اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

در باره موج صدوراحکام اعدام برای دستگیرشدگان  اخیر

 

در مقابل تلاش برای اعدام زندانیان سیاسی اعتراض سراسری را سازمان دهیم

 

بیدادگاه های شرع جمهوری اسلامی در چند روز اخیر برای پنج تن از  زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اعتراضات توده ای، احکام اعدام صادر کرده اند. حامد روحانی نژاد، محمدرضا علی زمانی، آرش رحمانی پور، داوود فریچه میراردبیلی و ناصر عبدالحسینی یا  به اتهام همکاری با رادیو تندر و وابستگی به انجمن پادشاهی ایران و یا وابستگی به سازمان مجاهدین دستگیر شده  بودند. چند تن از دستگیرشدگان از اسفند و فروردین گذشته در بازداشت وزارت اطلاعات  قرار داشته اند ولی آن  ها را به همراه دستگیرشده گان حوادث اخیر به دادگاه برده وبه اتهام محاربه با نظام اسلامی محکوم به اعدام کرده اند.

افرادی که حکم اعدام گرفته اند، حداکثر یا با یک رادیو و یا با یک  سازمان مخالف رژیم ارتباط داشته اند. حکم اعدام برای عضویت در یک گروه سیاسی که حتی دست به اقدام مسلحانه نزده است، نشانه ی وحشت رژیم از جنبش اعتراضی مردم و منتهای زورگویی و حق کشی است. در واقع دستگاه ولایت با این احکام اعدام می خواهد دیواری از آتش ایجاد کند که شرکت کنندگان در جنبش ضداستبدادی از محدوده اصلاح طلبی فراتر نروند و خواست هایشان بیش از این رادیکالیزه نشود. اعدام بیشرمانه بهنود شجاعی و 6 تن در خوزستان به اتهامات گوناگون، نیز از جمله وحشیگری های رژیم است که می خواهد با این جنایات، جنبش اعتراضی مردم را مرعوب سازد.

کودتاچیان که  نتوانستند از کشتار جوانان در خیابان ها، از شکنجه و تجاوز جنسی در زندان ها، از اعتراف گیری های بی شرمانه و از دستگیری فعالین دانشجویی و زنان و کارگران، برای خاموش کردن شعله های خشم و اعتراض مردم بهره جویند، برای انتقام گیری از مردم با تشکیل بیدادگاه های فرمایشی به  صدور احکام اعدام برای  زندانیان سیاسی مبادرت ورزیده اند.

 برای در هم شکستن این سیاست جنایت کارانه ، باید در کنار خانواده های دستگیرشده گان و زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشر، با گردهم آیی در برابر زندان ها، در برابر بیدادگاه ها و یا در تجمات اعتراضی دیگر با خواست آزادی زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام، مانع از اجرای این سیاست ددمنشانه شد.

سازمان ما ضمن محکوم کردن صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، و برای آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام،  از همه آزادیخواهان و عدالت طلبان جهان و از تمامی سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهد صدای اعتراض خود علیه این احکام جنایت کارانه بلند کنند و از تمامی امکانات موجود برای فشار بر جمهوری اسلامی و لغو این احکام استفاده نمایند.

جان زندانیان سیاسی در خطر است.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی  زنده باد سوسیالیسم

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

21 مهرماه 1388ـ 13 اکتبر2009