اعلامیه

گرامی باد یازدهم دی ماه

روز تجدید پیمان با جانباختگان راه کارگر

 

یازدهم دی ماه روز تجدید عهد با جانباختگان سازمان ماست. این روز، سالروز جانباختن علیرضا شکوهی دبیر اول وقت سازمان ما و یکی از درخشانترین سمبل های مقاومت جنبش کمونیستی ایران است. وی که جلوه باشکوهی از مقاومت و رزمندگی انقلابی را در زندان های شاه وشیخ به نمایش گذاشته بود، در ۱۱ دیماه ۱۳۶۳جان بر سر پیمان نهاد. اوکه همواره میگفت:آرمان های بزرگ فداکاری های بزرگ می خواهد سرافرازانه خود جلوه درخشانی از این آموزه شد.

امسال یازدهم دی ماه در شرایطی فرا می رسد که صد ها تن از دانشجویان چپ و آزادیخواه، ققنوس وار از دل خاکستر کشتار های خونین سالهای ۶۰ و۶۷ پر کشیده اند و در دل نظام سرمایه داری ولایت فقیهی ندای آزادی و سوسیالیسم سر داده اند. هم اکنون دهها تن از آنان در زندانی تحت شکنجه اند که علیرضا شکوهی و هزاران کمونیست و آزادیخواه دیگر تا پای جان در آن پایمردی کرده بودند. همچنین کارگران و سایر مزد و حقوق بگیران، زنان، اقلیت های ملی نیز از دیگر سو، در پی استقرار تشکلهای مستقل و طرح مطالبات بیواسطه خویش به صحنه آمده اندو نوید بخش جنبش مستقل اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم مردم ایران در مقابله با امپریالیسم و ارتجاع شده اند.

اکنون بار دیگر با گرامیداشت یاد عزیز صدها تن از کادرها، اعضاء و هواداران جانباخته سازمان ما، با آنها تجدید عهد می کنیم و با پاسداری از ارزش های والای کمونیستی آنان در پیکار بی امان در راه سترگ سوسیالیسم، تا پای جان از پای ننشینیم.

جاودان باد خاطره شکوهمند همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم!

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۶ دی ماه ۱۳۸۶