شما نیز برای ثبت در تاریخ مبارزات مردم ایران

 لیست شعارهای درون کشور را تکمیل کنید .

 

یادداشت

این شعارها راازدرون گزارشات، فیس بوک، ایمیل ها ومطالب تویتردرون کشور فراهم آوردم . درصورت امکان تکمیلش کیند تابرای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموزباشد 

می توان وباید ازمبارزان داخل کشوردربرابر گلوله و توپ و تانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسلامی آموخت !

با احترام

امیرجواهری لنگرودی

لطفا شعار های تکمیلی را به این آدرس ارسال دارید .

gbgandishe@yahoo.ccom

جمعه 16مرداد 1388 برابر 7 جولای 2009

 

شعار ها

پلاکادرها و باندرول ها با ستاره مشخص شده است :

 

 

اگر تقلب بشه / ایران قیامت میشه     (22 خرداد )

ما کُشته ندادیم که سازش کنیم / صندوق دست خورده شمارش کنیم

سری که خارش دارد/ خودش سفارش دارد

طوفان سکوت ما ، کاخ ظلم را ویران خواهد کرد

* خواسته مشروع ما انتخابات مجدد با حضور ناظران بین المللی است

* ما می دانیم چه می خواهیم ، شما می دانید چه می خواهید ؟

*ابتداء شما را نادیده می گیرند / بعد به شما می خندند/ بعد با شما مبارزه می کنند/ آنگاه شما پیروز خواهید شد

                                        گاندی

*سکوت می کنیم تا صدای گلوله بهتر شنود شود !

 

فکر کردید ما آروم می گیریم ؟ / کور خوندید / یا هممون می میمیریم / یا اینکه رایمونو را از شما پس می گیریم

ما خواستار ابطال انتخابات تقلبی هستیم

ما خواستار مجازات قانونی متقلب هستیم

ما خواستار مجازات قانونی مجریان تقلب  هستیم

ما خواستار مجازات قانونی ناظران متقلب هستیم

*خدا با ماست / خدا را هم فیلتر کیند

باز هم تقلب شده / احمدی سید شده

*اینجا دره سوان / شهر طالبان / نه صدا ، نه تصویر ، نه قلم

حداد ، عادل نیست / حداد ، ظالم است  / ننگ بر صدا و سیما

*نوشتیم : میرحسین / خواندید احمدی نژاد /

من فقط رای خودمو رو می خوام ...

*ببین چه بلند است / لحظه های سکوت

 *یک نفر را می شود ،فریب داد / همه را می توان یکبار فریب داد / ولی برای همیشه نمی توان همه را فریب داد

*جواب همصدایی ها / پلیس ضد شورش نیست

*ملت ظرفیت برد را دارد / خوب است حاکمیت ظرفیت باخت را داشه باشد.

*آنها که کُشتید / مردم بودند.

*رای سبز من / نام سیاه تو نبود 

*دولت کودتا به امید خسته شدن ما است ؟!!! 

ما ملتیم نه اوباش

ما خس و خاشاک نیستیم

 * فقط ابطال انتخابات

* بازشماری معنا ندارد، فقط ابطال

* به کدامین گناه کشته شدند؟

* ما سوگواریم

برادر شهیدم رایتو پس می‌گیرم

 رای ما رو پس بدید

 * رای ما سبز بود نه سیاه

 * رای من کجاست؟

 دلیر بی‌باک منم / مالک این خاک منم،

 * راه شهدای سبزمان ادامه دارد

 می‌جنگیم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم

 * خشونت چرا؟

*آزادی مطبوعات، ابطال انتخابات

 * سکوتم از رضایت نیست

* راهمان را ادامه می دهیم تا ابطال انتخابات

 

مرگ بر دیکتاتور/ چه شاه باشه چه دکتر
توپ تانک چماقدار/ دیگر اثر ندارد
حکومت کودتا نمی خوایم نمی خوایم
کشته ندادیم که سازش کنیم / صندوق دست خورده شمارش کنیم
احمدی به گوش باش/ ما مردمیم نه اوباش
آن خس و خاشاک تویی/  پست تر از خاک تویی
* آزادی و برابری
*من درد مشترکم مرا فریاد کن
* کوی دانشگاه به خاک و خون کشیده شد

رنگ سبز بهانه است / کل نظام نشانه است

خامنه ای پینوشه / دستگیر باید بشه

منتظریم اگر تقلب بشه / شهر قیامت بشه  ( در اصفهان داده شد )

رای ما چه شد /دولت دیکتاتور

دلاور هسته ای / بگیر بخواب خسته ای

تا احمدی نژاده / هر روز همین بساطه

این دولت تقلب / این دولت خباثت، محکوم است

توپ و تانک و فشفشه / محمود باید شستشه

یک هفته، دو هفته /  احمدی حموم نرفته

* قلم ، بیان ، اندیشه / بی آزادی نمیشه 

آزادی اندیشه / همیشه همیشه

مرگ برعمامه / رهبر کارت عمامه

*آزادی زنان ، برابری همگان

* تا جواب نگریم ، از پای نمی نشینیم 

تقلب، یک درصد، دو درصد، نه 53 درصد.

هاله ی نور را دیده، رأی ما را ندیده.

 رأی ما را دزدیدند/ باید به ما پس بدند.

رأی ما را دزدیده/ با رای ما پُز می ده

ندای نازنیینم/ رای تو پس می گیرم

مرگ بر کوتولو دیکتاتور

این دولت تغلب/ این دولت جنایت / محکوم باید گردد

ما می گیم شاه نمی خوایم / اسمشو رهبر می زارند 

موسوی، موسوی/ رأی ما رو پس بگیر.

می جنگم، می میرم/ رأی ام پس می گیرم.

دولت کودتا، استعفاء ، استعفاء.

نصر من الله و فتح القریب/ مرگ بر این دولت مردم فریب.

احمدی پینوشته/ ایران شیلی نمیشه.

احمدی به هوش باش/ ما ملتیم نه اوباش.

خس و خاشاک توئی/ دشمن این خاک توئی.

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور.

توپ، تانک، فشفشه/ محمود باید جیم بشه.

توپ، تانک، فشفشه/ محمود باید شسته شه.

دلاور هسته ای/ بگیر بخواب خسته ای.

دولت سیب زمینی/ نمی خوایم، نمی خوایم.

عمو دروغ باف،بعله، دروغ ها را خوب بافتی؟بعله  به ملت انداختی؟ بعله

دکتر، برو دکتر

یک هفته و دو هفته / احمدی حموم نرفته.

برادر رفتگر / محمود بردار و ببر.

ایران شده فلسطین/ مردم چرا نشستین،

ایران شده فلسطین/ مردم به ما محلق شین.

نترسین، نترسین/ ما همه با هم هستیم.

بسیجی بی غیرت/ دشمن جون ملت.

تا خون در رگ ماست / این کار هر شب ماست

مرگ بر ولایت مطلقه

می جنگیم می جنگیم ، ذلت نمی پذیریم

حکومت استبداد نابود باید گردد

مزدور حزب اللهی نابود باید گردد

ما ملت آزادیم، شاه و شیخ نمی خواهیم

حکومت جنایت نابود باید گردد

می کشم می کشم / آنکه برادرم کشت

آنکه برادرم کُشد / می کشم

توپ، تانک مسلسل / دیگر اثر ندارد

تا مرگ این حکومت نهضت ادامه دارد

آزادی، آبادی مرگ بر حکومت اسلامی

آرمان ما آزادیست، نهضت ما رهاییست

برانداز برانداز، این است شعار ملت

جنایت، خیانت، کردار این حکومت

همبستگی، اتحاد برای سرنگونی

اکبرشاه، اکبرشاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه

مرگ بر خامنه ای

مرگ بر احمدی نژاد

شیخ و شاه و ولایت همه از یک قماشند

جمهوری اسلامی نمی خواهیم نمی خواهیم ،

 دانشجو کارگر حمایتت می کنیم،

 زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتور،

 موسوی فقط بهانه است / کل نظام نشانه است،

اعدام - شکنجه - سنگسار / ملغی باید گردد،

 ایرانی با غیرت حمایت حمایت

کریمی، کریمی سلطان این خاک تویی ...                                                                   کریمی، کریمی ندای تختی تویی...                                                                               

 

شعارهای روز جمعه 26 تیر 1388

الله اکبر شعاری ترجيحی بود که مابين شعارهای ديگر سرداده می شد.

مرگ بر ديکتاتور.

 يا حسين ميرحسن،

حسين، حسين شعار ماست، موسوی افتخار ماست.

 موسوی موسوی حمايتت ميکنيم.

 ما اهل کوفه نيستيم / حسين تنها بماند.

 ايرانی با غيرت حمايت حمايت.

 سکوت هر ايراني، تائيد اين ويرانی.

 زندانی سياسی آزاد بايد گردد.

 نصرالله و فتح الغريب ، مرگ براين دولت مردم فريب.

 برادر شهيدم/ رايتو پس می گيرم.

مجتبی بميری/ رهبری رو نبينی.

مرگ بر روسيه. مرگ برچين.

"هاشمی ، هاشمی / سکوت کنی خائنی".

درود برهاشمي، سلام بر موسوی

 هاشمي، هاشمي، حمايت حمايت.

صدا و سيمای ما، مايه ی ننگ ما.

مجتبى بميرى رهبرى را نبينى.

 شهدا نمردند اين دولت است كه مرده

شهيد نداديم كه مذاكره كنيم

زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 مرگ برديكتاتور

برادرشهيدم خونت را پس مىگيرم.

 دولت كودتا استعفا استعفا.

 زندانى سياسى آزاد بايد گردد.

مرگ برديكتاتور / چه رهبر باشه چه دكتر

زندانى سياسى آزاد بايد گردد

/نصر من الله و فتح قريب / رهبر ما قاتله ولايتش باطله

ما همه يك صدائيم/ ما همه يك نداييم.

 

دور دور قیامه / رژیم کار تمامه     ( رشت 18 تیر)

دو ردور قیامه / کار رژیم تمامه     ( شیراز 18 تیر)

 

ما همه بچه های جنگیم / بجنگ تا بجنگیم

احمدی ننگ به نیرنگ تو        ( 30 تیر)

  رهبر ما قاتله / عبادتش باطله    ( 10 مرداد )

شعارهای 14 مرداد

همسایه با غیرت / حمایت حمایت

*ما سبزیم / چون اراده کردیه ایم از سیاهی بگذریم

*یاد یار مهربان آید همی

*پیروزی صداقت بر دروغ

*احمدی / احمدی رفت؟

* ما از کودتای سال 1332 درس آموخته ایم . 

رهبر ما قاتله / عبادتش باطله

مخالفت با اصل حکومت/ فریاد ماست

حکومت زور نمی خوام/ مجلس مزدور نمی خوام

بسیجی بی غیرت / دشمن خون ملت

دولت کودتایی/ استعفاء استعفاء

خامنه ای حیا کن / رهبری را رها کن

*زندگی نکن برای مردن/ بمیر برای زندگی.

برای مرگ مجتبی / مهدی بیا مهدی بیا

 

 

طی 24 ساعت اخیر، بمحض ارسال به دوستانی در ایران 

شعار های رسیده به ایمیل ام از ایران:

کوی و به خون کشیدند / امتحانم می گیرند

حجاب اختیاری / حق زن ایرانی

برادر شهیدم / رایتو پس می گیرم

ای خواهر شهیدم / رایتو پس می گیرم

سهراب ما نمرده / این دولته که مرده

ندای ما نمرده / ولایته که مرده

نه سازش ، نه تسلیم / نبرد تا پیروزی

کشته ندادیم که سازش کنیم / صندوق دست خورده شمارش کنیم .

دولت جنایت می کند / رهبر حمایت می کند .

نیروی انتظامی / حمایت حمایت

برادر ارتشی / سهراب برادرت بود .

کروبی با غیرت / برس به داد ملت .

* شاه صدای ملت ایران را دیر شنید

 تورم مو ننه جون مهدی فهمید / این کوتولو نفهمید

 

 

 

 

شعارهای جدید رسید 10 اگوست 2009 :

از دوستان ارسال کننده شعار ها بسیار سپاسگزارم ، دوستانم همچین خبر داده اند که وبلاگ خبری اندیشه http://andishegbg.blogspot.com/ از دیشب  9 اکوست برابر 18 مرداد 1388در ایران فیلتر شده است ...

 سپاسگزار همه تان هستم

امیر لنگرودی 

مرگ بر تو ای رهبر

محمود خائن آواره گردی/ خاک وطن ویرانه کردی / کشتی جوانان وطن ،آه و واویلا / مرگ بر تو ، مرگ بر تو ، مرگ بر تو (18 تیر 1388 چهار راه ولی عصر)

پول نفت چی شد؟ / خرج بسیجی شد

خونی که در رگ ماست / هدیه به ملت ماست

نداییم ، سهرابیم / ما همه یک صداییم

سهرابیم ، نداییم / ما همه یک صداییم

نه غزه ، نه لبنان / جانم فدای ایران

مترو ، مترو ، حرکت حرکت / مرگ بر دیکتاتور( ایستگاه مصلی تهران )

میدان ونگ پُر از ندای آزادی 

عزا عزاست امروز / ایرانی با غیرت صاحب عزاست امروز(8 مرداد در بهشت زهرا)

حکومت زور نمی خوایم / پلیس مزدور نمی خوایم

می کشم ، می کشم / هر که یاورم کشت

دانشجوی شهیدم / نعشتو من ندیدم (18 تیر 1388 در دانشگاه)

جنتی لعنتی / تو دشمن ملتی (18 تیر 1388 در خیابان کارگر)

* من یه حنجره فریادمو /  یه صورت سیلی خورده دردم (این پلاکادر را درتاریخ 18 تیر در بلوار کرج دیدم )

* تصویر بزرگ خامنه ای در بلوارنصب شده بود (18 تیر 1388) ، مردم بر آن دو شاخ گذاشتند و زیر آن نوشتند : مرگ بر تو دیکتاتور کثیف