اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

 

ملتی که تسلیم نشده است

به مناسبت مقاومت درخشان مردم در چهارشنبه سوری۱۳۸۸

 

چهارشنبه سوری فرارسید. شعله های آتش سراسر ایران را فراگرفت.  شعله های آتشی که توسط مردم و جوانان در هر کوی و برزن برافروخته شد، تمامی رشته های نیروهای سرکوب دستگاه ولایت را به آتش کشاند. فریاد های "مرگ بر دیکتاتور"، " خامنه ای قاتله ، ولایتش باطله" در  جای جای این سرزمین  دربند به گوش می رسید. از ۲۲ بهمن تا چهارشنبه سوری دستگاه های امنیتی، انتظامی و سیاسی دستگاه ولایت، تلاش های گسترده ای را برای ترساندن مردم به کار گرفتند. آیت الله های درباری و شخص ولی فقیه مراسم چهارشنبه سوری را مراسم کفر و شرک نامیدند و مردم را از برگزاری آن بر حذر داشتند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در تمامی یک ماه گذشته، هم چون ماه های قبل به دستگیری گسترده ی فعالین سیاسی و مدنی، دانشجویی، کارگری، زنان، ملی و هر مخالف دیگری پرداختند. احضارها و تهدیدها، شکل گسترده تری به  خود گرفت. صدور احکام اعدام جوانان دستگیر شده در عاشورا، نیز با هدف ترساندن مردم اعلام شد.اما تمامی این تمهیدات زبونانه با تاکتیک درخشان مبارزه  گریلائی  و غیرمتمرکز، یعنی جنگ و گریز هوشیارانه، در چهارگوشه ی این کشور، در هم شکسته شد. نیروهای سرکوب علیرغم حضور سنگین شان با  دستوراتشان  برای تعطیلی زودهنگام  ادارات و مغازه ها و فرستادن مردم به خانه هایشان در ظهر سه شنبه ۲۵ اسفند، نتوانست مانع  حضور مردم در خیابان ها و برافروختن آتش چهارشنبه سوری شود.

حضور درخشان و غرورانگیز مردم در چهارشنبه سوری، زنجیره ای مبارزات مدنی مردم در ۹ ماه گذشته را یک بار دیگر به هم پیوست. دشمنان مردم فکر می کردند شکست تاکتیک تظاهرات متمرکز در ۲۲ بهمن و درگیر شدن در جنگی که زمان مشخص و مکان متمرکز و از پیش تعیین شده اش نیروهای سرکوب دستگاه ولایت را در موقعیت برتری قرار می داد، می تواند نقطه ی پایانی بر مبارزات ضداستبدادی مردم ایران باشد. اما حضور گسترده ی در مراسم چهارشنبه سوری بر این توهمات نقطه ی پایانی نهاد.

اکنون مردم قهرمان  ایران، با روحیه ای قوی تر، با اعتماد به نفسی گسترده تر و با گام هائی استوارتر، به استقبال سال ۱۳۸۹ می روند. سالی که از همان آغازش، سال گسترش مبارزه ی ضداستبدادی و مقاومت توده ای در برابر استبداد دینی تا دندان مسلح خواهد بود. اکنون توده های کار و زحمت، جوانان و زنان مبارز این مرز و بوم با اتکا به تجارب ۹ماه نبرد بی وقفه و غرورانگیز علیه دیکتاتوری ولائی، به خوبی دریافته اند که این نبرد سرنوشت ساز، بدون سازمانیابی گسترده بخش های گوناگون اجتماعی و بدون همدوشی و همگامی بخش های گسترده ی نیروهای کار و زحمت و همه مخالفین ضداستبدادی نمی تواند به سرانجام برسد. باید که با سازمانیابی در محیط های کار و زندگی، با سازماندهی هسته های مقاومت مدنی برای ادامه ی مبارزه ی گریلائی مسالمت آمیز و جنگ و گریزی  مستمر، و با پیوند بخش های گوناگون جامعه، قدرت نیروهای سرکوب به عنوان تنها تکیه گاه دستگاه استبداد دینی ولائی را  درهم شکست؛ در صفوفش شکاف انداخت و قدرت تخریب و جنایتش را درهم شکست. بدون در هم شکستن این ماشین جهنمی و کشاندن بخش هایی از آن ها به سوی جنبش ضداستبدادی مردمی، نمی توان طومار حکومت سیاه و تباهی استبداد دینی را در هم شکست و بر ویرانه های آن حکومتی متکی به ارگان های قدرت توده ای بر پا کرد.

در آستانه ی سال نو، و در زیر درخشش شعله های آتش چهارشنبه سوری که روشنائی اش سراسر کشور را فراگرفته است، در برابر شهدای بسیار این خلق قهرمان و تمامی خانواده های عزیز از دست داده سر تعظیم فرود می آوریم و خود را همگام و همراه این خلق بیشمار می دانیم

 

 

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۲۵ اسفند ۱۳۸۸ ـ ۱۶ مارس ۲۰۱۰