اعلامیه هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی  ایران (راه کارگر)

 

در باره آغاز محاکمات نمایشی رهبران جریانات اصلاح طلب و دستگیرشده گان حوادث اخیر

 

محاکمات نمایشی و اعتراف گیری های بی شرمانه را محکوم می کنیم

 

با اجرای مرحله ی جدید کودتای انتخاباتی دستگاه ولایت ، تلاش برای در هم شکستن سازمان ها  و احزابی که تاکنون به فعالیت قانونی  می پرداختند، آغاز شده است.  درجریان این  تلاش بسیاری از رهبران جریانات اصلاح طلب را  نیز دستگیر کرده  و به زیر شکنجه بردند تا به سناریوی انقلاب مخملی اعتراف کنند. هم زمان با این اعتراف گیری ها، شکنجه های قرون وسطایی در زندان ها ، علیه زندانیان به کار گرفته شده است تا مقاومت جوانان و مردم را در هم بشکنند و عده ای را به اعترافات عجیب وغریب وادارند

در راستای اجرای مرحله ی جدید کودتا، و برای زهرچشم گرفتن از مردم، در روز شنبه دهم مرداد،  دادگاه نمایشی تعدادی از بازداشت شده گان آغاز شده است. روشن است این دادگاه بر پایه کیفرخواستی تشکیل شده است که تمامی آن بر پایه ی دروغ های  بی شرمانه و یا اعترافات بی ارزش که زیر شکنجه گرفته شده است، برپا شده است.  هدف این دادگاه نمایشی، وابسته نشان دادن بسیاری از جریانات و  حرکت های اعتراضی مردم به خارج است. این اعترافات  نه تنها ارزش حقوقی ندارند، بلکه تجاوز آشکار به حق شهروندی دستگیرشده گان و اهانت به حرمت انسانی شان است. مردم مبارز کشور، این اقدام کثیف و بی شرمانه را با گسترش مبارزات و حرکت های اعتراضی شان پاسخ خواهند داد و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی خواهند شد.

سازمان ما اقدام بی شرمانه برگزاری دادگاه نمایشی و اهانت به حقوق انسانی دستگیرشده گان  را  بی توجه به نظرات سیاسی  و سوابقی  که دارند، محکوم کرده و از همه آزادی خواهان می خواهد این شیوه ی سرکوب را نیز افشا  کرده و از هر طریق ممکن به جهانیان نشان دهند که رژیم کودتا برای حفظ قدرت خود از هیچ رذالتی  فروگذار نمی کند.

ما از همه سازمان های مدافع حقوق بشر می خواهیم به این دادگاه های نمایشی و فرمایشی اعتراض کرده  و از طریق افکار عمومی بر دولت های غربی فشار آورند تا آن ها نیز این اقدام شرم آور را محکوم سازند.

 

رسوا باد تلاش های  مذبوحانه باند کودتاچی

پیروز باد مبارزات توده ای مردم ایران

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد جمهوری اسلامی

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دهم مردادماه  1388ـ اول اوت 2009