اعلامیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

از مبارزات جنبش زنان حمایت می کنیم!

 

گسترش مبارزات زنان در آستانه ی 8 مارس روز جهانی زن، با واکنش سرکوبگرانه ی رژیم اسلامی روبرو شده است. تجمع آرام و اعتراضی زنان مبارز در جلو دادگاه اسلامی در روز یکشنبه 13 اسفند 85 با دستگیری نزدیک به  30 تن از فعالین زنان توسط نیروهای امنیتی رژیم روبرو شد. دستگیرشده گان به  بند 209 زندان اوین انتقال داده شدند و علیرغم آزادی تعدادی از دستگیر شده گان، فعالین باقی مانده در زندان، دست به اعتصاب غذا زده اند و حال بعضی از آن ها نیز رو به وخامت می گراید.

اما علیرغم سیاست های سرکوبگرانه رژیم اسلامی در قبال زنان و تنگ تر کردن اهرم های قانونی علیه نیمی از جمعیت کشور، مبارزات زنان نه تنها فروکش نکرده است که روز به روز گسترده تر نیز خواهد شد. جدا از تجمع اعتراضی زنان در جلو دادگاه در اعتراض به برگزاری جلسه دادگاه 5 تن از فعالین زنان، مراسم گرامیداشت 8 مارس در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که در آن از برابر حقوقی زنان و مردان و ضرورت مبارزه برای رفع تبغیض جنسی و  آزادی های سیاسی دفاع شد. در روز 12 اسفند نیز بیش از 700 دانشجو در دانشگاه علامه به آئین نامه انضباطی برای پوشش دختران دانشجو اعتراض کردند و دست به راهپیمائی زدند.

گسترش مبارزات زنان، در شرایطی انجام می گیرد که مجلس شورای اسلامی در دوره ی اخیر با  تصویب قوانین جدید در صدد هر چه محدود تر کردن حقوق زنان در عرصه های اجتماعی بر آمده است. تغییر در قانون طلاق و تبدیل اصل "عندالمطالبه به عند الااستطاعه" در مهریه زن با هدف حذف حق زنان در طلب مهریه ی خود و موکول کردن آن به استطاعت مالی شوهر صورت گرفته است. این قانون پس از تصویب خصلت اجرائی به خود گرفت و به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ شد. در حرکت دیگری تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی طرحی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن دختران جوان از تحصیل در بسیاری از رشته های علمی محروم می شوند. این نمایندگان از فزونی گرفتن تعداد دختران تحصیل کرده ی دانشگاهی بر تعداد پسران دانشجو به وحشت افتاده  و به جنگ واقعیات جامعه شتافته اند.

جمهوری اسلامی سیاست های ضد زن  و اقدامات سرکوبگرانه ی خود علیه مبارزات زنان را در زیر گرد و عبار شعار " انرژی هسته ای حق مسلم ماست" تشدید می کند. دولت اسلامی با این تاکتیک قصد دارد تا خصلیت آزادی خواهانه مبارزات زنان و خصلیت ترقی خواهانه خواست هایشان را زیر سئوال برده و آن ها را به وابستگی به امپریالیسم آمریکا و سیاست های سلطه جویانه اش متهم کند. از این روست که در بازجویی از فعالین زن دستگیر شده به سئوالات حول و حوش حرکت اعتراضی در جلو دادگاه اکتفا نشده، بلکه از سابقه سیاسی این فعالین، سفرهای خارجی و... پرسش می شود.

اما درست در شرایطی که دولت اسلامی قصد دارد زیر شعارهای ناسیونالیستی پناه گرفته و هدف های ضد بشری خود را به پیش برد ودر شرایطی که امپریالیسم آمریکا در تلاش است تا فرصتی به دست آورده و ایران را در زیر بمباران های سنگین به ویرانه ای تبدیل کند، گسترش مبارزات آزادی خواهانه نیروی سوم ضرورتی تام می یابد. از این روست که مبارزات امروزی زنان دیگر به گرفتن حق خود و تلاش برای رسیدن به برابرحقوقی با مردان محدود نمی شود بلکه این مبارزات در خدمت دفاع از کلیت منافع مردم و جلوگیری از وقوع یک فاجعه ی انسانی به نام جنگ است. از این رو پیوند این مبارزات شکوهمند، این مقاومت ستایش برانگیز زنان با مبارزات معلمان ، با مبارزات دانشجویان، با مبارزات کارگران و تمامی مردم کشور، یک ضرورت اساسی است. همانگونه که بر دیگر مبارزان راه آزادی و  عدالت در تمامی اقشار جامعه فرض است که قاطعانه از مبارزات و حقوق زنان مصرانه دفاع کنند. بدون ریشه کن کردن خرافات مردسالارانه و بدون دفاع از حقوق مسلم نیمی از جمعیت کشور نمی توان سد مستحکمی در مقابل ارتجاع اسلامی و ارتجاع امپریالیتی ایجاد کرد.

 

پیروزباد مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه ی زنان

گسترده تر باد همبستگی مبارزاتی زنان و دیگر افشار جامعه

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

16 اسفندماه 1385_7 مارس 2007