درده سالگی خیزش۱۸تیر۱۳۷۸اینبارمردمان ایران می گویند :

ما تازه آغاز کرده ایم  و در راه ایم !

 

امیرجواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

 

درگرامیداشت خیزش ۱۸تیربازهم باید گفت . ده سال پیش درزمان حکومت محمد خاتمی، بابسته شدن روزنامه سلام که پروژه سعید امامی را ناکام گذاشت وبرانگیخته شدن دانشجویان ازپس بیشمارمطالبات خویش ، حمله به کوی دانشگاه توسط نیروی لباس شخصی ها ، ماموران اطلاعاتی و نیروی حزب الله و بسیج، سکوت حکومتگران برای حفظ نظام اسلامی ، بعداز شش روزخیزش وسیع دانشجویان سرکوب گردید و پرونده متهمان این حادثه بزرگ دربایگانی دستگاه قضایی ولی فقیه حکومت همچنان خاک می خورد . سرداران آن جنایت همچنان برسرکارند وامروز نیزبعد ازده سال برای سرکوب خیزش دیگر باره مردمان ایران و سالگرد گرامیداشت ۱۸ تیردرده ساله گی آن دندان تیز کرده اند و آن خاطره تلخ را امروز نیزبه رخ می کشند تا نیروی خود را برای قصابی بیشتر بسیج نمایند .

این عاملان جنایت هریک بر زبان می رانند که چگونه آرایش کرده اند ازجمله : "سردارعبدالله عراقي فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ با اشاره به غائله ۱۸ تير۷۸ با بيان اينكه ورود بسيج به عرصه موجب ختم اين غائله شد گفت: امسال هم در غائله ۳۰ خرداد بنا برتصويب شوراي عالي امنيت ملي مسووليت برعهده سپاه و بسيج قرار گرفت. مجموعه سپاه تهران بزرگ به عنوان بازوي اجرايي سپاه پاسداران در تهران به كمك نيروي انتظامي وارد عرصه شد وبراساس تقسيم كاري كه صورت گرفت ازساعت۳۰ /۱۴ روزشنبه۳۰ خرداد مجموعه بسيج، سپاه و نيروي انتظامي در سطح تهران گسترش يافت. " و یا " سردار محمد باقر ذوالقدر  " می گوید : " ... درکنار حوادث و اغتشاشات اخير كشور را در مقايسه با حوادث ۱۸ تير۷۸ غيرقابل قياس عنوان كرد و گفت: در۱۸تيرسال ۱۳۷۸ تنها يك قشر دانشجويي با برخي ازدولتمردان دست داشتند اما امروز(سال ۱۳۸۸)هم دامنه كاروسيع‌تربود و هم معاندين، سردمداران و استكبار جهاني كه پشت اين قضايا بودند كار را تمام شده مي‌دانستند." لذا با تاسی ازجمعبندی ابعاد جنایتکارانه دهسال پیش خود امروز به آرایش همه جانبه تری نشسته اند تا نه تنها دانشجویان بلکه همه جنبش های به پاخاسته زنان- جوانان- معلمان- پرستاران- روشنفکران ترقیخواه – اقلیت های ملی و مذهبی وپیکارکارگران ونیروی میلیونی بیکاران ایران را به خاک وخون کشند.

  اگربا اخباربدست آمده حرکت کنیم ، آنچه مربوط به نقشه تهران بزرگ است . درخبرها آمده است: "درروز ۱۸تیردرتهران۵مسیر برای راهپیمایی تعیین شده است که از جمله می توان به میدان فردوسی، میدان ولی عصر، میدان انقلاب، میدان آزادی ومیدان تجریش تنها درسطح کلان شهتر تهران" که قرار است ازمناطق گوناگونی به هم بپیوندد. 
درهمین رابطه خبرها حاکی از آن است که بسیاری از روحانیون نیز از این حرکت استقبال کرده اند. آیت الله زنجانی ازجمله این روحانیون است که گفته می شود قراراست درروز۱۸  تیر، به همراه هزاران نفر به صورت کفن پوش به تهران بیاید. این خبردرسایت های خبری مختلف منتشر شده و دفتر آیت الله زنجانی نیز تا این لحظه آن را تکذیب نکرده است.

جبهه ی متحد دانشجویی طی اطلاعیه خود آرایش ۱۸ تیر را جدا از تهران بزرگ در شبکه وسیعی از ایران از جمله : آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی- اردبیل- ایلام – بوشهر - چهارمحال و بختیاری - خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی – خوزستان – زنجان -  سمنان – فارس – قم – کردستان – کرمان – کرمانشاه - کهکیلویه و بویراحمد – گلستان – گیلان – لرستان – مازندران – استان مرکزی – همدان – هرمزگان – یزد-  اصفهان - سیستان و بلوچستان – ایرانشهر – قزوین – اعلان داشته است که بالغ بر۲۰۰مورد تجمع در سراسر ایران را پوشش می دهد و این جدا از آنچیزی است که تهران بزرگ را از ۵ منطقه بالا به هم وصل می کند . جمعی از دانشجویان برگزارکننده مراسم شبکه برای سازمانیابی این حرکت بزرگ خود درتهران طی دعوتنامه ای از موسوی،کروبی و خاتمی خواسته اند تا با آنها همراه گردند .

دردعوت نامه آمده است:" بدینوسیله ازآقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی ومحمد خاتمی دعوت می کینم تا جهت محکومیت تعرض نیروهای حکومتی به دانشجویان ، بخصوص حمله به کوی دانشگاه و بزرگداشت جان باختگان ۱۸تیر۱۳۷۸و ۲۵خرداد۸۸  و بعیت با ملت ایران و حمایت از آزادی های انسانی و دمکراتیک، حقوق آزادی ، تجمع و تحزب، آزادی قلم و بیان ، آزادی اعتراض و اعتصاب، آزادی اطلاعات و ارتباطات، برابری حقوقی و سیاسی شهروندان وعدم تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی و... درروز پنجشنبه، ۱۸تیر ۸۸درساعت ۹بعد ازظهردرمیدان فردوسی درکنارملت ایران قرارگیرند .

با آرزوی پیروزی ، اتحاد – مبارزه – پیروزی  جمعی از دانشجویان برگزار کننده مراسم ۱۸ تیر۱۳۸۸" تا این لحظه دعوت فوق پاسخ نگرفته است . ولی همه چشم ها با نگرانی متوجه حوادث قریب الوقوع ایران و خاصه تجمع عظیم ۱۸ تیراست .

انگاه که رهبر فرمان سرکوب می راند و فرماندهان صف به صف به کمین نشسته تا با ارعاب گسترده مردمان ایران رااز هم جدا نمایند باید با هوشمندی  و درایت همه جانبه تری با اتخاذ تاکتیک های درست، دشمن را خلع السلاح کرد وابزار سرکوب را درهم ریخت. در این سوی جهان  و در دل جامعه میزبان باید برای بی چهره گی  جنایات رژیم سرمایه داری اسلامی ایران وانعکاس گسترده ی مقاومت توده ای مردم ، آزادی دستگیر شده گان حوادث اخیر، برجسته کردن نام زندانیان دستگیرشده ونشان دادن چهره مخوف دادستان سعید مرتضوی جلاد اوین، زندان کهریزک شهرری به افکارعمومی بشریت مترقی، به کاروکارپرداخت به وحدت عمل مبارزاتی گسترده نیروهای هم اندیش به اقداماتی مشترک دست یازید .

دراین کارودراین پیکار، نباید یک لحظه مبارزات مردمان ایران را تنها گذاشت . مبارزان درون کشورهمانگونه که خوداعلام داشته اند: ازابتداء اعلام کودتای حکومتی، خروسخوان شنبه (۲۳خرداد۸۸) کاررودرویی با کلیت نظام حاکم را آغازکرده اند و درراهند . فرش ها را به زیرپایشان پهن کنیم وازمبارزات آنان به همه جانبه ترین شکل ممکن پشتیبانی نماییم.