نامه سرگشاده به محمود عباس در باره گزارش گلداِستون

نوم چامسکی، عمربرقوتی، ایصلاح جاد، محمود ممدنی، سارا روی، عیاد السراج و دیگران

 

ترجمه ازپریسا آزادیان

 

ما گروه گسترده ای هستیم متشکل از فلسطینیان، فعالان جنبش همبستگی با فلسطین وحامیان حقوق بشر و حقوق بین المللی. ما با نوشتن این نامه، به گروه وسیعی از جمله احزاب سیاسی فلسطینی، گروههای جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری و شهروندانی ملحق می شویم که به تصمیم اخیردرشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای کنار گذاشتن حمایت فلسطینیان از تصویب قطعنامه ای در پشتیبانی از گزارش ریچارد گلداِستون، اعتراض دارند.

 

از نظر ما این تصمیم خیانتی آشکار به مبارزه فلسطینیان برای دست یابی به حق تعیین سرنوشت و تلاشهای گسترده تر آنها جهت تحقق وتحکیم حقوق بشر وایجاد یک سیستم عادلانه بین المللی است.

 

اگر چه ما هیچگونه توهمی نداریم که گزارش گلداِستون نمی تواند ضامنی باشد برای حسابرسی به جنایات و خشونت هایی که در غزه بوقوع پیوست، اما از نظرما این گزارش، می تواند وسیله مهمی درجهت بسیج جامعه بین المللی برای تحقق صلح و عدالت در منطقه باشد. ما آگاهیم که فشارهای اسرائیل و متحدانش در تصمیم شما موثر بوده است. اما شما با دست کشیدن از حمایت برای صدور قطعنامه در شورای حقوق بشر بیشتر از حملات متداوم اسرائیل و متحدانش به این تلاشها لطمه زده اید. شما بدون هیچ دلیلی حمایت جامعه بین المللی را به هدر دادید.

 

ما متوجه شده ایم که کمیته ای از جانب شما منتخب شده که چگونگی و دلایل کنار گذاشتن گزارش گلداِستون را جویا شود. ما نیاز به تحقیقی که به ما ثابت کند که تنها شخصی که در نهایت مسئول چنین تصمیم فاجعه باری است، خود شما هستید، نداریم. ما بشدت خشمگین هستیم که کسی که خود را به اصطلاح رهبر جنبش رهایی بخش ملی قلمداد می کند، خواهان این باشد که از زیر بار مسئولیت برای ارتکاب چنین اشتباه بزرگ ولطمه زننده ای شانه خالی کند.

 

علاوه بر این ما باور داریم که این زخم خود ساخته ، در مورد سلامت رهبری شما و تلاشهای دیپلماتیکی که در عرصه بین المللی برای نمایندگی منافع مردم فلسطین تحت کنترل و اتوریته شما صورت می گیرد، تردیدهای جدی ایجاد کرده است.

 

بعنوان فلسطینیان و غیر فلسطینیانی که از حقوق جهانشمول حمایت می کنیم، همبستگی ما پیش و بیش از هر چیز دیگری با مردم فلسطین است. ما در حمایت از تمام اقداماتی که باعث تقویت جنبش رهایی بخش ملی و یک سیستم عادلانه بین المللی بشود، متحدیم. تصمیم اخیر شما بطرز تکان دهنده ای تمامی این اهداف را به زیر می گیرد و برای ما چاره ای بغیر از این نمی گذارد که پایه های همبستگی خود را روشن کنیم که در کنار مردم فلسطین و در مقابل شما باشیم.

 

ما خواهانیم که شما حمایت کامل دیپلماتیک فلسطینیان برای پیشبرد گزارش گلداِستون را از طریق سیستم سازمان ملل شامل شورای امنیت و دادگاه بین المللی جنایی از سر بگیرید.

 

علاوه بر این، ما بر لزوم حمایت از تلاشهایی که موجب بازسازی اتحاد و مشروعیت مبارزه ملی فلسطینیان می شود تاکید مجدد می کنیم. تا زمانی که چنین اتحادی بازسازی نشود، هر درخواستی برای حمایت و یا همبستگی با شما و یا زیردستانتان بی معنا خواهد بود.

 

دراین فاصله ، ما سوگند می خوریم که تلاشهایمان را برای برقراری یک صلح عادلانه بر پایه احترام به حقوق بشرو حقوق بین المللی، شامل دست یابی به حق تعیین سرنوشت با و یا بدون کمک شما دوچندان کنیم.

 

این نامه در سایت مجله مانتلی رویو درج شده است. برای مشاهده نامه و لیست امضاها می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.ipetitions.com/petition/lettertoabbas/

توضیح مترجم:

بدنبال حمله وحشیانه اسرائیل به نوار غزه و فشارهای بین المللی، سازمان ملل متحد کمسیونی را به نام " کمسیون حقیقت یاب سازمان ملل متحد در جنگ غزه " و به ریاست ریچارد گلداِستون تشکیل داد تا به جنایات جنگی در غزه رسیدگی کند. گزارش این کمسیون در 15 سپتامبر امسال منتشر شد. روز جمعه، دوم اکتبر، هیات نمایندگی تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان ملل متحد از درخواستش برای پیگیری گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر این سازمان صرفنظر کرد.