اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

ترور جنایت کارانه دکتر مسعود علیمحمدی را محکوم می کنیم

 

صبح روز سه شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸ برابر با ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ دکتر مسعود علی محمدی استاد دانشگاه و دارای دکترای رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی شریف، در جلو خانه اش در خیابان سهیل در منطقه ی قیطریه تهران ترور شد. او هنگامی که از خانه اش خارج می شد و قصد داشت سوار اتوموبیل اش شود، در اثر انفجار یک بمب کنترل از راه دور که در یک موتور سیکلت جاسازی شده بود، به قتل رسید. نام  این استاد دانشگاه ۵۰ ساله در خردادماه امسال در نامه ای تحت عنوان "حمایت ۴۲۰ نفر از استاتید دانشگاه تهران و علوم پزشکی در حمایت از میرحسین موسوی" که در پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی چاپ شده بود، آمده است. برخی سایت های نزدیک به موسوی، او را از هواداران میرحسین موسوی می دانند  و معتقدند او در برنامه ها ی هسته ای ایران نقشی نداشته است.

به دنبال پخش خبر ترور دکتر مسعود علی محمدی، رسانه های رژیم بدون فوت وقت و به دروغ  او را از دانشمندان هسته ای ایران خواندند و این ترور را به آمریکا و اسرائیل نسبت دادند و اعلام کردند که "انجمن پادشاهی ایران" با انتشار بیانیه ای با عنوان "تکاوران تندر" مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. اما این انجمن با انتشار بیانیه ای این اتهام را رد کرد. از سوی دیگر سازمان مجاهدین خلق هم که از سوی برخی سایت های وابسته به سپاه به انجام این ترور متهم شده بود، اعلام کرده است که در چنین اقدامی دست نداشته است.

اقدام جنایتکارانه تروریستی در قیطریه تهران، که به احتمال زیاد از سوی دستگاه های امنیتی رژیم سازماندهی شده ، اقدامی جنایت کارانه به منظور تشدید فضای امنیتی کشور است. این اقدام ضدبشری، به عنوان دستاویزی مورد استفاده قرار می گیرد تا با فشار بر زندانیان سیاسی، آن ها را به اعتراف در این رابطه مجبور سازند و یا این سناریو را در قبال دستگیرشده گان جدید به اجرا در آورند. ترورجنایت کارانه یک استاد ناراضی و هوادار میرحسین موسوی، تلاش دارد هم هشداری به همه استادان ناراضی و مخالفان باشد و هم با انداختن آن به گردن دستگاه های امنیتی خارجی، از آن برای داغ کردن بحث انرژی هسته ای سوءاستفاده کرده و فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و بهانه ای برای سرکوب های بیشتر فراهم سازد.

سازمان ما این اقدام جنایت کارانه ی تروریستی را به شدت محکوم می کند و آن را عرصه ی جدیدی از شیوه های سرکوب دستگاه ولایت علیه جنبش مردمی می داند و نسبت به ادامه چنین اقدامات تبه کارانه ای هشدار می دهد.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی  زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران "راه کارگر"

۲۳ دی ماه ۱۳۸۸ـ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰