اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دستگیری  دانشجویان در آستانه ی بازگشائی دانشگاه ها را  محکوم می کنیم

در آستانه ی بازگشائی دانشگاه ها، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، اقدام به دستیگری های گسترده و یا فراخواندن دانشجویان به مراکز اطلاعات کرده اند. این دستیگری ها در دانشگاه های تهران، مازندران،مشهد و دیگر شهرها، در هفته ی گذشته به صورت گسترده ای ادامه داشته است . در همین راستا، طبق اخبار رسیده از گیلان، هاله پورابراهیمی و سعید بدیع زاده از دانشجویان دانشگاه لاهیجان در روز چهارشبنه 25 شهریور 1388 در فاصله ساعت 14 تا 16 بعدازظهر توسط ماموران وزارت اطلاعات رشت دستگیر شده اند. دو نفر از مأموران اطلاعات رشت که یکی از آن ها میلاد ابراهیمی نام داشت  به خانه ی دانشجویی سعید بدیع زاده در لاهیجان مراجعه کرده و با ارائه کارت شناسائی او را دستگیر و سوار یک پژوی آردی سبز رنگ کرده و با خود برده اند.

به دنبال پخش این خبر خانوداه های  هاله پورابراهیمی و سعید بدیع زاده به اداره اطلاعات لاهیجان مراجعه کرده اند. اما ماموران اداره اطلاعات لاهیجان از این دستگیری ها ابراز بی اطلاعی کرده اند. همین امر، بر نگرانی خانوداه ها به شدت افزوده است. آن ها که اخبار جنایات در زندان های جمهوری اسلامی و بویژه کهریزک را شنیده اند، نگران آنند که فرزندانشان  نیز به زیر شکنجه های وحشیانه برده شوند.

به نظر می رسد این دستگیری ها در ارتباط با تظاهرات دانشجویان در روز جمعه در رشت بوده است. وزارت اطلاعات که از نقش دانشجویان در تظاهرات روز جمعه در رشت به شدت نگران شده، و در آستانه ی بازگشائی دانشگاها،  در تلاش است با دستگیری دانشجویان و ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از حضور آن ها در این تظاهرات گردد. موج گسترده دستگیری دانشجویان در آستانه بازگشائی، بیان نگرانی شدید کودتاچیان از نقش دانشجویان در جنبش اعتراضی مردم است.

سازمان ما  ضمن محکوم کردن این دستگیری ها، از تمامی نیروها، سازمان های آزادی خواه و برابری طلب؛  سازمان های مدافع حقوق بشر و از رسانه های گروهی می خواهد نسبت به این دستگیری ها با حساسیت برخورد کرده و مانع از آن شوند که این جوانان دانشجو در سیاهچال های دهشتناک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مورد آزار و شکنجه قرار گیرند. برای نجات جان دانشجویان دستگیر شده با تمام توان بکوشیم

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

25 شهریور 1388 ـ 16 سپتامبر2009