اطلاعیه

دستگیری فعالان کارگری نیشکرهفت تپه شوش را قویا محکوم می کنیم .

 

بر پایه گزارشات دریافتی رادیو برابری ، دستگیری ها در نیشکر هفت تپه ادامه دارد . رژیم برای مرعوب ساختن و جلوگیری ازپیشروی کارگران در طلب مطالبات اعلام داشته آنان ، ایجاد رعب و وحشت ونوعی شکاف در صفوف کارگران به دستگیری ها رو آورده است . درابتداء با ربودن فریدون نیکو فرد،تهاجم را آغاز کردند. بعد سراغ قربان علیپور رفتند . دیگر بار محمد حیدری یکی دیگر از کارگران نیشکرهفت تپه در خود کارخانه دستگیر می شود.

در مقابل کارگران نیز در اعتراض به بازداشت تا آزادی یاران خود ، اعلام آمادگی برای اعتصاب کردند .

نکته گفتنی در ادامه این مبارزات این استکه ، کارگران نیشکرهفت تپه ، می بایست استمرارمبارزه خود را سر پلی برای رهایی و آزادی دیگر کارگران زندانی نیز قراردهند تا موثرترین شکل مقابله با دستگیری ، ترور و آدم ربایی ها باشد . چندی پیش همزمان با ربودن فریدون نیکو فرد، مجید حمیدی ازفعالین کارگری و اعضائ " کمیته دفاع ازمحمود صالحی"و عضو " کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری" در تاریخ درروز یکشنبه مورخ ۲۲اکتبر(۲۹مهر )، توسط سه تن از موتورسواران نقابدار، به گلوله بسته می شود. محمود صالحی  نیز تنها با نصف کلیه‌، بیشتر از۶ ماه است که علیرغم توصیه پزشکان هنوز در زندان مرکزی سنندج به سر میبرد. ، شعبه‌ي ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران، حكم ۵ سال حبس تعزيري قطعی برای "منصور اسانلو" رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و همچنین شعبه‌ي ۲۸دادگاه انقلاب، "ابراهيم مددي" نایب رئیس هیئت مدیره سندیکا را بعداز گذشت دو ماه زندان به ۲ سال حبس تعزيري محكوم كرده و این احکام تائید شده است . همچنن سید داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه برای چندمین باردستگیر وروانه زندان اوین شده وبعد از گذشت یکماه با قراروثیقه۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند، دیگر بار به بازپرسی ویژه امنیت دادسرای انقلاب فرا خوانده شد.

بدون تردید پیشروی و الزام مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه ، با استمرار سازماندهی اعتصابات و مقاومت کارگران این واحد عظیم و شکل گیری سندیکای مستقل، فراهم می آید . کارگران می بایست در عین حال ندای آزادی تمامی کارگران زندانی ( منصور اسانلو ابراهیم مددی- محمود صالحی)، محکومیت احکام صادره برای ده نفر از کارگران بازداشت شده مراسم اول ماه مه سنندج همچون؛۱- اقبال لطیفی ۲- طیب مولایی ۳- صدیق کریمی ۴- طیب چتانی ۵- خالد سواری ۶- شیث امانی ۷- یدالله مرادی ۸- حیب الله کلکانی ۹- طیب چتانی ۱۰- عباس اندر یاری ، معلمان بازداشتی همچون ؛ فرزاد کمانگر ، عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان و فرهاد وکیلی و علی حیدریان و دیگران ، اعتراض به تعطیلی کارخانه قائم شهر و دیگر کارخانه ها ، اعتراض اخراج ۳٠ کارگر از شرکت فروغ شیمی مهاباد ، دستگیری و اخراج دانشجویان آزادیخواه و محکومیت زندان دلارام علی ، ازفعالان جنبش زنان را پرچم مبارزه خود سازند. عقب نشینی کارفرما ها و دولت سرمایه داری ایران، تنها بر بستر گسترده ترین اتحاد عمل کارگران با یکدیگر و با سایر جنبش های اجتماعی فراهم می آید .

کارگران می توانند امر پشتیبانی و حمایت اعتراضات سراسر ی را با سازماندهی تشکل های مستقل خویش در شرایط استبداد حاکم فراهم آورند و نظام سرمایه داری را به عقب نشینی کشانند. پیشروی مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه در ایجاد تشکل سندیکایی آنان، از دل سازمانگری فعالانه نشست های روزهای پنجشنبه و مجامع عمومی کارگران هفت تپه و اتحاد عمل کارگران در امر مبارزه متحد آنان میسر می گردد.. باید با ایجاد سندیکای مستقل و کارآمد، آنرا به رکن دائم مبارزه در مقابل تعرض عنان گسیخته کارفرما و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران بدل نمود.

 

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، در برابر محکومیت این دستگیری ها توسط عوامل اطلاعاتی رژیم ، از اقدامات کارگران نیشکر هفت تپه در امر دفاع از هم طبقه ی های خویش ، قاطعانه دفاع می کند.

 

گسترده ترباد اتحاد عمل جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه کارگران و زحمتکشان ایران .

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

۱۶ آبان ۱۳۸۶ ۷ نوامبر ۲۰۰۷