اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

به مناسبت روز جهانی کودک

برای نجات آینده ی کشور، از آینده سازان دفاع کنیم

 

8 اکتبر روز جهانی کودک است. روزی که در نیمکره گنج و ثروت در کنار یادآوری حقوق کودکان، اغلب با برگزاری جشن و شادی و ترتیب دادن برنامه های تفریحی برای کودکان همراه است. در نیمکره ی فقر و تنگدستی، اما،  یا در برهوت بی خبری می گذرد یا مانند کشور ما با برنامه های اعتراض به اعدام کودکان همراه است. هر چند که در همان نیمکره ثروت  نیز دستبرد به حقوق کودکان تصویر این حقوق را جا به جا تیره کرده است.

روز جهانی کودک روزی برای ماست که مظلومیت و بی حقی کودک ایرانی به سطح کشیده می شود و دردش تا اعماق وجود انسان را می سوزاند. اگر بزرگسالان را در برابر سرکوب، بالاخره صدای اعتراضی هست؛ مأمنی و پناهی هست؛ و این جا و آن جا حتی گریزگاهی هست؛ کودکان زیر آوار سنگین همه بیدادگری های جامعه ای که از انواع شکاف های فجیع و بدخیم طبقاتی و غیرطبقاتی اشباع شده و به مرز انفجار رسیده است، حتی صدای اعتراضی هم ندارد.

روز کودک برای ما که اسیر یک استبداد سیاه مذهبی هستیم که با مردم بدتر از بیگانه ی اشغالگر رفتار می کند، با کودکان کار؛ کودکان خیابانی؛ کودکان قربانی خشونت خانواده و جامعه؛ کودکان قربانی بیدادگاه های حکومت که در صف اعدام ایستاده اند و قرار است نشکفته به تیغ زهرآگین ارتجاع خونخوار حاکم پرپر شوند؛ کودکان محروم از آموزش و محروم از بهداشت و درمان؛ کودکان بی سرپرست و آواره و کودکان اعتیاد، تداعی می شود. دریغ آن که حتی آمار واقعی سازندگان این صف بلند بی انتهای محرومیت ها نیز پنهان است و کسی به درستی نمی داند که هر لایه از این محرومان بی صدا، چه جمعیتی را در جامعه ما تشکیل می دهند.

کودکان، سرمایه ی آینده و سازننده ی آنند. برای مردم ایران در نجات آینده ی خویش راهی جز مبارزه استوار و پیگیر در زمینه ی احیای حقوق کودکان نمانده است.

 

حقوق کودک، که هدفش،رشد و شکوفایی کودکان در برابر موانع این رشد و شکوفایی؛ بویژه تهاجم حکومت، بهره کشی سرمایه و قیودات و بندهای برخاسته از عرف و سنت های غلط است، از زمره حقوق بنیادینی است که می تواند سوسیالیست ها، عدالت خواهان، دمکرات های پیشرو و بشردوستان حقیقی رادر کشور ما همسو و همبسته سازد. این همبستگی مبارزاتی را به پلی برای عبور از شکاف ها،  گسست ها ی طبقاتی و فراطبقاتی موجود در عرصه ی دفاع از حقوق کودکان تبدیل کند.

در روز جهانی کودک ما نیز مانند همه حامیان حقوق کودکان، بار دیگر عزم راسخ خود را در مبارزه علیه کلیه اشکال تبعیض و ستم علیه کودکان کشور بیان می داریم و از همه انسان های آزاده می خواهیم به رساترین شکل، رژیم سرکوب و شکنجه را که قصد اعدام دو نوجوان را دارد، محکوم سازند.

ما ضمن حمایت کامل از همه ی تلاش ها برای تشکیل نهادهای مستقل همیاری کودکان و حفاظت از حقوق کودک، بار دیگر یادآور می شویم که نجات آینده ی ایران و آینده سازان این کشور در گرو برچیدن بساط ظلم و استبداد و بهره کشی و استقرار نظامی مردم سالار و متکی بر دمکراسی مشارکتی است؛ نظامی که به جای تعدی به حقوق کودک، اجرای بی خدشه ی این حقوق را بر تارک خویش حک کند و از آن همچون مردمک چشم حفاظت نماید.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی  زنده باد سوسیالیسم

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

16 مهرماه 1388 ـ 8 اکتبر2009