جائیکه کلمات از بیان حقایق شرم می کنند!

 

هفته همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشور را پاس بداریم

 

امیرجواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

مارس٢٠٠٩

     آنچه درآستانه ۸ مارس۸۷  درسطح سایت ها بازتاب پیدا کرد؛ احضار، دادگاه و به تازیانه بستن دو تن از فعالان زن سنندج سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه اجرا شد . این جنایت نشان از توحشی بیمانند درجغرافیای ایران است که تنها ازدست بیمارانی برمی آید که بر فضای سیاسی ایران حکومت می رانند. تازه این همه ِ دیوانگی و دیو صفتی نیست . چرا که روزی نیست که فعالی احضار، بازداشت و دستگیر نگردد . طی هفته گذشته چندین تن از فعالان کارگری سندیکای هفت تپه یکی پس از دیگری دستگیر و روانه زندان شدند. ابتداء نیروهای اطلاعاتی آقاى رحيم بسحاق از اعضاى هيئت مديره سنديكاى كارگران هفت تپه را تاريخ ٢٢ فوريه ٢٠٠٩ به بازداشت کشاندند. از وضعيت اين فعال كارگرى تا اين تاريخ اطلاع دقيقى دردسترس نيست. آنگاه درتاریخ ٢٨ فوريه ٢٠٠٩، سراغ رضا رخشان ، مسئول روابط عمومى سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه می روند. در این تهاجم او را همراه خود می برند و ماموران امنیتی همسرش را مخاطب قرار می دهند و تهدید می نمایند که حق مراجعه به هیچ ارگانی را نداشته و ندارد. در همین شب نيروهاى امنيتى همچنين به منزل آ قاى على نجاتى، رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه، هجوم برده و خانه وى را تفتيش كرده و فرزندان وى را مرعوب نموده اند. در برابر ایستادگی و مقاومت همسرش عقب می نشینند واز آقاى نجاتى خواسته شده كه با پای خود به اداره اطلاعات مراجعه كند. این تمام کار نیست بعد تر سراغ آن دیگران میروند . بنا به اخبار رسيده از ايران، روز٢ مارس ٢٠٠٩ آقایان محمد حیدری مهر و  قربان علیپور از فعالین کارگری سندیکای هفت تپه دستگیر شدند. همچنین روز ۳ مارس٢٠٠٩ جلیل احمدی، نجات دهلی و فریدون نیکوفرد به دادگاه احضار گردیدند.... هدف حاکمیت سرمایه با استفاده از این ابزارهای مافوق ارتجاعی یعنی بکارگیری تازیانه بر بدن زنان مبارز و مدافع برابر حقوقی کارگران و زنان و دستگیری های گسترده فعالان کارگری درجامعه تنها و تنها مرعوب کردن مبارزات و پیشروی کارگران از صحنه تشکل طلبی آنان در سندیکای مستقل نیشکرهفت تپه و ایستادگی کارگران در برابر انتخابات تقلبی "شورای اسلامی کار" و بی آبرویی دست اندرکاران این تقلبات در محیط هفت تپه شوش است . درکردستان استقبال گرم و پرشور فعالین کارگری سنندج از فعالین زن " شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی" پس از اجرای حکم شلاق، نشان داد که انسانیت و مقاومت پُرمعنی ، جهالت و عقب ماندگی جمهوری جنون همچنان بر تارک تاریک اندیشی خودنقش می بازد.

علیرغم این یورش های وحشیانه ، دردنباله خبرهای دریافتی امروز اعلام گردید : اعضای سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه که درراستای دفاع ازحقوق صنفی به اداره اطلاعات شوش احضار شده ودرپی آن دربازداشت به سرمی بردندساعت ۱۲روز ۵شنبه مورخه ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ با قرار کفالت آزاد شدند.

آقایان رضا رخشان، فریدون نیکو فرد، رحیم بسحاق، قربان علیپور، محمد حیدری مهر، نجات دهلی ، جلیل احمدی که پس از احضار توسط مامورین اداره اطلاعات بازداشت شده بودند امروز پنجشنبه با تودیع قرار کفالت همگی آزاد شدند .

به تخت شلاق بستن فعالان زن واصابت تازیانه جهالت  بربدن فعالین زن(سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی)، آنجا که کلمات ازبیان حقایق وتوضیح مسئله شرم می کنند، به عینه نشانگربه محاکمه کشاندن فعالان کارگری هفت تپه به اتهام " تبلیغ علیه نظام وایجاد اغتشاش" درسندیکای کارگری و دفاع از منافع اقتصادی کارگران نیشکرمی باشد . این عمل واینگونه گروکشی دربرابرایستادگی مدافعین سندیکای هفت تپه وبرای به عقب نشینی واداشتن یکایک این فعالان و ایجاد نوعی شکاف با دیگر کارگران  است . هدف شکستن ایستادگی و ازهم پاشیدن استقلال عمل کارگران ومرعوب ساختن یکایک آنان در برابر کارفرما و دولت حامی سرمایه است. نظیرآنچه با دستگیری منصور اسانلو و بعدتربا دستگیری و پرونده سازی ابراهیم مددی برای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فراهم آوردند.

با این همه موج وسیع دستگیری دانشجویان و به زندان سپردن آنان بر پایه  گزارش خبرنامه اميرکبيردر تاریخ۸  اسفند۸۷ آمده ، شکل دیگری از سبعیت نظام را به نمایش می گذارد. درخبرنامه آمده است : " با حملات کينه ورزانه نيروهای امنيتی به دانشجويان پلی تکنيک و بازداشت های گسترده دانشجويان طی روزهای گذشته هم اکنون بيش از ۳۰ دانشجوی پلی تکنيک در زندان مخوف اوين در بازداشت می باشند. اسامی زير مربوط به 25 دانشجوی پلی تکنيک است که بازداشت و انتقال آنان به زندان اوين تاييد شده است. از وضعيت ۸ دانشجوی ديگر نيز اطلاعی در دسترس نمی باشد که تا زمان مشخص شدن وضعيت آنها از ذکر نامشان خودداری می شود. اسامی اين۲۵ دانشجو عبارتند از: ۱- جعفر اعتقادی پور /۲- پاشا اميرمظفری / ۳- سعيد برزگر / ۴- رضا بلباسی / ۵- حسين ترکاشوند / ۶- عليرضا تقوی / ۷- مجيد توکلی /۸ - عباس حکيم زاده / ۹- سجاد خادم / ۱۰- محمد خطايی / ۱۱- کوروش دانشيار /۱۲ - انوشيروان زاهدی / ۱۳- رسول سرمدی / 14۱۴- اسماعيل سلمانپور / ۱۵- کبير فاضلی / ۱۶- روشنک فانی / ۱۷- احمد قصابان / ۱۸- ابراهيم قربانپور / ۱۹- پاشا کوهساری / ۲۰- نويد گرگين / ۲۱- حميد مير حسينی / ۲۲- مهدی مشايخی /۲۳ - نريمان مصطفوی / ۲۴- محمد نصيری / ۲۵- مهدی يعقوبی / از اين 25 دانشجوی پلی تکنيک مهدی مشايخي، عباس حکيم زاده، نريمان مصطفوی و احمد قصابان در ساعت ۷ صبح بامداد روز گذشته با حمله همزمان نيروهای وزارت اطلاعات به منازل آنها بازداشت شدند. مجيد توکلي، حسين ترکاشوند، اسماعيل سلمانپور و کوروش دانشيار از حدود۱ ماه پيش بازداشت و به زندان اوين منتقل شده اند. پس از اعتراضات دانشجويان به پروژه دفن شهيد، نيز بيش از۷۰  دانشجو بازداشت و به کلانتری۱۰۷ فلسطين منتقل شدند که اکثر آنان پس از ۱ روز آزاد شدند، اما بيش از۲۰ دانشجو از ميان آنان روانه زندان اوين شدند."

 آنچه در خارج از کشور به ابتکار نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران، علیه دستگیری و زندانی نمودن فعالان زنان ، دانشجویان و کارگران بر ضد سیاست بیکار سازی ناشی از خصوصی سازی، هفته همبستگی با جنبش کارگری ایران را از تاریخ ۱۳ تا ۲۰ مارس۲۰۰۹  بر گزار می نمایند، خود نشانه اعتراض به این توحش نظام و دفاع بی قید و شرط از آزادی ها و حق تشکل مستقل کارگران و گرامی داشت آن سطح ازمبارزاتی ایست که کارگران با ایستادگی و مقاومت خود، فقرو بدبختی را به جان میخرند تا شادی و زندگی را برسر سفره های خالی خود برند.

درآستانه نوروز ۱۳۸۸، شرم از آن نظامی ایست که بعد از سه دهه حاکمیت سیاه جزء تباهی و سیه روزی چیزی برای زنان، جوانان ، دانشجویان، کارگران، اقلیت های ملی و آحاد جامعه ما نداشت و شادی و سرافرازی از آن یکایک آنانی است که در برابر این چنین نظامی کوتاه نیامدند و همچنان می ایستند وازحقوق انسانی شان دفاع می نمایند.