اعلامیه

 

رژیم جمهوری اسلامی ، مسئول مستقیم دستگیری فعالان کارگری در پارک چیتگر تهران و وخامت جسمانی محمود صالحی، فعال جنبش کارگری است .

 آزادی فعالان کارگری و تمامی زندانیان سیاسی در بند را خواستاریم!

 

 موج دستگیری فعالان کارگری درپارک چیتگرو درزندان باقی ماندن دانشجویان دستگیرشده درسراسرایران  نشان ازسبعیت نظامی ایست که شمشیر از رو بسته و در صدد سرکوب و پیگرد همه تجمعات ، تشکلات و تحرکات فعالان اجتماعی ایران است .

 آنچه مربوط به منکوب نمودن تحرکات دانشجویی از ۱۸ تیر۷۸ به این سوست نشانگراین است که  مبارزات  دانشجویان ایران درامسال و در آستانه قبل و بعد از۱۶ آذر۸۶، پُرتلاطم ترین دوران خود را پشت سر گذاشته ومی گذارد. ویژه گی این مرحله مبارزه دانشجویان، مقاومت و پایداری آنان در برابر تمامیت این نظام بوده  و همین ایستادگی  رژیم را به لشکر کشی افسار گسیخته  وادارنموده است .

 

دربرابرموج دستگیری دانشجویان ، رژیم حتي تجمع خانوادگي کارگران در پارک چيتگر را برنمی تابد. حمله به گلگشت جمعی خانواده ها در پارک چیتگر و دستگیری  ابراهیم گوهری ، محسن حکیمی ، علیرضا عسگری و حسین غلامی، در روز جمعه ۲۳ آذر۸۶ و صدور قرار وثیقه برای آنان  نمونه دیگری از گسترش همه جانبه سرکوب است  که با توسل  به اتهام بی پایه " تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی" انجام می‌گیرد. "اقدام علیه امنیت ملی" اسم رمز  همه اقدامات سرکوبگرانه ای است که طی ماهها، هفته ها و روزهای اخیر متوجه تمامی فعالان جنبش های اجتماعی ایران، که در چنگ دستگاههای سرکوب گرفتار آمده اند، شده است . طبق اطلاعاتی که تا کنون منتشر شده است  ، دستگير شدگان در" شعبه ی ۲ دادیاری و یژه امنیت ملی دادگاه انقلاب" با رد اين اتهام از خود دفاع کرده و در نهايت براي محسن حکيمي، عليرضا عسگري و حسين غلامي قرار کفالت بيست ميليون توماني و براي ابراهيم گوهري وثيقه بيست ميليون توماني صادر شد و اين قرار به آنها و خانواده شان ابلاغ شد و بازداشت شدگان به زندان اوين منتقل شدند.

رژیم  جمهوری اسلامی ، بر خلاف تمام موازین بین المللی  محمود صالحی را از حق مداوای پزشکی محروم کرده، حتی در بستربیماری، دست و پای وی را به تخت بسته و  مزدوری به نام" قاسم رحمانی" مستقیما  او را تهدید به مرگ نموده است.

   اين سرکوبها آن چنان گسترده است که مطالبات برحق همه گروهبندیهای جامعه ازجمله دانشجويان، زنان، کارگران و بیکاران ، معلمان ، دانشگاهیان، اقلیت های ملی تحت ستم وتهیدستان شهری وروستایی را هدف قرار داده و باعث امنيتي شدن بيش از پيش فضاي جامعه می گردد.

در چنین هنگامه سرنوشت سازی، جامعه ما تنها با گسترش دامنه جنبش‌های اجتماعی ، تعمیق مبارزات طبقاتی و ریشه دواندن هر چه بیشتر تشکل‌های توده ای می تواند سرکوب‌های هر دم فزاینده نظام اسلامی را سد نماید. باید این ضرورت را بیش از پیش و بطور وسیع، میان همه فعالین جنبش تبلیغ و ترویج نمود.  

 

  ما از تحرکات اعتراضی وسیعی که در سطوح گوناگون، و در جای جای جهان،توسط فعالان چپ و آزادیخواه سازمان می یابد  پشتیبانی و حمایت نموده و بر آنیم که  بدون در نظر گرفتن تفاوت دیدگاه های دانشجویان و دیگر آزادیخوان در بند، و بدوراز هر گونه تبعیض، تا لحظه آزادیِ تمامی این عزیزان  نباید از پای نشسته و آزادی بی قید و شرط همه زندامیان سیاسی در بند را در راس وظائف خود قرار داد.

 

سازمان ما باردیگر با محکوم کردن بازداشت فعالان جنبش‌های کارگري، دانشجويي،  زنان و ملی  خواهان آزادي فوري و بدون قيد وشرط همه آنان از جمله دستگير شدگان پارک چيتگر بوده و همه کارگران و آزاديخواهان را فرا مي خواند که به هرشکل ممکن و درهر سطح  به اين دستگيري ها اعتراض کنند.

 

 ما نظام جمهوری اسلامی ایران را مسئول مستقیم وضعیت وخامت بارجسمانی محمود صالحی  دانسته   وآزادی بی قید و شرط و مداوی کامل وی را خواستاریم .

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۲۲ دسامبر۲۰۰۷