بهاران بر شمایان خجسته باد!

        

     برای کارگران چه کرده اید، آیا پاسخی هست؟

 

 

 

رژیم در مقابل فقروگرانی، دستگیری وبیکاری کارگران، باردیگربه نرخ دستمزدها یورش آورد ومیزان اعلام داشته را کسرکرد.

 

امیر جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

                             ۲۹ اسفند۱۳۸۷

   

     خبرگزاری ایلنا درتاریخ ۲۶اسفند۱۳۸۷ تیتر کرده است : " بانک مرکزی درتعیین مزد کارگران دخالت کرد" درمتن خبرآمده است :" به گزارش ایلنا درتاریخ ۲۶ اسفند۸۷ آمده است : کارگران ایرانی درحالی این روزها خود را برای استقبال از بهار ۸۸ آماده می‌کنند که هنوزمشخص نیست حداقل دستمزد آنها برای سال جدید چقدراست...." وزارت کارواموراجتماعی اعلام کرد: " که باید دستمزدهای سال ۸۸ به جای تورم ۲۵ درصد مبنی بر تورم۱۹درصد تعیین می‌شد.
این درحالی است که نزدیک به یک هفته پیش شورای عالی کار،برمبنای تورم اعلام شده، حداقل دستمزد سال۸۸ را مبلغ
۲۷۴۵۰۰ تومان درهرماه (۹۱ هزار و۵۰۰ ریال برای هر روز) تعیین کرده بود.
به موحب قانون کار مصوب سال
۶۹، تعیین دستمزدهای جدید از وظایف شورای عالی کار بوده و اعضای شورای عالی کارموظف هستند تا براساس نرخ تورم، اعلامی بانک مرکزی دستمزدهای جدید را تعیین کنند.
درصورت هر گونه تجدیدنظر احتمالی در دستمزدهای سال۸۸ ، این دومین باری خواهد بود که شورای عالی مصوبه دستمزدهای خود را مورد بازبینی قرار می‌دهند." بعد ا زمداخله و یک روز چانه زنی دربسته این گزارش درهمان ایلنا تیتر گردید : " حداقل دستمزد کارگران براى سال۱۳۸۸، ۵ درصد از رقم پيشين کمتراعلام شد
" درمتن خبرآمده است : " شوراى عالى کارعصر امروز با حضور جهرمي، وزير کار و امور اجتماعى و نمايندگان گروه کارگرى و کارفرمايى و دولت حداقل دستمزد کارگران را نسبت به مصوبه قبلی خود کاهش داد.
به گزارش ايلنا، شوراى عالى کار دراين نشست افزايش
۲۰ درصد حداقل دستمزد را به جاى افزايش۲۵ درصدى در سال آينده تصويب کرد و باتوجه به نامه رسمى بانک مرکزى تصميم گرفت تا درمهر ماه سال۱۳۸۸با توجه به نرخ تورم در نشست مجدد براى شش ماهه دوم سال۸۸ اتخاذ تصميم کند.
   به گزارش روابط عمومى وزارت کار و امور اجتماعى حداقل دستمزد کارگران براى سال آينده دو ميليون و
۶۳۵ هزار و ۲۰۰ ريال تعيين شد که بر اين اساس حداقل دستمزد روزانه کارگران ۸۷ هزار و ۸۴۰ ريال خواهد بود.
مطابق اين مصوبه ساير سطوح دستمزدى از آغاز سال ۸۸ به ميزان ۵ درصد آخرين مزد ثابت يا مبناى سال جارى به اضافه روزانه ۱
۰ هزار و۹۸۰ ريال افزايش خواهد يافت مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از ۸۷ هزار و۸۴۰  ريال کمتر نشود. " رور بعد تر ۲۸ اسفند  ۸۷همین خبرگزاری گزارش می دهد : "  وزیرکارواموراجتماعی :

" افزایش دستمزدسال ۸۸ طوری تنظیم شد که تعدیل نیروی بیشتری نداشته باشیم "، ایلنا درادامه می نویسد

: "افزایش دستمزدها در سال۸۸  پلکانی است وکسانی که کمترین حقوق را دارند،‌ بیشترین افزایش و آنهایی که بیشترین حقوق را دریافت می کنند، کمترین افزایش حقوق را خواهند داشت. " دربیانیه مشترک کارگران ایران که امضاء سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران
انجمن صتفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه را با خود دارد ، آمده است : " نمايندگان دولت و کسانی که تحت نام نماينده های کارگران در شورايعالی عالی کار حضور دارند خود اقرار ميکنند خط فقر
۸۰۰ هزار تومان است و آنوقت حداقل دستمزد را ۲۷۴۵۰۰ تومان تعيين ميکنند و به اين ترتييب بی آنکه ذره ای وجدان شان بدرد آيد، چشم درچشم ما اعلام ميکنند فقر و فلاکت و مرگ تدريجی از گرسنگی تنها سهم کارگران و خانواده هايشان از زندگی است.
" درادامه همین بیانیه آمده است : " اما عليرغم انتقال اين مسئله به شورايعالی کار، نماينده های مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت و همچنين اشراف کامل خود اين نهادها براينکه درتمامی مراکز استانی کشور فقط اجاره بهای ماهيانه منازل مسکونی بالای
۲۷۵ هزار تومان است با اين حال چنين مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد کارگران به تصويب رساندند و با اين مصوبه نشان دادند؛ فقر و فلاکت کارگران و مستولی شدن بيش از پيش گرسنگی مطلق بر زندگی ميليونها خانواده کارگری مسئله اينان به عنوان تصميم گيرندگان و اداره کنندگان جامعه نيست." چه کسی پاسخگوی این فریاد هزاران هزار  کارگر است ؟ کارگران خود پاسخ این سئوال را می دانند و برآن هستند که این مبارزه نابرابر را رها نسازند و اعلام میدارند : " کارگران، معلمان، پرستاران و عموم زحمتکشان
بايد در مقابل تحميل دستمزدهای زيرخط فقر آستين ها را بيش از پيش بالا زد، نبايد به مرگ تدريجی از گرسنگی تن سپرد، نبايد اجازه داد هر طوری که صاحبان سرمايه ميخواهند نيروی کار ما به حراج گذاشته شود و سهم ما از توليد کوهی از ثروت ونعمت درجامعه فقر روز افزون باشد. برخورداری ازيک زندگی انسانی حق مسلم ماست واين چيزی است که هيچ کس آنرا به ميل خود به ما هديه نخواهد کرد.
افزايش حداقل دستمزدها تنها درگرواراده و خواست ما کارگران درصفی متحد و يکپارچه است، بايد تا روزاول ماه مه با امضای طومارخواست افزايش حداقل دستمزدها ، اين روزرا به روزاعتراض عليه دستمزدهای زيرخط فقرتبديل کرد. "

 امروز بحث جامعه کارگری و همه مزد و حقوق بگیران ، از گرانی ، تورم ، هزینه سرسام آور زندگی، بیکاری ، فقر وخانه بدوشی ، سفره های خالی ، شکم های بدون دریافت گوشت و میوه ، کودکان بدون لباس نو و خانه بدوشی نوبرانه از این کوی به آن کوی ، از این دخمه بدان خراب آباد بر سر کارگران در پایانه سال کهنه و در آستانه سال نو میریزد!

با اینهمه گوشی نیست و همه سران نظام برای محددویت بخشیدن به حداقل دستمزد ها جلسه پشت جلسه میکنند و ازسر ودم مبلغ تعیین شده نیزمیزنند و طبق این ماده و آن ورقه مبلغ تعیین شده را کم و کم می کنند تا همچنان کارگر را سیاه پوش نگهدارند .

ای شرمتان باد ، که این گونه زندگی را بر مردمان ایران و طبقه کار و نیروی رنج و زحمت کشور تحمیل می کنید . این گونه نوروز مردمان ایران را با سیاهی و تباهی  به سال دیگر می برید تا با سیه رویی هر چه تمامتر چرخ تان را بچرخانید و کام همه سرمایه سالاران سرمایه خوار را شیرین گردانید. نفرین همه مادران و پدران بر سر سفره پهن شده بر پای دیوار بلند اوین ، بر فرق سرتان باد که اینگونه زندگی را بر مردمان ایران پر تعب می گردانید.
امروز همچون دیروز، طبقه کارگرما برای دست یابی به مطالبات و خواست های خویش  می باید با ارزیابی دقیق از مبارزه و دست آورد ها ی تا کنونی، سازمانیابی و گذر از موانع گوناگون را با نقشه عمل های  دقیق و عمع جانبه و با دقت عمل در دو عرصه دفاعی و تعرضی  مد نظر داشته باشد تا بتواند گام های موثر تر بعدی را طی کند .

برای استمرار زندگی وخلاصی ازتعب سرمایه، بهاران بریکا یک شما خجسته باد . هرروزتان نوروز، نوروزتان پیروز!