اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

 

با سازماندهی دادخواهی جمعی قربانیان تجاوز جنسی

رژیم شکنجه و تجاوز جمعی را رسواتر کنیم!

 

 گروهی از قربانیان از بند رسته رژیم جمهوری اسلامی, بویژه در کشتارهای سال های 60 و 67 پیش از این گفته بودند که شکنجه گران  و دژخیمان این رژیم در زندان ها به زنان زندانی قبل از اعدام تجاوز کرده اند؛ که بدترین و حیوانی ترین برخوردها با زندانی و فحش و ناسزا و تجاوز جزئی از شکنجه های زندان  بوده است؛ و که سابقه این جنایات به آغاز شکل گیری این رژیم مربوط است. اکنون حقایق تلخ تجاوزهای جنسی به دختران و پسران  زندانی، از زبان مهدی کروبی در نامه ای خطاب به رفسنجانی اعتراف شده است. کروبی می نوسد:"برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است" و "به پسرهای جوان زندانی  با حالتی وحشیانه  تجاوز کرده اند به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده اند و در کنج خانه های خود خزیده اند" و"تهدید شده اند که اگر  مطلبی در این خصوص بیان نمایند, نابود خواهند شد."

 کروبی نوشته است که اخبار تجاوز جنسی به دختران و پسران جوان بازداشت شده در اعتراضات اخیر را "افرادی ... گفته اند که دارای پست های حساس در این کشور بوده اند" و نیروهای نام و نشان داری " هستند "که تعدادی از آنها نیز از رزمندگان دفاع مقدس بوده اند."

 سازمان ما که از آغاز خیزش نوین اعتراضی مردم علیه رژیم، پا به پای نیروهای سیاسی دیگر گزارش های مربوط به شکنجه و تجاوز جنسی به قربانیان را انتشار داده و آن را بشدت محکوم کرده است, اکنون که رهبران و مدیران بلندپایه سابق همین رژیم نیز به این اعمال شنیع و ضد بشری در زندان ها اعتراف می کنند, بر نکات زیر تاکید می کند:

باید تلاش کرد همه موارد شکنجه های جنسی در زندان ها را یک به یک مستند نمود تا به عنوان بخشی مهم از سند دادخواهی مردم ایران علیه رژیم اعدام و شکنجه و تجاوز باقی بماند. در این راستا ما خواستار روشن شدن همه جوانب این شکنجه ها و افشای اسامی شکنجه گران و متجاوزان جنسی در زندان ها هستیم. جنایتکارانی که به دختران و پسران ما در زندان ها تجاوز کرده اند باید با سمت و عنوان و موقعیت شان یک به یک به مردم معرفی شوند تا در اسرع وقت و به محض فراهم آمدن موقعیت, محاکمه و بشدت مجازات گردند.

 نباید به درد و رنج قربانیان این تجاوزات در سکوت و انزوا تن در داد و به تهدید متجاوزان تسلیم شد. فرهنگ مردسالاری که قربانی تجاوز را محکوم می داند, تنها دست این متجاوزان حیوان صفت را در اعمال شان باز می گذارد. برای مقابله با دشواری های دادخواهی فردی؛ و رساتر ساختن صدای مظلومیت این دسته از قربانیان, از همه مبارزان و آزادیخواهانی که بویژه  با خود این جوانان یا خانواده هایشان آشنایی و ارتباط دارند می خواهیم تا ضمن کمک به بازسازی روحی آنان و انتشار جزئیات شکنجه و تجاوز در زندان از زبان آنان, به دادخواهی جمعی قربانیان این تجاوزها و تشکیل نهادی مستقل برای پیگیری حقوقی آن کمک رسانند

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

19 مرداد 1388 و 10 اوت 2009