اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

یاد رفیق یدالله خسروشاهی گرامی باد

 

 

رفیق یدالله خسروشاهی در ساعت ۵ بامداد پنج شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۸ ، ۴ فوریه  ۲۰۱۰ پس از دو روز مقابله با مرگ، درگذشت. رفیق یدالله در روز دوم فوریه دچار سکته مغزی شد و به بیمارستان منتقل شد اما تلاش پزشکان و متخصصان برای نجات او بی نتیجه ماند و او برای دومین بار در روز چهارشنبه دچار سکته مغزی شد و دیده از جهان فروبست. .

با درگذشت یدالله خسروشاهی جنبش کارگری ایران یکی از فعالان پرسابقه و پیگیر خود را از دست داد. رفیق یدالله یکی از نمایندگان فعال کارگران شرکت نفت و عضو شوراهایی کارکنان صنایع نفت بود. او به عنوان یک فعال کارگری پیگیر منافع طبقاتی کارگران، سال های طولانی را در زندان سیاسی نظام سرمایه داری شاهنشاهی و اسلامی به سر بردو هیولای نظام ولایتی برآمده از انقلاب سال 1357، از همان آغاز کار خود، با پیگرد و آزار و دستگیری این نماینده شوراهای کارگران نفت نشان داد که می خواهد کارگزار چه طبقه و نظامی در این کشور باشد. یدالله خسروشاهی نیز از همان زمان دریافت که کارگران فعال با هر گرایش سیاسی و فکری که داشته باشند، اگر بخواهند به منافع طبقه ی خود وفادار بمانند مجرم تلقی شده و تحت پیگرد رژیم اسلامی قرار خواهند گرفت. به همین دلیل پس از آزادی از زندان رژیم اسلامی سرمایه داری در سال ۱۳۶۵ ناگزیر به مهاجرت از کشور شد و در تمامی سال های مهاجرت در پیگیری از منافع طبقه ای که به آن تعلق داشت با فعالان کارگری از گرایش های گوناگون فکری و سیاسی برای دفاع از منافع کاگران هم کاری کرد. در سازماندهی و پایه گذاری بسیاری از تشکل های گوناگون کارگری برای دفاع از منافع طبقاتی کارگران فعالانه شرکت نمود. او فعالیت بیدریغ اش برای سازمانیابی و انعکاس مبارزات کارگران ایران و جلب همبستگی کارگران دیگر کشور ها را ادامه داد و سال های متمادی عضو فعال  کارزار اتحاد بین المللی برای جلب حمایت از کارگران ایران بود. برای یدالله خسروشاهی روشن بود هر تحولی در این کشور به نفع مردم ستم دیده و زحمتکش بدون حضور مستقل و پرشمار و سازمان یافته پرشمارترین طبقه در جامعه ما ممکن نیست.

سازمان ما درگذشت یدالله خسروشاهی را در شرایطی که مبارزات آزادی خواهانه ی مردم از یوغ نظام خونخوار اسلامی سرمایه داری هر چه بیشتر به حضور سازمان یافته و مستقل کارگران و هم طبقاتی های یدالله و فعالینی مانند او نیاز دارد به خانواده اش و به جنبش کارگری ایران تسلیت می گوید.

 

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی  زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۸ـ ۵ فوریه ۲۰۱۰