یادمان زندانیان سیاسی را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم !

 

بار دیگر در آستانه  10 شهریور سالگرد کشتار عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال 1367 ایستاده ایم.اما امسال در شرایطی ایرانیان آزادیخواه و برابری طلب  در داخل و خارج کشورو در اشکال متنوع به تدارک برگزاری یادمان زندانیان سیاسی می پردازند که جمهوری اسلامی درهراس از جنبش رو به گسترش کارگران؛دانشجویان؛جوانان؛زنان معلمان؛ملیتها و.....شمشیر را از رو بسته ونه تنها  با گسترش دستگیری فعالین جنبش ها واعمال شکنجه و صدور احکام اعدام بلکه با راه اندازی نمایش فاشیستی و ددمنشانه اعدام های فله ای سعی دارد که با ایجاد رعب و وحشت بزعم خود از گسترش جنبش های اجتماعی جلوگیری کند . در چنین شرایطی همانطور که طلایه داران جنبش داخل کشور نشان داده اند تنها حمایت و هم پشتی این جنبش ها از یک دیگرو رشد جنبش مقاومت میتواند سد محکمی در برابر تعرض سرکوبگرانه حکومت بوجود آورد.در خارج کشور نیز همانطور که اقدامات اخیر در حمایت از زندانیان سیاسی و علیه شکنجه و اعتراف گیری و صدور احکام شلاق و سنگسار واعدام نشان داده این اقدامات نقش موثری در انعکاس اعتراضات داخل و جلب حمایت نهادهای مدافع حقوق بشر و نیز جنبش ها و نهادهای مترقی خارج کشور میتواند ایفا کند.

ما ضمن دعوت از ایرانیان آزادیخواه برای تشکیل کمیته های اقدام برای بزرگداشت یادمان شهدای تابستان 67 و  لغو شکنجه و سنگسار و اعدام؛از کلیه این مراسم  چه در اشکال محلی ویا سراسری حمایت میکنیم.

                                  سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )-  کمیته تشکیلات

                                                   17 اوت 2007 _26 مرداد 1386