اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

به موج اعدام های جنایت کارانه اعتراض کنیم

 

در سحرگاه پنج شنبه۸  بهمن ماه۱۳۸۸، محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که احکام اعدام شان به تائید دادگاه تجدید نظر تهران رسیده بود، در زندان اوین به دار آویخته شدند. در روزشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸ نیز خدایار رحمت زهی شهنوازی فعال سیاسی فرهنگی بلوچ  در زندان زاهدان به دار آویخته شد.

اجرای احکام جنایت کارانه ی اعدام در شرایطی آغاز شده که دادگاه های انقلاب اسلامی تهران ۹ نفر دیگر از دستگیرشده گان در تظاهرات ماه های اخیر و روز عاشورا را به اعدام محکوم کرده اند. بر اساس اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی تهران : " اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهگ مسلح ضدانقلابی انجمن پادشاهی و گروهک تروریستی منافقین از جمله اتهامات این محکومان است". از سوی دیگر هم اکنون 21 نفر از فعالین سیاسی و مدنی  کرد به  اعدام محکوم شده اند و اسامی ۶ نفر از محکومین به اعدام از میان زندانیان بلوچ نیز روشن شده است.

 

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در شرایطی صدور احکام اعدام و اجرای آن را تشدید کرده که در لیست اتهامات وارده،  هیچ سخنی از اقدام مسلحانه محکومان به میان نیامده است. این نشان از آن دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی حتی به قوانین خود نیز پای بند نیست و از آن جا که از قدرت تظاهرات و اعتراضات مردمی بویژه در آستانه ی ۲۲ بهمن به وحشت افتاده و زمین زیر پای خود را لرزان می یابد، جوانان این مرز و بوم را حلق آویز می کند. دستگاه ولایت که به آماج اصلی اعتراضات ضد دیکتاتوری مردم تبدیل شده، پناه بردن به زورعریان را تنها راه حل می داند به  این امید که هراس را در دل جوانان و مردم مستولی سازد. این دستگاه مستبد، هم زمان برای کاهش قدرت مردمی، فشار بر اصلاح طلبان برای تسلیم را نیز دو چندان کرده است. اما مردمی که تنها در چند ماه اخیر، شهدای بسیاری را تقدیم راه مبارزه علیه استبداد فقاهتی کرده اند، از این سیاست بزدلانه و بیشرمانه ترسی به دل راه نخواهند داد.

 

سازمان ما از جوانان و مردم آزاده می خواهد در این شرایط حساس، خانواده های شهدای جنبش ضددیکتاتوری و خانواده های زندانیان سیاسی را تنها نگذاشته و اجازه ندهند که مزدوران رژیم اسلامی با تشدید فشار بر آن ها، بر زخم دلشان نمک بپاشند.

 

سازمان ما ضمن محکوم کردن اعدام های  ددمنشانه، از تمامی آزادیخواهان و برابری طلبان و همه ی احزاب و سازمان های سیاسی  و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهد به این سیاست جنایت کارانه، از هر طریق ممکن، اعتراض کنند و با طرح اعتراض خود در میان نهاد ها و سازمان های مدافع حقوق بشر در سراسر جهان، مانع ادامه ی این سیاست بیرحمانه شوند.پ

 

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی  زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۸ بهمن ماه ۱۳۸۸ـ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰