گزارش ناجا درباره ی کهریزک

و اعتراف به شکنجه زندانیان!

این بار نیز ادعا شده است که  مسئول برپائی شکنجه گاه و قتلگاه کهریزک نه مقامات بالا رتبه نظام ( آمرین سرکوب ) که ماموران خودسر (عاملین سرکوب )  رژیم بوده اند.!!

احمد نوین

در اطلاعیه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ناجا ) آمده است که " تعدادی از دستگیرشدگان اغتشاشات ۱٨ تیر به زندان اوین اعزام می‌شوند، ولی به جهت محدودیت پذیرش، تعدادی از آنها به صورت موقت به بازداشت‌گاه کهریزگ منتقل می‌شوند که با توجه به شرایط یاد شده اصولا اعزام بازداشتی‌ها به این بازداشت‌گاه‌ها صحیح نبوده است.".

بعلاوه در رابطه با وضعیت ضد انسانی بازداشت شدگان شرکت کننده در جنبش اعتراضی اخیر که منجر به شکنجه تعداد زیادی از آنان و بعضاً قتل برخی دیگر از دستگیر شدگان است،  اعتراف نموده اند که "  شرایط نامساعد زیستی و بهداشتی ، موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم می‌آورد." 

این گزارش با فرمول بندی خاص خویش تلاش نموده است که  بار دیگر با اشاره به " ماًموران خودسر" رژیم، خشم توده معترض را تنها متوجه این " ماًموران خودسر" کرده و آمرین جنایات اخیر را پوشش دهد. در این گزارش آمده است : "سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسوولان، ماموران و کارکنان بازداشت‌گاه کهریزک و رده‌های نظارتی محرز می‌باشد."

  لذا اطلاع میدهند که مسئولان ناجا در صدد هستند که با " عزل و تنبیه دو تن از مسئولانی که در انجام وظایف نظارتی و کنترلی کوتاهی و سهل‌انگاری داشته‌اند و برخورد و تنبیه دو تن از افسران نگهبان وقت به دلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت‌شدگان، تنبیه انضباطی تعدادی دیگری از مسئولان و ماًمورانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد شرایط به وجود آمده نقش داشته‌اند." قضیه را فیصله دهند.

تلاشی مذبوحانه، که نه تنها آمران جنایات، بلکه بقیه عاملین سرکوب را نیز پوشش حفاظتی بدهد.

امری که بگونه ای برجسته، در رابطه با جنایات معروف به قتل های زنجیره ای، بدون هیچ ردا و پوششی در معرض دید افکار عمومی قرار گرفت. ده سال قبل نیز پس آنکه اسرار جنایات صاحب منصبان و شکنجه گران مسئول آدم ربائی ها و قتل های نویسندگان و فعالان سیاسی مخالف رژیم به خارج از محدودۀ تاریکخانه اسرار  رژیم روان شد ، سعید امامی معاون زیر اطلاعات وقت و معدودی از جانیان همکار او را دستگیر نمودند. سعید امامی را در زندان " خودکشی " کردند و چند نفر بقیه را هم آنچنان از دسترس افکار عمومی بدور نگهداشتند.

 تا به امروز ، رسماً نام دیگر آمران و عاملین قتل های زنجیره ای اعلام نشده است. و هیچکدام از آنان در یک دادگاه مستقل ، عادلانه و مردمی بجرم جنایاتی که مرتکب شده اند، مورد محاکمه و مجازات واقع نشده اند.

آمران دستگیری ها، شکنجه ها و کشتار مردم در جنبش اعتراضی اخیر مردم ایران ( که از بالاترین مقامات امنیتی – سیاسی این نظام هستند) این بار نیز که بخشی از جنایاتشان برملا شده است،  قصد دارند برای فریب افکار عمومی و گریز از مجازات- در صورتی که ناگزیر شوند - با قربانی کردن معدودی از عاملین جنایات، خود را با کمترین صدمات از مجازاتی که شایسته آنان است، برهانند.

 رهبران رزیم نکبت بار جمهوری اسلامی ایران نشان داده اند که در این نظام غیر انسانی، انتظار برقراری عدالت اجتماعی و امنیت شهروندان ، انتظاری عبث است.

تجربه نشان میدهد که تا زمانی که رژیم ولایت فقیه بر سرنوشت مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران حکومت میکند، زندان، شکنجه و اعدام، پاسخ حاکمان به مردم معترض و حق طلب است.

 برای دستیابی به آزادی و برابری، بعنوان اولین گام، میبایست رژیم جمهوری اسلامی ایران بدست توانای کارگران و زحمتکشان و دیگر مردم لگدمال شده کشور بزیر کشید شود.این امر با چشم انداز برقراری حکومت کارگری و بدست توانای مردمی که حق تعیین سرنوشتشان را طلب میکنند ،  ضمن استفاده بهینه از تشدید شکاف های موجود در میان بالائی ها و با سازماندهی جنبش مستقل و سراسری توده ای،   ممکن و میسر خواهد بود  به امید آینده.        

16 مرداد 1388 - 7 اگوست 2009