اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

اعدام جنایت کارانه ی رفیق احسان فتاحیان را محکوم می کنیم

 

در بامدادان چهارشنبه بیستم آبان ماه ۱۳۸۸ رفیق احسان فتاحیان، جوان کرد و زندانی سیاسی،  پیشمرگه و عضو کومه له، در زندان سنندج اعدام شد. حکم رفیق  احسان فتاحیان، پس از آن که در دادگاه اول به ده سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به اعدام تبدیل شد. اقدامی که نشان از یک تصمیم گیری سیاسی در راستای دستورات مقامات سیاسی و امنیتی  داشت. اعدام رفیق احسان فتاحیان، تنها به دلیل عقاید سوسیالیستی و وابستگی به یک سازمان سیاسی برابری طلب  و چپ که مدت هاست اقدام نظامی نیز انجام نمی دهد، صورت گرفته است. این اقدام ددمنشانه  یک انتقام فردی از مبارزی است که حاضر نشد زیر شکنجه از عقایدش برگردد و آن را در یک مصاحبه تلویزیونی فرمایشی کتمان کند.امری که در وصیت نامه اش به آن اشاره کرده است. این اقدام جنایت کارانه در شرایطی انجام گرفت که تلاش آزادیخواهان ایران و جهان، برای نجات جان این جوان، لحظه به لحظه گسترش می یافت. تا جائی که ماموران رژیم تلاش کردند با پخش خبردروغین تعلیق اجرای حکم، از این فشارها بکاهند. اما اجرای حکم نشان داد که دستگاه قضائی و تصمیم گیرندگان حکومتی، اهداف کاملأ سیاسی داشته اند.

اعدام ددمنشانه رفیق کمونیست احسان فتاحیان، پاسخ حاکمان جمهوری اسلامی به مبارزه و مقاومت گسترده ی توده ای است. آن ها که با جنبش گسترش یابنده ی مردمی روبرویند، سیاست انتقام گیری در پیش  گرفته اند. اعدام پنج نفر در خوزستان، حلق آویز کردن عبدالحمید ریگی، جوان بلوچ در زاهدان، اعدام  بهنود شجاعی و سهیلا قدیری در تهران، و در تازه ترین نمونه، اعدام رفیق احسان فتاحیان در سنندج، همه با هدف انتقام گیری و ترساندن مردم به اجرا گذاشته شده است. آدم کشان جمهوری اسلامی که در کشتار زندانیان در جهان یکی از بالاترین رده ها را به خود اختصاص داده اند، بر این تصورباطلند که گویا مردم با دیدن این جنایات، ترس بر خود راه می دهند و از پیگیری خواسته هایشان پا پس خواهند کشید. اما این خیال باطلی است که با گسترش مبارزات مطالباتی و سیاسی مردم، در هم شکسته خواهد شد. این آن نکته ای  است که رفیق احسان فتاحیان نیز دروصیت نامه ی سیاسی خود به روشنی نوشت: " اگر به گمان زورورزان و حاکمان, مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل . نه مردن من و نه هزاران چون من، مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود"..

سازمان ما اقدام جنایت کارانه جمهوری اسلامی در اعدام رفیق کمونیست احسان فتاحیان را بشدت محکوم می کند و مرگ این جوان مبارز کرد را به خانواده اش، به همرزمانش در کومه له و تمامی آزادیخواهان و برابری طلبان تسلیت می گوید.

سازمان ما به عنوان سازمانی مخالف حکم اعدام، بر این باور است که برای لغو حکم اعدام، و برای پایان دادن به این  جنایات ضدبشری، باید از سد جمهوری اسلامی گذشت. از این رو تشدید مبارزه مردمی علیه جمهوری شکنجه و اعدام و علیه استبداد خونریز اسلامی،  تنها راهی است که باید با استواری و متحدانه پیموده شود.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی   زنده بادسوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۲۰ آبان   ۱۳۸۸ـ  ۱۱ نوامبر۲۰۰۹