اعلامیه ی هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

به اذیت و آزار پناهجویان افغانی پایان دهید

 

 

تشدید فشار و اخراج گسترده ی پناهجویان افغانی در بلوچستان هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. در شش ماه گذشته  هر روز تعداد کثیری از پناهجویان افغانی در شهرهای سیستان و بلوچستان، در خروجی راه ها، در حوالی شهرها و روستاها توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده و از کشور اخراج گشته اند. در تازه ترین اقدام، از هفته ی گذشته گشت های نیروهای انتظامی و اداره کار، به کارگاه ها و واحدهای صنفی هجوم برده و با دستگیری پناهجویان افغانی به اخراج آن ها مبادرت می ورزند. اما تنها دستگیری، توهین و تحقیر و اخراج پناهجویان کارکرد روزانه ی نیروهای انتظامی و امنیتی استان نیست. آن ها در همایش های طوایف و قبایل نیز تلاش گسترده ای کرده اند تا سران این قبایل را به شناسائی و دستگیری این پناهجویان تشویق کنند تا در ازای این اقدام برای این قبایل تسهیلاتی ایجاد کنند. تبلیغات سنگین مقامات استانی و رسانه های وابسته به رژیم و بویژه سپاه پاسداران نیز به دامن زدن هیستری ضدافغانی مشغول هستند. آن ها در تبلیغات مسموم خود پناهجویان افغانی را رباینده فرصت های شغلی، دامن زدن به تکدی گری، و زشت کردن چهره ی شهرها معرفی می کنند. این تبلیغات مسموم را تنها در ادبیات سازمان ها و جریانات فاشیستی کشورهای اروپائی می یافت.

این سیاست خارجی ستیزانه در شرایطی انجام می گیرد که پناهجویان افغانی چندین دهه در کنار مردم این استان در صلح و آرامش زیسته اند و با مزدهای بسیار پائین به کار و امرار معاش پرداخته اند. اقدامات مقامات رژیم در دستگیری و اخراج پناهجویان در میان بسیاری از مردم استان با سوءظن و با نگرانی روبرو شده است. زیرا مردم به روشنی دریافته اند که تلاش های رژیم در این راستا، به خاطر مردم استان و رفاه و سعادت آن ها انجام نمی گیرد. واقعیت این است که سیاست دستگیری و اخراج گسترده ی پناهجویان افغانی و حتی اخراج طلبه های حوزه های علمیه اهل سنت، در راستای سیاست امنیتی رژیم در قبال استان است. دولت اسلامی که وضعیت خود در این استان را شکننده می بیند و نسبت به تحولات افغانستان و پاکستان نگران است، برای محکم کردن پشت جبهه ی خود به دستگیری و اخراج گسترده ی پناهجویان افغانی روی آورده است.

سازمان ما ضمن محکوم کردن سیاست های خارجی ستیزانه و اذیت و آزار پناهجویان افغانی، از همه نیروها و سازمان های مدافع حقوق بشر می خواهد به اقدامات ضد انسانی اعتراض کرده و اجازه ندهند این اقدامات فاشیستی و خارجی ستیزانه علیه پناهجویان افغانی درسکوت انجام گیرد.

سازمان ما از همه سازمان ها و نیروها و وبلاگ نویسان بلوچ و سیستانی می خواهد به سکوت خود در این باره پایان دهند و از حقوق مشروع پناهجویان افغانی برای زندگی و کار در سیستان و بلوچستان دفاع کنند.

سازمان ما از همه مردم آزادیخواه و برابری طلب می خواهد از هر طریق که می توانند به این اقدامات خارجی ستیزانه مقامات اسلامی اعتراض کنند و به حمایت از پناهجویان افغانی مبادرت ورزند. ملتی  که به خاطر سیاست های سرکوبگرانه و ضدانسانی رژیم اسلامی، نزدیک به ۳ میلیون مهاجر و پناهجو در چهارگوشه ی جهان دارد، نمی تواند و نباید نسبت به سرنوشت پناهجویان دیگر ملت ها در کشورش بی تفاوت بماند.

 

سرنگون باد رژیم اسلامی

زنده باد آزادی   زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۲۷ دی ماه ۱۳۸۸ـ ۱۷ ژانویه۲۰۱۰