رابطه همبستگی زنان و مردان آزادیخواه

وحفظ و صيانت از ارزش‌هاى دينى و دستاوردهاى انقلاب اسلامي ایران،

توسط پلیس سرکوبگر رژیم!

احمد نوین

هر چه  جوانان، زنان و مردان کشور، بیشتر به صفوف مبارزه بر علیه رژیم می پیوندند، ترس و وحشت رژیم جهل و جنایت بیشتر و بر کابوس های بیمارگونه اش نیز افزوده میشود. در همین رهگذر است که علل روانی صدور فرمامین گوناگونی که پلیس جمهوری اسلامی ایران  در جهت جدا کردن زنان از مردان صادر میکند را  میشود در یافت.

رژیم جمهوری اسلامی بعینه دریافته است که ، خوف دستگیری، زندان ، شکنجه، تجاورز جنسی و بقتل رسیدن توسط مزدوران رژیم، ، جوانان مبارز ایران دیگر را از شرکت در صفوف متحد مبارزه و مقابله با سرکوب ها باز نمیدارد. این مقاومت و ایستادگی زنان و مردان آزادیخواه کشورمان، آنچنان تعادل مزدوران نظام را درهم ریخته است که همانند بیماران جنسی، تعادل روحیشان را نیز از دست داده اند. این بیماران جنسی در این روزها تلاش میکنند تا با صدور فرامینی بیمارگونه، لااقل از تماس زنان و مردان بصورت  "مجازی " جلوگیری نمایند. در این رابطه توجه شما را به دستور العمل های جدید پليس اطلاعات و امنيت عمومى تهران در رابط با نظارت پلیس بر فروشندگان لباس که در عصرايران درج شده است، جلب مینمایم :

 

* -  عدم نمايش مانكن‌هايى كه برجستگي‌هاى بدن،سر و صورت بدون حجاب آن مشخص باشد، اعم از سرتنها، يا نيم‌تنه يا تمام قد(مانكنها بايد بدون سر يا نيم سر باشند).

* - عدم استفاده از مانكن‌ها با پوشش‌هاى غير متعارف و خلاف فرهنگ و عرف جامعه اسلامى (پوشاندن البسه به شكل تحريك‌آميز و يا منقوش به تصاوير مبتذل، آرايش مانكن، نمايش عمومى مدل مو و ... ).

عدم فروش البسه زير زنانه توسط متصدى مرد.

* -  واحدهاى صنفى ويژه بانوان و يا غرفه‌هاى مختص آنها در فروشگاه‌هاى پوشاك داراى تابلوى ورود آقايان اكيدا ممنوع  باشد.

* - عدم به نمايش گذاشتن البسه زير زنانه در معرض ديد عموم .

* - استفاده از مانكن‌هاى ملبس به لباس هاى زير زنانه در واحد صنفى كه صرفا البسه زير زنانه توليد و عرضه مى نمايند مشروط به اينكه فروشنده مرد نباشد بلامانع است.

* - وجود فروشنده خانم براى عرضه لباس در واحدهاى صنفى پوشاك زنانه كه داراى اتاق پرو مي‌باشند الزامى بوده و مي‌بايست حتما لباس بانوان از طريق فروشنده زن به آنها تحويل شود.

 

اما مضحکه فرامین بیمارگونه پلیس رژیم جمهوری اسلامی، به همینجا ختم نمیشود. رژیم هر چه بیشتر به ورطه  انزوا در میغلطد، بیشتر از تنهائی اش وحشت زده میشود. تا جائی که دیگر نه فقط مردم، بلکه حتی از هر هر شیئی که  با آن نامانوس است نیز احساس نا امنی میکند. لطفاً به دستور و العمل های ذیل نیز توجه نمائید :

* -  ممنوعيت به نمايش گذاشتن پاپيون و كروات در معرض ديد عموم.

* -  ممنوعيت نمايش،عرضه و فروش البسه با مارك‌هاى غربى و تصاوير مبتذل.    

22 سپتامبر 2009