راهپیمایی مردم در 27 شهریور, سند استمرار جنبش اعتراضی, شکست سیاست ارعاب رژیم کودتا و تشدید انزوای آن است

 

هیات تحریریه سایت راه کارگر

 

چنانچه خبرها حاکی است حضور وسیع اعتراضی امروز مردم درتهران و شهرستان ها در راهپیمایی سالانه روز قدس, این روز را از روز بهره برداری سنتی سرکوبگران مردم ایران,  به روز اعتراض گسترده علیه رژیم کودتایی تبدیل کرد.

این اعتراضات سه نکته پر اهمیت را در کانون توجه قرار می دهد:

اولا: حرکت اعتراضی 27 شهریور بیانگر قابلیت و ظرفیت انفجاری جنبش اعتراضی مردم علیه رژیم کودتا, عمق برانگیختگی و عزم مردم به ادامه مقابله با کودتاچیان و سند انکارناپذیر استمرار و تدوام جنبش اعتراضی است. این راهپیمایی که به دنبال حدود  یک ماه وقفه مبتنی بر زور و اجبار در دست زدن به راهپیمایی های وسیع خیابانی صورت می گیرد در عین حال به روشنی خصلت فرسایشی نبرد دشوار مردم با رژیمی وحشی, سرکوبگر و متکی به انواع باندهای موازی  سرکوب را روشن می کند.

ثانیا: راهپیمایی مردم در 27 شهریور در نبرد پر افت و خیز مردم و مخالفان با رژیم کودتا بر سر تصرف فضای عمومی و تبلیغاتی و بیرون کشیدن آن از چنگ سرکوبگران گام درخشانی است و تدوام آن تنها به تشدید انزوای رژیم کمک می کند. مراسم و اعیاد و راهپیمایی های ویژه مذهبی و تریبون های عمومی برای تبلیغ تفسیر ویژه کودتاچیان از دین و مذهب, شرط حیاتی توجیه موجودیت شان  است. بهره برداری مردم از اجتماعات حکومتی در این راستا, این شرط حیاتی را از آنها می گیرد و معنای دیگری جز تحمیل انزوای تبلیغاتی در قلعه اصلی خود آنان و زمین بازی آنها ندارد. حکومتی که خود را نماینده خدا بر زمین و مبلغ دین اسلام می داند, وقتی دیگر قادر نباشد مراسم احیا و سخنرانی های مذهبی و راهپیمایی های سنتی برگزار کند, و عملا فقط شکنجه و تجاوز جنسی در زندان هایش در افکار عمومی جار زده شود, نه تنها جمهوریت اش را که هرگز نداشت, که اسلامیت اش را هم بر باد خواهد داد و به عنوان مشتی جانی شکنجه گر و بیمار جنسی متجاوز در انظار مردم عریان باقی می ماند. بیرون کشیدن فضای تبلیغاتی حتی در حیات خلوت کودتاچیان, در یک جنگ ظریف سنگر به سنگر مجال قدرت نمایی را از کودتاچیان می گیرد و در خدمت تضعیف آن است در حالی که روحیه تعرضی و همبستگی را در مردم تقویت می کند و در ضمیر توده ای به عنوان نمونه ای موفقیت آمیز در برهم ریختن بساط حکومت نقش می بندد.

ثالثا:راهپیمایی 27 شهریور شکست صریح سیاست ارعاب رژیم است. خامنه ای در نماز جمعه هفته گذشته تهران فرمان ادامه کودتا و سرکوب را صادر کرده و آشکارا همه را و حتی "بالاتر از رییس جمهور" را به تیغ حکومت تهدید کرده  بود و متعاقب آن گروهی از حلقه نزدیکان معترضان  جناح اصلاح طلب و حتی فرزندان و نوه های روحانیون منتقد کودتا را دستگیر کردند. سپاه پاسداران در راستای همین سیاست ارعاب, یک روز پیش از راهپیمایی  با انتشار اطلاعیه ای شدید الحن مردمی را که بخواهند تظاهرات روز قدس را از دست کودتاچیان خارج کنند, به "برخورد قاطع" تهدید کرده بود. در یک ماه اخیر اخبار تکان دهنده ای از جنایات باندهای کودتاچی در تجاوز جنسی به جوانان دستگیر شده در شکنجه گاهها, دفن مخفیانه اجساد جانباختگان گمنام در گورهای بی نشان انتشار یافته و سریال دادگاههای نمایشی به اجرا گذاشته شد. مردم با حضور وسیع در تظاهرات 27 شهریور و سر دادن شعارهایی چون "مرگ بر دیکتاتور" و هشدار صریح به خامنه ای مبنی بر آمادگی برای قیام پاسخ سیاست ارعاب و جنایات و شکنجه های رژیم را دادند.

باندهای رسوا و آبروباخته کودتاچی را سرنوشتی جز نابودی و سرنگونی نمانده است.

 

27 شهریور1388 و 18 سپتامبر2009