اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

موج گسترده ی بازداشت ها از ترس رژیم خبر می دهد

 

به دنبال تظاهرات دلاورانه و شکوهمند مردم در سراسر کشور که ارکان جمهوری اسلامی را لرزاند، نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم به دستگیری گسترده مخالفان روی آورده اند. بیش از ۱۱۰۰ نفر در تهران، نزدیک به ۴۰۰ نفر در اصفهان،  ۳۰ نفر در تازه شهر سلماس و تعداد دیگر در شهرستان های مختلف بازداشت شدند. هم چنین موج دستگیری فعالین سیاسی  مخالف با شدت به جریان افتاده است. ماشالله شمس الواعظین، عمادالدین باقی، ابراهیم یزدی، مرتضی کاظمیان، منصوره شجاعی ، ابوالفضل موسویان، محمدطاهری پسر امام جمعه سابق اصفهان، حشمت الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، مصطفی ایزدی روزنامه نگار، اردوان تراکمه و امید منتظری از فعالین دانشجویی تبریز به همراه خانم مهین فهیمی عضو مادران صلح، و تعدادی دیگر از فعالین دانشجویی و... بازداشت شده اند.

موج گسترده بازداشت های چند روز اخیر به همراه ربودن اجساد شهدای تظاهرات عاشورا، نشان از وحشت رو به افزایش دستگاه ولایت دارد. آن ها که در روز عاشورا به روی مردم آتش گشودند تا مانع  از برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز مردم شوند، گوشه هایی از خشم فروخورده ی مردم را در شورانگیزترین حرکت اعتراضی شش ماه گذشته که هم چون تمرینی برای قیام سراسری بود،  به خوبی دیدند و هم چون بید بر خود لرزیدند و اکنون برای انتقام از مردم به دستگیری های گسترده پناه آورده اند. اما هر چه مردم و فعالین و جوانان این مرزوبوم را دستگیر کنند، نمی توانند تمامی ۷۰ میلیون را به زندان ببرند. حال که مردم در سراسر کشور به پا خواسته و فریاد  "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر  خامنه ای" سر می دهند و در خیابان ها در مقابل سرب داغ سینه سپر می کنند، از رفتن به زندان ترسی به خود راه نمی دهند. آن ها در زندان ها نیز در برابر ددمنشی های شکنجه گران دستگاه ولایت و حاکمیت اسلامی، شجاعانه مقاومت خواهند کرد و پوزه جلادان را به خاک خفت خواهند کشاند.

 

سازمان ما با درود بیکران به مقاومت دلاورانه مردم سراسر کشور، با سر تعظیم  فرود آوردن در برابر شهدای جنبش انقلابی مردم، دستگیری فعالین سیاسی و مدنی را بشدت محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط همه ی  آن هاست.

 

سازمان ما از تمامی جوانان و فعالین سیاسی و مدنی می خواهد در این لحظات حساس خانواده های دستگیرشده گان را تنها نگذاشته و در کنار آن ها در جلو زندان ها با تجمعات اعتراضی خواهان آزادی دستگیرشدگان شوند. می توان اعتراض به دستگیری ها را به یک حرکت گسترده ی اعتراضی تبدیل کرد و دستگاه سرکوب را در مقابل اراده خانواده های زندانیان سیاسی به تسلیم واداشت.

 

سازمان ما از تمامی فعالین اجتماعی، سازمان ها و انجمن های مدافع حقوق بشر، تشکل های مدافع حقوق زندانیان سیاسی می خواهد با تمام امکانات خود، سیاست سرکوبگرانه دولت اسلامی را افشا و محکوم کرده و برای آزادی زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۸ دی ماه ۱۳۸۸ ـ ۲۹ دسامبر ۲۰۰۹