پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر)

 

به دومین گردهمائی سراسری پیرامون کشتار زندانیان سیاسی ایران

 

رفقا ودوستان گرامی!

ما برگزاری دومین گردهمائی سراسری پیرامون کشتار زندانیان سیاسی ایران را به شما رفقا ودوستان گرامی شرکت کننده که خود اکثرا" از قربانیان سرکوب رژیم جمهوری اسلامی بوده‌اید ،تبریک می‌گوئیم.

شکنجه‌های ضدانسانی، اعدام و قتلعام هزاران نفر از شهروندان کشورمان به خاطر مخالفت با استبداد نشان از رژیمی دارد که ماهیتا" با آزادی و حاکمیت مردم سر ستیز داشته  و این حقیقت به بهترین شکل خود را در ترازنامه  ضدانسانی شکنجه، زندان، قتلعام... و بویژه پدیده زندانی سیاسی، وآن چه که بر سر زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی آمده است، بازمی‌تابد.

اهمیت گردهمائی سراسری در آن است که با انجام بررسی‌ درباره تمامی ابعاد جنایات هولناکی که علیه زندانیان سیاسی ایران صورت گرفته و می‌گیرد، اجازه نمی‌دهد که این جنایات شامل مرور زمان شده و از حافظه تاریخی مردم کشورمان پاک شود. اگر قرار باشد ایران آینده جامعه‌ای آزاد و رها از استبداد باشد، باید در همه عرصه‌ها از روش‌های حکومتی رژیم‌های پهلوی و ولایت فقیه فاصله بگیرد و به آنها اجازه تکرار ندهد. کاری که شما با برگزاری  سمینارهای سراسری انجام می دهید در همین راستاست. از همین رو ما صمیمانه برای سمینار شما آرزوی موفقیت می نمائیم.

 

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

سوم شهریور 1386، بیست پنجم اوت  2007