شما نیزبرای ثبت درتاریخ مبارزات مردم ایران

لیست شعارهای درون کشوررا تکمیل کنید .

لیست شماره۳

 

یادداشت سوم:

فردا اول مهر۱۳۸۸،گشایش هزاران مدرسه وصدها دانشگاه درسراسرکشوررا به فال نیک می گیریم. باشد که ورود میلیون ها دانش آموزوهزاران هزارآموزگاروچند میلیون دانشجو درکناراساتید متعهد،جامعه متحول ایران رابا همه مبارزات آزادیخواهانه مردمان سراسرایران به جلوهمراه گرداند. سری سوم شعارها راانتشارمی دهم . همانگونه که پیشتر آوردم :

این شعارهاراازمیان گزارشات منتشره درفیس بوک ها،یوتوپ ها،ایمیل ها ومطالب تویتردرون کشورفراهم آوردم .

درصورت امکان تکمیلش کیند تابرای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموزباشد

می توان وباید ازمبارزان داخل کشوردربرابر رودررویی با آتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسلامی وایستادگی ها ومقاومت میلیون ها تن از دختران- پسران زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران آموخت !

سه شنبه ۳۱شهریور ۱۳۸۸برابر۲۲سپتامبر۲۰۰۹

 

با احترام

امیرجواهری لنگرودی

لطفا شعارهای تکمیلی را به این آدرس ارسال دارید .

gbgandishe@yahoo.ccom

 

 

توپ، تانک،  بسیجی دیگر اثر ندارد / ملت ایران زمین دیگر طاقت ندارد
آخوند انگلیسی حیا کن، حیا کن/ مملکتو رها کن
شعار و حرف مردم/ رفراندوم، رفراندوم
حسین ابن علی راه تو را ما بر گزیدیم / گرفتار یزیدیم
نظر کن تو به ایران / به این خلق مسلمان

ترور شکنجه اعدام / این است دین اسلام
آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه / آخوند بالا ی منبر، هیچ و قت آدم نمی شه
ایران شده فلسطین،  مردم چرا نشستین

رژیم جهل و جنون / سرنگون سرنگون

نه اکبر، نه عنتر/ به ما تحت رهبر

بسیجی حیا کن / مفت‌خوری رو رها کن.
گفته بودیم اگر تقلب بشه ایران قیامت میشه
ایرانی با غیرت / حمایت حمایت
روحانی با غیرت / حمایت حمایت
آزادی اندیشه / از روی پل نمیشه (خطاب به افرادی که روی پلهای عابر
ایستاده و نظاره‌گر راهپیمایان بودند)

ما انقلابی میخوایم / تماشاچی نمی خوایم (خطاب به افرادی که روی بامها و در پیاده‌روها ایستاده و نظاره‌گر راهپیمایان بودند )

می جنگم ، میمیرم/ رأی ام‌ رو پس می‌گیرم
شب خوابیده صبح شده/ یک شبه سید شده
بازم تقلب شده / دروغگو سید شده
تقلب 1 ملیون، 2 ملیون / نه پونزده، شونزده میلیون

موسوی موسوی/ سکوت کنی خائنی
کروبی کروبی/ سکوت کنی خائنی
احمدی به هوش باش / ما مردمیم نه اوباش

تا احمدی نژاده / هر روز همین بساطه

 مرگ بر این دولت مردم فریب
رفتگر با غیرت / محمودرو بردار ببر
نه غزه نه لبنان / فدای خاک ایران

نه غزه ، نه لبنان/ جانم فدای ایران
این پول نفت چی میشه؟ / خرج فلسطین میشه
این پول نفت چی میشه؟ / خرج بسیجی میشه
دولت کودتا /  استعفاء استعفاء
آن خس و خاشاک تویی/ پست‌تر از خاک تویی /شور منم نور منم
/ عاشق رنجور منم / زور ت ویی کور تویی / هالۀ بی‌نور تویی
/ دلیر بی‌باک منم / مالک این خاک منم
احمدی پینوشه / دروغ نگی چی میشه؟
ضرغامی ضرغامی / لکۀ ننگ مائی
ضرغامی حیا کن / مفت‌خوری رو رها کن
سکوت هر مسلمان / خیانت است به قرآن

احمدی ، بای بای ، احمدی ، بای بای

استقلال ، آزادی ، جمهوری ایرانی

نیروی انتظامی/ سهراب برادرت بود

نیروی انتظامی / پروانه خواهرت بود

ایرانی با غیرت / ذلت نمی پذیرد

ایران شده فلسطین / مردم چرا نشستین ؟

*من اگر بنشینم ، تو اگر بنشینی ، چه کسی بر خیزد؟

ریئس جمهور بیکاره/ داره ترب می کاره

تا ولایت وقیح کفن نشود/ این وطن وطن نشود.

مرک بر عمامه / رهبر کارش تمامه

ما منتظر موسوی هستیم/ هیچ جا نمی ریم/ همین جا هستیم ( میدان آزادی راهپیمایی سه میلیونی )

احمدی بیچاره / باز هم بگو فوتباله

احمدي حيا کن/ سبزي فروشي وا کن

موسوی موسوی / رای ما را پس بگیر

آزادی اندیشه ی / بی میر حسین نمی شه

این 63 در صد که میگن کو؟

آخر هفته احمدی رفته

دیکتاتور دروغگو / 63 در صدت کو؟

استعفا ، استعفاء ، استعفاء ( با آهنگ )

احمدی حیا کن، مملکت رو رها کن

کشتی جوانان وطن الله اکیر / مرگ بر تو ، مرگ بر تو
موسوي بيايي نيايي / رييس جمهور مايي
راي ما رو پس بديد
اين 63 درصد که ميگن کو؟
اون خس و خاشاکي که ميگي پس کو؟/ اين همه آدم بازنميري از رو؟
از خون جوانان وطن لاله دميده/ دموکراسي فرار کرده کي اونو ديده؟
بسيجي واقعي/ جدا شو از وحشي هاي عقده اي
بسيجي واقعي ، تو هم بيا با ما باش / ما در پي نابودي اراذليم و اوباش
آزادي کامل براي افکار/ نه يک عده بلکه تمام اقشار
حمله به اموال عمومي که بدست ما نيست/ يابو و باتوم و مسلسل که تو دست ما نيست
رايمونو تو انتخاب نديديم / به حق کشي مردم تن نميديم
نيروي انتظامي حمايت حمايت/ از همکاري با اوباش خجالت خجالت
ما نه ميگيم به مرگ جمهوريت/ چون ميکنيم احساس مسئوليت
استقلال، آزادي ،جمهوري اسلامي/ منزجر از حکومت الزامي

تا سرنگونی ظلم / باید بره سردار
مرگ بر ديکتاتور----چه بي سواد چه دکتر
ما ايراني مي مونيم و هميشه پرچم بالاست/ دستبنداي سبزمون هم هميشه بر دست ماست 

آزادي انديشه / با ديکتاتور نميشه
جواب آرامشمونه پليس ضد شورش/ با اين همه ادعا دموکراسي پس کوشش؟
همش دم از ظلم ميزنين تو لبنان و فلسطين/*به فکر بيگانه اند ، اينها تو فکر ما ها نيستين
اين خس و خاشاک نيست اين مردم است و ملت/ مقابل ديکتاتور تن نميديم به ذلت
حتی اگه بمیرم / رای مو پس می گیرم
مدعی عدالت، خجالت، خجالت
مخابرات مزدور، خجالت، خجالت
احمدی سید شده----- بازم تقلب شده
ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ماست
بسیجی پاس منو نداشتی / دنبال من گذاشتی

برادر بسیجی / چوبه دار می کاشتی
این ملت آزاده / آماده ی آماده .

آتش به جانت سید / جان و جهانت سید / بساط ظلم و بر چین / حرامه نانت سید
ایران من میرزمد / سید علی میلرزد
خامنه ای به پا شد / قاتل جان ما شد / با جنبش من و تو / تاج و عباش هوا شد
سید جد کمر زده / گلوله بی خبر زده / با همه بی مروتی / به پا زده به سر زده
لباس جنگی پوشیده / آلا پلنگی پوشیده
بنده رهبر نمی خوام / امام آخر نمیخوام
ولی ما یزیدی / شمر مثه اون ندیدی

ولی ما آدم کشه / پوتین فرنگی پوشیده
یزید دوران توئی / دشمن ایران توئی
احمدی بی خبر / فردا میشی دربدر
نه جنتی ، نه احمدی / لعنت به بیت رهبری
اعدام - شکنجه ویرانی / مزد رای توست ای ایرانی
رای تو ای ایرانی/ آریست به این اهریمن
وزارت نفت رژیم ، پر از دزد و خبر چین
وزیر مردم فریب ، ننگت باد ، ننگت باد
آزادی ، عدالت ، این است شعار ملت
ایران جنایت می کند ، اروپا حمایت می کند
نه روسری ، نه توسری ، مملکت دوست پسری
کارگر نفت ما ، رهبر سر سخت ما
عزا عزاست امروز ، روز عزاست امروز / درآمد نفت ما ، زیر عبا است امروز

نه شاه می خواهیم ، نه رهبر

خروش و خشم ملت ، دامنگیر نظام است
این جنبش مردم است/ نه جنبش آمریکا
جمهوری اسلامی این آخرین پیام است/ ملت انقلابی ، آماده قیام است
اتحاد اتحاد ، ضرورت انقلاب

*همه سر به سر تن به کشتن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم .
گل‌هاي سرخ پرپر، هديه به روز مادر
واي اگر که ملت حکم جهادم دهد/ لشکر بیت رهبری هم نتواند که جوابم دهد
دانشجو می خروشد ـ خود را نمی فروشد
ريش و عبا و تيشه / خامنه ای خودش خیت می شه
نون و پنير و سبزي / ملت بايد بجنگي
نون و پنير و فندق / عمامه، عبا، تو صندوق
خائنين، خائنين/ شرم و حيا بر شما
سكوت هرايراني، خيانت است به ميهن
برانداز، برانداز، شعار ملت ماست
آزادي، آزادي، فرياد ملت ماست
همبستگي، اتحاد، براي سرنگوني
انسان با انديشه/ ابزار دست نميشه
ملت شده خسته / تبعيض ديگه بسه
خود در رفاه و نعمت/ ما را كند نصيحت
نصر من الله و فتح قريب / مرگ بر اين جناح مردم فريب
چوب ، چماق، بسيجي، ديگر اثر ندارد/ به مادرم بگوييد ديگر پسر ندارد
اي ملت آزاده حمايت حمايت
مذهب شده دستاويز / دانشجو بپا خيز
ملت غيرتت کو ؟