ما نیزبا شما هستیم وهمچون شما ها
سرباز ایستادن نداریم

 

امیر جواهری لنگرودی

"اما من حال خوبی دارم. امروز(۱۸تیر)همه پرازشوروهیجان بودندازافسردگی این چند روزگذشته درمردم خبری نبود.

 منتظر اعلام راهپیمایی بعدی هستیم . نه ... ما سربازایستادن نداریم. تازه به فکر راه اندازی کمیته های محلی همبستگی علیه کودتا چیان هم افتادیم، فکر می کنی چطوره سالار؟آیا دستورالعمل دیگری هم است، یاری مان دهید! "

این بخشی ازنامه جوانی است که به ایمیل ام رسیده است واین خود گواه این است که بعد ازوقفه کوتاه تحرکات خیابانی قبل از هیجده تیر، چگونه رخوتی به جان فعالان جوان درون کشورافتاده بود که بعداز تظاهرات آن روز، شوروهیجان دیگری به جان آنان انداخت.

برای این روزجبهه ی متحد دانشجویی طی اطلاعیه خود تجمع تهران بزرگ وشهرها را اعلام داشته وهمگان را به شرکت درآن فراخوانده بود . دربرابراین فراخوان دانشجویی،مرتضي تمدن، استاندارتهران درروز هیجده تیرگفت: "اگرافراد معدودي بخواهند با گوش دادن به فراخوان شبكه‌هاي ضد انقلاب، تحرك ضد امنيتي داشته باشند زير گام‌هاي مردم هوشيار ما له خواهند شد." نیروی سپاه وفرمانده هان آن نیزپیام خود رابرای سرکوبی خیزش خیابانی بر زبان رانده بودند.همه چیزبرای سرکوب آماده بود.دراین جنگ نابرابرفرمانده نیروی انتظامی همچون استاندار تهران گفته بود مردم تظاهر کنندگان۱۸تیررا زیرپای خودشان "له" می کنند.

 برپایه خبر"روزنامه گاردین" ، مجتبی خامنه ای فرماندهی عملیات۱۸تیررا بعهده داشت . ازهمین رومردم تهران همان شب یک پارچه درپشت بام ها با شعار" مجتبی  مجتبی بمیری/ رهبری تو نبینی" خشم و نفرت خود رابرکودتاگران نشان دادند . 

گزارشات انعکاس یافته ازجانب شاهدان عینی ، ویدیو کلیپ ها، عکس ها و آنچه تا حال درنوشته های فیس بوک و تویتر آمده نشان ازخشونت آشکار گارد ضد شورش ، نیروی انتظامی ولباس شخصی ها وبسیج وموتورسواران بوده است . دستگیری ها و گلوله درکردن بسوی جوانان درخیابان وموج بازداشت های گسترده تنها ازتهران گزارش شده است .هنوزابعاد این جنایات به جزچند شهرازدیگر نقاط کشورنرسیده است . 

  سازمان عفو بين‌الملل نيز درهمان روزهیجده تیراستفاده خشونت توسط نيروهاي امنيتي ايران عليه معترضان درتهران را محكوم كرد.حسيبه حاج صحراوي، معاون مديربرنامه خاورميانه و شمال آفريقاي عفو بين‌الملل دراين باره گفتامروز، مقامات ايران بارديگرعدم تحمل خود نسبت به مخالفان را نشان دادند،به همان شيوه‌اي كه به صورت تمام وكمال باقيمانده روش‌هاي بي‌رحمانه‌اي است كه درسال ۱۹۹۹ استفاده كردند" وي افزود "  واقعاً‌ وقت آن رسيده‌است كه آن‌ها از به كار بردن روش‌هاي زور بازو براي سركوب اعتراضات دست بكشند و به تعهدات خود تحت قانون حقوق بشر سر بنهند"

این جنگی نابرابر است که خودی های دیروزآقای عیسی سحرخیز که امروزدرزندان این نظام اند، چهره خامنه ای را درحادثه بزرگ ۲۲ خرداد به اینسوواعمال کودتای خونین رهبر فقیه را اینگونه ترسیم کرده اند:"سید علی خامنه ای چه بخواهد و چه نخواهد پس از بیست سال ولایت مطلقه وحکومت استبدادی برملت ایران، پا جای پای محمد رضا پهلوی گذارده است.
رهبر ایران چه بخواهد و چه نخواهد راه شاه را می رود ومسیرحکومت ظالمانه ی شاهان مستبد ودیکتاتورهایی رابرگزیده است که مردم ایران وجهان بارها آن هارابه زباله دان تاریخ ریخته اند.
اوخواسته وناخواسته در
۳۰ خرداد۸۸ جنایات سفاکانه ی ۱۷شهریور۵۷ را رقم می زند وبا کشاندن پای بخش نابخرد سپاه پاسداران به جای "گارد جاویدان" شاه وگروه های چشم و گوش بسته ی بسیج به جای "چماقداران جیره خوارپهلوی" قصد به خاک وخون کشیدن هرچه بیشترمردم حق طلب ایران رادارد. ... رهبرایران فراموش کرده است که آنچه شاه را به شکست مفتضحانه کشاند، آوردن ارتش به خیابان ها بود وآنچه ملت ایران را به پیروزی شگفتی سازرساند روی آوردن به شعارهایی بود چون "برادر ارتشی، چرا برادرکشی؟" وکاری تاریخ ساز، گل نشاندن درلوله ی تفنگ نظامیان. "( تاکیدات از منبع روزنامه است )،( روزنامه انقلاب اسلامی درهجرت ، شماره ۷۲۷، تیر۸۸)

وقتی اینگونه است که خودی های دیروزی نظام تصویرمی کنند،حرف زیادی در برابردیوصفتی این حکومت گران بر صفحه کاغذ نمی توان نشاند. جز تکرار وظیفه مندی ما نسبت به تاکیدبر ابتکار عمل انتخاب تاکتیک ها و اتخاذ شیوه های مبارزاتی مبارزان درون کشور.

ابتکارعمل روزمره نیروهای جوان درمقابله با کودتاچیان، ازسویی روحیه جنگندگی وامیدواری را درمیان نیروی جوان بالا برده وهیئت پوشالی نائبان برحق امام زمان را برزمین زده است . از سوی دیگرتجربه مبارزه یکماهه مردم وبویژه نسل جوان دختروپسررادرکنارنسل گذشته که خود تجربه انقلاب بهمن ۵۷بوسعت  تمامیت جغرافیای ایران را با خود دارد، آنچنان به هم گره زده است که نیروی جوان در کنار آن تجربه غنی بیش ازهرهنگام و با دانش و آشنایی ، جوانی و پشتکار خویش درهرکوی و برزنی مقاومت مشترکی را به سامان می برند. همین جوانان دختر و پسرند  که بازو در بازوی هم بغض های فروخفته خود را بدل به فریاد می کنند وبه سمت بسیجی ها و لباس شخصی ها و نیروی گارد ضد شورش در هر کوچه، خیابانی و میدان نبردی ، یورش می برند تا آنان راازمحدوده زندگی خود دورسازند.همین جوانان اند که امرشناسایی این چهره های سرکوبگررا طی هفته های گذشته به این سو سازمان داده اند و امروزه به وسیع ترین شکل در سطح سایت ها و وبلاگ ها بازتاب یافته و خود بدل به جنبش شناسایی شکنجه گران ، چماق بدستان و مزد و حقوق بگیران بسیجی محلات و شهر ها شده است . همین نیروی جوان اند که مادران و پدران خود را به پشت بام ها می کشانند تا خواب شبانه را برحکومت گران سنگین کنند.همین دختران جوان اند که روسری ازسربر می دارند وشادمانانه و با احتیاط های امنیتی درمیادین محلات خود می رقصند . اگر به خیابان آمدن برای بخش زیادی ازمردم که در رای گیری شرکت داشته اند با انگیزه ابطال انتخابات بعنوان عامل شرکت درتجمعات خیابانی باشد برای دختران جوان و زنان کشورما، بیش ازهرچیز،امر پاسخگویی به بغض سی ساله ای است که ازجانب حکومت گران بر یکایک آنان تحمیل شده است .برای جوانان دانشجو و جوانان بیکارکشورمان ، پیکاری فراتر از انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب شخص موسوی، کروبی و توجه به نوعیت وجود خاتمی در کنار موسوی است. امروز جوانان ما دریافته اند که سایه سیاه حکومت گران اشغالگر را نه فقط با سنگ وتیرکمان وشعاردادن و باندرول نویسی با درشت ترین حروف : "حماسه خس و خاشاک " ، یا تنها باسازماندهی تظاهرات آرام وهمراه با سکوت و پلاکادر : سکوتم از رضایت نیست "  و آتش افروزی برای جلوگیری ازپیشروی نیروهای سرکوبگر و برای خنثی سازی پرتاب گاز اشک آوردشمن فراهم آورند. بلکه نیک دریافته اند که برای استمرارمبارزه باید سنگر بندی خود را با تشکیل کمیته های محلات در همبستگی با یکدیگر در برابر کودتا گران اشغالگر محلات و درمحیط زیست و کار خود با جنبش وسیع تر مردمان ایران و سایر تحرکات درون کشور با شعار نفی اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی ، برابری خواهی و عدالت گزینی فراهم آورند.

چنانچه همین سازمانگری کمیته های محلات با تلفیق دو سطح کارمخفی و علنی گره بخورد و چنانچه با همان نسبت با کمیته های ادارات و کارمندی وکمیته های کارگری همراه گردد، درعمل به تسخیرو پاک سازی همه محلات و ادارات از وجود عوامل بسیجی و اطلاعاتی و لباس شخص ها و قوای سرکوبگر منتهی خواهد شد .

من حرف اضافی وفراتر از آنچه که تو نوشتی ندارم وتنها می گویم : باید تجربه یک ماه دوندگی ورودررویی با قوای دشمن را درهرکوی و برزنی جمعبندی نمود وضعف کاررابرشمرد. ازهمین سپرابطال انتخابات و از هر شکافی در درون حکومت گران – که هر روز هم افزون تر می گردد- به وسیع ترین شکل ،همچون روزهای اولیه اعتراض استفاده برد و از آن وحشت ننمود که سبزینه پوش تان قلمداد کنند . باید کمیته های محلات را ازمطمئن ترین و با تشخص ترین چهره های هر محله با تلفیق ترکیب زنان و مردان – دختران و پسران جوان وتا حد زیادی از تلفیق روابط خانواده گی با تعدد گرایشات هر کدام آنان در سطوح ترکیبی همه اقشارو گروهبندی های اجتماعی بدورازچشم دشمن بخدمت گرفت . وظیفه اصلی آن فعلا سرشماری از هرمحله و اینکه چه تعدادی ازجوانان هرمحل توسط عوامل دشمن ربوده شده اند و در کدام بازداشتگاه بسر می برند . باید این لیست را با نظرخود خانواده ها دراختیارمجامع حقوق بشری، مطبوعات وهرنوع ابتکارعملی که خود کمیته محل پیشنهاد می کند قرار داد و آنرا به وسیع ترین شکل به خارج فرستاد .        

دراینجا یعنی در این سوی جهان و در پهنه گیتی، ما بدورازشحنه شیخ و همرهان مزدورش، شکنجه گران وزندانبانانش،هیچ چیزی ما را تهدید نمی کند هیچ چیز . ما تا به امروزدرسطحی گسترده درشهرها- کشورها و جای جای جهان نشان داده ایم که قصد نداریم به خانه های خود رویم . همه ما همچون شما ها در کاریم . جوانان نسل دومی ما خود سازمانگران بزرگترین تحرکات خیابانی در فرانکفورت – برلین – استکهلم و جاهای دیگرند . این اعراضات ما پیروجوان نمی شناسد . ما بدون اینکه تجربه تلخ تاریخی انقلاب بهمن۵۷ " وحدت کلمه " ، " همه با هم " خمینی شیاد را فراموش کنیم با شناختی عمیق ازهم،با باندرول ها ، پلاکادرها وشعارهای خویش و بدون درهم ریختن صف مبارزه طبقاتی "ما همه با هم هستیم" تا صف دشمنان مردمان ایران را به جهانیان بازشناسانیم . امروزعکس ندا و نام او تی شورت جوانان ماست و در خیابان های اروپا و کانادا – استرالیا و آمریکا با آن راه می روند. این جا خود غوغای ایست هرچند درهم آمیختگی خود را نیز دارد . این سطح درآمیختگی دربرابرابعاد جسارت آفرینی شما ها هیچ است . ایرانیان در همه جا تا به امروز به اشکال مختلفی دست به اعتراضات خیابانی و آکسیون های ایستاده – تحصن واعتصاب غذا زده اند . هفته های گذشته یاران ما وشما درترکیبی پُرشمارو به نمایندگی ازفعالان مدافع حقوق کارگران ایران درپاریس جمع شدند وباسازماندهی تحصن واعتصاب غذای خود دربرابراحزاب وسازمان ها ونمایندگان اتحادیه های کارگری جامعه میزبان (فرانسه)درپشتیبانی ازنبردومقاومت شما وگشوده شدن درب زندان ها وآزادی فعالان کارگری منصوراسانلووابراهیم مددی ازفعالان سندیکای مستقل شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه و آزادی بازداشت شده گان حوادث اخیریاد کردند وآنرا دروسیع ترین سطح رسانه های اروپا بازتاب دادند. هم اکنون زندانیان سیاسی سابق جمهوری اسلامی و شاهدین اصلی دو کشتار سال۶۰  و۶۷ از سراسر جهان به برلین می آیند تا تحصن واعتصاب غذا کنند و به این آدم کشی ها اعتراض نمایند. به رسانه های جهان بگویند درزندان های ایران چه می گذرد؟ هم اکنون صدای اعتراض اعصاب غذا دربرابر ساختمان سازمان ملل درنیویورک به گوش می رسد. اضافه کنم ما تا به امروزبه  وزارت امور خارجه سوئد به عنوان مسئولین دوره ای اتحادیه اروپا برای محکومیت این سرکوبگری ها و فراخواندن سفیر سوئد از ایران رفتیم . جوانان پرشور ایرانی به همراه فعالان گروهبندی های مختلف اپوزیسیون ایرانی در اتسکهلم پایتخت سوئد در روز جمعه ۲۶ ژوئن اجتماع اعتراضی را در برابر سفارت جمهوری اسلامی سازمان دادند ،و قتی با وحشیگری و فحاشی عوامل حزب الهی و نیروی تروریستی نظام درون سفارت روبرو شدند با فریاد آزادی، دیواره سیم های خاردار،لاله تروریستی- جاسوسی رژیم را فرو فکندند و به درون آن راه یافتند و در نبردی نا برابر دو تن از مزدوران را خلع سلاح کردند واسلحه های کمری آنان را در حضور خبرنگاران به پلیس امنیتی سوئد تحویل دادند . ما تا به امروز به بروکسل دربرابر اتحادیه اروپا اعتراض کردیم . به درون اجلاسیه اتحادیه اروپا وارد شدیم و ازشما ها و ایستادکی تان حرف زدیم . درخیابان های کلن – فرانکفورت – بوخوم – استکهلم – گوتنبرگ – مالمو – امئو - هلند – نروژ – دانمارک – لس آنجلس – واشتگتن – نیویورک – هامبورگ – استرالیا و تورنتو – ونکور – مونترال - برلین - پاریس- همه و همه جا نه یک بار و دو بار و نه در سطح یک گروه و حزب و سازمان، بلکه درابعاد پرشمار نیروی انسانی معترض  از پیروجوان ، دختروپسر، تبعیدی ومهاجر،بازوبه بازو به خیابان آمدیم واز لحظه به لحظه مبارزات شما یاد کردیم و این ادامه داشته و دارد . ما آن می کینم که شما می خواهید . درب همه روزنامه ها و مجامع حقوق بشری و اتحادیه های  کارگری ، احزاب و سازمان ها را به صدا در می آوریم تا پشت جبهه قوی و قدرتمند مبارزاتی شما باشیم .

به همدیگر باورکنیم . این شما هستید که پیشتاز این مبارزه اید. رهبری آن ازآن شما است . ما شعارشما ها را سرمی دهیم : آزاد باد همه زندانیان سیاسی وهمه دستگیر شده گان حوادث اخیر در سراسرایران . زنده باد مقاومت مدنی و مردمی شما درهرکوی و برزنی دربرابررژیم کودتا .

دراین سوی جهان اپوزیسیون آزادیخواه و تحول طلب، دراقدامی متحد وسراسری ودرابعادی چندین و چند هزارنفری درمحکومیت سرکوب وگلوله بستن اعتراضات خیابانی درون کشورقدم های مستکمی برداشته وآزادی بی قید وشرط زندانیان دستگیرشده حوادث اخیروهمه زندانیان سیاسی رادربرابرخود داریم . آری ما نیزبا شما هستیم و همچون شما ها ، ما نیز سرباز ایستادن نداریم !

 

amirjavaheri@yahoo.com

۲۳ تیر۱۳۸۸برابر ۱۴جولای۲۰۰۹