منفجر نمودند ؛ این نوع طالبان تا وجود رسمی  شوروی و سقوط دیوار برلین ..... از هر نظر مورد حمایت امریکا و پاکستان و غرب بود ؛ بعد از آن تاریخ که چهره دو قطبی جهان عوض شد و جناب ریگان به نمایندگی از طرف  امپر یالیستها ؛ با اعلان  پیش بردن برنامه جهانی جدید  ؛ مدعی تنها ژاندارم جهان گردید  ؛ و خود سر کار استوار ژاندارمری جهان شد ؛ بنابراین سناریو و دور جدید ؛ وجود  جریانا ت اسلامی از نوع قد یمی و اخوان ا لمسلمینی  آن تا ریخ مصرفشان  گذ شت  و به نوعی مزاحم کارها وبرنامه های آتی آقایان تبدیل گردیدند .....  نوع جدیدی از اسلام مورد مصرف پیدا نموده است ؛ مذاکرات امریکا و       طا لبان  و ایران در همین راستا و بر همین مبنا ست  ؛ دقیقآ مانند اسلام نوع ایرانی و خمینی آن که حاجی بی بی سی(BBC  )  آنهمه حلوا حلوایش مینمود ..... و آنها نیز طبعآ  ؛  به مرور زمان طبق آرزوی اربا بان میبایست دگرد یسی میافتند .... ولی برای مافیا های گوناگون درون     ( ص – 5 )   حکومتی  حاکمان ایران در این شرایط  ! این امکان  وجود نداشت ! ( و فعلآ وانمود مینمایند که ما کوتاه نمی آئیم که البته آنها برای در دست داشتن ولایت وحکومت و  فقاهتشان حا ضر به پذ یرش و انجام هر کاری هستند حتی نفی خدا و امامان و .... خلاصه تقییه کننده ترین ها همین ها هستند به صد ماکیاول گفته اند  ذ کی  !  ولی  ؛ آنها زیر بار هیچ سنبه ای  نمی روند مگر اینکه سنبه پر زور باشد  ! ) در نتیجه ضرورت ها و تغییرات  جدید  جهانی مورد  د لخواه غرب و در راس آنها ،  امریکا که  مدعی  دوران ژاندارمری  جدید  بعد از دیوار برلین و ..... است و  هم چنین درگیری های فرهنگی و متعاقب آن سیاسی و نظامی  در بین مردمان و حتی روشنفکران مذهبی مو جود در کشور های با اعتقادات اسلامی و از زاویه ای ارتجاعی و بینهایت عقب مانده  با سردمداران نظم نوین جهانی  و..... باعث  شکل گیری تناقضاتی گردیده است که مانند  درختی سمی در اثر مرمت و تقویت از سوی امپر یالیستها مرتب  ریشه می دواند و زندگی توده های میلیونی مردم را به بازی میگیرد  ؛ از جمله زمینه رشد و بوجود آمدن  فرد ی بنام   بن لادن و دیگران  .... و بر جسته نمودن آن از زاویه ای ارتجاعی و گمراه کننده  و..... که آنها نیز هر کدام به نوبه خود  در جستجوی راهی  هستند  که بتوانند  بر بستر کمبود ها و عقب ماندگی های واقعی  ونارضایتی هائی که در منطقه و در میان مردم وجود دارند  و   از زوایای  گوناگونی  قابل بحث است به حیات خود شکل و سازمان جدید و متناسب  با اهدافشان بیابند  و کانال های جدیدی برای پیش برد اموراتشان داشته باشند ..... به هر صورت امپر یالیستها  تا زمان جنگ سرد مدعی بودند که از سوی کمونیست ها در خطر هستند و امروز که  در رقابت بین خودشان به مسابقه تسلیحاتی مشغولند و...... به تاتر های بن لادنی و ..... حماسی  (حه ماس)  ؛  بشدت نیازمندند  ؛  و  با یقین بر اینکه کارشان دوباره شکستی خواهد بود  از نوع  شکست امریکائی ها در  ویتنام و یا شکست روسی ها در افغانستان  ؛ لذا  بر بستر همان حمایت ها و حرکات و از کانال پاکستان درمقابله با قدرت اقتصادی بزرگی مانند چین و روسیه جدید ؛ برای جلوگیری از به خطر افتادن و از دست رفتن  منطقه تامین کننده هشتاد در صد سوخت دنیای غرب ؛ و در رقابت با چین  ؛ امریکای ژاندرم جهان میبایست هر چه سریع تر    می جنبید ؛ عراق را به خط نمود و با بلوف زدن های سر کار استواری قرار بود که ایران و سوریه را  نیز به خط نماید که آغا فیله ؛ در عراق و افغانستان  افتاد و دندانش شکست . و افغانستان اکنون به ویتنام دیگری تبدیل گردیده و امریکا از طالبان میخواهد که در حکومت نیز میتواند    شر کت نماید و حاضر به ادامه هر نوع مذاکره ای نیز میباشد ؛ در مقابل حکیم الئه مسعود رهبر طالبان در پاکستان ؛  امریکا و متحدانش را تهدید نموده  ؛ که تا آخرین نفر  با امریکا و متحدانش خواهند جنگید و همچنانکه روسیه را شکست دادند  در این راه نیز موفق خواهند گردید  و روزی نیست که در پاکستان و یا افغانستان  بوسیله طالبان بمبی منفجر نشود و یا کسی از حکومتیان ترور نگردد و حتی خود کار زای خیلی تصادفی از سوء قصد جان بدر برد و نگهبانانش به جای خودش کشته شدند  .... در مقابل ؛ امریکا 5/7 میلیون دلار دیگر را برای مبارزه با طالبان بعنوان کمک بلا عوض در اختیار پاکستان قرار داده است و این مبلغ مضا ف است بر فرستادن سی هزار سر باز دیگر که قرار است به افغانستان گسیل شوند و...... در این گیر ودار  ؛ در وزیرستان جنوبی در پاکستان  تابه حال حدود چهار صد هزار نفر از منطقه  در گیری بین پاکستان و نیرو های طالبان  فرار نموده اند و در جستجوی منطقه ای امن تر از منطقه در گیری ها و منطقه تحت اشغال طالبان  ؛ سرگردانند ..... شمال پاکستان تقریبآ در اشغال نیروهای طالبان قرار دارد ؛  و در جواب به این فشار ها و تهدید های نظامی ؛  در شهر ها و مناطق مختلف پاکستان و یا افغانستان بمب گذاری و تروربه صورتی روز افزون  اوج میگیرد ؛ و این بستر های خواستها و نارضایتی های موجود میرود تا سرنوشت ویتنام را برای امریکا تداعی نماید ؛  اوبا ما ؛ خواستار تغییرات جدی در افغانستان شد ؛  و در خصوص وجود نیروهای امریکائی در افغانستان اظهار نگرانی نمود ؛ و بار ها خواستار مذاکره با طالبان شده ؛ در مقابل ، سناتور کیرینگ یکی از سناتور های محافظه کار امریکائی  از حمید کارزای رئیس جمهور افغانستان به شدت حمایت مینماید از جمله در تقلبات انتخاباتی اخیر ..... سیاستهائی  یک سویه و بدون در نظر داشتن خواستها و تمایلات مردم  ؛  مثلآ در این انتخابات اخیر طبق قانون  افغانستان می بایست که صحت و درستی انتخابات و تائید آن از پارلمان افغانستان میگذشت وتصویب میگشت ..... و بعد از طی مراسم قانونی کار زای رسمآ رئیس جمهور می شد و .... در صورتی که بعد از گذشت دوماه پس از بر گزاری انتخابات و روشن نشدن جوانب این تقلبات  و انصراف اجباری  عبدالئه عبدالئه ؛ رقیب انتخاباتی کارزای ؛  فورآ و با عجله ؛ بدون هیچ گونه مسیر قانونی ای ؛ کارزای از طرف  خود ؛ خود  را رئیس جمهور خواند و فورآ از طرف امریکا و انگلیس دمکرات  ! و طرفداران دمکراسی !  به رسمیت شناخته شد  ؛  در همین حال جناب آقای گلدن براون یکی از سناتور های امریکائی دست اندر کار مسئله افغانستان  ؛ فرمودند  ! که علیه فسا د  اداری ! در افغانستان باید اقدامات جدی به عمل آید ! و  بر کندن فساد اداری یکی از کار های اساسی است که در افغا نستان باید صورت پذیرد .....  درجهت خلاف این شیوه امریکائی انگلیسی در افغانستان  و در رقابت با آنها شیوه فرانسه است که به شیوه های   غیر نظامی و نفوذ در میان مردم و کار دراز مدت تر و جلب حمایت مردم  تمایل بیشتری نشان داده  و طرحهای عمرانی را دردرجه اول اهمیت قرار میدهد ؛ جدا از مسائل نظامی که امریکا  و متحدانش تنها راه چاره برای حل تمامی مسائل مبرم منطقه میدانند ؛  و دست نشاندگانشان هم از جمله کارزای  در همین راستا  به در یوزگی مشغولند .... در افغانستان مسائل مبرمی وجود دارد که با گلوله وتوپ و تانک حل نمی گردد  .....  سی سا ل جنگ و در گیری و آوارگی  و کشتار مردم  و نابودی زیر ساخت اقتصاد و ویرانی شهرها و روستا ها و عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی  وبیسوادی و بی حقوقی کامل                ( ص -  6 )    شهروندان و  هزاران مشکل که هر کدام از آنها کاری است بس دشوار و جان فر سا و برای به زانو درآوردن ملتی کافی است  ..... آرامش و ثبات اجتماعی بدون جنگ وکشتار و خون ریزی  تنها راه حل ممکن برای از پیش پا بر داشتن مشکلات در افغانستان است ؛ و این ضرورت را مردم افغان بیش از هر زمان و بیش از یانکی های امریکائی و حقوق بشری های ارو پائی  حریص لمس نموده اند ؛ اگر امریکا و یا هر کشور دیگری نخواهد از آن  سر زمین به زور بیرون رانده  شود ؛ راهی نیست به جز اینکه  از منطقه خاور میانه و افغانستان داوطلبانه  بیرون  رود  ؛ آیا مگر یکی از این کشور ها و یا ملتهای دنیا به سوی امریکا لشکر کشی نموده اند ؟ آیا هواپیما های  جنگی یکی از این کشور ها بر فراز امریکا به تراکتوری و یا آلونکی و یا خانه محقر دردمندی شلیک نموده اند و آیا کسی را کشته اند ؟ و آیا این   همه از 11 سپتامبر و .... صحبت  می نمایند اگر فقط چند بار این موضوع تکرار می شد ؛  که خود انجام آن هم جای سئوال و شک دارد و به سناریوئی میماند که انسانها قر بانیان این تاتر باشند ! و اگر مانند مردم در کشور های آسیا و افریقا هر روز آواره دست حامیان و متحدان از نوع امریکائی آن میگردیدند .... مردم و حکومت گران امریکائی ارو پائی متمدن چه جوابی داشتند ؟  آیا این انسانهای شریف به حملات از نوع تیمور وچنگیز خان و اسکندر و یا هر مهاجم به کشور دیگری چه نظری دارند ؟ آیا درک تاریخ این همه مشکل است ؛ که این مهاجمان از تکرار تراژیک  آن نمی توانند درس بگیرند ؟ یا حرص نفت و گاز و پول و رقابت و معاملات و بازار وبورس و  ..... بصیرت را از آنها گرفته و توان دیدن ندارند ؟  آیا بدون جنگ نمی توان و نباید انسانها در آرامش زندگی نمایند ؟ و آیا میدانید که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون به اندازه  تمامی انسانهائی کشته شده در تمامی دوران جنگ جهانی دوم ؛ در جنگ های منطقه ای که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم امریکائی ها و یا ارو پائی های طرفدار حقوق بشر  در آن سهم داشته اند ؛ انسانها  قر بانی گردیده اند ؟   آیا  مگر دوران جنگ سرد و جنگ روانی علیه مردم خود و جهان و بازی های جنگ اتمی و آموزش و ترساندن از جنگ به پایان نرسیده ؟  و اگر امریکا و متحدان  چنگیزخانی اش حامی دموکراسی و حق تعیین سر نوشت ملتها هستند ! که نیستند      (  بدون هیچ گونه توهمی ) ؛ باید دخالت در سر نوشت ملتها  و حمایت از هر نوع  طالبانی دست بردارند و نه این نوع طالبان و نه هیچ نوعی دیگر از طالبان را به حساب  سرنوشت مردم ؛ به پای میزمذاکره و معامله نکشانند و بر سر زندگی مردم به قمار و برد و باخت و چرتکه اندازی نپردازند ؛  مردم افغانستان و یا سایر مردم  منطقه میتوانند و باید بتوانند سر نوشت خود را خود بدست گیرند و  این تنها راه محتوم برای رامبو .... شکست خورده های هولیوودی  در افغانستان است .

                                                              

                                                         دستان امپریالیستها از زندگی مردم  افغانستان و منطقه کوتاه

                                                                        حق تعیین سرنوشت هر ملتی بدست خود      

                                                             

                                                                                                                            نوامبر 2009          کاوه آزادی

                                                                                                                     آذر 1388