اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

 

ما همه شیر کوه ، احسان ،  ندا  و  سهراب هستیم!

با همه قوا علیه اعدام های جدید فعالین سیاسی مدنی کرد بپا خیزیم!

شیرکوه معارفی در خطر اعدام

 

پس از اعدام احسان فتاحیان، شیر کوه معارفی،  یکی دیگر از فعالان سیاسی مدنی که در سال گذشته در شهرستان سقز دستگیر و پس از بازجوئی و شکنجه  در داده گاه های فرمایشی جمهوری اسلامی به مرگ محکوم شده است در خطراعدام قرار داد. بر اساس گزارشات،  شیرکوه امروز به بخش انفرادی اجرای احکام زندان مرکزی سقز منتقل شده است.

خلیل بهرامیان وکیل مدافع شیرکوه در مصاحبه با "کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی" خبر انتقال شیرکوه به "سلول انفرادی اجرای احکام" را تایید کرده و اعلام کرده است که این حکم بر خلاف تمامی موازین قانونی است.

 گزارشات دریافتی نشان می دهد که اکنون خطر اعدام زندگی سیزده  فعال دیگر سیاسی مدنی کرد را تهدید می کند. نام آنها به قرار زیر است:

 

1- شيرکوه معارفی 2- زينب جلاليان 3- حبيب الله‌ لطيفی 4- فرهاد چالش 5- رمضان احمد 6- رستم ارکيا

7- فسيح ياسمنی 8- رشيد آخکندی 9- حسين خضری 10- فرزاد کمانگر 11- علی حيدريان 12- فرهاد وکيلی 13- احمد اندرياری!

شیرکوه، احسان، فرزاد مانند ندا و سهراب شکوفه های امید و آزادی بوده و در دل میلیونها مردم سرزمین ما جای دارند! نباید اجازه داد که رژیم خونریز جمهوری اسلامی بهترین جوانان کشورمان را برای ارعاب جنبش توده ای عظیمی که  می رود طومار سی سال مرگ و جنایت این رژیم را در هم بپییچد، پر پر کند. آری، ما همه شیرکوه، احسان، ندا و سهراب هستیم!

هئیت اجرائی سازمان ما از همه احزاب، سازمان ها ، نهادها  و شخصیت ها آزادی خواه می خواهد که با همه قوا و بهر شکل ممکن و موثر علیه اعدام شیرکوه معارفی و سایر فعالین سیاسی ومدنی کرد، که اکنون در خطر اعدام قرار دارند، اقدام کنند.

 

ما همه شیر کوه ، احسان ، ندا  و  سهراب هستیم!
اعدام ها باید بیدرنگ و بی قیدو شرط متوقف شوند !
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران،
زنده با
د آزادی، زنده باد سوسیالسم!

هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

22 آبان 1388، 13 نوامبر2009