جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمارسه ماهه اول سال ۱۳۸۸

(ماههای فروردین اردیبهشت خرداد ۱۳۸۸ - ۲۰۰۹ )

 

 

 

امیر جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

مهر ۱۳۸۸- اکتبر۲۰۰۹

 

یادداشت:

با آغازسال ۱۳۸۸مبارزات کارگران دررابطه با افزایش دستمزد ودریافت حقوق های معوقه وپاداش وعیدی، بن کارگری واضافه کاری وغیره،مضمون دیگرباره رودررویی بارژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی رادرتمامی عرصه ها به نمایش گذاشت.موضوع پراهمیت لغوقراردادهای موقت کارگری وبرچیده شدن بنگاههای کاریابی درراستای حذف موجودیت همین قراردادها،دربین کارگران ازاهمیت گسترده ای درمیان تمامی واحدی های کارگری ( صنعتی- کارگاهی تا حدی خدماتی )نیزبرخوردارگردید . مسئله آزادی کارگران دستگیرشده اول ماه مه سال۱۳۸۸وخاصه آزادی منصوراسانلووابراهیم مددی ولغواحضارها وپرونده سازی برای فعالان کارگری سندیکای مسقل اتوبوسرانی شرکت واحد تهران وحومه وفعالان سندیکای مستقل کارگران هفت تپه، پیشبرداعتصابات واعتراضات گوناگون گزارش گردید.

درزیرمجموعه این تحرکات دراخبارروزانه کارگران منعکس شده است،باشد که روزشمارکارگری سه ماهه اول سال۱۳۸۸، درحافظه تاریخ مبارزاتی جنبش کارگری ایران، جای بایسته خود را بیابد .

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های ایران (ایلنا ایسنا مهر روزنامه سرمایه و...) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (فعالان حقوق بشردرایران، كمته كارگري پويا،کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،انجمن صداي كاوه،اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، خبرنامه امیرکبیر، خبرنامه مازندران، سایت ميدان زنان، انجمن کارگری صداى كاوه ها، کانون صنفی معلمان تهران وغیره درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشوروخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.

آنچه دراین میان به ما یاری می رساند؛نظرات،پیشنهادات،انتقادات ورهنمودعمل هائیست که برای پُربارساختن روزشمارمبارزات کارگری دراختیارما قرارمی گیرد. امید آنکه بزودی روزشمارسه ماهه دوم سال ۱۳۸۸وجداول مقایسه ای مبارزات کارگران دوره شش ماهه سال ۱۳۸۸را فراهم آوردیم .

 

نخستین دستگیری ها در سال ۱۳۸۸

ساعتی پیش به هنگام تحویل سال نو حدود ٣۰ نفر از خانواده‌های دانشجویان زندانی، تعدادی از فعالان حقوق بشر و برخی دانشجویان، کنار پیاده‌روی مقابل اوین جمع شده و در کنار سفره هفت‌سین به خواندن دعای تحویل سال مشغول شدند. این تجمع غیر از فراخوانی بود که توسط تعدادی دیگر از فعالان دموکراسی و حقوق بشر، صبح امروز و عصر پنجشنبه روبروی زندان اوین برگزار شده‌ بود.
در این هنگام تعدادی از مأموران انتظامی و امنیتی از آنان خواستند تا محل را ترک کنند و خانواده‌ها توضیح دادند که چند دقیقه پس از تحویل سال این گردهمایی آرام به اتمام خواهد رسید. در این هنگام یک سرهنگ نیروی انتظامی از راه رسید و با پرخاش و توهین و تهدید به دستگیری به مأموران دستور داد سریعاً افراد را متفرق کنید. دانشجویان در حال صحبت با سرهنگ بودند تا برای چند دقیقه ماندن جلوی اوین، وی را متقاعد کنند که سرهنگ برخورد تندی با آنان کرد و سپس سعید فیض‌الله‌زاده دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه، مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات تحکیم وحدت، میلاد اسدی دانشجوی صنعتی خواجه‌نصیر، بهاره هدایت عضو شورای مرکزی تحکیم، آقای اسدی و همسرشان پدر و مادر میلاد اسدی و چند نفر دیگر که اسامی‌شان هنوز مشخص نشده و نیز خانم بهبهانی و اردشیر رضوان مادر و شوهر خاله نریمان مصطفوی دانشجوی پلی تکنیک که چند هفته پیش دستگیر شده بود را بازداشت کردند . ضمناً دکتر ملکی را نیز دقایقی به قصد بازداشت سوار خودروی نیروی انتظامی کردند ولی پس از مدتی ایشان رها شدند و به تجمع‌کنندگان پیوستند.
پس از متفرق شدن بقیه کنشگران حقوق بشر، تعدادی عازم مقر پلیس امنیت شدند تا مسئله بازداشت‌شدگان را پی‌‌گیری کنند. سپس به دستور سرهنگ پلاک خودروهای کیوان صمیمی، مجید دری و صادق شجاعی که در محل مانده بوده وخواهان آزادی بازداشت شدگان بودند نیز کنده شد و توسط نیروی انتظامی ضبط گردید.   
آخرین خبرها حاکی از بازداشت فرید هاشمی عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران و امین نظری عضو شورای مرکزی تحکیم، مقابل ساختمان پلیس امنیت است.

بازداشت برگزار کنندگان مراسم نوروز در مقابل زندان اوین

به نقل از سایت پیام در اول فروردین 1388 آمده است : ماموران امنیتی رژیم گروهی از فعالان دانشجویی و اعضای خانواده های دانشجویان زندانی که قصد داشتند مراسم آغاز سال جدید را در مقابل زندان اوین برگزار کنند، بازداشت کرده اند.

گزارشها حاکیست که 15 تن از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت شده اند که در میان آنان شماری از فعالان دانشجویی و اعضای خانواده های آنان دیده شده اند.

گفته می شود به دنبال اعتراض شرکت کنندگان در این مراسم شماری از بازداشت شدگان آزاد شده اند، اما از وضعیت دیگر افراد دستگیری شده اطلاعی در دست نیست.

سال نو و سفره خالی کارگران:
کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریدر تاریخ 1 فروردین 88 نوشته است : کارگران در شرايطی به استقبال سال نو ميروند که هم زمان با خط فقر اعلام شده از جانب برخی ارگان های دولتی ، به مبلغ 850000 تومان، (خبر گزاری ايلنا) حداقل حقوق آنان برای سال 88، مبلغ 263500 تومان اعلام می شود.
کارگران و تودههای مردم تحت ستم و استثمار جامعه در شرايطی به استقبال سال نو می روند که سفره شان از هميشه خالی تر است و اوضاع سخت و فلاکت بار اقتصادی و بحران های ناشی از نظام نابرابر و فاسد سرمايه داري، بيش از هر وقت ديگر، اين طبقۀ تحت ستم و استثمار را از هستی ساقط می کند و به روز سياه می نشاند.
در چنين شرايطی فرا رسيدن سال نو برای خانواده های زحمتکش بيش از آنکه شادی بخش باشد نگران کننده است. و طبيعی است که وقتی تامين حداقل معاش برای آنها ممکن نباشد انجام ديد و بازديد، خريد لباس و مايحتاج زندگی روزمره و سوروسات نوروز چگونه امکان پذير خواهد بود؟
کارگران را گروه گروه و دسته دسته اخراج می کنند، از کار بيکار می سازند، تهديد می کنند، به زندان می افکنند و به شلاق جهل و نفرت سرمايه محکوم می نمايند و در يک کلام اوضاع و احوال ناامنی را برای آنان رقم می زنند. در يک چنين شرايطي، سال نو چه معنا و مفهومی جز نگرانی و اظطراب برای کارگران در بر دارد؟
کارگران در شرايطی به استقبال سال نو ميروند که همراه با تحويل سال نو، بسياری از هم طبقه ای های آنان دربند و زنجير عوامل سرمايه اند.
آری سرمايه داری که در مواقع رونق هيچ حرفی از کارگران به ميان نميآورد و همه ی سود و منافع حاصل از نيروی کار کارگران را انباشت می کند و از آن ها مطابق ميلش استفاده می نمايد اکنون که با بحران مواجه شده است همه مشکلات و مصائب بحران را نيز متوجه کارگران می کند.
با اين همه، استيصال و نوميدی به هيچوجه بر جنبش کارگری ايران راه نيافته است. طبقۀ کارگر علی رغم همه ی فشارها و تضييقات صاحبان و حاکمان سرمايه ، همه جا از حقوق و مطالبات خويش دفاع می کنند و از پيروزی ها، شکست ها و افت و خيزهای مبارزات خويش تجارب گرانبهايی به دست می آورند که آنان را بيش از پيش آبديده می کند و به نوبۀ خود سبب می شود که کارگران بيش تر از هر زمان ديگر به نقش دوران ساز خود به مثابۀ يک طبقه آگاه شوند.
مسئلۀ تشکل يابی کارگران، می رود تا در بسياری از مراکز کار و توليد، به امر خطير آنان در مبارزه برای احقاق حقوق اين طبقه تبديل شود و جنبش اين طبقه را حتی المقدور آگاهانه تر و متشکل تر از پيش به سوی موفقيت و کاميابی رهنمون شود. در واقع کارگران به تدريج می روند تا يکديگر را پيدا کنند و خود را از تشتت و پراکندگی برهانند. با گذشت زمان، مبارزات کارگران نيز به تدريج به سطوح بالاتری از خواست ها و مطالبات آنان گام برمی دارد و کارگران نيز در هر گام صفوف خود را منظم تر و منسجم تر می کنند.
مشکلات مالی و معيشتی کارگران در عين حال، می تواند به مانعی بر سر راه مبارزات آنان تبديل شود. و صاحبان سرمايه نيز همه ی تلاش خود را به کار می گيرند تا با سوء استفاده از اين مشکلات و همچنين استفاده از حربۀ تهديد و سرکوب و زندان هربار به شکلي، در صفوف کارگران تفرقه ايجاد کنند. اما کارگران در کوران مبارزات خويش ياد می گيرند که به نيروی خود متکی باشند و از تفرقه و تشتت بپرهيزند.
در آستانۀ سال نو، سفره ی کارگران خالی بی رونق تر از هميشه است و فرزندان شان لباسی نو برتن نکرده اند. اما به کوری چشم سرمايه داران، بذر اميد و يکدلی به تدريج در خانوادۀ بزرگ شان شکل می گيرد و تخم همدلی و دوستی در ميان آحاد اين طبقه کاشته می شود. کارگران در آستانۀ سال نو اگر کمتر قادرند عيدی به فرزندان هم طبقه ای های خود بدهند، اما غمها وشاديهايشان را با هم قسمت می کنند. کارگران به فردايی نو و دنيايی نو تعلق دارند. کميته هماهنگی فرا رسيدن سال نو را به همه ی کارگران و زحمتکشان تبريک گفته و با آرزوی فردايی بهتر به استقبال سال جديد می رود.

يورش وحشيانه به خانواده های زندانيان سياسی فعالين دانشجوئی و سياسی در مقابل زندان اوين :
بنابه گزارشات رسيده از جلوی درب زندان اوين در تاریخ اول فروردین 88 آمده است ، خانواده های زندانيان سياسی که قصد برگزاری مراسم سال تحويل را در بيرون از حصارهای زندان اوين که آنها را از عزيزانشان جدا می کرد را داشتند که با يورش وحشيانه ماموران مواجه شدند .
تعداد زيادی از خانواده های دانشجويان در بند و زندانيان سياسی زندان اوين که عزيزان آنها در بندهای 209 ، 350 و8 وساير بندها در اسارت هستند.ساعتی قبل از تحويل سال نو که قصد چيدن سفره 7 سين خود را داشتند با يورش وحشيانه مامورين مواجه شدند .مامورين به خانواده های زندانيانی سياسی وحشيانه يورش بردند و آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند و تعدادی را دستگير کردند و با خود بردند از جمله دستگير شدگاه خانم بهاره هدايت و آقای مهدی عربشاهی می باشند.آقای عربشاهی هنگام دستگيری مورد ضرب وشتم شديد مامورين قرار گرفت.
اسامی بعضی ازخانواده هايی که در اين مراسم شرکت داشتند عبارتند از خانواده صارمی ،خانواده نادري، خانواده منصوری ،خانواده نريمان مصطفوي،خانواده عرفاتی ،خانواده دکتر يازرلو،خانواده ضيائی و همچنين فعالين دانشجوئی و سياسی مانند دکتر محمد ملکی و مهندس کيوان صميمی و تعداد زيادی از خانواده ديگر که متعاقبا اعلام خواهد شدشرکت داشتند.
تعداد نيروهای که به خانواده ها يورش بردند بيش50 نفر تخمين زده می شد.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران، يورش وحشيانه به خانواده های زندانيان سياسی و فعالين دانشجوئی و سياسی و مورد ضرب و شتم قرار دادن و دستگيری آنها را محکوم می کند و از سازمانهای بين المللی خواستار دخالت برای آزادی تمامی دستگير شدگان امروز باشد.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

وزير رفاه:
قاليبافان از امسال تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي
قرار مي‌گيرند:
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - خانواده
وزير رفاه و تامين اجتماعي اعلام كرد: قاليبافان از ابتداي سال جديد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند.
به گزارش خبرنگاراجتماعي ايسنا، عبدالرضا مصري با اعلام اين خبر اظهار كرد: تصويب طرح بيمه بافندگان و قاليبافان اميدي در بافندگان فرش ايجاد كرد تا با رغبت و انگيزه بيشتري به كار مشغول شوند چرا كه در گذشته بيمه قاليبافي بيمه ناقصي بود و بافندگان به دليل آنكه آينده‌اي براي خود تصور نمي‌كردند، به مشاغل كاذب روي آورده بودند.
وي تصريح كرد: خوشبختانه با تصويب اين طرح، قاليبافان از پوشش بيمه تامين اجتماعي برخوردار مي‌شوند كه در حقيقت هم بيمه تامين اجتماعي و هم خدمات درماني است.
وزير رفاه در ادامه توضيح داد: طرح بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و صنايع دستي، استادكاران و كارگران قالي و فرش دستباف بدون كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاه‌هاي تك‌باف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاوني‌هاي قالي، فرش و مجتمع‌هاي كوچك و بزرگ، همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي و آن‌هايي كه به صورت تمام وقت به مشاغل ياد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند.
مصري ادامه داد: بر اين اساس20 درصد حق بيمه توسط دولت و هفت درصد سهم بيمه شده خواهد بود كه پرداخت مي‌شود و در صورت وجود كارفرما، پرداخت سه درصد سهم كارفرماي بيمه شده شامل بيمه بيكاري نيز شامل اين قانون مي‌شود.
وي افزود: در تبصره يك اين طرح تابلوبافان طرح پوستر، پرداخت‌زنان دستي، چله كشان دستي ماهر، رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي مشمول اين قانون هستند.
وزير رفاه و تامين اجتماعي تصريح كرد: در تبصره دو اين طرح، كارگاه‌هاي خانگي موضوع اين قانون از كارگاه‌هاي قانون كار محسوب مي‌شوند، اما كارگاه‌هاي خانگي از قانون كار استثنا مي‌شوند كه اجازه كتبي قبلي مالك و مستاجري كه كارگاه را در محل استيجاري اداره مي‌كند، براي ورود بازرسان كافي است.
انتهاي پيام

آخرين اخبار از وضعيت بازداشت شدگان لحظه تحويل سال نو در برابر زندان اوين:

به گزارش ادوارنيوزدر تاریخ اول فروردین 88 آمده است : تا کنون هيچ کدام از بازداشت شدگان لحظه سال تحويل در برابر زندان اوين تهران که به قصد برگزاری مراسم آغاز سال نو در اين محل حضور يافته بودند آزاد نشده اند.
به گزاترش خبرنگار ادوار نيوز بازداشت شدگان روز گذشته به يکی از مقرهای پليس امنيت تهران واقع در خيابان دربند تهران منتقل شده اند و در ساعات پايانی شب بهاره هدايت،مادر نريمان مصطفوی و مادر ميلاد اسدی از اين محل به نقطه ديگری منتقل شده اند.

ماموران حاضر در محل پليس امنيت در جواب مراجعه کنندگان اعلام کرده اند که افراد بازداشت شده بايد منتظر حضور قاضی کشيک برای صدور قرار لازم باشند اين در حالی است که 24 ساعت از بازداشت اين افراد گذشته و به دليل تعطيلالت نوروزی و روز اول فروردين هيچ قرار قانونی در خصوص اين بازداشت ها صادر نشده است.

بنا بر آخرين گزارش ها اسامی افراد بازداشت شده در لحظه تحويل سال نو در برابر اوين بدين شرح است:
مهدی عرب شاهی دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت
بهاره هدايت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
ميلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
فريد هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
امين نظری عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
سعيد فيض الله زاده دانشجوئی محروم از تحصيل دانشگاه علامه
خانم بهبهانی مادر نرميان مصطقوی دانشجوی بازداشتی
جلال اسدی پدر ميلاد اسدی
خانم اسدی مادر ميلاد اسدی
اردشير رضوان از بستگان نريمان مصطفوی دانشجوی بازداشتی

آزادی 7 تن از بازداشت شدگان تجمع در مقابل زندان اوین

به نقل از سایت پیام در دوم فروردین 1388 آمده است : تعداد 7 تن از افرادی که در جریان تجمع در مقابل زندان اوین در روز جمعه گذشته از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند، از زندان آزاد شدند.

گفته می شود که به غیر از 7 فرد آزاد شده، 3 تن دیگر با اسامی بهاره هدايت، امين نظری و سعيد فيض الله زاده همچنان در بازداشت به سر می برند و به زندان گوهردشت کرج منتقل شده اند.

گفتنی است که شماری از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی و دانشجویان زندانی روز جمعه در مقابل زندان اوین مراسمی را به مناسبت سال جدید برگزار کردند، اما با یورش ماموران امنیتی روبرو شده و جمعی از آنان بازداشت شدند.

 

اخراج 200 کارگر دیگر از کارخانه چینی کرد

سالی که گذشت سال اخراج پی در پی کارگران کارخانه چینی کرد بود. در فاصله میان شروع پائیز تا آخر بهمن حدود 400 کارگر کار خویش را از دست دادند. سرمایه دار شرکت بارها تهدید کرده بود که همه کارگران را اخراج خواهد کرد. او این تهدید را گام به گام اجرا کرد. آخرین بیکارسازی ها در روز 28 اسفند روی داد. در این روز 200 کارگر دیگر به جرگه بیکاران پیوستند و به این ترتیب شمار کل بیکارشدگان شرکت در طول 5 ماه از مرز 600 نفر گذشت. خبر اخراج 200 کارگر موجی از هراس و وحشت و نومیدی را در میان کارگران و افراد خانواده های آن ها به وجود آورد. بیکارسازی های گسترده در روزهای پیش از نوروز بخشی از عیدی و پاداشی است که صاحبان سرمایه به کارگران هدیه کردند!!

2 فروردین 88

ادامه اخراج کارگران "چينی کرد" کرمانشاه

به نقل از سایت پیام درچهارم فروردین 1388 آمده است : کارفرمایان کارخانه چینی کرد شهر کرمانشاه، در ابتدای سال جاری 220 کارگر این کارخانه را اخراج کردند.

کارفرمای کارخانه چینی کرد در 3 ماه گذشته اقدام به اخراج کارگران این کارخانه نموده و روز اول فروردین ماه سال جاری 400 کارگر این کارخانه را اخراج کرده است. کارگران این کارخانه تاکنون چندین بار در مقابل  استانداری کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار و خواستار بازگشت به کار شده اند اما مسئولان دولتی هیچ گونه توجهی به خواسته آنان نداشته اند.

در اولین روز پس از تعطیلات رسمی سال نو، کارگران اخراجی کارخانه چینی کرد در مقابل اداره کار کرمانشاه دست به تجمع زدند

 

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز پنجم فروردین ماه هشتاد و هشت و در اولین روز پایان تعطیلات رسمی سال نو، بیش از دویست نفر از کارگران کارخانه چینی کرد در مقابل اداره کار کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان بازگشت بکار فوری خود شدند. کارگران چینی کرد تصمیم به تجمع در پنجم فروردین ماه را قبلا در مجمع عمومی خود گرفته بودند.

بنا بر این گزارش بلافاصله پس از تجمع کارگران کارخانه چینی کرد در مقابل اداره کار کرمانشاه، مسئولین این اداره برای رسیدگی به خواستهای این کارگران از آنان یک مهلت ده روزه را در خواست کردند و طی مذاکراتی، کارگران با این مهلت ده روزه موافقت نموده و در ساعت 30/10 صبح به تجمع خود پایان دادند. این تجمع از ساعت 8 صبح در مقابل اداره کار شروع شده بود.

کارگران چینی کرد تصمیم دارند فردا پس از انتخاب نماینده هایی از میان همکارانشان بار دیگر با هدف معرفی و حمایت از این نماینده ها  در مقابل اداره کار کرمانشاه دست به تجمع بزنند.

لازم به یادآوری است طی سه ماه گذشته حدود 600  نفر از کارگران کارخانه چینی کرد از کار خود اخراج شده اند و کارگرانی که امروز در مقابل اداره کار دست به تجمع زده بودند، تصمیم دارند طی روزهای آینده با حدود 400 نفر دیگر از همکاران اخراجی خود تماس بگیرند تا در صورت عدم رسیدگی به خواستهایشان بر دامنه اعتراضات خود بیافزایند.

کارگران اخراجی کارخانه چینی کرد از 10 تا 20 سال سابقه کار دارند و به استثناء تعداد کمی از آنان، بقیه با قرار داد موقت در این کارخانه مشغول بکار بوده اند.

 

پنجم فروردین ماه هشتاد و هشت

اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

تجمع کارگران اخراجی کارخانه"چینی کرد" در مقابل اداره کار کرمانشاه 

به نقل از سایت پیام درپنجم فروردین 1388 آمده است : بیش از 200 تن از کارگران اخراجی کارخانه"چینی کرد" روز چهارشنبه 5 فروردین ماه در مقابل اداره کار استان کرمانشاه دست به تجمع زده و خواستار بازگشت به کار خود شدند.

به دنبال این تجمع مسئولین اداره کار کرمانشاه از کارگران یک مهلت 10 روزه برای رسیدگی به مشکلاتشان را درخواست کرده و کارگران با این خواست موافقت نموده و اعلام کردند که در صورت عملی نشدن وعده های مسئولین بار دیگر دست به تجمع خواهند زد.

لازم به ذکر است که طی 3 ماه گذشته 600 تن از کارگران کارخانه چینی کرد از سوی کارفرمایان اخراج شده و تمامی آنان تصمیم دارند در اعتراضات آتی برای بازگشت به کار خود شرکت نمایند.

صدور حکم زندان برای یک روزنامه نگار در سنندج

 

به نقل از سایت پیام درپنجم فروردین 1388 آمده است : دادگاه جمهوری اسلامی در شهر سنندج، یک روزنامه نگار با نام"بهمن توتونچي" را به زندان و تبعید محکوم کرده است.

"بهمن توتونچي" عضو شوراي سردبيري هفته نامه توقيف شده كرفتو روز 28 آبان ماه سال گذشته از سوی ماموران امنیتی رژیم بازداشت و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال زندان و تبعید به مراغه محکوم شده است.

عدم پرداخت دستمزد معوقه کارگران کارخانه سم سازی روانسر

به نقل از سایت پیام درششم فروردین 1388 آمده است : بر اساس خبر رسیده از شهرستان روانسر، کارفرمایان کارخانه سم سازی این شهر از پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران واحد مذبور خودداری می کنند.

کارگران کارخانه سم سازی روانسر 5 ماه دستمزدهای خود را دریافت نکرده و تاکنون چندین بار دست به اعتراض زده اند، اما کارفرمایان با وعده های دروغین از پرداخت مطالبات آنان سرباز می زنند.

لازم به ذکز است که تولیدات کارخانه سم سازی روانسر شیمیایی می باشد و برای سلامت کارگران مضر است و همچنین باعث آلوگی محیط زیست و وارد آمدن خسارات به ساکنین اطراف کارخانه شده، اما کارفرمایان و مسئولین دولتی اقدامی در این خصوص انجام نمی دهند.

کارگران چینی کرد ششم فروردین ماه در مقابل اداره کار و استانداری کرمانشاه دست به تجمع زدند

بنا به خبر دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 6 فروردین برای دومین بار طی دو روز متوالی بیش از 200 نفر از کارگران اخراجی چینی کرد در اعتراض به اخراج خود ابتدا از ساعت 8 تا 10 صبح مقابل اداره کار تجمع کرده و لیست 15 نفر را به عنوان نمایندگان خود به همراه طومار حمایت از نمایندگانشان که به امضاء کلیه کارگران اخراجی رسیده بود به اداره کار تحویل دادند و مجددا تأکید نمودند که فورا باید به مشکلشان رسیدگی شود. در پاسخ به خواست کارگران، یوسفی از مسئولان اداره کار کرمانشاه قول داد تا روز 15 فروردین نماینده کارخانه را به اداره کار احضار کند و موضوع را رسیدگی نماید.

بعد از پایان تجمع در مقابل اداره کار 150 نفر از کارگران به همراه نمایندگان خود به استانداری مراجع کرده ودر آنجا دست به تجمع زدند. به دنبال تجمع کارگران نماینده استانداری به میان کارگران آمده و اعلام کرد کارفرما به هیچ وجه حق اخراج کارگران را ندارد و اگر بهانه او برای اخراج شما کمبود نقدینگی یا مشکل فروش باشد ما قول می دهیم همه این مشکلات را حل کنیم و کارفرما موظف خواهد بود شما را به سر کارهایتان برگرداند. به دنبال آن کارگران حدود ساعت 12 به تجمع خود پایان دادند و وعده نمودند که روز 15 فروردین دوباره دسته جمعی به اداره کار بروند.

جزئیات افزایش مزد کارگران در سال 88 مشخص شد:

ایلنا: هشتم فروردين ماه، جزئیات کامل بخشنامه افزایش حقوق کارگران در سال 88 براساس مصوبه شورای عالی کار و ابلاغیه وزیر کار و امور اجتماعی منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،در بخشنامه افزایش حقوق کارگران برای سال 88 که آن را وزیر کار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ کرده، آمده است: شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 27 اسفند 1387 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1388، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه این موارد را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
1- از ابتدای سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم ازقرارداد دائم یا موقت) مبلغ 87840 ریال (هشتاد وهفت هزاروهشتصد و چهل ریال) تعیین می گردد.
همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع مـــاده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش مـــی یابد. در صورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 87840 ریال شود ملاک همان 87840 ریال است.
2- به کارگردانی که در سال 1388 دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1:
پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی با در نظر گرفتن این رقم برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره 2:
به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1387، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی کار و در جهت افز ایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ یکصد هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.
4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود.
5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1388 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام کنند.
پایان پیام

خودسوزى بر اثر فقر شديد و فشارهاى طاقت فرساى ناشى از آن:

به گزارش زنان آذرمهرتاریخ 9 فروردین 88 آمده است : يک دختر جوان در كرماشان بر اثر فقر شديد و فشارهاى طاقت فرساى ناشى از آن خودسوزى كرد.
سميرا جمالى 16 ساله ساكن روستاى قازانچى كرمانشاه روز سه شنبه چهارم فروردين خودسوزى كرد و پس از چند ساعت در بيمارستان طالقانى كرمانشاه جان سپرد. علت اين خودسوری فقر شديد و مشکلات خانوادگی اعلام شده است.

زندگی دردناک کارگران پارس قوه

کارخانه پارس قوه مدتی است که تعطیل شده است. کارگرانش در بلاتکلیفی مطلق به سر می برند و اکنون 24 ماه است که هیچ ریالی دستمزد نگرفته اند. یکی از کارگران کارخانه می گوید:... 24  ماه است كه حقوق نگرفته ايم. اكثر كارگران زندگي شان از هم پاشيده است. ما به وزارت كار، دفتر رئيس جمهور و هر ارگان ديگری كه فكرش را بكنيد مراجعه كرده ايم، اما همه مي گويند كاري نمي توانيم انجام دهيم. وزارت كار مي گويد ما هركاري كه از دستمان بر مي آمد انجام داديم و بيشتر از اين در توانمان نيست!!! من با 50 سال سن از فرط خجالت شب ها به خانه نمي روم. تاكي بايد در مقابل درخواست هاي زن و بچه بگويم ندارم ؟ آيا تا به حال بچه احمدي نژاد را به خاطر نداشتن پول از سرویس پياده كرده اند؟ تا به حال بچه او را به خاطر ندادن شهریه از دانشگاه بيرون كرده اند؟ اگر احمدي نژاد خودش اين دردها را مي كشيد ديگر اين طوري خون ما کارگران را به شيشه نمي كرد ...  بعد از اين همه سال جان كندن الان به موضع گدايي كردن افتاده ايم. دوسال است حقوق نگرفته ايم. سه سال است كه عيدي و پاداش و بن نگرفته ایم . مي خواستيم جمعي برويم مقابل دفتر مدير كل فرياد بزنيم! اما ديديم مارك سياسي مي زنند و حرف از دستگيري وزندان مي زنند. خلاصه در يك كلام خانواده هاي ما به شدت در مضيقه وتنگنا قراردارند وامسال عيد سياه تر از سال های قبل بر ما گذشت....

منبع:  آژانس ایران خبر

9 فروردین 88

 

اخراج 30 کارگر از کارخانه کاشی کسری در سنندج

سرمایه دار صاحب کاشی کسری در سنندج 30 کارگر را اخراج کرده است. او دلیل کار خویش را وضعیت بد مالی اعلام کرده است. صاحب کارخانه در طول 2 سال اخیر با سرمایه های انبوه حاصل استثمار این 30 کارگر یک مجتمع بزرگ تولیدی دیگر احداث کرده و درست در همان روزهایی که این 30 کارگر را اخراج کرده دست به کار استثمار کارگران ارزان بهاتر و شبه رایگان تر در مجتمع تولیدی جدید خویش است. سرمایه دار کاشی کسری  فقط در یکی از کارخانه های خویش  207 کارگر را استثمار می کند. همه این کارگران قراردادی هستند. دستمزدهای همه آن ها بسیار ناچیز است و هیچ کدام از کارگران هیچ روزی به ادامه اشتغال فردای خویش مطمئن نیستند.

 گزارش از : مهران صبوری  کارگر کارخانه کسری در سنندج

9 فروردین 88

ضرب و شتم به جای دستمزد

کارگران کارخانه ایران ژلاتین 6 ماه است که کار کرده اند و هیچ ریالی دستمزد نگرفته اند. سرمایه داران در تمامی این 6 ماه با دادن وعده و وعید کارگران را به صبر و مماشات دعوت می کردند. مدتی قبل از رسیدن نوروز آن ها در پاسخ اعتراضات ممتد و تراکم عصیان و خشم کارگران اعلام کردند که دستمزدها را پرداخت خواهند کرد. کارگران به روزشماری پرداختند اما هر چه بیشتر روزها را شمارش کردند از گرفتن حقوق مأیوس تر شدند. آنان سرانجام دست به اعتراض مجدد زدند و در این هنگام بود که سرمایه دار به روال معمول از دولت خویش استمداد کرد. نیروهای سرکوبگر در یک چشم به هم زدن فرارسیدند. آنان بی درنگ  به جان کارگران افتادند. همه را آماج ضرب و شتم و کتک کاری و فحاشی قرار دادند. یکی از کارگران می گوید: ... قرار بود حقوق ما را در روز 15 اسفند بدهند. ما از روز 15 اسفند تا 18 اسفند هرروز منتظر بوديم  ولي آن ها فقط امروز و فردا مي كردند. وقتي ما به اين وضعيت اعتراض كرديم كارفرما با نيروي انتظامي تماس گرفت و ماموران نيروي انتظامي با باتوم به جان ما كارگران افتادند.... یکی دیگر از کارگران توضیح می دهد که: ... ما فقط حقوق مان رامي خواستيم تا بتوانيم سرمان را بالا بگيريم و به خانه برويم اما جواب ما را با باتوم دادند. آن قدر وقيح شده اند كه به كارگري كه با عرق جبين جان مي كند و كار مي كند مي گويند مزدور خارجي! آخر اگر كارگر مزدور بود كه براي اين چندرغاز حقوق مجبور نبود ماه ها بدون حق و حقوق كار كند... 

منبع :  آژانس ایران خبر

9 فروردین 88

تعطیل گسترده کارخانه های چای در شمال

شروع سال نو شروع مرحله تازه ای در تعطیل مراکز کار و تولید و بیکارسازی انبوه توده های کارگر است. قبلاً از تعطیل 20 کارخانه در شهرک صنعتی امیر کبیر صحبت کردیم و اینک سخن از بسته شدن اکثریت قریب به اتفاق کارخانه های تولید یا بسته بندی چای در شمال کشور است. شمار کارخانه های تعطیل شده به 200 می رسد و تعداد واحدهای باقی مانده به شمار انگشتان دست نمی رسد. دلیل تعطیل این واحدها در رقابت فشرده میان سرمایه داران برای دستیابی آن ها به سودهای بیشتر نهفته است. شواهد حاکی است که به رغم بهای شبه رایگان نیروی کار در ایران باز هم سرمایه داران تولید کننده چای در ممالکی مانند هندوستان و جاهای دیگر از قدرت رقابتی بیشتر از سرمایه داران صاحب کارخانه های چای در ایران برخوردارند. در چنین شرایطی سرشت نظام سرمایه داری است که سرمایه داران زیادی دست به کار انباشتن بازار داخلی از چای ارزان بهاتر تولید ممالک دیگر می شوند و سرمایه داران بسیاری از واحدهای تولید چای را به ورطه ورشکستگی سوق می دهند. تاوان این رقابت میان سرمایه داران را یکجا توده های کارگر می پردازند. صاحبان صنایع تولید و تهیه چای بسیار راحت سرمایه های خویش را به حوزه های پرسود منتقل می کنند و در این میان فقط خیل عظیم کارگران هستند که با از دست دادن کار خویش خود و خانواده هایشان به جهنم بیکاری پرتاب می شوند و در میان شعله های داغ گرسنگی پرپر می گردند. بر اساس گزارش ها، حدود 60 هزار نفر در جریان این بیکارسازی ها به ورطه گرسنگی فرو می غلطند.  

منبع :  آژانس ایران خبر

9 فروردین 88

تعطیل 20 کارخانه و بیکارسازی گسترده کارگران در شهرک صنعتی امیرکبیر

شهرک صنعتی امیرکبیر در کاشان قرار دارد. حدود 132 کارخانه در این شهرک مستقر است که جمعیت زیادی کارگر را استثمار می کنند. با شروع سال نو سرمایه داران این شهرک 20 واحد صنعتی را به طور کامل تعطیل کرده اند. آنان همه کارگران این واحدها را یک جا اخراج کره اند. سرمایه داران مطابق معمول دلیل کار خویش را وخامت اوضاع اقتصادی و سودناکافی کارخانه ها اعلام کرده اند. شایع است که در همین روزها کارخانه های بیشتری تعطیل و کارگران بسیار زیادتری اخراج خواهند شد. اعلام خبر بیکارسازی ها همه کارگران را دچار وحشت کرده است. کارگرانی که کارخویش را از دست داده اند هیچ امیدی به یافتن کار در هیچ کجای دیگر ندارند. آنان خود را و خانواده های خود را با خطر جدی و مهلک گرسنگی دست به گریبان می بینند.

منبع:  آژانس ایران خبر

9 فروردین 88

اخراج دهها کارگر کارخانه ريسندگی و بافندگی شاهو :
به گزارش فعالان حقوق بشردر تاریخ 10 فروردین 88 آمده است : دهها تن از کارگران کارخانه ريسندگی و بافندگی شاهو در سنندج پس از اعتراض به سياستهای کارفرمای کارخانه از کار اخراج شدند.
صبح روز جاری با اعلام سياست جديد کارفرمای کارخانه ريسندگی و بافندگی شاهو مبنی بر پرداخت سنوات هر سال يک بار به 22 کارگر کارخانه که مسائلی همچون بازنشستگی و بيمه خدمات اجتماعی کارگران را تحت الشعاع خود قرار می داد کارگران اين کارخانه دست به اعتراض زدند.
در پی اين اعتراض مسئولان کارخانه اقدام به اخراج دهها تن از کارگران معترض نمودند . نمايندگان کارگران به همراه کارگران به اداره کار سنندج مراجعه کرده و طی تنظيم دادخواستي، شکايت و اعتراض خود را نسبت به اقدام کارفرما تسليم اين اداره نموده و اعلام کردند در صورت شکايت و عدم بازگشت به کار، کارگران اعتراضاتشان را تشديد خواهند کرد.

انتقال شمار از فعالان جنبش زنان و فعالین دانشجویی به زندان قزل حصار

 

بنا به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشردرتاریخ 9 فروردین 1388 آمده است ، 4 تن از فعالان جنبش زنان که از سوی ماموران انتظامی رژیم بازداشت شده بودند، به زندان "قزل حصار" منتقل شده اند.

"محمد شوراب"، "علی عبدی"، "آرش نصیری اقبالی" و "امیر رشیدی" 4 فردی هستند که به زندان قزل حصار انتقال یافته اند.

خدیجه مقدم، دلارام علی، لیلا نظری، محبوبه کرمی، فرخنده احتسابیان، بهارا بهروان، شهلا فروزانفر و ثریا یوسفی دیگر بازداشت شدگانی هستند که همچنان در زندان اوین به سر می برند و تلاش خانواده های آنان جهت ملاقات و آزادی نامبردگان با قرار وثیقه تاکنون بدون نتیجه بوده است.

اعلام موجوديت و فراخوان

"كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه"

كارگران و مردم آزاديخواه ايران و جهان!

كارگران نيشكر هفت تپه پس از ماه ها رنج و تلاش اكنون زير بيشترين فشارها قرار دارند. اين كارگران مطابق آن چه در مقاوله نامه هاي ٩٨ و٨٧ سازمان جهاني كاربدان تصريح شده، اقدام به ايجاد تشكل مستقل خود نموده اند و در آبان ماه ٨٧ در مجمع عمومي "سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه" را ايجاد و نمايندگان خود را انتخاب كردند.
همبستگي كارگران در هفت تپه منجر به پرداخت حقوق هاي معوقه، افزايش ٧٠ هزار تومان به حقوق كليه ي كاركنان، در دستور كار قرار گرفتن استخدام رسمي بخش وسيعي از كارگران هفت تپه، جلوگيري از فروش زمين و خصوصي سازي كارخانه شد و...
در نيمه ي دوم سال ٨٧ نمايندگان كارگران هفت تپه بارها مورد تهديد قرار گرفتند و بازداشت و دادگاهي شدند ودر اسفند ماه ٨٧ دوباره هفت تن از اعضاي هيئت مديره ي سنديكا آقايان، فريدون نيكوفرد، جليل احمدي، نجات دهلي، رضا رخشان، قربان عليپور، محمد حيدري مهر و رحيم بسحاق، دستگير و تحت فشار قرار گرفتند و در نهايت هم با قرار كفالت آزاد شدند .همچنین احكامي نيز براي نمايندگان كارگران صادر شده است.علي نجاتي رئيس هيئت مديره ي سنديكا نيز از ١٨ اسفند ماه تا كنون در مكان نامعلومي در بازداشت به سر مي برد.

كارگران !

صحبت از بيكارسازي تعداد زيادي از كارگران، وا گذاري كارخانه به بخش خصوصي و سپس تغيير كشت زمين هاي كشاورزي و به عبارتی نابودی نیشکرهفت تپه مي شود. همه ي اين ها بدين معناست كه نظام سرمايه داري علاوه بر فشار هاي غير انساني به نمايندگان كارگران هفت تپه، زندگي حدود ٤ هزاركارگر و خانواده هایشان را نيز براي هميشه در معرض نابودي قرار داده است.
ما میدانیم که با گسترش بحران سرما یه داری، بیکارسازی و اخراج کارگران در آینده در سطح وسیعی ادامه خواهد داشت و امنیت شغلی کارگران را تهدید میکند و لزوم همبستگی کارگران هر چه بیشتر احساس میشود . حمایت از کارگران هفت تپه حمایت ازخود ماست .

در اين ارتباط ، ما امضا کنندگان،ضمن اعتراض به این سرکوب ها، آمادگي خود را براي حمايت مؤثر و همه جانبه از حقوق كارگران هفت تپه برای پايان دادن به هر گونه پيگرد و محاكمه ي اعضاي هيئت مديره ي سنديكا و آزادي علي نجاتي رئيس هيئت مديره ي سنديكاي كارگران هفت تپه اعلام داشته و با تشكيل " كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه" اعلام مي كنيم از اين پس، به هر طريق ممكن اعم از اطلاع رساني اخبار كارگري هفت تپه، ترغيب تشكل هاي داخلی و جهاني كارگري، نهادها و فعالين حقوق بشر وهر گونه اعتراض ، دعوت از کارگران ... براي توقف فضاي سركوب و ارعاب نسبت به فعالين كارگري و احقاق و تثبيت حقوق و مطالبات كارگران در هفت تپه اقدام خواهيم كرد. ما از كليه ي افراد ،کارگران،زنان ،معلمان،نویسندگان، تشكل ها و فعالان كارگري و اجتماعی و دانشجویان مي خواهيم با عضویت ،حمایت ومشاركت در اين حركت انساني و طبقاتي به حمايت از كارگران نيشكر هفت تپه برخيزند.

كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه
١٠/١/١٣٨٨
komitedefa7.blogfa.com

افراد و تشكل ها براي عضويت و اعلام نام خود براي عضويت در اين كميته به اين آدرس پيام بفرستند وبا پیشنهادات و برنامه ها و اعلام امکانات ِخود،مارا یاری کنند
k.d.7tapeh@gmail.com
اسامی افراد ی که اعلام آمادگی برای عضویت و حمایت کرده اند، به ترتیب الفبایی :
محمد اولیایی فرد(وکیل اعضای هیئت مدیره ی سندیکای کارگران هفت تپه)- ابراهیم امدادی-مهرداد امین وزیری-نازی اسکویی- یاشار امینی- مجید اشرف نژاد- علی رضا اخوان- علی امینی - مهدی الهیاری- مریم آموسا- ابوطالب باقری- زهرا بدشت- شادمان بنی بشر- صدرا پیرحیاتی- علیرضا ثقفی- ویکتوریا جمشیدی- نسرین چنگیزیان- خالد حسینی- مجید حمیدی- پرویز حاج میرزایی- بهروز خباز- علیرضا خباز- لیلا خلیلی- عین الله خادمی- رضا دهقان- محمد کریم دلفان- فریبرز رئیس دانا- فرزانه راجی- سمیه رشیدی- سوسن رازانی- ناصر زرافشان- علی سالم- مسعود سلیم پور- بهزاد سهرابی- مهدی سروقدی- هاجر سعیدی- فخری شادفر- فاطمه شاه نظری- مریم شیرازی- هاله صفرزداه- بیژن صباغ- غلامعلی صفایی- ایلقار صمدزاده- کامران طاهباز- بیتا طاهباز- علیرضا عسگری- غلام حسین عابد- میلاد عمرانی- وحید علیقلی پور- فتانه عباسی- پویش عزیزالدین- حسین غلامی- موسی فرهمند- فرامرز فطرتی- فرشید فرهادی- شیما فرزاد منش- سیروس فتحی- فواد فتحی- وفا قادری- مینا قربانی- پرویز قره باغی- یوسف قنداق ساز- سعید کیوان- صالح کیاماری- صدیق کبیری- افسر کریمی- سودابه کریمی- اکبر معصوم بیگی- نسترن موسوی- مریم محسنی- مجید ملکی- سعید مقدم- جهانگیر محمود ویسی- شهربانو مقدم- خدیجه مقدم- مازیار مهرپور- امید میرکی- مونا محمدزاده- شایسته ناصری- داریوش نوید- خانواده ی علی نجاتی- فردین نگهدار- پریسا نصرآبادی- روان نیکخو- کنور نوری- کژال نصرالهی- میترا همایونی- سودابه یاری...
ادامه دارد...

 

خود سوزی یک زن جوان در شهر کرمانشاه

به نقل از سایت خبری پیام درتاریخ 10 فروردین 1388 آمده است : بنا به خبر رسیده از شهر کرمانشاه، زن جوانی در یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه بر اثر فقر شديد و مشکلات خانوادگی خودسوزى كرد و جانش را از دست داد.

"سميرا جمالى" ساكن روستاى "قازانچى" از توابع كرمانشاه روز سه شنبه 4 فروردين اقدام به خود سوزی کرده و پس از چند ساعت در بيمارستان "طالقانى" شهر كرمانشاه جانش را از دست داد.

تعطیلی و بیکارسازی گسترده کارگران در شهرک صنعتی امیرکبیر

به نقل از سایت خبری پیام درتاریخ 10 فروردین 1388 آمده است : تعداد 20 کارخانه شهرک صنعتی امیرکبیر که در شهر کاشان قرار دارد تعطیل و صدها کارگر این کارخانه ها بیکار شده اند.

کارفرمای کارخانه های تعطیل شده اعلام کردند به علت سود آور نبودن کارخانه ها اقدام به تعطیلی آنها کرده و هیچ گونه مزایایی را به کاگران بیکار شده پرداخت نخواهند کرد. گزارشها حاکیست کارخانه های بیشتری در معرض تعطیلی قرار گرفته اند که این مساله موجب نگرانی هزاران کارگر شاغل در این کارخانه ها شده است.

 بیکار شدن هزاران کارگر کارخانه های چای در شمال

به نقل از سایت خبری پیام درتاریخ 10 فروردین 1388 آمده است : تعطیلی 200 کارخانه تولید و بسته بندی چای در شمال ایران، منجر به بیکار شدن هزار کارگر شاغل در این کارخانه ها شده است.

گزارشها حاکیست به علت تعطیلی این 200 کارخانه تولید چای، 60 هزار کارگر که در بخشهای مختلف این صنعت مشغول به کاربودند مشاغل خود را از دست داده اند.

اخراج دهها کارگر کارخانه شاهو در سنندج

بنا به خبر رسیده از سنندج دهها کارگر کارخانۀ ریسندگی و بافندگی شاهو در سنندج پس از اعتراض به سیاستهای کارفرمای کارخانه از کار اخراج شدند.

کارگران کارخانه شاهو روز دوشنبه 10 فروردین در واکنش به برنامه های جدید کارفرمای این کارخانه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کرده و کارفرمایان در مقابل اعتراض کارگران، اقدام به اخراج دهها تن از آنان نمودند.

کارگران و نمایندگان آنها در اعتراض به اقدام کارفرمای کارخانه شاهو به اداره کار شکایت کرده و اعلام کردند در صورتی که شکایت آنان مورد بررسی قرار نگیرد تا دستیابی به مطالبات خود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

اعلام موجوديت و فراخوان "كميته دفاع از كارگران هفت تپه"

كارگران و مردم آزاديخواه ايران و جهان!

كارگران نيشكر هفت تپه پس از ماه ها رنج و تلاش اكنون زير بيشترين فشارها قرار دارند. اين كارگران مطابق آن چه در مقاوله نامه هاي 98 و 87 سازمان جهاني كار بدان تصريح شده، اقدام به ايجاد تشكل مستقل خود نموده اند و در آبان ماه 87 در یک مجمع عمومي "سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه" را ايجاد و نمايندگان خود را انتخاب كردند.

همبستگي كارگران در هفت تپه منجر به پرداخت حقوق هاي معوقه، افزایش 70 هزار تومان به حقوق كليه كاركنان، در دستور كار قرار گرفتن استخدام رسمي بخش وسيعي از كارگران هفت تپه، جلوگيري از فروش زمين و خصوصي سازي كارخانه شد و در نيمه دوم سال 87 نمايندگان كارگران هفت تپه بارها مورد تهديد قرار گرفتند  و بازداشت و دادگاهي شدند و در اسفند ماه بار دیگر هفت تن از اعضاي هيئت مديره سنديكا دستگير و تحت فشار قرار گرفتند و در نهايت هم با قرار كفالت آزاد شدند و "علي نجاتي" رئيس هيئت مديره سنديكا نیز از 18 اسفند ماه تا كنون در مكان نامعلومي در بازداشت به سر مي برد.

در اين ارتباط ، ما امضا کنندگان، ضمن اعتراض به این سرکوب ها، آمادگي خود را براي حمايت مؤثر و همه جانبه از حقوق كارگران هفت تپه برای پايان دادن به هر گونه پيگرد و محاكمه اعضاي هيئت مديره سنديكا  و آزادي "علي نجاتي" رئيس هيئت مديره سنديكاي كارگران هفت تپه اعلام داشته و با تشكيل "كميته دفاع از كارگران هفت تپه"  اعلام مي كنيم از اين پس، به هر طريق ممكن اعم از اطلاع رساني اخبار كارگري هفت تپه، ترغيب تشكل هاي داخلی و جهاني كارگري، نهادها و فعالين حقوق بشر و هر گونه اعتراض، دعوت از کارگران براي توقف فضاي سركوب و ارعاب نسبت به فعالين كارگري  و احقاق و تثبيت حقوق و مطالبات كارگران در هفت تپه اقدام خواهيم كرد. ما از كليه کارگران، زنان، معلمان، نویسندگان، تشكل ها و فعالان كارگري و اجتماعی و دانشجویان مي خواهيم با عضویت، حمایت و مشاركت در اين حركت انساني و طبقاتي به حمايت از كارگران نيشكر هفت تپه برخيزند.

گفتنی است که شمار زیادی از فعالین کارگری و دانشجویی و اجتماعی این اطلاعیه را امضا کرده اند و کمیته "هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" با صدور اطلاعیه ای از تشکیل این کمیته دفاع کرده است.

در بخشی از اطلاعیه کمیته "هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" آمده است: ما اعضای کمیته هماهنگی، تشکیل چنین کمیته ای را در جهت یاری رساندن به کلیت جنبش کارگری ایران و به ویژه کارگران هفت تپه، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و آزادی بی قید و شرط "علی نجاتی" رئیس هیئت مدیره این سندیکا بسیار مهم و قابل تقدیر می دانیم و امید آن داریم که به   واسطه حرکت های سازمان یافته  این کمیته و با همبستگی طبقاتی کارگران و تشکل های کارگری در ایران و جهان به فضای سرکوب و ارعاب و تحت پیگرد قرار دادن فعالان کارگری، دانشجویی و زنان پایان داده شود.

ما از تشکیل "کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه" پشتیبانی می کنیم!!!

با کمال مسرت، مطلع شدیم کمیته ای در دفاع از کارگران هفت تپه اعلام موجودیت کرده است. ما ضمن قدردانی از دست اندرکاران تشکیل این کمیته، آرزومندیم این دوستان در پیشبرد اهدافی که برای چنین کمیته ای برگزیده اند پیروز و سربلند باشند.

کارگران و فعالین کارگری!

امروز جنبش کارگری ایران، به لحاظ وجود فضای شدید اختناق، سرکوب و دستگیری فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی دوران بسیار سختی را از سر می گذراند. اکنون دیگر هفته ای نیست که ما خبر دستگیری فعالی از فعالان کارگری، دانشجویی و زنان را دریافت نکنیم. تمامی این توحش عنان گسیخته ی سرمایه داری و چنگ و دندان نشان دادن های این نظام به ما می گوید، که تنها راه مقابله با این تهاجم وحشیانه، همانا همبستگی طبقاتی و سراسری در صفوفی متحد و به هم پیوسته از عناصری است که عزم خود را در تقابل با این نظام جهانی سرمایه داری و تحقق آرمان های انسانی خویش قرار داده اند.

ما اعضای کمیته ی هماهنگی، تشکیل چنین کمیته ای را در جهت یاری رساندن به کلیت جنبش کارگری ایران و به ویژه کارگران هفت تپه، اعضای هیئت مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و آزادی بی قید و شرط علی نجاتی رئیس هیئت مدیره ی این سندیکا بسیار مهم و قابل تقدیر می دانیم و امید آن داریم که به واسطه ی حرکت های سازمان یافته ی این کمیته و با همبستگی طبقاتی کارگران و تشکل های کارگری در ایران و جهان به فضای سرکوب و ارعاب و تحت پیگرد قرار دادن فعالان کارگری، دانشجویی و زنان پایان داده شود.

زنده با همبستگی کارگران

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

11/1/1388

www.komitteyehamahangi.com

komite.hamahangi@gmail.com

اخراج 17 کارگر از کارخانه تتا

شرکت تتا در شهرک صنعتی بهارستان کرج قرار دارد و 85 کارگر را استثمار می کند. این کارخانه تلویزیون های شهری و تابلوهای مانیتورینگ (وی ام اس) تولید می کند، کار نصب تلویزیون ها را انجام می دهد و کارگران را در همه این عرصه ها مورد استثمار قرار می دهد. سرمایه دار صاحب شرکت اینک تصمیم گیرفته است که 17 نفر از کارگران را اخراج کند. او این کار را در آستانه سال نو انجام داده است. عیدی صاحبان سرمایه به کارگران جز اخراج، تشدید استثمار، گرسنگی بیشتر، فقر عمیق تر و سیه روزی مرگبارتر چیز دیگری نمی تواند باشد. 

11 فروردین 88

اخراج کارگران شاهو به جرم اعتراض به جنایت کارفرما

 سرمایه دار مالک کارخانه شاهو اعلام کرده است که از این به بعد در هر سال فقط  یک بار به 22 کارگر شرکت حق سنوات خواهد داد. این امر میزان بسیار نازل غرامت احتمالی بازنشستگی  و حق بیمه خدمات اجتماعی کارگران را باز از مبلغ همیشه کم گذشته کمتر خواهد کرد. همه کارگران از شنیدن این خبر دچار خشم شدند. آنان در همان دقایق نخست اعلام خبر دست به اعتراض زدند. مسؤلان کارخانه با مشاهده اعتراض کارگران یکراست تصمیم به اخراج همه افراد معترض گرفتند. بر اساس حکم سرمایه هر کارگری که علیه جنایات سرمایه دار فریاد اعتراض سر دهد محکوم به اخراج و بیکاری و گرسنگی است. کارگران اخراجی از صاحب سرمایه به اداره کار دولت سرمایه داران شکایت بردند. آنان از این اداره خواستار دخالت و کمک شدند و البته اعلام کردند که در صورت نگرفتن نتیجه، مبارزه خویش را به شکل های دیگر ادامه خواهند داد.

منبع:  مجموعه فعالان حقوق بشر

11 فروردین 88

اخراج 5 کارگر زن بدون حقوق و عیدی از کارخانه شوگا

سرمایه دار صاحب کارخانه شوگا 5 کارگر زن این کارخانه را اخراج کرده است. او دلیل این بیکارسازی را عدم احتیاج به نیروی کار 5 کارگر اعلام کرده است. مطابق حکم ذاتی سرمایه و نظام سرمایه داری هر کارگری که نیروی کار وی مورد نیاز سرمایه نیست، خودش و همه افراد خانواده اش محکوم به گرسنگی و فقر و برهنگی و محرومیت از حق زندگی هستند. سرمایه داران ایران و طبعاً همه صاحبان سرمایه در جهان به این نیز بسنده نمی کنند. آنان به محض احساس بی نیازی به خرید نیروی کار بردگان مزدی، از ماه ها پیش دستمزدهای ایام اشتغال آنان را نیز قطع می کنند، کارگران را برای مدتی طولانی به بیگاری می گیرند، با کار سراسر رایگان آن ها دنیایی کالا تولید می کنند و اقلام عظیمی سود نصیب خود می سازند.

سرمایه دار صاحب کارخانه شوگا نیز دقیقاً همین جنایت را مرتکب شده است. او از چند ماه پیش از اخراج این 5 کارگر زن، حتی ریالی حقوق به آن ها پرداخت نکرده است. ایشان بخشی از دستمزد کارگران را نیز که زیر نام عیدی پرداخت می شود به طور کامل مصادره کرده است. 5 کارگر زن اخراجی با دریافت خبر بیکاری خود در شروع سال نو زمین و زمان را در برابر چشمان خویش تیره و تار دیده اند. همسر یکی از این زنان که خود نیز کارگر کارخانه است می گوید از این به بعد برای امرار معاش خود با مشکلاتی بسیار سنگین تر و انبوه تر از گذشته رو به رو خواهیم بود. او می گوید که به هر اعتراضی دست زده ایم اما هیچ دادرسی در هیچ کجا نیافته ایم.

منبع:  آژانس ایران خبر

11 فروردین 88

اخراج 5 کارگر کارخانه "شوگا" بدون پرداخت حقوق و مزایا

به نقل از سایت خبری پیام در 12 فروردین 1388 آمده است :کارفرمای کارخانه "شوگا" 5 تن از کارگران زن این کارخانه را بدون پرداخت حقوق و مزایا و عیدی سال 88 اخراج کرد.

کارفرمای کارخانه دلیل اخراج این کارگران را زیاد بودن کارگران این کارخانه اعلام کرده و از پاسخ گویی به اعتراض کارگران در خصوص بازگشت مجدد به کار و پرداخت دستمزد معوقه آنان خودداری کرده است.

کارگران کارخانه ژلاتین در معرض اخراج دسته جمعی

در خبرهای قبلی خواندیم که نیروهای سرکوبگر به صفوف کارگران معترض کارخانه ژلاتین هجوم بردند، آنان را سخت مورد ضرب و شتم قرار دادند و شمار قابل توجهی را مجروح و عده ای را نیز دستگیر کردند. کارگران خواستار دریافت دستمزدهای معوقه خویش بودند و سرمایه داران  و دولت سرمایه داری چنان که رسم و سرشت آن ها است اعتراض کارگران را به شدت سرکوب کردند. اینک چند روزی از وقوع آن جنایات می گذرد. در طول این مدت کارگران دستگیر شده بر خواسته های خویش پای فشردند. آنان اعلام کردند که خواستار پرداخت فوری دستمزدهایشان هستند. تا کنون سرمایه دار مجبور شده است  به هر کارگری 200 هزار تومان علی الحساب پرداخت کند. پرداخت بخش اعظم مطالبات کارگران همچنان  معوق باقی مانده است. اما از این مهم تر و فاجعه بارتر خطر اخراج دسته جمعی آنان است که این روزها کارگران را در ماتم فرو برده است. سرمایه دار اعلام کرده است که قصد دارد کارخانه را تعطیل و همه کارگران را اخراج کند.   

منبع:  آژانس ایران خبر

12 فروردین 88

 تعویق 6 ماهه حقوق کارگران سم سازی روانسر

دستمزدهای کارگران کارخانه سم سازی روانسر 6 ماه است که پرداخت نشده است. در طول این 6 ماه کارگران بیش از چند بار دست به اعتصاب زده و خواستار دریافت حقوق های معوقه خویش شده اند. سرمایه دار شرکت هر بار با دادن وعده و وعید کارگران را مجبور به ختم اعتصاب و آغاز کار کرده است. اما چنان که ماهیت و رسم و عرف همه صاحبان سرمایه است هر بار  زیر قول خود زده  و تا امروز ریالی به هیچ کارگری نداده است. طبیعی است که با شروع هر اعتصاب و خوابیدن چرخ تولید، هر سرمایه داری برای غلبه بر خشم کارگران به هر ترفند و جنایتی ازجمله کشاندن نیروی سرکوب و به خون کشیدن اعتصاب، به کارگیری خدم و حشم خود برای ایجاد تفرقه در صفوف اعتصاب کنندگان، مقاومت در مقابل کارگران خشمگین به امید مأیوس ساختن آنان، استفاده از برخی کارگران ناآگاه به عنوان اعتصاب شکن و بسیاری دسیسه ها ی دیگر متوسل می شود. دادن وعده و وعید نیز یکی از این ترفندها است. سرمایه دار صاحب کارخانه سم سازی در طول این 6 ماه بیشترین سود را از به کارگیری همین ترفند برده است. این ترفند اما اینک به دلیل مصرف بیش از حد رنگ باخته است و کمتر کارگری به آن اعتنا می کند. کارگران اعلام کرده اند که در صورت خودداری سرمایه دار از پرداخت حقوق ها دوباره دست به اعتصاب  خواهند زد.

منبع: آژانس ایران خبر

12 فروردین 88

نياز فوری کبودوند، خرسندی و اسانلو به مرخصی استعلاجی:

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشردر تاریخ 15 فروردین 88 :ماده 3 اعلاميه جهانى حقوق بشر اعلام داشته: <هر فرد از حق زندگي، آزادى و امنيت شخصى برخوردار است> درگذشت دو زندانی سياسی به فاصله کمتر از دو هفته در زندان های ايران، نشان از آن دارد که دستگاه قضايی و مديريت زندان، هرگز تمهيدات لازم را برای حفظ جان زندانی در زندان نيانديشيده اند.
اميرحسين حشمت ساران، و اميدرضا ميرصيافي، دو زندانی سياسی که در زندان های رجايی شهر و اوين، جان باختند، هر دو به دليل دارا بودن بيماريهايي، می بايست در خارج از زندان تحت درمان قرار می گرفتند. با اين وجود،اصرار وزارت اطلاعات ودادگاه انقلاب، به عدم خروج زندانيان سياسی از زندان، موجب آن شد که امکانات محدود پزشکی در زندان و عدم تعهد پزشکان زندان نسبت به جان زندانيان، موجبات مرگ آنان را فراهم آورد.
صرف نظر از اينکه، در موارد فوق، سلسه اصولی از حقوق زندانيان نقض شده است. اين سوال پيش می آيد، که چه کسی مسئول جان زندانيان در زندان است؟
بر طبق اسناد بين المللی "هنگامی که يک دولت افراد را از آزاديشان محروم می کند، مسئوليت مراقبت از سلامتی آنان را چه در خصوص شرايط نگهداری و چه درمان فردی آن ها که ممکن است در نتيجه شرايط نگه داری شان لازم باشد، عهده دار می شود."
اين بدان معنی است، که " مسئوليت جان زنداني، مادامی که در زندان است، بر عهده سيستم قضايی است."
ماده 102 آيين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور مصوب 20/9/1384 مقرر داشته كه بهدارى زندان مكلف است حداقل ماهى يك بار به انجام تست پزشكى تمامى محكومان مبادرت نمايد.
با اين حال در ماده 103 آيين نامه اجرايى فوق آمده: <تا جايى كه امكان پذير است بايد ترتيبى اتخاذ شود كه احتياج هاى درمانى و بهداشتى محكومان بيمار در داخل موسسه يا زندان تامين شود تا به انتقال محكوم به خارج از موسسه يا زندان نيازى نباشد. با اين همه در موارد ضرورى خروج محكوم از زندان براى معالجه بايد با تاييد بهدارى زندان و اجازه رئيس موسسه يا زندان و موافقت قاضى ناظر باشد. در موارد فورى محكوم بيمار به دستور پزشك يا بهدارى زندان و اجازه رئيس موسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام مى شود و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبى به قاضى ناظر گزارش شود...>
دراين اصل، درمان زندانی و انتقال او به خارج از زندان تنها با اجازه رئيس زندان مجاز دانسته شده است. اين در شرايطی است که نظر رياست زندان، می تواند نظريه پزشکی دال بر ضرورت انتقال بيمار به خارج از زندان را منتفی نمايد.
در دو سال گذشته حداقل 5 زندانی سياسی به همين دليل در زندان های ايران در گذشته اند.
اکبر محمدی اولين نمونه ای بود که با وجود تشخيص پزشکی قانونی مبنی بر" عدم توانايی تحمل کيفر" و در حالی که در مرخصی استعلاجی به سر می برد، مجددا از سوی مأموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان انتقال يافت. وی حدود يکسال پيش از آن با دريافت مرخصی استعلاجي، قصد داشت تا در خارج از زندان به درمان بيماريهای خود بپردازد. با اين وجود، پس از انتقال مجددش به زندان اوين، او در اعتراض به عملکردغيرقانونی وزارت اطلاعات، دست به اعتصاب غذا زد. مسئولان زندان بدون توجه به شرايط حاد جسمانی او، از توجه به خواسته هايش خودداری کردند و محمدی پس از ده روز در زندان اوين جان باخت.
دستگاه قضايي، هرگز پاسخ نداد، بر اساس چه مجوز و دليلي، اکبر محمدی با وجود دستور اکيد پزشکی قانونی در مورد لزوم درمان وی در خارج از زندان، مجددا به زندان بازگردانده شد.
پس از آن و به فاصله کوتاهي، ولی الله فيض مهدوي، در شرايطی مشابه در زندان رجايی شهر جان باخت. مسئولان قضايی علت مرگ وی را خودکشی دانستند. فيض مهدوی نيز در اعتراض به عدم صدور مجوز مرخصي، دست به اعتصاب غذا زده بود.
عبدالرضا رجبي،

ديگر زندانی سياسی است، که پس از انتقالش به زندان رجايی شهر، به صورت نامعلومی درگذشت. زندانيان سياسی در زندان اوين می گويند: " شرايط جسمانی وی بسيار وخيم بوده است، و او نياز داشت تا در خارج از زندان مورد مداوا قرار گيرد." با اين حال نه تنها به اين امر توجه نشد، بلکه او در شرايط بيماري، از زندان اوين به زندان رجايی شهر تبعيد شد و سپس خبر درگذشت او اعلام شد.
اميرحسين حشمت ساران نيز، يکی از آخرين کسانی است که به دليل بی توجهی مسئولان بهداری زندان نسبت به شرايطش، در بيمارستانی خارج از زندان جان باخت. مسئولان زندان، تنها زمانی او را به بيمارستان انتقال دادند که او جانش را از دست داده بود و پزشکان بيمارستان نتوانستند او را نجات دهند. اميرساران، در سال 83 به اتهام تشکيل گروه غيرقانونی محکوميت سنگين 16 سال حبس دريافت کرد و دراين مدت با وجود اينکه، چندين بار دچار حمله قلبی شده بود، اجازه استفاده از مرخصی را نيافت. و اميدرضا ميرصيافي، آخرين موردی است که عدم توجه کافی مسئولان بهداری زندان، موجبات مرگش را فراهم کرد. به گفته ساير زندانيان سياسي، وی به راحتی می توانست زنده بماند، اگر و تنها اگر پزشکان زندان، او را به بيمارستانی در خارج از زندان انتقال می دادند.
به نظر می رسد، عدم رسيدگی مناسب پزشکی به زندانيان،درآينده قربانيان بيشتری خواهد داشت و اين در شرايطی است، که اخبار منتشر شده، تنها زندانيان سياسی را دربر ميگيرد و بسياری از زندانيان عادی نيز، در شرايطی مشابه در زندان جانشان را از دست می دهند.
سکوت دستگاه قضايی و عدم صدور مجوز برای وکلای افراد ياد شده، جهت پيگيری دلايل مرگ موکلانشان، ابهامات در مورد علل درگذشت زندانيان را افزايش داده است.
از اين رو، هم اکنون بيش از هر زمان ديگری نسبت به سلامتی زندانيان سياسی در زندان های ايران، نگرانی وجود دارد. در زير وضعيت سه زندانی سياسی که نياز فوری به درمانهای پزشکی خارج از زندان دارند به طور خلاصه اشاره شده است. بديهی است، مخالفت با مرخصی استعلاجی اين زندانيان، به منزله عدم توجه قوه قضائيه و دادگاه انقلاب به سلامت زندانيان تلقی می شود.
محمد صديق کبودوند
رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، که به اتهام " تشکيل گروه غيرقانونی" با محکوميت سنگين از سوی دادگاه انقلاب مواجه شده است، علی رغم شرايط نامناسب جسمانی تاکنون امکان استفاده از مرخصی را نيافته است.
مأموران امنيتی کبودوند را در تاريخ دهم تيرماه سال 1386 بازداشت و سپس او را به زندان اوين بند 209 منتقل کردند که تحت مديريت وزارت اطلاعات است. کبودوند به مدت 5 ماه در سلول انفرادی اين بند نگهداری شد.
وی در طی يکسال گذشته، چندين بار در زندان، دچار حمله قلبی شد و با اينکه پزشکان زندان برای وی " انتقال به بيمارستان خارج از زندان " را توصيه نمودند، سخنگوی قوه قضائيه شرايط وی را عادی دانست .
براساس گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، کبودوند طی دو ماه گذشته، دوبار به بيمارستان خارج از زندان انتقال يافته است. با اين حال، مسئولان زندان، اجازه تداوم معالجات پزشکی وی در خارج از زندان را صادر نکرده اند. هم اکنون نسبت به وضعيت سلامتی کبودوند، نگرانيهای جدی وجود دارد.
عباس خرسندی
دبير کل "حزب دموکرات ايران" نيز به اتهام تشکيل گروه غيرقانونی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، به تحمل 8 سال زندان محکوم شد.
اين زندانی سياسی عليرغم ابتلا به بيماری قلبی ، بيماری اعصاب و رنج و دردهای متداومی چون سردردهای مزمن و مشکلات دستگاه گوارشی کماکان از رسيدگی پزشکی مورد نياز محروم است.
وی که پيش از بازداشت تحت درمان بوده است، پس از بازداشت و تاکنون جز رسيدگي‌های سطحی بهداری زندان خدمات پزشکی مورد نياز خود را دريافت نکرده است. همچنين درخواست مرخصی استعلاجی او نيز مورد مخالفت مسئولين مربوطه قرار گرفته است.
عباس خرسندي، از جمله زندانيانی است، که خانواده اش بارها نسبت به شرايط نامناسب جسمانی اش، به خصوص بيماری قلبی او، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند.
منصور اسانلو
رئيس هيئت مديره سندکای شرکت واحد اتوبوسرانی که از سوی دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد. در شرايطی راهی زندان شد که از بيماری حاد چشم رنج می برد و می بايست عمل جراحی ای را بر روی چشمش انجام می داد. با اين حال منصور اسانلو، تا چندين ماه پس از بازداشت، اجازه اعزام به بيمارستان را نيافت و پس از آن تحت مراقبت های شديد امنيتی به بيمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت. اما مسئولان زندان به وی اجازه ندادند تا دوران نقاهت خود را در بيمارستان سپری کند. آنان بلافاصله اسانلو را به زندان انتقال دادند.
همچنين ابراهيم مددی ديگر عضو هيئت مديره سنديکای شرکت واحد نيز که از بيماريهايی چون ديابت و پروستات رنج مي‌برد، بدون رسيدگی پزشکی مناسب در زندان رجايی شهر نگهداری می شود.
توضيح آنکه اسامی ياد شده، با بررسی وضعيت زندانيان سياسی در زندان های ايران به طور قطع افزايش خواهد يافت. کميته گزارشگران حقوق بشر، خانواده های زندانيان سياسی و کليه افرادمطلع را فرا می خواند تا با جمع آوری گزارشات پزشکی در مورد وضعيت سلامتی زندانيانی که نياز فوری به خدمات پزشکی دارند، و کمک به انتشار آن، تلاش نمايند تا مانع از مرگ تدريجی اين زندانيان در زندان شوند.

کارگران کارخانه " ایران ژلاتین" در معرض اخراج دسته جمعی

به نقل از سایت خبری پیام در 13 فروردین 1388 آمده است :کارفرمای کارخانه ایران ژلاتین اعلام کرده است که قصد دارد کارخانه را تعطیل و همه کارگران را اخراج کند.   

در ادامه اعتراضات کارگران کارخانه "ایران ژلاتین" و بروز درگیری و ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از آنان توسط نیروهای انتظامی رژیم، کارگران بازداشت شده همچنان بر کسب مطالبات خود تاکید کرده و خواستار دریافت دستمزدهای معوقه و سایر مطالبات خود می باشند.

تخریب منازل مردم در شهرستان بانه

بنا به خبر رسیده از شهر بانه روز جمعه 14 فروردین ماه، دهها واحد مسکونی در مناطق مختلف شهر بانه توسط چندین ارگان دولتی تخریب شدند.

گزارش رسیده حاکیست با حضور مسئولان سازمان جهاد، جنگل داری، اداره کشاورزی، شهرداری، نیروهای انتظامی و شورای شهر بانه تعداد 30 واحد مسکونی در محله های ترخان آباد، احمد آباد، باره وران و شهرک جهاد تخریب شده است.

مقامات دولتی دلیل تخریب منازل مسکونی مردم در مناطق یاد شده را نداشتن مجوز ساخت و خارج از محدوده شهری بودن اعلام کرده اند.

تخریب منازل یاد شده با مخالفت و مقاومت مردم روبرو شده اما به دلیل حضور گسترده نیروهای انتظامی رژیم مردم نتوانستند از تخریب منازل خود جلوگیری نمایند.

رسیدگی به اخراج کارگران چینی کرد به روز 19 فروردین موکول گردید

طبق آخرین خبری که اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه اعتراضات کارگران اخراجی چینی کرد کرمانشاه دریافت نموده است روز دوشنبه 10 فروردین ماه نمایندگان کارگران اخراجی به منظور کسب اطلاع از روند پیگیری مسئله کارگران اخراجی که چند روز قبل اداره کار وعده آن را داده بود، به اداره کار کرمانشاه مراجعه نمودند و جدیت بیشتر اداره کار بر رسیدگی به خواست کارگران را یاد آوری کردند. در پاسخ، مسئولین اداره کار به نمایندگان اعلام کرده اند که به علت در مسافرت بودن بعضی از کارمندان اداره کار جلسه رسیدگی را به روز 19 فروردین موکول خواهند کرد و مکان برگزاری جلسه نیز به جای اداره کار به کارخانه باید تغییر یابد. کارگران با دریافت خبر تغییر مکان برگزاری جلسه توسط نمایندگانشان قصد دارند در مورد تغییر مکان برگزاری جلسه احضار نماینده کارخانه و رسیدگی به موضوع اخراج کارگران که قبلا قرار بود در اداره کار صورت گیرد بحث و تصمیم گیری کنند.

لازم به ذکر است مسئولین اداره کار روز دوشنبه بر خلاف وعده هائی مبنی بر مجبور نمودن کارفرما به پذیرش همه کارگران اخراجی و مشغول نمودن آنان بر سر کارهای قبلی خود که به کارگران معترض داده بودند تغییر لحن داده و گفته اند که ممکن است ما نتوانیم کارفرما را مجبور به قبول بازگشت به کار شما کنیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران چهاردهم فروردین ماه هشتاد و هشت

اجتماع اعتراضی کارگران ایران پویا

شرکت ایران پویا مدت ها است که 50 کارگر را اخراج کرده است. سرمایه دار شرکت هنگام بیکارسازی کارگران از پرداخت حقوق و سایر مطالبات معوقه آنان خودداری کرده است. کارگران بارها علیه این اقدام کارفرما دست به تحصن و اعتراض زده اند. سرمایه دار مطابق معمول وجود مشکلات مالی را دستاویز عدم پرداخت حقوق ها کرده است. او تا امروز حدود 8 میلیارد تومان سرمایه حاصل کار و استثمار کارگران را به صورت وام از مراکز مختلف مالی دریافت کرده است. اما با همه این ها هیچ ریالی از دستمزدهای معوقه 50 کارگر اخراجی را نپرداخته است. کارگران یک بار دیگر با تجمع در مقابل شرکت خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شدند.    

منبع:  آژانس ایران خبر

15 فروردین 88

اعتراض کارگران پوشینه بافت به تعویق 6 ماهه دستمزدها

کارخانه پوشینه بافت در استان قزوین قرار دارد و 250 کارگر را استثمار می کند. این کارگران 6 ماه است که حقوق نگرفته اند. سرمایه دار شرکت حتی عیدی آنان را نیز پرداخت نکرده است، تصور این که بر این جمعیت 250 نفری چه می گذرد چندان دشوار نیست. اما راستش میان تصور چنین فاجعه ای با همه آزار دهنده بودنش تا واقعیت خود فاجعه دنیایی قرار دارد که دنیای زندگی روزمره 6 ماه کار بدون حقوق است. این فاجعه را تنها کسانی می فهمند که واقعاً 6 ماه مدام کار کرده و استثمار شده باشند، هیچ ریالی بابت دستمزد نگرفته باشند، زمین و زمان به صورت بدهکاری بر سرشان خراب شده باشد، احساس ذلت و حقارت و وحشت از دیدن قیافه طلبکاران دقیقه به دقیقه نفس را در سینه آنان بند آورده باشد، و دلهره و هراس ناشی از این که فردا چگونه نان فرزندانشان را از مغازه دار قرض کنند کابوس مرگ را به جان آنان انداخته باشد. آری، اگر مسئله را این گونه ببینیم درک وضعیت این کارگران و خانواده های آنان در شب عید پس از 6 ماه کار بدون مزد هیچ آسان نیست. آنان در همه این 6 ماه اعتراض کرده اند و به هیچ نتیجه ای نرسیده اند. سرمایه دار کارخانه تا امروز زیر نام پرداخت حقوق این کارگران 6 میلیارد تومان از اداره کار کمک دریافت کرده است!! ایشان کل این مبلغ را به سرمایه خود اضافه کرده  و هیچ ریالی به کارگران نداده است!!  روز 15 فروردین 100 کارگر این کارخانه یک بار دیگر در فاصله میان شرکت تا اداره کار دست به راه پیمایی زدند تا از این طریق به جنایات سرمایه دار و دولت سرمایه داران اعتراض کنند.

منبع:  ایلنا

15 فروردین 88

صدور حکم اخراج دهها تن از کارگران مجتمع گاوداری شهر روانسر از سوی کارفرما

به نقل از سایت خبری پیام در 15 فروردین 1388 آمده است :بنا به خبر رسیده از شهر "روانسر" اخیرا و طی حکمی کارفرمای مجتمع گاوداری این شهر تصمیم به اخراج 27 نفر از کارگران این مجتمع را به آنها اعلام کرده است.

هر کدام از کارگران اخراجی 13 تا 22 سال سابقه کار در این مجتمع را داشته و بیمه رسمی می باشند. کارفرما در برابر اعتراض کارگران به حکم اخراجشان اظهار داشته در ازای هر سال کار، سه ماه حقوق به کارگران پرداخت خواهد شد. کارگران نیز در خواست 6 ماه حقوق کامل و برخورداری از مزایای بیمه بیکاری را کرده که با مخالفت کارفرما روبرو شده است.

کارگران مجتمع گاوداری شهر "روانسر" تهدید کرده اند به اداره کار و مراجع دولتی شکایت خواهند نمود. لازم به ذکر است که این مجتمع 6 سال قبل از از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

اخراج گسترده کارمندان خبرگزاری فارس

به نقل از سایت خبری پیام در 15 فروردین 1388 آمده است :بنا به گزارش خبر گزاریهای داخلی، بیش از 50 خبرنگار و عضو تحریریه خبرگزاری فارس اخراج شده اند.

مدیریت خبرگزاری فارس این تعداد کارمند را به اتهام مشکلات اخلاقی ومالی از کار اخراج کرده است.

گفتنی است که خبرگزاری فارس تحت نفوذ اصولگرایان بوده و از حامیان رسانه ای دولت احمدی نژاد می باشد.

توقف پروژه توسعه میدان گاز پارس جنوبی

به نقل از سایت خبری پیام در 15 فروردین 1388 آمده است :"اکبر ترکان"، معاون وزير نفت جمهوری اسلامی، اعلام کرد: توسعه 3 فاز از فازهای ميدان گازی پارس جنوبی بدليل عدم همکاری شرکت های خارجی متوقف شده است.
وی در گفتگو با خبرگزاریهای داخلی ایران گفت: توسعه فازهای 11، 13 و 14 قرار بود توسط شرکت های "توتال"، "شل" و "رپسول" انجام شود ولی اين شرکت ها به صورت جدی در این پروژه اقدامات لازم را انجام نداده اند.

لازم به ذکر است که "کریستف دو مارژری"، مدیر شرکت نفتی "توتال" روز پنجشنبه 13 فروردین در حاشیه اجلاس صنعت نفت در پاریس، گفت: از آنجا که شرایط اقتصادی و جهانی راضی کننده نیست، گمان نمی رود مذاکره بر سر پروژه میدان گازی پارس جنوبی هرگز با موفقیت تمام شود.

ادامه فشارها بر کارگران شرکت تامین ترابر سبز صبا

به نقل از سایت خبری پیام در 15 فروردین 1388 آمده است :"بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، اخیرا کارفرمایان شرکت تامین ترابر سبز صبا، تلاش دارند تا با استفاده از افرادی مشخص و با ایجاد فضای رعب و وحشت، قراردادهای یک ماهه و سه ماهه را به کارگران این شرکت تحمیل کنند.

طبق این گزارش کارفرمایان، کارگران را تهدید به اخراج کرده‌اند و طی دو ماه اخیر بیش از سه نفر از کارگران خدمات رسان داخل قطارها را به بهانه های واهی و بدون پرداخت حق و حقوق و ترساندن آنها از پلیس و دادگاه اخراج کرده‌اند. برخی از کارگران را نیز با پرونده سازی و بهانه  های واهی اخراج نموده اند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پرریس سنندج در مقابل اداره کاراستان کردستان

بنا به خبر رسیده از شهر سنندج، روز شنبه 15 فروردین به دلیل ممانعت کارفرمای این کارخانه در خصوص بازگشت کارگران، دهها تن از کارگران کارخانه پرریس در مقابل اداره کار شهر سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند.

"امیر اسفندیاری" کارفرمای کارخانه "پرریس"، از ورود کارگران به کارخانه ممانعت به عمل آورده و متذکر شد باید طبق حکم دیوان عدالت اداری مبلغ دوران بلاتکلیفی شما توسط اداره کار تعین شود.

کارگران در مراجعه به اداره کار  خواستار رسیدگی به حکم دیوان عدالت اداری شدند.

مسئولان اداره کار با مشاهده تجمع کارگران با نیرو های امنیتی تماس گرفته و مامورین انتظامی و امنیتی در اداره کار حاضر شدند. اما کارگران همچنان در سالن اداره کار مقاومت و اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به پرونده خود شدند.

رئیس اداره کار به ناچار با کارگران وارد گفتگو گردید. قرار شد تا تاریخ 22 فروردین مبالغ قانونی از بابت زمان بلاتکلیفی مشخص و به کارگران و کارفرمای شرکت اعلام گردد.

 

اعتصاب کارگران دو کارخانه در اراک

کارگران کارخانه های آذر آب و واگن پارس در اراک مدت ها است که حقوق خود را دریافت نکرده اند. کارخانه ها بر اساس برنامه ریزی صاحبان سرمایه باید صبح امروز 16 فروردین شروع به کار می کردند اما کارگران هر 2 شرکت در اعتراض به تعویق طولانی پرداخت  دستمزدهای خود از رفتن پای ماشین ها و آغاز کار خودداری کردند. آنان دست به اعتصاب زدند و اعلام کردند تا دریافت تمامی مطالبات خویش به اعتصاب ادامه خواهند داد. 

منبع:  آژانس ایران خبر

16 فروردین 88 

کارگران همکار ماشين در مقابل استانداری تهران دست به تجمع زدند:
به گزارش خبرگزاری ايلنا در تاریخ 16 فروزدین 88 : صبح امروز کارگران شرکت همکار ماشين در اعتراض به پرداخت نشدن 12 ماه حقوق و عيدی و 2 سال بن كارگرى خود در مقابل استانداری تهران تجمع کرده اند.
اين کارگران که بيش از 60 نفر بودند مدعى شدند كه مديريت اين واحد با تشکيل تعاونی مسکن از آنها کلاهبرداری کرده است.
کارگران همکار ماشين مشکل اصلی اين واحد را اختلاف دو شريک اين کارخانه عنوان کردند و تصريح نمودند: يکی از کارفرمايان که 70 درصد شرکت متعلق به اوست، قصد دارد تا سهم کارفرمای ديگر را به قيمت ناچيز خريداری نمايد به همين دليل کارخانه دچار اين مشکلات شده است.
يکی از کارگران با اشاره به فعاليت همکار ماشين به عنوان واردکننده و خدمات دهنده ماشين آلات راهسازی و کاترپيلار خاطر نشان کرد: اين کارخانه در کل کشور دارای شعبه‌هايی است و در مجموع حدود 300 پرسنل دارد.
او با بيان اينکه سهامدار عمده همکار ماشين انحلال شرکت را اعلام کرده است، گفت: از مسوولان استانداری تهران می خواهيم که به داد ما برسند.
تخلف كارفرما مشهود است
محمدفيضی معاون مديرکل سياسی استانداری تهران نيز در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، با تائيد اظهارات کارگران گفت: ريشه اصلی مشکلات همکار ماشين به اختلاف دو سهامدار آن مربوط می شود.
وی با بيان اينکه کارگران اين شرکت يک سال است که حقوق نگرفته اند تصريح کرد: قصد داريم تا از محل صندوق حمايت های اجتماعی مبلغی را براى حل كردن مشكلات كارگران در اختيار کارگران قراردهيم.

دو شب سرگردانی 100 زن بيمار درخيابان :

به گزارش خبرگزاری مهردر تاریخ 16 فروزدین 88 : 100 زن بيمار سرطاني، کليوی و MS به علت بی توجهی يکی از مسئولان در تعطيلات نوروزی در خيابانهای مشهد سرگردان شدند.
به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عصمت شيخ مومنی مديرعامل موسسه خيريه ريحانه النبی (س) مشهد ظهر يکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: 100 زن بيمار سرطاني، کليوی و
MS و بی بضاعت زيرپوشش اين نهاد مردمي، تعطيلات نوروزی را در خيابانهای شهر سپری کردند.
وی تصريح کرد: بيماران معرفی شده از مددکاری بيمارستانها که در اين موسسه از مزايای درماني، توانبخشي، آموزشی و خوابگاهی بهره مند می شدند در روزهای 26 و 27 اسفندماه گذشته به دستور رئيس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، توسط نيروهای خدماتی دانشگاه و نيروهای گذری در خيابانها سرگردان شدند.
مومنی با بيان اينکه ساختمان اين موسسه از سال 1380 به صورت استيجاری در اختيار فعاليتهای موسسه قرار داشت، افزود: رئيس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بدون توجه به دستور وزير بهداشت اقدام به تخليه ساختمان و رها کردن تجهيزات اداری و کارگاهی نمود و با خشونت بيماران را از محل موسسه اخراج کرد.
وی تصريح کرد: طی ملاقاتی با دکتر لنکرانی وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخواست تمديد اجاره مکان انجام شد و وزير بهداشت طی بررسی موضوع و توجه به وضعيت موسسه به نحوی که امور خيريه تقويت و بازنگری مجدد شود موضوع سرگردانی اين بيماران را در دستور کار قرار داد.
مديرعامل موسسه خيريه ريحانه النبی مشهد خاطرنشان کرد: در پی درخواست کتبی دکتر قاضی زاده نماينده مردم مشهد در مجلس و عضو کميسيون بهداشت و درمان، دکتر لنکرانی وزير بهداشت دستور توقف حکم تخليه را صادر کرد.
وی اضافه کرد: در اين ميان، ملکی رئيس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دستور وزير بهداشت توجهی نکرده و در روزهای 26 و 27 اسفندماه 87 اقدام به تخليه ساختمان موسسه کرده است.
مومنی اذعان داشت: بيماران زيرپوشش اين نهاد از ساختمان فعلی به عنوان خوابگاه، کارگاههای آموزشی و توانمندسازی استفاده می کردند که در روزهای پايانی اسفند 87 در زيرباران رها شده و مشکلات درمانی آنان مضاعف شده است.
اين خير نيکوکار ادامه داد: همچنين 200 نفر از زنان سرپرست خانوار با اين اقدام رئيس دانشگاه علوم پزشکی مشهد که اشتغال پايدار داشتند از کار بيکار شدند و با تعطيلی کارگاه هايشان هم اکنون در وضعيت بلاتکليفی به سر می برند و نگران آينده شان هستند.
وی افزود: اين افراد در کارگاههای قاليبافي، توليدی تريکو، مانتو شلوار، پيراهن مردانه، کارگاه باند و گاز و بسته بندی فعاليت می کردند.
موسسه خيريه ريحانه النبی مشهد در حال حاضر بدليل عدم حمايت از سوی مسئولين در بلاتکليفی به سر می برد.
در اين نشست خبری رئيس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به رغم دعوت مسئولان موسسه خيريه حضور نداشت و تلاشهای خبرنگار مهر برای پاسخگويی اين مدير تاکنون بی نتيجه مانده است

اخراج 80 خبرنگار دیگر در ایران 

به نقل از سایت خبری پیام در تاریخ 16 فروردین 1388 آمده است : بنا به گزارش منابع خبری ایران، با متوقف شدن فعالیت موسسه "آتیه" و پایان نشر روزنامه خورشید، که وابسته به سازمان تامین اجتماعی می باشد، بیش از 80 خبرنگار از کار اخراج شدند.

گزارشها حاکیست که مدیریت این موئسسه در تاریخ 11 فروردین ماه اعلام کرد که فعالیتهای این موسسه و چاپ روزنامه خورشید متوقف شده است.

توقف فعالیت موئسسه "آتیه" در حالی انجام شده که برخی گزارشها از توقف  فعالیت برخی موسسه‌های دیگر سازمان تامین اجتماعی همچون موسسه "رفاه گستر" و موسسه "عالی پژوهش تامین اجتماعی" خبر داده اند.

برگزاری تجمع اعتراضی کارگران پوشینه بافت در مقابل اداره کار استان قزوین 

به نقل از سایت خبری پیام در تاریخ 16 فروردین 1388 آمده است : بیش از 100 کارگر کارخانه پوشینه بافت در اعتراض به عدم رسیدگی به خواست و مطالباتشان از سوی کارفرمای، از مقابل کارخانه تا محل اداره کل کار استان قزوین راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

کارفرمای کارخانه پوشینه بافت مدت 6 ماه است که از پرداخت حقوق و مزایا و عیدی کارگران خودداری کرده است.

کارگران در اعتراضات خود اعلام کردند که جهت دستیابی به مطالباتشان به وزارت کار شکایت کرده و تا دستیابی به خواستهایشان به اعتراضات و تجمعات خود ادامه خواهند داد.

اخراج کارگران کارخانه " آتیلا اورتوپد سنندج"

به نقل از سایت خبری پیام در تاریخ 16 فروردین 1388 آمده است : کارفرمای کارخانه " آتیلا اورتوپد سنندج" از تمدید قرار داد 35 کارگر این کارخانه خودداری و آنان را اخراج کرد.

کارگران کارخانه " آتیلا اورتوپد سنندج" بر اساس قرار دادهای موقت 2 ماهه، مشغول به کار بودند و کارفرمای این شرکت اعلام کرده بود که بعد از تعطیلات نوروزی با کارگران قرار داد جدید منعقد خواهد کرد.

کارگران اخراج شده به اداره کار سنندج مراجعه و با شکایت از کارفرمای این کارخانه، خواستار رسیدگی به وضعیت کاری و تمدید قرار داهایشان شدند.

برگزاری جلسه محاکمه ده تن از فعالان جنبش زنان 

بنا به گزارش سایت تغییر برای برابری، روز يكشنبه 16 فروردين، جلسه رسیدگی به پرونده 10 تن از فعالین جنبش زنان که روز 6 فروردین توسط ماموران امنیتی رژیم بازداشت شده بودند، برگزار شد.

دستگاه قضایی رژیم فعالین جنبش زنان را به اتهام اخلال در نظم عمومی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت کشور مورد محاکمه قرار داد.

به گفته "نسرین ستوده" از وکلای دستگیر شدگان، دادگاه رژیم قرار است در آینده در خصوص حکم صادر علیه آنان رای خود را اعلام نماید.

نامبرده افزود: دادگاه رسیدگی به اتهامات "خدیجه مقدم" و "محبوبه کرمی" روز دوشنبه 17 فروردین برگزار خواهد شد و در صورت پذیرش کفالت آنان از زندان آزاد خواهند شد.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه "ایران پویا" 

به نقل از سایت خبری پیام در تاریخ 16 فروردین 1388 آمده است : دهها تن از کارگران کارخانه "ایران پویا" در اعتراض به اخراجشان از سوی کارفرما در مقابل این کار خانه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند.

کارفرمای کارخانه "ایران پویا" 50 کارگر را اخراج و از پرداخت حقوق و سایر مطالبات معوقه آنان خودداری کرده است. کارگران بارها علیه این اقدام کارفرما دست به تحصن و اعتراض زده اند،  اما کارفرما از پاسخ گویی به خواستهای آنان خودداری کرده است.

کارگران در تجمع خود اعلام کردند تا دستیابی به مطالباتشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه "همکار ماشین" در مقابل استانداری تهران 

به نقل از سایت خبری پیام در تاریخ 16 فروردین 1388 آمده است : دهها تن از کارگران کارخانه همکار ماشین در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در مقابل استانداری تهران تجمع و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

60 تن از کارگران کارخانه "همکار ماشین" در این تجمع، خواستار پرداخت 12 ماه حقوق معوقه، عیدی و 2 سال بن كارگری شدند.

بنا به گفته کارگران، مشکل اصلی وجود اختلاف میان شرکای این کارخانه می باشد و کارفرمایان با استفاده از این مساله از پرداخت حقوق معوقه کارگران خودداری می نمایند.

علی نجاتی باید فورا و بی قید و شرط از زندان آزاد شود

دادگاه انقلاب سنندج طیب ملائی را به یکسال حبس تعزیری با 5 سال تعلیق محکوم کرد

شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج، طیب ملائی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق کمک به برپائی مجمع عمومی کارگری و ارتباط با گروههای مخالف نظام به یک سال حبس تعزیری با 5 سال تعلیق محکوم کرد.

طیب ملائی یکی از اعضای جوان هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که در مراسم اول ماه مه سال 86 سنندج به همراه 13 کارگر دیگر دستگیر شد و جزو یازده کارگری بود که محکوم به زندان و شلاق شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران محکومیت طیب ملائی به یکسال زندان را حاصل تشدید سیاست سرکوب کارگران ایران در یکسال گذشته ارزیابی میکند که در نتیجه آن تاکنون تعدای از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به حبسهای تعلیقی محکوم شده اند و یورش گسترده ای نیز به سایر فعالین کارگری، بویژه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه صورت گرفته است.

از نظر ما این سیاست در برخورد به کارگران آگاه و رهبران کارگری در ایران راه به جائی نخواهد برد  و طبقه کارگر ایران با اتحاد و همبستگی و تعرض هر چه بیشتر به وضعیت برده وار موجود، از حق حیات انسانی خود با چنگ و دندان دفاع خواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن خواست آزادی فوری و بی قید و شرط علی نجاتی و سایر فعالین کارگری از زندان، صدور حکم تعلیقی بر علیه طیب ملائی را بشدت محکوم میکند و خواهان توقف سرکوب و تعقیب قضائی کلیه کارگران آگاه و فعالین کارگری است و بدینوسیله اعلام میدارد همدوش با تمامی کارگران، تشکلها و نهادهای مرتبط با جنبش کارگری لحظه ای از مبارزه برای تحقق خواستهای فوق باز نخواهد ایستاد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران شانزدهم فروردین ماه 88

تفهیم اتهام جدید به محسن حکیمی

 

روز سه شنبه 11 فروردین 88 از سوی شعبه دوم بازپرسی ویژه امنیت مستقر در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی به صورت تلفنی به محسن حکیمی اطلاع داده شد که روز یک شنبه صبح 16 فروردین برای آخرین دفاع در مرحله بازپرسی در این شعبه حضور یابد. محسن حکیمی در این تاریخ در شعبه مذکور حاضر شد و به پرسش های کتبی بازپرس براساس پرونده دستگیری دی ماه 1387 پاسخ داد. پس از این پرسش ها، بازپرس علاوه بر اتهام قبلی یعنی "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی"، اتهام "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور" را نیز به محسن حکیمی تفهیم کرد و درپایان نیز خواستار آخرین دفاع او شد. لازم به توضیح است که اخذ آخرین دفاع از متهم به معنای آن است که بازپرس به عنوان نماینده دادستان یا باید قرار منع تعقیب برای متهم صادر کند یا با طرح کیفرخواست برای وی پرونده اش را برای صدور حکم به دادگاه بفرستد.

ما ضمن محکوم کردن این گونه احضارها و بازپرسی ها و تفهیم اتهام ها- که صرفا برای جلوگیری از فعالیت کارگری و متشکل شدن کارگران صورت می گیرد- خواستار پایان دادن به محاکمه محسن حکیمی و دیگر فعالان کارگری هستیم.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

16 فروردین 1388

تجمع کارگران همکار ماشین در مقابل استانداری تهران

12 ماه بي حقوقي كارگران را به استانداري كشاند

ایلنا: صبح امروز کارگران شرکت همکار ماشین در اعتراض به پرداخت نشدن 12 ماه حقوق و عیدی و 2 سال بن كارگري خود در مقابل استانداری تهران تجمع کرده اند.
این کارگران که بیش از 60 نفر بودند مدعي شدند كه مدیریت این واحد با تشکیل تعاونی مسکن از آنها کلاهبرداری کرده است. کارگران همکار ماشین مشکل اصلی این واحد را اختلاف دو شریک این کارخانه عنوان کردند و تصریح نمودند: یکی از کارفرمایان که 70 درصد شرکت متعلق به اوست، قصد دارد تا سهم کارفرمای دیگر را به قیمت ناچیز خریداری نماید به همین دلیل کارخانه دچار اين مشکلات شده است.
یکی از کارگران با اشاره به فعالیت همکار ماشین به عنوان واردکننده و خدمات دهنده ماشین آلات راهسازی و کاترپیلار خاطر نشان کرد: این کارخانه در کل کشور دارای شعبه‌هایی است و در مجموع حدود 300 پرسنل دارد.
او با بیان اینکه سهامدار عمده همکار ماشین انحلال شرکت را اعلام کرده است، گفت: از مسوولان استانداری تهران می خواهیم که به داد ما برسند.
تخلف كارفرما مشهود است
محمدفیضی معاون مدیرکل سیاسی استانداری تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با تائید اظهارات کارگران گفت: ریشه اصلی مشکلات همکار ماشین به اختلاف دو سهامدار آن مربوط می شود.
وی با بیان اینکه کارگران این شرکت یک سال است که حقوق نگرفته اند تصریح کرد: قصد داریم تا از محل صندوق حمایت های اجتماعی مبلغی را براي حل كردن مشكلات كارگران در اختیار کارگران قراردهیم.
فیضی با بیان اینکه کارفرمای همکار ماشین از قانون کار تخطی کرده است خاطر نشان کرد: پلمپ این کارخانه توسط کارفرما غیرقانونی است.
معاون مدیرکل سیاسی استانداری تهران تصریح کرد: به دلیل تخلفات کارفرمای همکار ماشین کمیسیون کارگری استانداری مصوبه ای مبنی بر ارجاع پرونده این شرکت به دادگاه انقلاب داشته است.
این مقام مسوول در استانداری تهران با تاکید بر اینکه حقوق معوق کارگران تحت هیچ شرایطی از بین نخواهد رفت اظهار داشت: برای پیگیری سریع تر مشکلات شزكت همکار ماشین نامه ای را تهیه و توسط شورای اسلامی کار شرکت به معاون امنیتی دادگاه انقلاب خواهیم فرستاد.
بنا بر این گزارش ماموران حراست استانداری تهران و ماموران نیروی انتظامی مستقر در مقابل استانداری مانع از عکسبرداری عکاس خبرگزاری کار شدند.

16/1/88

برای چندمین بار کارگران فرش پارس تجمع کردند

ایلنا: دبیراجرایی خانه کارگر استان قزوین از تجمع اعتراض آمیز کارگران فرش پارس برای چندمین بار خبر داد و گفت: صبح امروز 250 نفر از کارگران این واحد مقابل کارخانه تجمع کرده اند.
عیدعلی کریمی اظهار داشت: این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق و وضعیت نابسامان کارخانه صورت گرفته است.
وی در ادامه تاکید کرد: قرار بر این بوده است که این کارخانه به مدت یک هفته تعطیل شود اما با صحبت های اعضای شورای این واحد وضعیت به روال گذشته بازگشت.
گفتنی است کارگران فرش پارس طی ماه های گذشته نیز مقابل وزارت کار استان تهران و دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران، دست به تجمع زده بودند.

16/1/88

کارگران با قراردادهای جدید برده کارفرماها هستند

ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان اظهار داشت: در فرم نمونه قرارداد کاری که توسط وزارت کار به عنوان فرم نمونه قرارداد کار تهیه شده کارگر به طور کامل تحت استثمار قرار داده و تمامی حقوق انسانی کارگر از وی سلب شده و کارگر تنها یک برده در اختیار کارفرما است.
حسین طاهرزاده در رابطه با حجم و نوع کار کارگران و محکومیت آنها در برابر کارفرما افزود: در بند 3 قرارداد نوع کار یا حجم کار مد نظر قرار گرفته است که کارگر را از ابتدا محکوم نموده به دلیل اینکه در این بند بر اساس تعیین کارفرما در رابطه با حجم کار و محل کار کارگر هیچ حقی ندارد.
وی نداشتن حق اعتراض برای کارگر را یکی دیگر از نابرابری حقوق های کارگران در مقایسه با دیگر اقشار جامعه دانست و تاکید کرد: زمانی که در بند 13 قرارداد قید شود چنانچه کارگر به خاطر دریافت نکردن حقوق اعتراض نماید قرارداد فسخ می شود،" آیا مرجعی می تواند از این امر جلوگیری نماید؟"
طاهرزاده تصریح کرد: در صورت عدم انجام کار ارجاع شده قرارداد کارگر فسخ خواهد شد. بنابراین قرارداد تهیه شده تنها به نفع کارفرمایان است.

16/1/88

تعویق 5 ماهه دستمزد کارگران فرش پارس

کارگران فرش پارس 5 ماه است که کار کرده و استثمار شده اند  اما در قبال کار خویش هیچ پولی دریافت نکرده اند. آنان در طول این 5 ماه بارها اجتماع و یا تحصن کرده اند. دنیای گرسنگی و بدهکاری و فقر و برهنگی و بی خانمانی خود را فریاد کرده اند. اما در هیچ کجا هیچ کس هیچ پاسخی به شکایت ها و اعتراض ها و فریادهای آنان نداده است. 250 کارگر به دنبال همه این اعتراض ها و بی نتیجه ماندن آن ها یک بار دیگر در مقابل ساختمان کارخانه اجتماع کردند و خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه 5 ماهه و تضمین اشتغال خویش شدند.

منبع: ایلنا

17 فروردین 88

صدور حکم زندان برای یک فعال کارگری در سنندج

بنا به خبر رسیده از شهر سنندج، دستگاه قضایی رژیم "طیب ملائی" از فعالان کارگری را به یک سال زندان محکوم کرد.

"طیب ملائی" عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق کمک به برپائی مجمع عمومی کارگری و ارتباط با گروههای مخالف جمهوری اسلامی متهم و به 1 سال زندان محکوم شده که این حکم به مدت 5 سال تعلیق خواهد شد.

اخراج سازی کارگران در شرکت مخابرات سقز 

بر اساس خبر رسیده از شهر سقز، مسئولین اداره مخابرات این شهر  3 کارگر این اداره را اخراج و تصمیم به ادامه اخراج سازی کارگران دارند.

3 کارگر اخراج شده هر یک 10 سال سابقه کار داشته اند و گفته می شود 10 کارگر دیگر که در بخش 118 اداره مخابرات سقز مشغول کار هستند نیز در آستانه اخراج قرار دارند.

بهار 88، با اخراج كارگران آغاز شد

اخراج، كارگران مخابرات را در نخستين روز كاري شوكه كرد

ایلنا: دبیر اجرایی کارگر استان کردستان از اخراج 3 نفر از کارگران خدماتی شرکت مخابرات شهرستان سقز با بیش از 4 سال سابقه کاری خبر داد.
اقبال رضایی تصریح کرد: این کارگران که در واحد آبونمان این شرکت مشغول به کار بوده اند در راستای تصمیم مسوولان مبنی بر تعدیل نیرو و خصوصی سازی اخراج شده اند.
وی در ادامه افزود: همچنین 10 نفر دیگر از نیروهای خدماتی شرکت مخابرات که در واحد 118 مشغول به کاربرده اند نیز به دلیل پیشرفته شدن سیستم این واحد در آستانه اخراج قرار دارند.
رضایی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تاکید کرد: این موضوع موجی از نگرانی را در میان کارگران خدماتی شرکت و مخابرات به وجود آورده است.

17/1/88

آزادی یک فعال کارگری از زندان سنندج با وثیقه 20 میلیون تومانی 

بر اساس خبری که از شهر سنندج رسیده است، "پدرام نصراللهی" فعال کارگری، عضو کمیته هماهنگی برای کمکه به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو شورای زنان امروز دوشنبه 17 فروردن ماه از زندان این شهر آزاد شد.

"پدرام نصراللهی" که 2 ماه قبل بازداشت شده بود با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شده و گفته می شود که شمار زیادی از مردم و فعالین کارگری سنندج از وی استقبال کرده و با روشن کردن چراغ خودروهایشان وی را تا منزلش همراهی کرده اند.

لازم به ذکر است که "برهان سعیدی" دیگر فعال کارگری نیز که همزمان با "پدرام نصراللهی" بازداشت شده بود همچنان در زندان به سر می برد.

تجمع اعتراضی کارگران "فرش پارس" قزوین 

کارگران کارخانه "فرش پارس" قزوین در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل  کارخانه مذبور دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.

250 کارگر کارخانه فرش پارس 5 ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده و طی ماههای گذشته نیز در مقابل وزارت کار و دفتر مرکزی کارخانه در تهران اقدام به تجمع نموده بودند، اما تاکنون اقدامکی جهت پرداخت مطالبات آنان انجام نشده است.

دو خبر از اعتصاب کارگران در شهر اراک 

کارگران کارخانه های " آذر آب" و " واگن پارس" که در شهر اراک واقع شده اند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اعتصاب کردند.

کارگران کارخانه "آذر آب" روز 16 فروردین در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه در کارخانه حضور پیدا کرده و در یک اعتصاب هماهنگ از آغاز به کار کارخانه جلوگیری کردند.

در حرکت مشابهی در روز 16 فروردین، کارگران کارخانه " واگن پارس" با حضور در کارخانه و خودداری از کار، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اعتصاب کردند.

کارگران هر دو کارخانه اعلام کرده اند که تا دریافت تمامی مطالبات خویش به اعتصاب ادامه خواهند داد. 

برگزاری تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده کارخانه نوشابه سامان

جمعی از کارگران اخراج شده نوشابه سامان در اعتراض به اخراج خود در مقابل کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

گزارشها حاکیست کارفرمای این کارخانه علت اخراج کارگران را زیاد بودن تعداد کارگران بیان نموده است. کارگران اخراج شده خواهان بازگشت به کار شده اند. گفته می شود تعداد کارگران اخراجی تا سقف 400 نفر افزایش خواهد یافت.

اخراج، كارگران ساسان را نيز غافلگير كرد

ایلنا: در چهارمین روز از پایان تعطیلات نوروزی، جمعی از کارگران تازه اخراج شده نوشابه سازی سامان در اعتراض به اخراج خود مقابل کارخانه تجمع کردند.
به گفته این کارگران، مدیریت کارخانه در واپسین روزهای سال گذشته تصمیم به اخراج آنها گرفته است و این کارگران پس از اتمام تعطیلات 2 هفته‌ای عید و مراجعه به کارخانه از این اقدام مطلع شده اند.
یکی از کارگران با بیان اینکه سال گذشته قرار بود به هر کارگر اخراجی تا سه ماه غرامت پرداخت شود، گفت: مدیریت فعلی که در آن زمان تازه در شرکت مستقر شده بود با این استدلال که به کارگران نیاز دارد، از اخراج کارگران جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه اکنون می‌گویند به همه کارگران تنها یک ماه حقوق به عنوان غرامت پرداخت خواهد شد، گفت: این در حالی است که شرکت در شب عید نزدیک به پنج میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
کارگر دیگری با بیان اینکه احتمال دارد که تعداد کارگران اخراجی تا سقف 400 نفر افزایش یابد، گفت: تاکنون تمام اخراج شدگان از کارگران بودند ولی هنوز یک کارمند اخراج نشده است.
به گزارش ایلنا، در میان کارگران تازه اخراج شده نوشابه سازی ساسان کارگران که به تازگی متاهل شده و یاصاحب فرزند شده اند نیز مشاهده می شوند.

17/1/88

اقتصاد ايران در سال 1388 :

دنيای اقتصاد در تاریخ 17 فروزدین 88 از قول : دکتر مسعود نيلی نوشت :
تحليل شرايط اقتصادی کشور در سال آينده سرفصل‌های زير را در برمي‌گيرد:
1 - بحران مالی جهانی
2 - آثار سياست‌های اقتصادی سال‌های اخير ..
3 - تحريم تجاری و مالی
4 - انتخابات
5 - اصلاح قيمت حامل‌های انرژی
هرگونه پيش‌بينی از شرايط آينده، به ناچار برآيندی از اتفاقات ذکر شده در قالب سرفصل‌های پنج‌گانه فوق است. لذا به طور اختصار به توضيح هر يک مي‌پردازيم:
1 - بحران مالی جهانی
بحران مالی جهانی که در ابعاد بزرگ و فراگير خود، از ماه سپتامبر سال گذشته نمايان شد، به سرعت اقتصاد جهانی را تحت‌تاثير قرار داد. آخرين برآوردهای به‌عمل آمده در مورد وضعيت اقتصاد جهانی در سال 2009، منعکس‌کننده رشد نيم‌درصدی اقتصاد جهانی است که نشان مي‌دهد جهان در رکودی بزرگ به‌سر مي‌برد که پس از رکود سال‌های اوليه دهه 1930 ميلادي، بزرگ‌ترين به شمار مي‌رود. پيش‌بينی رشد 6/1- درصدی اقتصاد آمريکا، رشد 8/2- درصدی اقتصاد انگلستان، رشد 5/2- درصدی اقتصاد آلمان و ارقام مشابه براى ساير کشورهای صنعتي، حکايت از آن دارد که اقتصاد جهانی در سال جاری در شرايط ,ويژه, به سر مي‌برد. ابعاد مالی طرح‌هايی که براى مواجهه با بحران ارائه شده‌اند، چه طرح پاولسون و چه طرح نجات اوباما، به‌نحوی نشان‌دهنده اهميت اين شرايط ويژه است. سقوط بازارهای مالی تا زمان نگارش اين مقاله، هنوز متوقف نشده و پيش‌بيني‌های اقتصادی سازمان‌های معتبر، همگی در جهت کاهش، تصحيح مي‌شود. کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تجربه کردن نرخ تورم منفی در آمريکا و نرخ‌های بهره نزديک به صفر، همگی نشان‌دهنده آن هستند که دنيا در مواجهه با آزمونی بزرگ قرار گرفته است.
در ماه‌های پايانی بهار و اوايل تابستان گذشته، پس از سقوط شديد قيمت مسکن در اقتصاد آمريکا، منابع مالی به سمت بازار کالاهای اوليه از جمله نفت سراريز شد و باعث گرديد تا قيمت جهانی نفت با افزايشی بي‌سابقه مواجه شود. تحقق قيمت‌های نزديک به 150‌دلار، براى آنانی که از عوامل موقتی افزايش‌دهنده قيمت مطلع نبودند، اين تلقی را به وجود آورد که قيمت نفت زير يکصد دلار ناممکن است. به هر حال با خشکيدن اعتبارات و کاهش شديد ارزش‌ دارايي‌ها در بازارهای مالي، حباب قيمت نفت ترکيد و ظرف کمتر از دو ماه به حدود
سی دلار رسيد. بحران مالی با سرعتی بسيار بيش از آنچه که پيش‌بينی مي‌شد به بخش واقعی اقتصاد سرايت کرد و شرايط رکود را به وجود آورد. رکود اقتصاد جهاني، تقاضا براى نفت را کاهش داد و کاهش تقاضا، به پايداری قيمت‌های پايين کمک کرد.
اما اين تنها بازار نفت نبود که از بحران مالی جهانی تاثير پذيرفت و بازار فلزات نيز مسيری مشابه نفت را طی کرد. قيمت‌های جهانی فولاد، مس، آلومينيوم، روی و ... پس از يک افزايش بي‌سابقه، با سقوط زياد مواجه شدند و به دنبال خود، توليدکنندگان اين محصولات را که در پی رونق جهانی توليد، شرايط مطلوبی را تجربه کرده بودند، دچار مشکلات بزرگ مالی کردند.
بانک‌ها و ساير موسسات مالی که با معضل بزرگ عدم‌بازپرداخت بدهی توسط وام‌گيرندگان مسکن مواجه شده بودند، در نتيجه مشکلات مالی واحدهای صنعتي، در باز پس‌گيری منابع مالی خود از آنان نيز دچار مشکل شدند و دومينوی بحران، دوری از فرآيند رفت و برگشت را در جهت تشديد به راه‌انداخت.
آنگونه که از شواهد و تحليل‌ها پيداست، توقف بحران و رفع رکود، به اين سادگي‌ها ميسر نيست و لذا مي‌توان انتظار داشت که پيامدهای شرايط جديد جهاني، تا مدتی گريبان اقتصاد ما را رها نکند. حال که چنين است مي‌توان به اين سوال پرداخت که کانال‌های انتقال اثرات به اقتصاد کشور کدامند؟ مسلما اولين و مهم‌ترين کانال، قيمت‌های جهانی نفت خام است که تراز پرداخت‌ها و بودجه عمومی را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. با فشار آمدن بر منابع ارزی کشور، امکان واردات محدود مي‌شود که اين محدوديت يا به صورت اداری بر نظام تجاري، در قالب بازگشت به نظام سهميه‌بندی ارزي، تحميل مي‌شود يا از طريق افزايش نرخ ارز بروز مي‌کند. از سوی ديگر، کاهش قيمت نفت درآمدهای بودجه‌ را تحت‌تاثير قرار داده و منابع آن را کم مي‌کند.
2 - آثار سياست‌های اقتصادی سال‌های اخير
قيمت‌های جهانی نفت خام از سال 1378، با شيبی ملايم شروع به افزايش کرد، اما شتاب افزايشي، از سال 1383 شدت گرفت و در نتيجه آن، کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما، با يک انفجار درآمدی مواجه شدند. اين انفجار درآمدی به دنبال خود تقاضايی سنگين اجتماعی را ايجاد کرد و مهم‌ترين محور در اين تقاضا، نوعی نمود عينی پيدا کردن بهبود بازار نفت در زندگی روزمره مردم بود. همزمانی اين تحول با انتخابات رياست‌جمهوری نهم، منجر به آن شد که فضای انتخاباتی به عرصه رقابت براى دادن امتيازات بيشتر به مردم تبديل شود و مردم، در اين رقابت، به کسی راى دادند که وعده رساندن نفت به نزديک‌ترين فاصله ممکن يعنی سفره‌های آنان را داده بود. روسای دولت‌های قبلي، همواره وقتی با درخواست‌های متعدد براى رفع نيازها برخورد مي‌کردند، به طور طبيعی با اين سوال مواجه مي‌شدند که ,از کجا بياوريم؟, اما در شرايط وفور منابع نفتي، اين سوال، موضوعيت خود را از دست داد و برعکس، رقابت بر سر خرج‌کردن شکل گرفت. دولتمردان جديد، در اولين تجربه مديريتی خود در اين سطح وقتی با انبوهی از نيازها در سرتاسر کشور مواجه مي‌شدند و خزانه مملو از ارز حاصل صادرات نفت را هم مشاهده مي‌کردند، به‌نظرشان مي‌رسيد که مي‌توان ظرف مدتی کوتاه، کمبودها را برطرف کرد و محروميت را از کشور زدود.
لذا به‌رغم هشدارهای مكرر مبني‌بر وقوع بيماری هلندی و آثار ناشی از آن، بودجه سال 1384، بي‌باکانه با يک متمم افزايش يافت و بودجه سال 1385 نيز در همين راستا بيش از 50‌درصد، رشد کرد.
تامين ريال براى بودجه‌های افزايش يافته، تنها از طريق افزايش فروش ارز به بانک مرکزی مي‌توانست صورت گيرد و بانک مرکزی نيز، بخشی از ارزهای خريداری شده را به واردکنندگان و تجار مي‌فروخت و بخشی را نيز نزد خود نگه مي‌داشت. آنچه که به تجار فروخته مي‌شد، صرف واردات مي‌گرديد و آنچه در بانک مرکزی مي‌ماند، پايه پولی را افزايش مي‌داد که متعاقب آن بر حجم نقدينگی افزوده مي‌شد. لذا حاصل سياست‌های اعمال شده رشد قابل‌توجه حجم نقدينگی (در حد 40‌درصد در سال) و رشد بالای واردات، در نتيجه رشد شديد بودجه سالانه بود.
همزمان با رشد زياد بودجه که پيامدهای آن افزايش رشد نقدينگی و واردات بود، سه اتفاق مهم ديگر نيز روی داد. اول، قيمت انرژي، براساس مصوبه مجلس هفتم، تثبيت شد. اين در حالی است که تورم همچنان دو رقمی بود. نتيجه اين تصميم آن بود که قيمت نسبی انرژی بسيار پايين آمد. مصرف انرژی به شدت افزايش يافت، در حالی که در نتيجه عدم‌سودآوري، سرمايه‌گذاری در بخش انرژی با کاهش مواجه شد. راه‌حل مشکل براى گذران امور جاری و نه سرمايه‌گذاري، برداشت از حساب ذخيره ارزی براى کمک به شرکت‌های توليد‌کننده انرژی بود. لذا وابستگی بودجه به نفت افزايش پيدا کرد، سلامتی مردم به خاطر آلودگی زياد هوا در نتيجه مصرف بسيار زياد انرژی با مخاطره مواجه شد و کشور وارد يک دوره دشوار کمبود انرژی گرديد.
دوم، در نتيجه عرضه زياد ارز حاصل از صادرات نفت به بازار، نرخ ارز تثبيت شد. تثبيت نرخ ارز در شرايطی صورت مي‌گرفت که تورم، در نتيجه رشد زياد حجم نقدينگی از سال 1385 شروع به افزايش کرده بود. افزايش نرخ تورم در کنار تثبيت نرخ ارز همراه با واردات زياد، رقابت‌پذيری محصولات داخلی را به شدت کاهش داد و بسياری از توليدات داخلی توجيه اقتصادی خود را از دست دادند، واردات با سرعت جايگزين توليد داخلی شد که حاصل آن کند شدن رشد سرمايه‌گذاری بود.
سوم، نرخ سود تسهيلات، براساس تحليلی اشتباه از دلايل تورم که ريشه مشترک در نوع رويکرد به قيمت انرژی داشت، کاهش يافت و باعث شد که از يک طرف رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم شود و از طرف ديگر، تقاضا براى دريافت تسهيلات افزايش پيدا کند. نتيجه اين عدم‌تعادل کاملا روشن است، مواجه شدن بانک‌ها با کمبود منابع و روي‌آوردن به بانک مرکزی براى دريافت منابع جديد. به طور طبيعي، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به معنی افزايش پايه پولی است که به شدت افزايش پايه پولی در نتيجه انباشت دارايي‌های خارجی ناشی از فروش ارز نفتی توسط دولت به بانک مرکزي، مي‌افزود و تورم را افزايش مي‌داد.
کاهش نرخ سود تسهيلات در کنار رکود سنگين بازار بورس و ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، منجر به آن شد که بخش اصلی فشار تقاضای ايجاد شده در نتيجه رشد بالای حجم نقدينگي، به بازار مسکن منتقل شود و لذا در سال 1386، قيمت مسکن، رشدی کم‌سابقه را تجربه کرد. حباب بازار مسکن در سال 1386، باعث شد تا آنان که صاحب سرمايه بودند، با انگيزه سوداگري، رو به خريد خانه بياورند. هر افزايش جديد، انگيزه‌ای جديد را نيز در پی مي‌آورد و قيمت را باز هم افزايش مي‌داد. آنان که فاقد مسکن بودند و به دنبال تامين مسکن، نه از سر سوداگري، بلکه براى تامين سرپناه، به تدريج تحقق اين خواسته را دشوار و دشوارتر مي‌يافتند. فاصله عظيم ايجاد شده بين ارزش دارايی صاحبان ثروت با نادارها، سال 1386 را به يکی از بدترين سال‌ها به لحاظ توزيع ثروت در کشور تبديل کرد. در پاسخ به افزايش شديد قيمت مسکن، سرمايه‌گذاری در اين بخش افزايش يافت. طوری که عدد رشد ناچيز 3‌درصدی سرمايه‌گذاری سال 1385، به 6‌درصد در سال 1386 ارتقاء يافت. اقتصاد ايران در سال‌های 1385 و 1386، تمام علائم بالينی بيماری هلندی را از خود به نمايش مي‌گذاشت. پيش‌بيني‌های به‌عمل آمده از جانب نگارنده در سال ‍1384، البته با کمال تاسف، به طور کامل تحقق يافت.
هر چند قيمت نفت در سال 1386 و نيمه اول سال 1387، همچنان آهنگ صعودی داشت، اما از آنجا که اثرات منفی ثابت نگاه‌داشته شدن نرخ ارز و قيمت انرژی و پايين آوردن نرخ سود تسهيلات، بر وفور منابع غلبه مي‌کرد، آثار وفور منابع، هر چه کمتر در اقتصاد ظاهر مي‌شد. کم‌کم، سرخی موقتی زير پوست سال‌های 1384 و 1385 رنگ‌ مي‌باخت و چهره تکيده و زرد بيمار نمايان‌تر مي‌شد.
از اواسط سال 1386، بانک مرکزي، در حدود اختيارات خود، بر جزيی از پايه پولی که به رابطه بين بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مربوط مي‌شد، مهار زد و رشد آن را متوقف کرد. از سوی ديگر، انتشار چک‌پول توسط بانک‌های تجاری را نيز ممنوع کرده و آنها را وادار ساخت تا از چک‌پول‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی خريداری کنند. همزمان با اين اقدام، افزايش دارايي‌های خارجی بانک‌ مرکزی نيز متوقف شد. لذا، به يکباره، رشد حجم نقدينگی با يک شوک منفی بزرگ در سال جاری مواجه شد. کاهش شديد رشد نقدينگي، همراه با تثبيت نرخ پايين بهره و نرخ افزايش‌يابنده تورم، بانک‌ها را با مشکل جدی کمبود منابع مواجه کرد. حاصل آن بود که بانک‌ها در حاشيه خطر قرار گرفتند و تحرک ايجاد شده در بخش مسکن نيز متوقف شد. برآوردهای نگارنده براساس رشد منفی قابل‌توجه بودجه عمرانی و رکود بخش مسکن و کندی قابل‌توجه فعاليت در بخش صنعت، در کنار خشکسالی کشاورزي، نرخ رشد منفی سرمايه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی در سال 1387 و رشدی بسيار پايين (در حدود 4‌درصد) براى کل اقتصاد است.
در مجموع، طی سال‌های اخير، بخش مخارج اقتصاد شامل مخارج دولت واردات، مصرف انرژی و مصرف خصوصي، با اتکاء به درآمدهای موقتی نفت، با ثباتی زياد افزايش يافت. افزايش‌هايی که سطوحی از مصرف را رقم زده که کاهش آن بسيار دشوار به نظر مي‌رسد. اينک با کاهش قابل‌توجه قيمت نفت، بودجه دولت با کسری زياد مواجه شده، تراز پرداخت‌ها نه تنها بخش بزرگی از درآمدهای نفتي، بلکه بخش بزرگی از صادرات غيرنفتی را هم که عملا وابسته به نفت بوده، از دست داده است. انرژی بي‌مهابا رشد مي‌کند، در حالی که توليدی در کار نيست و لذا تراز انرژی منفی است. بانک‌ها با کمبود شديد منابع مواجهند و توليد در رکود به‌سر مي‌برد. اقتصاد کم رمقِ ايران که يک چرخه رونق نفتی را پشت سر گذاشته اينک مي‌خواهد دوران سخت پيش‌رو را تجربه کند.
3 - تحريم تجاری و مالی
اقتصاد ايران طی قريب به سي‌سال گذشته، همواره به نوعی با پديده تحريم مواجه بوده است. دسترسی ما به برخی از تکنولوژي‌ها همواره ناممکن بوده و برخی از کالاها را همواره گران‌تر تهيه کرده‌ايم. مطالعات متعدد به‌عمل آمده در مورد تحريم‌های تجاري، حاکی از آن است که اين نوع تحريم‌ها، ضمن تحميل هزينه‌هايی به کشورهای تحريم‌شونده، ناموفق بوده‌اند. تحريم به لحاظ اقتصادي، نوعی مانع غيرتعرفه‌ای تجاری محسوب مي‌شود که عملا توليدکنندگان داخلی را که به دليل ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، قدرت رقابت خود را از دست مي‌دهند، به درجاتی حفظ مي‌کند. اما دو نکته مهم در اين مورد قابل‌توجه است که اهميت آن را گوشزد مي‌نمايد. اول حوزه پوشش تحريم و دوم ظهور بعد جديدی از آن در حوزه مالی است. طی سال‌های اخير، تحريم در هر دو بعد کشور- کالا، گسترش يافته است. تعداد کشورهای تحريم‌کننده و تنوع کالاهای مورد تحريم، افزايش يافته است. از آنجا که توليد، در بسياری از حوزه‌ها وابسته به محصولات وارداتی است، طبيعتا اثرات اين پديده مي‌تواند قابل‌توجه باشد. از سوی ديگر، با توجه به گسترش چشمگير تکنولوژی اطلاعات و در نتيجه فراهم شدن امکان اعمال کنترل بر مبادلات مالي، تحريم وقتی نظام‌های مالی شامل بانک‌ها و بيمه‌ها را در بر مي‌گيرد، داراى اثرات بيشتری خواهد بود.
4 - انتخابات
کشور ما را مي‌توان کشور انتخابات ناميد. انتخابات رياست‌جمهوری (چهار سال يکبار)، انتخابات مجلس شوراى اسلامی (چهار سال يکبار) با فاصله دو سال از انتخابات قبلي، انتخابات شوراهای شهری (در ميانه اين‌دو)، انبوه سازمان نايافته مردم را در مواجهه با انتخاب افرادی قرار مي‌دهد که معمولا تنها وعده مي‌دهند بدون آن که به جز راى از آنان چيزی مطالبه کنند. کسی کار بيشتر نمي‌خواهد، تلاش فزون‌تر مطالبه نمي‌کند، مردم را بسيار خوب و محترم و بي‌نظير توصيف مي‌کند و تنها از آن راى مي‌خواهد. آنچه که اين نامعادله بزرگ را به تعادل مي‌کشاند، نفت است و زمين و هوا ! ! در واقع در سطح کشور و انتخابات‌ ملی نفت و در حوزه شهرها، زمين و هوای شهرها.
کشور ما در سال آينده، قرار است يکی ديگر از اين انتخابات‌ها را تجربه کند. نگارنده بر آن نيست که وجه سياسی انتخابات را مورد تحليل قرار دهد. بلکه برآنيم که به تحليل اثر انتخابات بر شرايط اقتصادی کشور در سال آينده بپردازيم. اولين عامل اثرگذار بر شرايط اقتصادی سال آينده، عدم‌قطعيت طبيعی حاکم بر فضای انتخابات است. در فضای انتخاباتي، هر چه فاصله بين گرايش‌های رقيب بيشتر باشد، عدم‌قطعيت انتخاباتي، اثرات کند‌کننده بيشتری بر فعاليت‌های اقتصادی خواهد داشت. با توجه به رويکردهای خاص دولت موجود به سياستگذاري، فاصله ميان گرايش‌ها در اين انتخابات بسيار خواهد بود.
از سوی ديگر، درست در شرايطی که به دليل اثرات بحران مالی جهانی و تلاقی آن با مسائل بودجه واردات و صادرات، نظام بانکی و ...، نظام تصميم‌گيري‌ نيازمند انسجام هر چه بيشتر و تدبير امور با ديدی حداقل ميان مدت است، فضای انتخاباتي، افق تصميم‌گيری را به بازه کمتر از چند ماه کاهش داده است. ميزان دقت بکار گرفته شده در تنظيم بودجه سال آينده، چگونگی اتخاذ تصميم در مورد ميزان واردات در چند ماه آينده و ميزان اهميتی که تصميم‌گيرنده به به‌کارگيری ارز محدود موجود براى پايين نگاه‌داشتن قيمت‌ها در ماه‌های آينده، نسبت به ثبات اقتصادی کل سال 1388، قائل است همگی در زمره آثار و تبعات انتخابات بر شرايط اقتصادی در سال آينده قرار مي‌گيرند. به راستی چرا در کشور ما، برنامه‌ای براى مقابله با آثار بحران مالی جهانی تهيه نشده و نمي‌شود. آيا به اين دليل نيست که افق زمانی تصميم‌گيری هرچه مي‌گذرد به واحد حتی کمتر از چند ماه کاهش پيدا مي‌کند؟
5 - اصلاح قيمت حامل‌های انرژی
واقعيت آن است که نظام تصميم‌گيری ما، نتوانسته است در مورد سه قيمت مهم و تعيين‌کننده در اقتصاد به جمع‌بندی مشخصی برسد. اين سه قيمت عبارتند از:
نرخ ارز، قيمت انرژی و نرخ سود بانکی. از يک طرف واقعيت‌های موجود، فشار خود را به نظام تصميم‌گيری وارد مي‌کنند و از طرف ديگر آرمان‌های تصميم‌گيرندگان ما، در خلاف مسير واقعيات در حرکت‌اند.
سياستگذاران، نرخ ارز پايين، سطح نازل قيمت‌ها و نرخ سود بانکی صفر را آرزو مي‌کنند، اما اقدامات و سياست‌هايی را که اتخاذ مي‌کنند در تعارض با اين اهداف قرار دارد. دولت‌ها در پايان عمرشان به جمع‌بندی مي‌رسند که قيمت انرژی را اصلاح کنند، اما مجالس قانون‌گذاری در عمل همواره با آن مخالفت کرده‌اند. يک تفاوت عمده در سال 1388 وجود دارد که حائز اهميت است و آن اينکه، فشار بودجه، اصلاح ,قابل‌توجه, قيمت انرژی را اجتناب‌ناپذير کرده است. بنابراين به نظر مي‌رسد که در سال آينده، افزايش‌هايی در مقياس چند صد درصد را در قيمت برخی حامل‌های انرژی شاهد باشيم. نکته اصلی و بسيار مهم آن است که ضمن اينکه اين تغيير اجتناب‌ناپذير است، اما اگر همراه (يا به عبارت صحيح‌تر پس از) اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی نباشد، ما را با شرايطی بسيار پيچيده مواجه خواهد کرد.
جمع‌بندی
نگارنده اين سطور، سال‌های بسيار سخت (و شايد سخت‌ترين سال‌ها) را از نزديک در عرصه سياست‌گذاری مشاهده کرده است. سال 1367، دو مولفه: شرايط جنگی و قيمت‌های پايين نفت با يکديگر تلاقی کردند و ديديم که دشواري‌های زيادی به اقتصاد و سياست تحميل شد. سال 1377، دو مولفه رکود اقتصادی آغاز شده از سال 1375 با قيمت‌های پايين نفت با يکديگر تلاقی کردند و شرايط دشواری را ايجاد کردند. اما اينک در سال 1388، پنج مولفه ذکر شده در صدر مقاله همزمان اقتصاد کشور را بطور جدی مورد تهديد قرار داده‌اند. در صورتی که نگاهی همه جانبه‌نگر و علمی بر اقتصاد حاکم نباشد، سال جارى مي‌تواند بسيار سخت‌تر از سال‌های سخت گذشته باشد. آيا اهميت دشواری محتمل پيش‌رو به درستی درک شده و جايي، کسی به اين موضوع فکر مي‌کند؟
منبع: رستاك

تجمع اعتراض آميز کارگران فرش پارس:

به گزارش ايلنا در تاریخ 17 فروزدین 88 آمده است : دبيراجرايی خانه کارگر استان قزوين از تجمع اعتراض آميز کارگران فرش پارس برای چندمين بار خبر داد و گفت: صبح امروز 250 نفر از کارگران اين واحد مقابل کارخانه تجمع کرده اند.
عيدعلی کريمی اظهار داشت: اين تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق و وضعيت نابسامان کارخانه صورت گرفته است.
وی در ادامه تاکيد کرد: قرار بر اين بوده است که اين کارخانه به مدت يک هفته تعطيل شود اما با صحبت های اعضای شورای اين واحد وضعيت به روال گذشته بازگشت.
گفتنی است کارگران فرش پارس طی ماه های گذشته نيز مقابل وزارت کار استان تهران و دفتر مرکزی اين شرکت واقع در تهران، دست به تجمع زده بودند.

دو سوم از دستمزد کارگران بابت اجاره مسکن خرج مي‌شود :

به گزارش ايلنا در تاریخ 17 فروردین 88 آمده است : دبير اجرايی خانه کارگر استان زنجان اظهار داشت: ميزان دستمزد کارگران به هيچ عنوان پاسخگوی هزينه های زندگی نيست و بيش از دو سوم از آن به پرداخت اجاره مسکن تعلق مي‌يابد.
مرتضی ريحانيان در ادامه تصريح کرد: هزينه های بالای زندگی و بالا بودن نرخ تورم موجب شده است که کارگران در تامين معيشت خود دچار مشکل شوند.
وی با اشاره به وضعيت مسکن کارگران افزود: عدم رسيدگی به وضعيت مسکن کارگران موجب شده است که اين قشر وادار به پرداخت اجاره بهای سنگين و گزاف باشند که در نتيجه دو سوم از حداقل دستمزد کارگران به اين مساله اختصاص يابد که موجب به بار آمدن مشکلات بسياری مي‌شود.

شروع كار در ایران خودرو با قدرت نمایی نیروهای انتظامی

كار در ایران خودرو در سال جدید در پانزدهم فروردین 1388 با قدرت نمایی نیروهای انتظامی در سالن اجتماعات این شركت و با سخنرانی منطقی مدیر عامل شركت آغاز شد.حضور نیروهای حراست در گوشه ای از عكس به طور کاملاً گویا نشان دهنده ادامه سركوب و خفقان در این شركت است. در حالی كه بیش از ده هزار نفر از كارگران ایران خودرو در سالن سخنرانی جمع شده بودند نیروهای حراستی و امنیتی با تدابیر خاص برای جلوگیری ازهرگونه حركت كارگران محل سالن را تحت شدیترین تدابیر امنیتی قرار داده بودند. نیروهای گشت ویژه همراه با موتور سواران با قدرت نمایی می خواستند به كارگران نشان بدهند كه در شروع كار با ما طرف هستید. اینجا ایران خودرو است، یك پادگان نظامی. هر گونه آزادی و تشكل ممنوع است. هرگونه اعتصاب و اعتراض ممنوع است. 

منبع: خودروکار

17 فروردین

بیکارسازی کارگران در کارخانه ساسان

این فقط شرکت مخابرات سقز نیست که روز نخست کاری سال 88 را با اعلام خبر اخراج 13 کارگر آغاز کرده است. برخی سرمایه داران مراکز دیگر کار و تولید دیگر نیز همین کار را کرده اند. کارگران شرکت نوشابه سازی ساسان پس از دو هفته تعطیلی به کارخانه بازمی گردند، اما صاحبان سرمایه از ورود آن ها به محیط کار جلوگیری می کنند. اعلام خبر اخراج همه کارگران را شوکه می کند و آنان بسیار خشمگین و عاصی دست به اعتراض می زنند. بر اساس مذاکرات قبلی قرار بوده است که هر کارگر اخراجی کارخانه 3 ماه غرامت دریافت کند اما سرمایه داران اعلام کرده اند که بیش از یک ماه پرداخت نخواهند کرد. شواهد حاکی است که دامنه بیکارسازی ها بسیار وسیع خواهد بود و شامل حدود 400 کارگر خواهد شد. سرمایه داران شرکت ساسان در سال پیش از محل استثمار همین کارگرانی که اینک به برهوت بیکاری و گرسنگی پرتاب می شوند سودهای نجومی به دست آورده اند. فقط یک قلم از این سودهای سرسام آور 5 میلیارد تومان گزارش شده است.  حتی فقط همین یک قلم سود بیش از کل حقوقی است که 2000 کارگر در طول یک سال دریافت می کنند. کارگرانی که حکم اخراج دریافت کرده اند در وضعیت روحی بسیاربدی قرار دارند. دورنمای  بیکار ماندن محتوم و عدم امکان فروش نیروی کار، گرسنگی و فقر و سرگردانی و بی خانمانی و همه مصائب ناشی از بیکاری به صورت هولناکی بر زندگی آنان سنگینی می کند. آنان به جنایات کارفرمایان اعتراض دارند و خواستار ادامه اشتغال خویش هستند.

منبع: ایلنا

17 فروردین 88

اخراج کارگران از شرکت مخابرات سقز

شرکت مخابرات شهر سقز 3 کارگر را اخراج و 10 نفر دیگر را در آستانه بیکاری قرار داده است. اعلام خبر این اخراج ها خیر مقدمی است که دولت سرمایه داری در نخستین روز کاری سال 88 به این کارگران ابلاغ کرده است. سه کارگر که هر کدام 4 سال در این شرکت کار کرده و استثمار شده اند روز اول شروع کار در سال جدید وارد شرکت می شوند تا به روال معمول کار خویش را آغاز کنند. در همین اثنا مسئولان شرکت به آنان اطلاع می دهند که مشمول اخراج قرار گرفته اند و باید محل کار را ترک گویند. شرکت همچنین اعلام کرده است که 10 کارگر دیگر نیز از قسمت 118 بیکار خواهند شد. خبر اخراج ها موجی از وحشت و اضطراب را بر فضای زندگی کارگران حاکم کرده است، به گونه ای که کارگران به ادامه اشتغال خود در روزهای آینده امیدوار نیستند.  

منبع: ایلنا

17 فروردین 88

بردگی مزدی معلمان تحت قوانین  برده داری روم باستان

فروش نیروی کار حتی در بهترین شرایط متضمن جداسازی کامل کارگر از روند کار و محرومیت کامل وی از هر نوع آزادی و حق دخالت در سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی خویش است. این حکم کلی سرمایه است و تا نظام سرمایه داری پابرجاست چنین خواهد بود. اما تاریخ حیات سرمایه داری در لحظه لحظه خود تاریخ پیکار طبقاتی و مبارزه و عصیان و قهر و قیام و انقلاب توده های کارگر علیه شدت استثمار و فشار ستم و بی حقوقی ها و سیه روزی های ناشی از موجودیت این نظام است. کارگران برخی جاها در جریان این پیکار مستمر تاریخی عقب نشینی هایی را بر سرمایه داران و دولت آن ها تحمیل کرده و تغییراتی را به نفع بهبود شرایط کار و وضعیت معیشتی خویش بر صاحبان سرمایه ایجاد نموده اند. اما جنبش کارگری ایران با کمال تأسف و به دلایلی که در اینجا مجال شرح آن نیست در هیچ دوره ای قادر به دستیابی به چنین موفقیت هایی نشده است. در اینجا، برعکس، سرمایه است که یکه تاز و بی عنان بر حق و حقوق اولیه بردگان مزدی شمشیر کشیده  و می کشد تا از این طریق حجم سودهای خود را عظیم تر و عظیم تر سازد. این وضع در طول چند دهه اخیر حتی از گذشته های دور نیز رقت بارتر بوده است. هر سالی که گذشته فشار سرمایه بر شرایط کار و معیشت توده های کارگر ابعادی بسیار هولناک تر و مرگبارتر به خود گرفته است. روند این فشار و سیر صعودی و شدت و وسعت آن به گونه ای است که حتی پیش بینی مراحل بعدی آن کار آسانی نیست. ابداعات و کشفیات ارتجاعی و برده دارانه سرمایه داران و دولت آن ها برای افزایش فشار تهاجم و تطاول به هست و نیست کارگران چنان وسیع و حاد و پرشتاب است که نمی توان از عوارض آینده آن گزارش دقیقی به دست داد. برای درک ابعاد این افزایش فشار کافی است به شروطی که وزارت آموزش و پرورش دولت سرمایه در مورد استخدام کارگران معلم تنظیم کرده نگاه کنیم. در متن این تعهد بر نکات زیر تأکید شده است :

-         پذیرش بدون هیچ قید و شرط کلیه دستورات اداره متبوع  

-         محرومیت کامل از هر نوع تقاضای انتقال یا مأموریت

-         سلب کامل و بدون چون و چرای هر نوع حق  اعتراض به هر نوع تصمیم مسؤلان آموزش و پرورش

-         ممنوعیت تقاضای انتقال به تبعیت از انتقال احتمالی همسر

-         پرداخت کلیه خسارت های مطالبه شده از سوی اداره متبوع در صورت تخلف در موارد فوق
 

منبع:  آژانس ایران خبر

17 فروردین 88

 

احضار مجدد رضا دهقان :

بنا به اخبار رسیده از ایران در تاریخ 6 آپریل 2009 ، رضا دهقان برای ادای پاره ای از توضیحات به شعبه 28 دادگاه انقلاب احضار شد. وی باید روز 18 فروردین 88 به این شعبه مراجعه نماید. این فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نقاش در آبان و آذر سال 86 در زندان انفرادی اوین بازداشت بود.

اعتصاب کارگران هفت تپه:

طبق خبر ارسالی به این کمیته امروز سه شنبه ۱٨/١/٨٨ کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به کم کردن اضافه کاری و عدم پرداخت دست مزد هایشان و نیز اعتراض به دستگیری علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در محل کارخانه دست به اعتصاب زده اند.

این کمیته ضمن پشتیبانی از این حرکت کارگران هفت تپه ، خواهان حمایت گسترده ی افراد و گروه ها و پوشش دادن خبری و حمایتی از کارگران نیشکر هفت تپه میباشد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کمیته دفاع از کارگران هفت تپه

۱٨/١/٨٨

خودداری ازحضوردرکلاسهای درس توسط دانش آموزان هنرستان کارودانش روستای "گشکی" از توابع کامیاران

بنا به خبر رسیده از شهر کامیاران، روز سه شنبه 18 فروردین دانش آموزان روستاهای "گازرخانی" و "تیله کو" در نارضایتی به عم ارائه سرویس رفت و برگشت به هنرستان روستای "گشکی" دست به اعتصاب زده و از رفتن به کلاسهای درس خوداری کردند.

خبر رسیده حاکیست که در هنرستان کار و دانش روستای "گشکی" دانش آموزان 12 روستا مشغول به تحصیل هستند که  اداره آموزش و پرورش شهرستان کامیاران از ارائه سرویس رفت و برگشت به آنان خودداری می نماید. دانش آموزان اعتصابی از سایر دانش آموزان خواسته اند جهت دستیابی به خواست بر خورداری از سویس از آنان حمایت و به اعتصاب آنان پیوسته و اعلام کردند تا رسیدن به خواسته خود به اعتصابشان ادامه خواهند داد.

لازم به ذکر است که در سال گذشته به علت عدم ارائه سرویس یک دانش آموز با نام "جلال حکم آبادی" دچار حادثه شده و جانش را از دست داده است.

تجمع معترضان به آزمون كانون وكلا در مقابل مجلس :

به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 18 فروردین 88 آمده است : جمعى از معترضان به آزمون كانون وكلاى مركز در سال 87، صبح امروز در مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع كردند.
تجمع‌كنندگان كه حدود 25 نفر هستند و خود را نماينده 80 تن از معترضان به سئوالات آزمون كانون وكلاى مركز در سال گذشته معرفى مي‌كنند، خواستار اصلاح كليد سئوالات اين آزمون هستند.
اين افراد مي‌گويند سئوالات طرح‌شده در آزمون كانون وكلاى مركز سال 87 با نص صريح قوانين مدنى و جزايى و آئين دادرسى كيفرى مغايرت داشته و بايد اين مسئله مورد رسيدگى قرار گيرد.
آزمون كارآموزى وكالت هر ساله از سوى كانون وكلاى دادگسترى كه نهادى خصوصى است، برگزار مي‌شود اما به گفته معترضان به اين آزمون در سال گذشته، سئوالات طراحى شده نادرست بوده و اين موضوع نيازمند بررسى و اصلاح است.
روز گذشته نيز جندقى رئيس كانون وكلاى دادگسترى به درخواست معترضان از سوى مجلس شوراى اسلامى براى پاسخگويى در اين زمينه احضار شد اما وى از حضور در مجلس و پاسخگويى خوددارى كرد.
معترضين به سئوالات آزمون كانون وكلاى مركز در دستان خود پلاكارد‌هايى را دارند كه روى آنها نوشته شده:‌ ,منتخبان ملت حمايت حمايت, و قرار است دو تن از نمايندگان تجمع‌كنندگان تا ساعتى ديگر با جمعى از نمايندگان مجلس هشتمى كه پيگير بررسى آزمون كانون وكلاى مركز در سال 87 هستند، ديدار كنند.

تجمع اعتراضی كارگران ذوب آهن ملایر

 کارگران کارخانه ذوب آهن ملایر مدت ها است که حقوق ماهانه خود را دریافت نکرده اند. آنان بخشی از دستمزدها را که زیر نام مزایا داده می شود نیز نگرفته اند. از این ها که بگذریم، کارگران از هیچ تضمینی برای اشتغال خود برخوردار نیستند و مدام در معرض اخراج قرار می گیرند. تا کنون شمار زیادی کارگر به بهانه های مختلف اخراج شده اند. موج هراس از بیکارسازی همه کارگران شاغل را نیز فراگرفته است. 100 کارگر ذوب آهن زیر فشار همه این مشکلات روز دوشنبه 17 فروردین در محل کارخانه اجتماع کردند و دست به اعتراض زدند. آنان خواستار پرداخت فوری همه دستمزدها و مزایا و تضمین اشتغال خویش شدند.   

منبع:  آژانس ایران خبر

18 فروردین 88

تجمع اعتراضی دستفروشان در مقابل شهرداری بانه 

بر اساس خبر رسیده از شهر بانه، حدود 300 تن از دستفروشان این شهر در اعتراض به اقدامات ماموران شهرداری بانه در مقابل این اداره دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.

خبر رسیده حاکیست که یکی از اعضای شورای شهر بانه و از سرمایه داران این شهر به وسیله تلفن یکی از دستفروشان با نام"مصطفی خورشیدی" را تهدید و به دستفروشان اعلام کرده است در صورتی که متفرق نشوند از سوی ماموران امنیتی سرکوب خواهند شد.

گفته می شود که پس از این تماس تلفنی "مصطفی خورشیدی" از سوی ماموران امنیتی دستگیر و در بازداشت به سر می برد.

آخرین خبرهای رسیده حاکیست که اعتراض دستفروشان شهر بانه همچنان ادامه دارد و آنان خواستار تعیین محلی برای کسب و کار خود هستند.

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی آجرپزی شیل در مقابل اداره کار سنندج

بنا به خبر رسیده از شهر سنندج، کارگران کارخانه "آجر شیل" در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.

کارفرمای کارخانه مذبور با بهانه قرار دادن عدم فروش محصولات خود 30 کارگر این کارخانه را اخراج و به آنان اعلام کرده است که به مدت 2 ماه برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه نمایند.

کارگران کارخانه "آجر شیل" در جریان این تجمع خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی و بازگشت به کار خود شدند.

برگزاری دادگاه دو فعال کارگری در شهر مریوان

بر اساس خبر رسیده از شهر مریوان، دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از فعالین کارگری این شهر برگزار شده است.

"سلام قادری" و "خالد اسدی" به اتهام در اختیار داشتن گیرنده ماهواره دادگاهی شده و سپس به زندان مریوان منتقل شده اند.

احضار دو فعال کارگری به اداره اطلاعات سقز

بنا به خبر رسیده از شهر سقز، روز دوشنبه 17 فروردین، اداره اطلاعات شهر سقز دو تن از فعالان کارگری این شهر را احضار و مورد بازجویی قرار داد.

"صديق فرج زاده" و "جمال كريم زاده" از اعضای كميته هماهنگي برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، پس از مراجعه به اداره اطلاعات سقز و 4 ساعت بازجویی، تا اطلاع ثانوی آزاد شد‌ه‌اند.

آغاز موج  اخراج و بیکار سازی کارگران در شرکت زمزم کرمانشاه 

بر اساس گزارش "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، موجی از اخراج و بیکار سازی کارگران در شرکت زمزم کرمانشاه آغاز شده است.

گزارش فوق حاکیست که مدیران شرکت زمزم کرمانشاه تصمیم به اخراج 24 تن از کارگران گرفته و در اولین اقدام 8 تن از آنان را بیکار کرده اند.

کارگران اخراجی بین 10 تا 16 سال سابقه کار دارند و 16 کارگر دیگر نیز در آستانه بیکاری قرار دارند.

آخرین خبر از وضعیت "علی نجاتی" رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

بنا به گزارش "كميته دفاع از كارگران هفت تپه"، پس از یک ماه پیگیری سرانجام همسر "علی نجاتی"، رئیس هیئت مدیره کارگران نیشکر هفت تپه به مدت چند دقیقه با همسرش در اداره اطلاعاع اهواز دیدار کرده است.

"علی نجاتی" در جریان دیدار با همسرش بار دیگر بر حق کارگران نیشکر هفت تپه برای مبارزه جهت دستیابی به خواستاهیشان تاکید و گفته است که  هیچ گونه اتهامی به کارگران نیشکر هفت تپه و نمایندگانشان وارد نیست.

گفتنی است که "علی نجاتی" روز 18 اسفند  ماه سال گذشته از سوی ماموران امنیتی رژیم بازداشت و اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به سر میبرد تجمع اعتراضی حاشيه‌نشينان شهر زاهدان در تهران  

بنا به گزارش خبرگزاریهای ایران، جمعی از حاشيه‌نشينان شهر زاهدان در اعتراض به احتمال تخریب منازلشان توسط ارگانهای حکومتی در استان سیستان و بلوچستان در مقابل مجلس رژیم تجمع كردند.

200 نفر به نمایندگی از 600 خانوار، که از سوی شورای حفاظت از اراضی و منابع طبيعی زاهدان به آنان ابلاغ گردیده بود که منازلشان تخریب خواهد شد، در این اعتراض حضور داشتند.

اعتراض کنندگان در مقابل مجلس، از نمایندگان و مسئولان حکومتی درخواست رسیدگی به مطالبات خود و جلوگیری از تخریب منازلشان را نمودند.

بخشی از معترضین اعلام کردند که به مدت 30 سال است در این محل سکونت دارند.

اعتصاب کارگران هفت تپه

طبق خبر ارسالی به این کمیته امروز سه شنبه ۱٨/١/٨٨ کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به کم کردن اضافه کاری و عدم پرداخت دست مزد هایشان و نیز اعتراض به دستگیری علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در محل کارخانه دست به اعتصاب زده اند.

این کمیته ضمن پشتیبانی از این حرکت کارگران هفت تپه ، خواهان حمایت گسترده ی افراد و گروه ها و پوشش دادن خبری و حمایتی از کارگران نیشکر هفت تپه میباشد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد. 

کمیته دفاع از کارگران هفت تپه

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتصاب کردند 

بنا به گزارش کمیته دفاع از کارگران هفت تپه، کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب گسترده ای را آغاز کردند.

روز سه شنبه ۱٨ فروردین، کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به کاهش اضافه کاری و عدم پرداخت دستمزد هایشان و نیز اعتراض به دستگیری "علی نجاتی" رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در محل کارخانه دست به اعتصاب زده اند.

علی نجاتی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شود
 اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با عقب نشینی مدیریت کارخانه پایان گرفت

 

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه که از صبح امروز مورخه 18/1/88 آغاز شده بود ساعت یازده صبح پایان گرفت.

در این اعتصاب که حدود 400 کارگر شاغل در قسمت تولید (کارخانه) نیشکر هفت تپه شرکت کرده بودند کارگران خواهان تحقق مطالبات زیر بودند:

1- پرداخت دوماه دستمزد معوقه کارگران 2- عدم قطع اضافه کاری 3- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

کارگران اعتصابی همچنین خواهان آزادی علی نجاتی از زندان شدند.

لازم به یادآوری است سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از مدتها پیش نامه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از وزارت کار گرفته بود و علیرغم رسیدن این نامه بدست مدیریت کارخانه، این مدیریت آنرا مسکوت گذاشته بود.  همچنین از مدتها پیش زمزمه هایی نیز مبنی بر قطع اضافه کاریها در کارخانه وجود داشت.

بنا بر این گزارش پس از شروع اعتصاب، مدیریت کارخانه به کارگران اعلام کرد اضافه کاریها قطع نخواهد شد و دستمزدهای معوقه آنان طی دو روز آینده پرداخت خواهد گردید. در رابطه با خواست اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیز مدیریت کارخانه از کارگران برای اجرای آن فرصت خواست و به این ترتیب کارگران ساعت یازده صبح امروز به اعتصاب خود پایان دادند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت قاطعانه از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، بدینوسیله توجه تمامی سازمانها و نهادهای کارگری و حقوق بشری را در سراسر جهان به ادامه بازداشت علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه جلب میکند و ضمن خواست آزادی فوری و بی قید و شرط آزادی علی نجاتی از زندان،  از تمامی اقدامات عملی و اعتراضات  سایر تشکلها و نهادهای مرتبط با جنبش کارگری در ایران و جهان برای آزادی علی نجاتی از زندان و پایان دادن به تعقیب قضائی و بازداشت اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه قویا حمایت میکند.

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران 18 فروردین ماه 88

تجمع کارگران اخراجی لوله سازی اهواز:

به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در تاریخ 19 فروردین 88 آمده است :
روزهای پايانی سال 1387خبر اخراج حدود 2000 کارگر شرکت لوله سازی اهواز باعث نگرانی تعداد زيادی از کارگران اين شرکت شد.پس از پايان تعطيلات نوروزی مديران شرکت با عدم انعقاد قرارداد جديد و ممانعت حراست از ورود کارگران به شرکت به همه ی شايعات پايان داده و در مرحله اول بيش از 2000 نفر از اين کارگران را اخراج کردند.
همين امر موجب نارضايتی ها و اعتراضات شديدی از سوی کارگران اخراجی شد که از تاريخ 15/1/1388 تا به اکنون هر روزه جلوی درب اصلی شرکت که مقابل زندان کارون اهواز می باشد تجمع کرده و اعتراض خود را به اين اقدام اعلام می کنند.
بنا به گفته ی فعالان کارگری در لوله سازی طی روز هايی که در تجمع بودند هيچ مسوولی برای رسيدگی و يا پاسخگويی به خواست کارگران حضور نيافتند. اين کارگران اعلام کردند روز های آينده نيز به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
در اين تجمعات کارگران معترض پلاکارد های در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
"اصلاح الگوی مصرف با اخراج کارگران لوله سازی اهواز شروع شد"، "ما فرزندان ايرانيم برای حق خود تا آخر می مانيم "، "معيشت زندگی حق مسلم ماست"

فراخوان به کمپین برای آزادی دستگیر شدگان روز جهانی کارگر

 کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری ایران و جهان!

 در روز جهانی کارگر هنگامی که کارگران و خانواده های آنان که بنابر فراخوان کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه(مشتمل بر تشکل های مستقل کارگری ایران) که برای اعلام مطالبات خود و گرامی داشت این روز درپارک لاله تهران گرد هم آمده اند، به همراه تعداد دیگری از مردم حاضر درپارک مورد یورش نیروهای امنیتی-پلیسی و ماموران لباس شخصی قرار گرفتند.این نیروها با انواع ابزار و روش های سرکوب، تعداد زیادی را شدیدا مجروح و بیش از صد و پنجاه نفر را در حالی که مورد ضرب و شتم واقع شده بودند، دستگیر و روانه زندان کردند.از این تعداد هنوز حدود یکصد تن درزندان به سر می برند. این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده بودند که این چنین غیر انسانی سرکوب و به بند کشیده شده اند. آنها فقط به خاطر این که همزمان با میلیاردها کارگر دیگر در سراسر دنیا و به دلیل طرح مطالبات میلیون ها انسان در ایران که هر روزه تحقیر می شوند، به دلیل برپاکردن تشکل های مستقل سرکوب می شوند وماه های متمادی حقوقی دریافت نمی کنند، تنها به دلیل این که صدای اعتراض برآورده اند، امروز در بدترین شرایط در زندان هستند. هر روز خانواده هایشان که برای آزادی آن ها در مقابل دادگاه ها و مراجع دیگرقضایی مراجعه می کنند اما با برخوردهای نامناسب و پاسخ های ضد و نقیض مواجه می شوند. ما میلیون ها کارگر و زحمتکش و مساوات طلب نسبت به عزیزان دربند و خانواده هایشان مسئول هستیم و نباید آن ها را تنها بگذاریم. باید فورا متحدانه دست به کار مبارزه ای وسیع تا آزادی همه دستگیر شدگان شویم.

 ما ضمن اعلام این کمپین از تمامی تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم که با تمامی توان خود و به فراخور امکانات خود و از هر طریق ممکن، ضمن محکوم کردن دستگیری این عزیزان و درخواست برای آزادی بی قید و شرط آنان به حمایت های گوناگون و متناسب با توان خود از این عزیزان و خانواده های آنان و اصرار بر مطالبات اعلام شده در قطعنامه اول ماه مه این کارگران بپردازند.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران جهان

اعلام حمایت ها، بیانیه ها و گزارش اقدامات انجام شده خود را به این  نشانی بفرستید: campain1may@gmail.com  

نوزده اردیبهشت 88

 کمیته ی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر                   

سندیکای كارگران شرکت واحد اتوبوسراني  تهران و حومه

سندیکای كارگران نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران

هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری شامل:

       - کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری

       - کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

        - جمعی از فعالین کارگری

        - شورای زنان

کانون مدافعان حقوق کارگر

و با حمایت :

 انجمن برق و فلز کرمانشاه- انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز کمیته دفاع از کارگران هفت تپه - کارگران کارخانه پرریس سنندج- کارخانه بافندگی شین بافت سنندج - کارگران کارخانجات شاهو- - نساجی کردستان- غرب بافت-آجر شیل -شیرپاک آرا- گونی بافی سما- آرد فجر- نیرو رخش- کارگران بخش خدماتی بیمارستان توحید سنندج -جمعی از بازنشستگان شهرستان سنندج -کارگران شرکت فرش غرب کرمانشاه- کارخانه لاستیک دنا جمعی از کارگران سیمان قائن جمعی از کارگران عسلویه

فراخوان تدارک گردهمايی مشترک روز جهانی کارگر:
(اول ماه مه)
کارگران و همرزمان
روز جهانی کارگر، روز همه ی ما کارگران است ، روز اعتراض به سرمايه داری است. روز فرياد کشيدن عليه سرمايه و حاميان رنگارنگ آن است.
روز جهانی کارگر، ياد آور مبارزات کارگران شيکاگو در 1886 ميلادی يعنی 123 سال پيش است.
همواره سرمايه داری به انباشت سرمايه پرداخته ودر جهت کسب سود بيشتر از هر نوع ابزاربرای تعميق وسرکوب کارگران استفاده می کند، بحران ساختاری سرمايه داری کارگران را روز بروز فقيرتر و خانه خرابتر کرده و می کند، شمشير اخراج همواره روی سر کارگران در حرکت است، متقابلا" طبقه جهانی کارگر هرگز در اين جدال طبقاتی ساکت ننشسته است.
نبود تشکل های توده ای قدرت مند کارگری باعث شده که هر روز بخشی از نان سفره کارگران به يغما برود و ما کارگران توان نداشته باشيم ، آنچه را که داريم حفظ کنيم.
در چنين شرايطی ضرورت دارد پيشروان طبقه کارگر، برای غلبه بر پراکندگی ، با تمام توان خودجهت برگزاری مشترک روز جهانی کارگر گام بر دارند وبا کنار گذاشتن رقابت غير اصولی و وحدت شکنانه ، صفوف کارگران را به يکديگر نزديک سازند.
ما بدين وسيله از تمامی کارگران ، تشکلها، فعالين کارگری وساير اقشار اجتماعی از جمله زنان ، معلمان ، دانشجويان و ... دعوت می کنيم، برای بر گزاری مشترک اول ماه می و تدارک مقدمات و برنامه ريزی برگزاری آن در روز 28/1/1388 در گلگشتی با نام ,اول ماه می را مشترک بر گزار کنيم, شرکت نموده و با ارايه پيشنهادات خود برای رسيدن به نقطه نظرات مشترک گام برداريم.
واحد ارتباطات کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری
19/1/1388

ادامه اعتصاب دانش آموزان هنرستان کار و دانش گشکی در کامیاران

بر اساس خبر رسیده از شهر کامیاران اعتصاب دانش آموزان هنرستان کار و دانش "گشکی" که از روز سه شنبه آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.

دانش آموزان هنرستان کار و دانش "گشکی" که از ساکنین روستاهای گازرخانی، تیله کو، زیویه، یوزیدر  و کاوانه  از توابع کامیاران هستند در اعتراض به اقدام آموزش و پرورش در خصوص پس گرفتن سرویس ایاب و ذهاب خود از رفتن به کلاسهای درس خودداری می کنند و اعلام کرده اند تا رسیدن به خواستشان و قرار دادن سرویس رفت و برگشت به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

از سرگیری اعتراضات کارگران کارخانه لوله سازی اهواز

از شهر اهواز خبر می رسد که کارگران شرکت لوله سازی این شهر از روز 15 فروردین ماه اعتراضات خود را از سرگرفته اند.

کارگران کارخانه لوله سازی اهواز در تجمعات خود در مقابل درب اصلی شرکت نسبت به تصمیم مدیران این واحد برای اخراج 2 هزار کارگر کارخانه مذبور اعتراض و با حمل پلاکارهایی بازگشت به کار و تامین امنیت شغلی خود را خواستار شدند.

لازم به ذکر است که کارگران کارخانه لوله سازی اهواز در روزهای پایانی سال گذشته نیز دست به اعتراض زده بودند، اما تاکنون هیچ اقدامی برای پاسخگویی به خواستهای آنان انجام نشده است.

اعتصاب رانندگان کامیون در مرز"باشماخ"

بر اساس خبر رسیده از منطقه مرزی "باشماخ" در مرز کردستان ایران و عراق در منطقه پینجوین، امروز چهارشنبه 19 فروردین ماه صدها راننده کامیون در این منطقه دست به اعتصاب زدند.

رانندگان اعتصابی نسبت به جریمه کامیونها حامل بار در منطقه باشماخ معترض بوده و بر ادامه اعتصاب تا دستیابی به خواستهایشان تاکید دارند.

تجمع اعتراضی كارگران کارخانه "ذوب آهن" ملایر

کارگران کارخانه "ذوب آهن" ملایر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در محوطه کارخانه دست به تجمع زده و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.

بیش از 100 کارگر کارخانه ذوب آهن ملایر چندین ماه دستمزد و مزایای خود را دریافت نکرده و مدیران کارخانه مذبور تاکنون شماری از کارگران را با بهانه های مختلف اخراج کرده اند.

کارگران کارخانه "ذوب آهن" ملایر در جریان تجمع خود خواستار پرداخت فوری مطالبات و تضمین امنیت شغلی شان شدند.

آزادی یکی از فعالان جنبش زنان با وثیقه 20 میلیون تومانی

"خدیجه مقدم"، یکی از فعالان جنبش زنان روز چهارشنبه 19 فروردین ماه با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

"خدیجه مقدم"، و شماری از فعالین جنبش زنان و فعالان دانشجویی در روزهای تعطیلات نوروز هنگامی که قصد داشتند با خانواده دانشجویان زندانی دیدار کنند از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند.

گفتنی است که "محبوبه کرمی" دیگر فعال جنبش زنان نیز روز سه شنبه با قرار کفالت  از زندان آزاد شده بود.

ادامه اعتراضات کارگران اخراجی کارخانه لوله سازی اهواز  

اعتراضات کارگران کارخانه لوله سازی اهواز نسبت به اخراج 2 هزار کارگر این شرکت که از روز 15 فروردین ماه آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.

کارگران اخراجی کارخانه لوله سازی اهواز هر روز در مقابل درب اصلی این شرکت دست به تجمع زده و با حمل پلاکاردهایی خواستار بازگشت به کار و تامین امنیت شغلی خود می شوند.

گزارشها حاکیست که تاکنون هیچ یک از مسئولین دولتی و مدیران شرکت حاضر به پاسخگویی به کارگران نبوده اند و آنان نیز بر ادامه اعتراضاتشان در روزهای آینده تاکید دارند.

ادامه اعتصاب دانش آموزان هنرستان گشکی کامیاران

بناه به خبر رسیده از کامیاران دانش اموزان هنرستان گشکی، در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم ارائه سرویس رفت و آمد به هنرستان این روستا همچنان در اعتصاب به سر می برند.

با پیوستن دانش آموزان روستاهای "زویه" و "یوزیدر" و "کاوانه" از توابع شهر کامیاران به سایر دانش آموزان اعتصاب کننده، هنرستان "گشکی" به طور کامل به حالت تعطیل در آمده است.

لازم به ذکر است که دانش آموزان روستاهای "گازرخانی" و "تیله کو" از توابع شهر کامیاران که در هنرستان گشکی در حال تحصیل می باشند، در اعتراض به عدم ارائه سرویس آمد و رفت از روستای محل زندگیشان تا هنرستان نامبرده از روز سه شنبه 18 فروردین در اعتصاب بوده و از حضور در کلاسهای درس خودداری کرده اند.

تجمع کارگران کارخانه چینی کرد در مقابل استانداری کرمانشاه 

200تن از کارگران کارخانه چینی کرد در اعتراض به عدم رسیدگی اداره کار و کارفرمای کارخانه به اخراج آنان در مقابل استانداری کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران اخراجی کارخانه چینی کرد روز چهارشنبه 19 فروردین ماه در مقابل کارخانه تجمع کرد ند.

بدنبال این تجمع اعتراضی مسئولین کارخانه به نیروی انتظامی خبر داده و بلافاصله این نیروها  به محل مراجعه و اقدام به تهدید کارگران نمودند. کارگران در مقابل تهدیدات ایستادگی کرده و اعلام نمودند: کارخانه متعلق به آنان بوده و حق دارند در مقابل یا داخل آن تجمع کنند.

نماینده اداره کار در پاسخ به اعتراض کارگران اظهار داشت، بازگشت به کار شما ممکن نیست. کارگران اعلام کردند تا دستیابی به خواست بازگشت به کار، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی چینی کرد مقابل کارخانه و استانداری کرمانشاه

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 19 فروردین ماه 88، کارگران اخراجی کارخانه چینی کرد طبق قرار قبلی که با اداره کار داشتند در مقابل کارخانه جمع شدند تا نماینده این اداره با حضور در محل کارخانه، مسئله اخراج آنان را مورد رسیدگی قرار بدهد.

اما برخلاف وعده داده شده نماینده اداره کار به کارخانه نیامد و کارگران اقدام به بر پائی تجمع اعتراض آمیز در مقابل کارخانه کردند.

بدنبال این تجمع اعتراضی مسئولین کارخانه به نیروی انتظامی خبر داده و بلافاصله این نیروها  به محل آمدند. مامورین نیروی انتظامی پس از حضور در محل تلاش کردند از طریق تهدید و متهم کردن کارگران به تجمع غیر قانونی، آنان را متفرق کنند. اما کارگران در مقابل این تهدیدات ایستادگی کرده و اعلام نمودند: کارخانه مال ماست و حق داریم در مقابل یا داخل آن تجمع کنیم، ما کارمان را می خواهیم ما را به سر کارهایمان برگردانید تا تجمع نکنیم. به دنبال این اعتراض از سوی کارگران نیروهای انتظامی در ادامه تجمع فقط ناظر بر اوضاع بودند.

در همین حال نماینده کارفرما نیز به میان کارگران آمد و به مذاکره با آنان پرداخت اما این مذاکره نتیجه ای در بر نداشت و نماینده مزبور به کارگران اعلام کرد شما بازگشت به کار نمی شوید.

در پی این وضعیت کارگران دسته جمعی عازم  استانداری کرمانشاه شده و با تجمع در مقابل این استانداری خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.

بنا بر این گزارش پس از تجمع کارگران در مقابل استانداری کرمانشاه، نماینده اداره کار به استانداری احضار گردید و کارگران خواهان پاسخ از سوی این نماینده برای رسیدگی به خواست هایشان شدند و نامبرده در پاسخ کارگران اظهار داشت بازگشت به کار شما ممکن نیست، اما ما نمی گذاریم حق تان ضایع شود!

کارگران نیز متقابلا به این اظهارات نماینده اداره کار شدیدا اعتراض کرده و گفتند، شما از کدام حق ما دفاع خواهید کرد؟! حق ما بازگشت به کار است و شما می گوئید امکان ندارد، پس دیگر مانع ضایع شدن چه حقی می شوید؟ ما کارمان را می خواهیم و باید بر سر کارهایمان باز گردیم.

پس از این اعتراض از سوی کارگران، مذاکره نماینده اداره کار با کارگران به نتیجه ای نرسید و سر انجام کارگران چینی کرد حوالی ظهر به تجمع خود در مقابل استانداری کرمانشاه پایان دادند و اعلام کردند به اعتراضات خود برای بازگشت بکار ادامه خواهند داد. در این تجمع بیش از 200 نفر از کارگران چینی کرد شرکت داشتند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران بیست فروردین ماه 88

اخراج صدها نفر از كارگران ايرانخودرو

صدها نفر از كارگران شركتهای پيمانكاری مختلف در ايام تعطيلات به بهانه های واهی از كار اخراج شده اند

دوستان و همكاران گرامی
صدها نفر از كارگران شركتهای پيمانكاری مختلف در ايام تعطيلات به بهانه های واهی از كار اخراج شده اند طبق رسوم همه ساله شركت ايرانخوذروكه از طرف مديريت ايرانخودرو برای پيمانكاران مكلف شده است هر پيمانكاری موظف است حدود ۱۰% از نيروهای خودرا كه اسامی آنها توسط مسولان ايرانخودرو اعلام می شود از كار اخراج و ۵% جايگزين گردند يكی از اهداف اين طرح برای اين است كه كارگران معترض هر سالن شناسائی و اسامی آنها به مسولان پيمانكار اعلام می گردد و برای جايگزينی كارگران نيز طبق توافق مديريت با پيمانكاران افراد بايد از طرف مديران بهره بردار اعلام گردد اين كار به اين خاطر است كه می توان از اين طريق افراد خاص و آشنا را وارد شركت كرد.
ما اخراج كارگران شركتهای پيمانكاری رامحكوم كرده و خواهان بازگشت فوری آنها به سركار می باشيم
جمعی از كارگران ايرانخودرو
http://khodrokar.blogfa.com/
۲۰فروردين ۸۸

تداوم تجمع کارگران اخراجی شرکت لوله سازی اهواز

کارگران اخراجی شرکت لوله سازی اهواز به صورت روزمره در مقابل درب اصلی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار می نمایند.

کارگران اخراجی شرکت لوله سازی اهواز به صورت روزمره در مقابل درب اصلی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار می نمایند.

در پی اخراج دو هزار تن از کارگران شرکت لوله سازی اهواز از تاریخ 15 فروردین ماه سال جاری کارگران معترض به پایمال شدن حقوق و امنیت شغلی خود در مقابل درب اصلی این شرکت دست به تجمع می زنند

بنا به گفته ی فعالان کارگری در لوله سازی  طی روز هایی که در تجمع بودند هیچ مسوولی برای رسیدگی و یا پاسخگویی به خواست کارگران حضور نیافتند. این کارگران اعلام کردند روز های آینده نیز به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

منبع خبر : مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

اقدام به خود سوزی یک دختر جوان در یکی از روستاهای اطراف پاوه

بنا به خبر رسیده از شهر پاوه روز سه شنبه 18 فروردین، دختر جوانی با نام "شیوا حسن پور" در روستای "نروی" از توابع شهر پاوه اقدام به خود سوزی کرده است.

خبرها حاکیست پس از انتقال شیوا به بیمارستانی در شهر کرمانشاه، به دلیل شدت سوختگی نامبرده سرانجام به بیمارستانی در اصفهان انتقال یافته است، اما پزشکان اعلام کرده اند به علت شدت سوختگی 80 در صدی، این دختر جوان در روزهای آینده جانش را از دست خواهد داد.

لازم به ذکر است شیوا اولین قربانی فرهنگ مرتجع و مرد سالار در این منطقه و روستای "نروی" نبوده و قبلا نیز دو فرد دیگر با نامهای " کشور حسن پور" و " لاله نعمتی" اقدام به خود سوزی کرده و جانشان را از دست داده اند.

شروع سال نو و بیکارسازی های گسترده کارگران

موج بیکارسازی ها از روزهای آخر اسفند 87 به بعد بسیار بیش از پیش شتاب گرفته است. در گزارشات قبلی از اخراج وسیع کارگران در کارخانه های تهران و کردستان و جاهای دیگر خبر دادیم. شمار کارگرانی که در روزهای اخیر از مراکز مختلف کار در استان آذربایجان اخراج شده اند نیز بسیار هول انگیز است. بر اساس آنچه در روزنامه ها آمده است تا کنون 170 کارگر تراکتورسازی، 75 کارگر کبریت سازی، 115 کارگر مجتمع صنعتی شمال غرب، 50 کارگر کارخانه نقش جهان و صدها کارگر دیگر از سایر مراکز کار در تبریز و شهرهای مختلف استان اخراج شده اند. هدف بیکارسازی ها در همه جا یک چیز است : جایگزینی اخراج شدگان با نیروی کار بسیار ارزان تر و در واقع شبه رایگان تر، افزایش بی هیچ مرز و محدوده فشار کار و سرشکن کردن کار چندین کارگر بر دوش یک کارگر، محو هر نوع استخدام رسمی و تضمین اشتغال و جایگزینی آن با قراردادهای موقت و در یک کلام افزایش شدت استثمار و بالا بردن میزان سود. کارگران اخراجی با اجتماع در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی علیه جنایات کارفرمایان دست به اعتراض زدند. آنان خواهان بازگشت به کار و الغای همه احکام اخراج هستند.

منبع: سلام نیوز

21 فروردین 88   

تحمیل هزینه های سنگین بر رانندگان تاکسی

بر اساس مصوبات جدید دولت سرمایه داری رانندگان تاکسی با شروع سال جدید مجبورند که هر کدام 300 هزار تومان به عنوان ودیعه به شهرداری بسپارند. دولت سرمایه بهانه این ترفند را طرح مکانیزه سازی تاکسی ها نام نهاده است. رانندگان در همان حال اجبار دارند که مبلغ هنگفتی نیز زیر نام بیمه پرداخت کنند. اعمال این سیاست ها علیه کارگران راننده عملاً به معنای کاهش چشمگیر درآمدی است که آنان با کار شاق شبانه روزی خویش دریافت می کنند. پرداخت این هزینه سنگین متضمن آن است که تاکسی رانان یا هزینه معاش فرزندانشان را بیش از پیش کاهش دهند و یا ساعات بیشتری از شبانه روز را مشغول کار باشند.

منبع:  آژانس ایران خبر

21 فروردین 88 

 ادامه مبارزات کارگران لوله سازی اهواز

دو هزار کارگر اخراجی لوله سازی اهواز همچنان در بلاتکلیفی محض به سر می برند، بلاتکلیف نه به این معنی که سرمایه داران و دولت سرمایه داری هیچ دریچه ای به سوی احتمال تضمین اشتغال آنان باز کرده باشد بلکه فقط به این معنی که 2000 کارگر اخراجی تمامی ترفندها و برنامه ریزی های ضدکارگری سازمان تأمین اجتماعی، دولت سرمایه و سایر نهادهای دولتی سرمایه را هیچ دلیلی برای تسلیم شدن و تمکین به طرح اخراج خویش ندیده اند. آنان در فاصله این 2 سال به طورمستمر مبارزه کرده اند. هم اکنون نیز به صورت روزمره در محل شرکت حضور یافته و به طور دسته جمعی اعتراض می کنند. معضل اساسی کارگران نه طفره رفتن از مبارزه به طورکلی بلکه گریز از توسل به راهکارهای مؤثر اعمال قدرت علیه سرمایه و اجتناب از تدارک لازم برای تحقق این امر است. تولید کارخانه سخت مورد نیاز بازار سرمایه داری، از جمله پاره ای نهادهای دولتی و بیش از همه شرکت نفت و سپاه پاسداران است. آنچه در طول این 2 سال رخ داده  در اساس بستن کارخانه و تعطیل بخش های مختلف تولید را دنبال نمی کرده است. سرمایه داران برای مدتی کارگران را مجبور به قبول مرخصی اجباری کرده اند. روند تولید را مختل ساخته اند و به کارهای زیاد دیگری دست زده اند اما هدف همه این اقدامات فقط یک چیز بوده است و آن این که 2000 کارگر قدیمی دارای سابقه کار و حق بیمه و استخدام رسمی و دستمزد نسبی بهتر و تجربه مبارزه و اعتراض را اخراج کنند و به جای آن ها چند صد کارگر جدید را به صورت قراردادی، بدون هیچ نوع حق بیمه، بدون هیچ تضمین شغلی و با نازل ترین میزان دستمزد جایگزین سازند. محور اساسی تلاش سازمان تأمین اجتماعی و کلاً دولت سرمایه داری این بوده است و تمامی حرف های دیگر از قبیل وضعیت بد مالی و بهانه های مشابه از بیخ و بن دروغ بوده است. آنچه کارگران باید در مقابل این توطئه دولت و سرمایه داران دولتی انجام می دادند در حقیقت امر بسیار روشن بود. آنان باید برای جلوگیری از اخراج خود کارخانه را تصرف می کردند.  باید از این طریق دست به اعمال قدرت می زدند. باید تدارک انجام این کار را می دیدند. کارگران باید وقت و انرژی و فکر و تلاش دو ساله خود را در این راستا صرف می کردند. باید شورای ضد سرمایه داری خود را می ساختند. باید به سراغ همزنجیران خویش در شرکت نفت و نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و کاغذسازی کارون و همه کارگران شاغل و بیکار در همه مراکز دیگر کار و تولید و جاهای دیگر می رفتند و از آنان برای ایجاد یک کارزار سراسری گسترده برای جلوگیری از اخراج کارگران طلب کمک می کردند. تنها در این صورت بود که آنان می توانستند نقشه صاحبان سرمایه برای اخراج خویش را نقش بر آب سازند. قدرت سرمایه را باید با قدرت متحد و متشکل و سراسری کارگران اعم از شاغل و بیکار پاسخ گفت و این کار در گرو سازمانیابی شورایی و سراسری علیه سرمایه است. به میزانی که در این راه گام برداریم می توانیم سرمایه داران و دولت آن ها را مجبور به عقب نشینی کنیم.   

منبع: گزارش فعالان حقوق بشر

21 فروردین 88

ادامه فشارها بر کارگران نیشکر هفت تپه
"رضا رخشان" از اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه اعلام کرد که احتمال واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی وجود دارد و تلاش هایی از سوی مدیریت کارخانه جهت انحلال سندیکای نیشکر هفت تپه آغاز گردیده است.

"رضا رخشان" در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفت: در صورت واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، تنها ۲۰ درصد پرسنل نیشکر کار خود را حفظ خواهند کرد و بقیه بیکار می‌شوند.

اعتصاب غذای سه دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

روز شنبه 22 فروردین 3 دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دست به اعتصاب غذای نامحدود در صحن دانشگاه زدند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با تجمع در مقابل دفتر رئیس دانشگاه و با قرائت پیام دانشجویان معترض در این مکان، تحصن و راهپیمایی خود را آغاز کردند.

در آن راهپیمایی صدها دانشجو در حالی که شعارهای "مرگ بر دیکتاتور، دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد، حراست زور نمی خوایم _ رئیس مزدور نمی خوایم، زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، حمایت قاطع خود را از دانشجویان زندانی پلی تکنیک اعلام کردند.

 

 تبعید یک معلم شهر سنندج به شهرستان سمنان

بنا به خبر رسیده از شهر سنندج "جمال خوال" از معلمان مدارس ابتدایی این شهر توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان کردستان به 3 سال تبعید در شهر سمنان محکوم شد.

"جمال خوال" بر اساس شکایت رئیس آموزش و پرورش ناحیه يك شهر سنندج، به اتهام شرکت در تجمع و تحصن معلمان در اردیبهشت ماه سال ٨٧ و سخنرانی در جمع معلمان معترض در محوطه سازمان آموزش و پرورش کردستان مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته است.

حمله افراد بسیج به دانشجویان اعتصابی دانشگاه نوشیروانی بابل

بنا به گزارش های رسیده، بیش از 800 تن از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در حمایت از 3 دانشجوی اعتصابی در روز یکشنبه 23 فروردین دست به اعتصاب زده و از دریافت غذا خودداری کردند.

در جریان این اعتصاب، چند دانشجوی بسیجی به "محسن برزگر" یکی از دانشجویانی که از روز شنبه در اعتصاب به سر می برد، حمله کردند که با واکنش دانشجویان متحصن روبرو شد. جهت سرکوب دانشجویان یک دستگاه خودروی نیروی انتظامی وارد دانشگاه شده و مامورین نیروی انتظامی در مقابل دانشگاه مستقر شدند.

دانشجویان متحصن کلاس های درس را تعطیل و با خواندن سرود یار دبستانی به اعتراض خود ادامه دادند. همچنین دانشجوی دیگری به نام "حمید جهان تیغ" نیز به اعتصاب غذای نامحدود دست زده است. اکنون 4 دانشجوی این دانشگاه در اعتصاب غذای نامحدود به سر می برند.

تجمع های اعتراض آمیز برای جلوگیری از بیکار شدن 200 هزار کارگر در استان خراسان   

در اعتراض به خودداری از دریافت شیر توسط کارخانه های تولید فراورده های لبنی در استان خراسان، تولید گنندگان شیر در شهر های این استان روزانه اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می نمایند.

حدود 200 هزار نفر در استان خراسان به صورت مستقیم در تولیدات صنعت شیر مشغول به کار می باشند. با روند فعلی و تعطیلی واحدهای دامپروری، دهها هزار کارگر در این استان کار خود را از دست خواهند داد.

احتمال اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها جهت افزایش دستمزد

 بنا به گزارش های منتشره، احتمال اعتصاب در میان کارگران کوره های آجزپزی جهت افزایش دستمزدها قوت گرفته است.

گزارش ها حاکیست که کارگران کوره های آجر پزی که طی 20 روز آینده شروع بکار خواهند کرد، خواهان افزایش دستمزدهای خود هستند و در صورت عدم افزایش دستمزدها دست به اعتصاب خواهند زد.

درپی تصمیم کارگران کارخانه آجرپزی "تکنو آجر" برای اعتصاب در روز 17 فروردین ماه، کارفرمای این کارخانه قبل از شروع اعتصاب اقدام به اخراج 15 نفر از این کارگران کرد تا از مانع اعتصاب شود.

خودکشی یک کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

خبری تکان دهنده از تهران حاکیست که ابراهیم جعفری از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خودکشی کرده و جانش را از دست داده است.

"ابراهیم جعفری" کارگر راننده شرکت واحد به علت فشارهای اقتصادی و ناتوانی در تأمین نیازهای مالی خانواده اش در یکی از اتوبوس های شرکت واحد خود را حلق آویز و جانش را از دست داد.

نامبرده چندی پیش جهت رفع بخشی از مشکلات مالی خود از رئیس شرکت واحد تقاضای وام کرده بود که رد این درخواست انگیزه های اصلی خودکشی وی را تقویت کرد.

صدها تن از کارگران ايران خودرو اخراج شدند:
وبلاگ خودروکاردر تاریخ 22 فروردین نوشت : صدها نفر از كارگران شركت هاى پيمانكارى مختلف در ايام تعطيلات به بهانه هاى واهى از كار اخراج شده اند. طبق رسوم همه ساله شركت ايرانخوذروكه از طرف مديريت ايرانخودرو براى پيمانكاران مكلف شده است هر پيمانكارى موظف است حدود 10% از نيروهاى خودرا كه اسامى آنها توسط مسولان ايرانخودرو اعلام مى شود از كار اخراج و 5% جايگزين گردند يكى از اهداف اين طرح براى اين است كه كارگران معترض هر سالن شناسائى و اسامى آنها به مسولان پيمانكار اعلام مى گردد و براى جايگزينى كارگران نيز طبق توافق مديريت با پيمانكاران افراد بايد از طرف مديران بهره بردار اعلام گردد اين كار به اين خاطر است كه مى توان از اين طريق افراد خاص و آشنا را وارد شركت كرد.

اخراج 1500 کارگر لوله سازی اهواز

بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز شنبه 22 فروردین ماه لیست قطعی اسامی کارگران اخراجی لوله سازی اهواز از سوی کارفرمای کارخانه اعلام خواهد شد.

گزارش ها حاکیست که پیش بینی می شود بیش از 1500 نفر از کارگران به طور قطعی اخراج  می شوند. برای 2000 نفر از کارگران حکم اخراج صادر شده بود اما جهت ایجاد اختلاف میان آنها تعدادی از آنان به کار بر خواهند گشت اما شواهد نشان می دهد طی ماه های آینده آنان نیز اخراج خواهند شد.

کارگران لوله سازی اهواز از تمامی کارگران ایران و جهان، انجمن ها، سازمان ها و گروه های آزادیخواه و مدافع حقوق کارگران درخواست حمایت و پشتیبانی نموده اند.

اخراج صدها نفر از كارگران ایران خودرو

دوستان و همكاران گرامی! 

صدها نفر از كارگران شركت های پیمانكاری مختلف در ایام تعطیلات به بهانه های واهی از كار اخراج شده اند. طبق رسوم همه ساله شركت ایران خودرو كه از طرف مدیریت ایران خودرو برای پیمانكاران تعیین گردیده است هر پیمانكاری موظف است حدود 10% از نیروهای خودرا كه اسامی آنها توسط مسولان ایران خودرو اعلام می شود از كار اخراج و با 5% جایگزین سازد. یكی از اهداف این طرح این است كه كارگران معترض هر سالن شناسائی و اسامی آن ها به مسولان پیمانكار داده شود تا برای جایگزینی آنان اقدام به عمل آید. طبق توافق مدیریت با پیمانكاران افراد باید از طرف مدیران بهره بردار تأیید گردند. این كار به این خاطر است كه می توان از این طریق افراد خاص و آشنا را وارد شركت كرد.

ما اخراج كارگران شركت های پیمانكاری رامحكوم كرده و خواهان بازگشت فوری آنها به سركار می باشیم.

جمعی از كارگران ایران خودرو

منبع:  خودروکار ( با اندکی ویرایش نگارشی)

22 فروردین 88

 ادامه بیکارسازی کارگران در سال جدید

قطار بیکارسازی کارگران توسط سرمایه با حداکثر شتاب پیش می رود و در هر گام زندگی صدها و هزاران کارگر را در زیر چرخ خود له می کند. هنوز اخبار اخراج های وسیع کارگران در کارخانه های مختلف تهران و کردستان و آذربایجان و خوزستان در گوش ها تاب می خورد و بر سر زبان ها می چرخد که موج بیکارسازی در کارخانه های استان بوشهر انظار همگان را خیره خود می کند. کارخانه های صدرا، رنگ سازی، ریسندگی و بافندگی، اعتمادیه و پلیمر هر کدام شمار زیادی کارگر را بیکار کرده اند. این واحدها مجموعاً 200 هزار کارگر را استثمار می کنند و اینک خطر اخراج بخش اعظم این بردگان مزدی سرمایه را بسیار جدی تهدید می کند. تعدادی از کارخانه ها در معرض تعطیل حتمی هستند. کارگران این شرکت ها همه بیکار خواهند شد. شمار بیکاران از آخر اسفند تا امروز از مرزها صدها عبور کرده است. سایه وحشت بر سر همه کارگران سنگین شده است. توصیه ما به این کارگران آن است که برای جلوگیری از بیکاری کارخانه ها را به تصرف خود درآورند و خودشان آن ها را اداره کنند. جلوگیری از اخراج به اعمال قدرت کارگران علیه سرمایه دار صاحب کارخانه و دولت مدافع او نیاز دارد. کارگران باید شورای ضد سرمایه داری خود را بر پای دارند. شوراها را به هم پیوند زنند و بدین سان به یک قدرت واقعی متشکل از تک تک کارگران برای اداره کارخانه ها و طرح مطالبات از سرمایه داران و دولت آن ها تبدیل شوند. برای جلوگیری از بیکاری باید قدرت داشت و قدرت کارگران در اتحاد و سازمانیابی شورایی ضد سرمایه داری  آن ها است. کارگران با ساختن شورا و سازماندهی خویش  می توانند قدرت سرمایه داران و دولت آن ها را با قدرت متشکل شورائی و ضد سرمایه داری پاسخ گویند. می توانند دولت را مجبور کنند که وسایل لازم برای برنامه ریزی کار و تولید و اداره کارخانه ها را در اختیارشان قرار دهد. با نامه نویسی و التماس و شکایت و چرخیدن در مقابل این یا آن نهاد دولتی هیچ مشکلی حل نمی شود. افتادن به ورطه این کارها فقط نیروی مبارزه کارگران را هدر خواهد داد.  

منبع : ایلنا

22 فروردین 88

 برگی از تاریخ :

پیام تبریک جشن اول ماه مه کارگران کارخانه وطن اصفهان در سال 1310

کارخانه وطن اصفهان یکی از بزرگ ترین واحدهای نساجی ایران در آن سالها بود که صدها شاغل داشت. بعضی از آنها نیزسابقه شش تا هشت ساله داشتند. شرایط کار در کارخانه طاقت فرسا بود. زمان کار روزانه دوازده ساعت ودر دو شیفت صورت میگرفت. کارگران نوبت صبح کار فقط نیم ساعت برای صرف غذا استراحت داشتند. بدتر از آن، کارگران شب کار ناچار بودند بدون وقفه تا صبح کار کنند. دستمزد مردان از 25 شاهی تا 50 شاهی بود و زنان و کودکان ده شاهی یا یک قران میگرفتند. ناسزاگویی به کارگران و جریمه کردن آنان معمول بود. صابون برای دست شویی و نظافت وجود نداشت. کارگران در هنگام خروج از محیط کار مورد بیحرمتی قرارگرفته و تفتیش بدنی میشدند. مهم تر از اینها کارگران شب کار برای رفع تشنگی در تنگنا بودند، زیرا شیر آب در شیفت شب مسدود بود. همه این ویژگیها شرایط را برای اتحاد کارگران مهیا میکرد. و به این ترتیب اولین تشکیلات مخفی در این کارخانه آغاز به شکل گیری کرد. موضوعی که باعث گسترش این تشکیلات شد واقبال آن در میان کارگران بالا گرفت، همانا قرارداد تحمیلی(کنترات نامه)ای بود که از سوی صاحب کارخانه مطرح گشت. بر اساس این قرارداد کارگران ناچار میشدند یک ماه قبل از انصراف از کار در کارخانه، موضوع را به آگاهی مسولان کارخانه برسانند. درغیر این صورت دستمزد یک ماه آنها به نفع کارخانه ضبط میشد. ماده دیگر از این قرارداد آن چنان تنظیم شده بود که برای یک روز غیبت کارگران معادل سه روز دستمزد آنها را میتوانستند کسر کنند. مطرح نمودن این قرارداد و فشار به کارگران برای امضای آن موجب نارضایتی آنها شده بود. و شرایط برای جلب کارگران و فعالیت تهییجی مهیا گشته بود. تشکیلات سری که بیش از یک ماه و نیم به کار تبلیغی درمیان کارگران پرداخت. و آنها را برای انجام یک اعتصاب حساب شده اماده کرد. روز اول ماه مه(11 اردیبهشت 1310) به دعوت تشکیلات سری 60 تا 70 نفر گرد هم آمدند. درمراسم فوق پارچه سرخی که روی آن عبارت ِ"رنجبران روی زمین اتحاد" نوشته شده بود، بر دیوار نصب گشته بود. در جلسه زیانهای "کنترات نامه" برشمرده شد و با ذکر توضیحاتی پیرامون فشارهایی که به کارگران وارد میشد، زمینهی اعتصاب فراهم آمد. آن گاه مراسم با شعار"زنده باد اتحاد کارگران کارخانه وطن" و... اتمام یافت. روز 15 اردیبهشت عملا اعتصاب آغاز شد.

منبع: کانون مدافعان کارگر

22 فروردین 88

 خودکشی یک کارگر شرکت واحد زیر فشار فقر و گرسنگی

ابراهیم جعفری کارگر راننده شرکت واحد خود را حلق آویز کرد. او به رغم روزانه کار طولانی و تحمل همه شرایط توان فرسای کار بازهم قادر به امرار معاش خود و خانواده اش نبود. ابراهیم تمام عمر کاری خود را برای سرمایه کار کرد و استثمار شد اما بهای فروش نیروی کار وی هیچگاه کفاف خوراک و پوشاک و اجاره بهای آلونک مسکونی وی را نداد. او از رئیس شرکت واحد تقاضای وام کرد تا از طریق آن، پول لازم برای اجاره محل سکونت خانواده اش را پرداخت کند. سرمایه داران دولتی از دادن این وام خودداری کردند و ابراهیم با شنیدن این خبر بود که تصمیم به گرفتن جان خویش گرفت. خودکشی ابراهیم بسیار رقت بار بود. او با آویختن طنابی به قسمت هواکش بالای اتوبوسی که با آن کار می کرد به زندگی خویش خاتمه داد. سرمایه با کمال شقاوت و ددمنشی و هاری ابراهیم را کشت. سرمایه هر روز در سراسر جهان هزاران کارگر همزنجیر ابراهیم را در آستان سوداندوزی خود قربانی می کند. تا سرمایه هست کشتار کارگران حدیث لحظه لحظه تاریخ است. برای این که کارگری خودکشی نکند، برای این که ابراهیم ها زیر فشار گرسنگی خود را حلق آویز نسازند، برای این که فرزندان ابراهیم ها در عزای پدرانشان لباس سیاه نپوشند فقط یک راه وجود دارد : باید سرمایه و نظام سرمایه داری را کشت. باید این اختاپوس پیر وحشت و دهشت و کشتار کارگران دنیا را در گورستان تاریخ دفن کرد. این تنها راه است. ما مرگ ابراهیم جعفری را به خانواده اش و همه همزنجیرانش تسلیت می گوییم و اعلام می کنیم که با همه وجود خود و تا جان در بدن داریم برای نابودی قاتل واقعی او یعنی رابطه اجتماعی سرمایه و نظام سرمایه داری پیکار خواهیم کرد. 

منبع:  آژانس ایران خبر

22 فروردین 88

آغاز دور جدید اعتصاب و اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  

بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر: فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با صدور بیانیه ای به فشارهای روز افزون بر دانشجویان دانشگاه های کشور اعتراض و اعلام کردند از آغاز هفته آینده دست به اعتصاب و اعتراض خواهند زد.

این اعتراضات از ابتدای هفته آینده و با اعتصاب غذای نامحدود تنی چند از دانشجویان در صحن عمومی دانشگاه آغاز  و با تجمع و راه پیمایی در روزهای آتی ادامه خواهد یافت.

تکذیب خبر منتشر شده در خصوص منصور اسالو:

به نوشته سایت سندیکار شرکت واحد در تاریخ 23 فروردین 88 آمده است : در بعضی از سایت های اینترنتی خبری مبنی بر انتقال منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکا به سلول انفرادی منتشر شده است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن تکذیب این خبر...

در بعضی از سایت های اینترنتی خبری مبنی بر انتقال منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکا به سلول انفرادی منتشر شده است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن تکذیب این خبر اعلام می کند که خانواده آقای اسالو روز یکشنبه مورخه ٢٣/١/١٣٨٨ به صورت حضوری با ایشان در زندان رجائی شهر ملاقات داشته و از روحیه بالای ایشان خبر می دهند

با تشکر از کلیه رسانه های خبری که مسائل پیش رو ی جنبش کارگری را به صورت صحیح دنبال می کنند لذا از کلیه سایت های خبری که اقدام به انتشار اخبارنادرست می کنند در خواست می شود اخبار صحیح در رابطه با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را با مراجعه به سایت سندیکا به آدرس www.syndicavahed.info  دریافت و نسبت به انتشار آن اقدام فرمائید .

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٣/١/١٣٨٨

 

اعتصاب کارگران کارخانه لاستیک البرز

کارگران کارخانه لاستیک البرز (کیان تایر) مطابق معمول مدت ها است که دستمزد خویش را دریافت نکرده اند. آن ها هیچ ریالی بابت عیدی و پاداش هم نگرفته اند. کارگران در اعتراض به این ظلم و ستم دست به اعتصاب زده اند. با شروع اعتصاب بخش انبار به طور کامل تعطیل شده است. خروج لاستیک از کارخانه تقریباً متوقف شده، مشتریان شرکت موفق به دریافت لاستیک نمی شوند و فروش کارخانه به صفر نیل کرده است. کارگران اعلام کرده اند که شرط پایان اعتصاب پرداخت دستمزدهای معوقه، عیدی و پاداش و سایر مطالبات آنان است.

منبع: آژانس ایران خبر

23 فروردین 88

تجمع کارگران کارخانه صدرا بوشهر در مقابل مجلس:

خبرگزاری ايلنا در تاریخ 23 فروردین نوشت : جمعی از کارگران کارخانه صدرا بوشهر در اعتراض به عدم اجرای دستور رئيس جمهور مبنی بر بازگشت به کار مجدد آنها در مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، تجمع‌کنندگان 28 نفر بودند که به نمايندگی از 205 کارگری که طی 6 ماه گذشته از سوی اين کارخانه که به ساخت سازه‌های دريايی و کشتي‌سازی مشغول است بيکار شده‌اند.
نماينده تجمع‌کنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا علت اخراجشان را آنچه که بهانه اصلاح ساختار اقتصادی مي‌خواند، عنوان کرد و افزود: در حالی ما کارگران رسمی کارخانه را بيکار کرده‌اند که کار ما را بلافاصله به شرکت‌های پيمانکاری سپرده‌اند و اين نشان‌دهنده دروغ بودن بهانه آنها برای اخراج ماست.
اين کارگران که بيش از 15 سال سابقه کار داشتند، يادآور شدند که سهام کارخانه صدرا از سال 82 به مديريت سرمايه گذاری بانک ملی واگذار شده است.
نماينده تجمع‌کنندگان افزود: دو بار در سفرهای رئيس‌جمهور به عسلويه، يک بار در سفرايشان به اصفهان و يک بار هم نوروز امسال با مراجعه به منزل رئيس جمهور از ايشان خواستيم که به وضعيت ما رسيدگی کنند. ايشان هم دستور بازگشت به کار ما را صادر کردند. مديران کارخانه نيز اگرچه به مشکل صوری اين دستور را پذيرفتند اما بازهم از مراجعه به کارخانه خودداری کردند.
اين کارگران خواستار ملاقات با ميگلي‌نژاد، جلاليان و پورفاطمی نمايندگان استان بوشهر بودند تا به وضعيت آنها رسيدگی
شود.

خواست های کارگران ايران خودرو از مديريت جديد

دوستان و همكاران گرامي
سال جديد را با تغيير و تحول جديد آغاز می كنيم رفتن مدير عامل قديم منطقی و آمدن مدير عامل جديد نجم الدين به شركت می باشد
برای ما مهم نيست چه كسی مدير عامل می شود برای ما مهم بر آوردساختن خواستهای اصلی ما در زمان كنونی است.منطقی با بی توجهی به خيلی از خواستهای ما و در راستای خوش خدمتی به سرمايه داران سرانجام همچون غروی به راهی رفت كه آمده بود.
ولی امروز در راس امور ايرانخودرو كسی قرار گرفته است كه خود سالها در ايرانخودرو بوده و بهتر می داند اگر به خواستهای ما بی توچهی كند به جای خواهد رفت كه مديران پر قدرتر از او رفتند.آقای نجم الدين حتما می داند ما چه خواستهای داريم و ايشان می داند كه اعتصاب ۱۰ تير برای چه در ايرانخودرو ايرانخودرو ديزل به وقوع پيوسته است.ما از مديريت جديد اعلام می كنيم كه ما كارگران ايرانخودرو برای بر آورد ساختن خواستهای خود هرگز نه سازش خواهيم و نه عقب خواهيم نشست.
مهمترين خواستهای كارگران ايرانخودرو در شرايط كنونی بدين شرح است
-۱بازگشت به كار تمام كارگران اخراج شده شركتهای پيمانكاری
- ۲بازگشت به كار كاركنان نشريه كار آمد و تبرئيه آنان
-۳لغو قراردادهای موقت و استخدام رسمی کارگران
-۴جلوگيری از گسترش شرکتهای پيمانکاری و انتقال کارگران آن به خود شرکت
-۵اخراج حراست از سالنهای توليدی وعدم دخالت آنها در امور شخصی كارگران
- ۶آزادی تشكلهای كارگری وبرگزاری هرچه سريعتر انتخابات كارگري
-۷لغو اضافه کاری اجباری و برداشتن سقف اضافه کار عادي
۸- افزايش حق آکورد (حق بهره وری)
۹- افزايش حقوقها متناسب با افزايش قيمتها در کشور
۱۰- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
۱۱- اجرای بازنشسته كردن كارگران و لغو سقف پرداخت حق سنوات
۱۲- کاهش فشار کاری با استخدام نيروهای جدي
جمعی از كارگران ايرانخودرو
بيستم و چهارم فروردين ۱۳۸۸

راهپيمايی کارگران لوله سازی اهواز:

مجموعه فعالان حقوق بشردر تاریخ 23 فروردین گزارش داد :
کارگران اخراجی لوله سازی اهواز اقدام به راهپيمايی در سطح اين شهر نموده اند.
صبح روز جاری تعداد 300 تن از کارگران لوله سازی اهواز اقدام به راهپيمايی در سطح شهر، حد فاصل درب کارخانه تا استانداری اهواز نموده اند.
اين راهپيمايی که توام با سر دادن شعارهای صنفی همچون "معيشت و زندگی حق مسلم ماست" می باشد. تا زمان تهيه اين گزارش همچنان ادامه دارد.
کارگران اخراجی لوله سازی اهواز که بالغ بر دو هزار تن اعلام شده اند خواست خود را بازگشت به کار و تامين امنيت شعلی و حقوقی خود اعلام نمودند.
کارگران معترض، از 15 فروردين ماه به صورت روزمره با پربايی تجمع و تحصن اعتراض خود را اعلام و پايان آن را مشروط به تامين حقوق و امنيت خود نموده اند. تاکنون هيچ مسئولي، پاسخگوی مطالبات اين کارگران نشده است.

برملاشدن دروغ سرمایه داران صاحب شوگا

سرمایه داران شرکت شوگا مثل همه عناصر دیگر طبقه خود دستمزدهای کارگران را پرداخت نمی کنند. آنان مدت ها است به این جنایت ادامه می دهند و توده های کارگر پیوسته به این وضع اعتراض کرده و خواستار گرفتن حقوق خود شده اند. چندی پیش کارفرمایان زیر فشار اعتراضات کارگران شروع به دسیسه چینی و دروغ پردازی کردند. آنان اظهارکردند که دستمزدها را در اختیار پیمانکاران قرار داده اند تا هر چه زودتر به کارگران پرداخت شود. چند روزی گذشت و مطابق معمول از حقوق هیچ خبری نشد. کارگران دوباره اعتراض کردند، اما در جریان کشمکش ها معلوم شد که سرمایه داران هیچ ریالی از دستمزدها را به هیچ کس پرداخت نکرده اند. برملاشدن این دروغ آتش خشم کارگران گرسنه و بدهکار و سرگردان را بیش از پیش شعله ور ساخت. آنان اخطار کردند که سرمایه داران باید هر چه زودتر همه دستمزدها را بپردازند.

منبع: آژانس ایران خبر

24 فروردین 88

 تجمع اعتراضی کارگران یک کشتارگاه مرغ گوشتی در مریوان

بنا به خبر رسیده از شهر مریوان، روز دوشنبه 24 فروردین 35 تن از کارگران یک کشتارگاه مرغ در حومه این شهر، در اعتراض به عدم رسیدگی به خواست و مطالباتشان در مقابل اداره کار تجمع کردند.

کارگران کشتارگاه مزبور روز 22 فروردین ماه در اعتراض به پائین بودن مبلغ دستمزد ماهانه خود اعتصاب کردند و خواستار افزایش دستمزد ماهانه، پرداخت عیدی و پاداش سالانه شدند.

 کارفرمایان این کارخانه با خواستهای کارگران مخالفت کردند. کارگران اعلام نمودند تا دستیابی به مطالباتشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

لازم به ذکر است که این کشتارگاه در حد فاصل روستاهای "جوجه سازی و ریخه لان" در حومه شهر مریوان واقع شده است.

اعتراض جمعی از مديران پرستاری بيمارستان های خصوصی تهران:
خبرگزاری ايلنا در تاریخ 24 فروردین گزارش داد : در پی عدم تاييد لايحه ارتقای بهره وری نيروهای بالينی نظام سلامت (پرستاران) از سوی شورای نگهبان بيش از 100 نفر از مديران پرستاری و نمايندگان بيمارستانها و مراکز درمانی شهر تهران صبح امروز در محل سازمان نظام پرستاری کشور حضور يافتند.
به گزارش "ايلنا"، مديران پرستاری و نمايندگان بيمارستانهای خصوصی شهر تهران ضمن تاکيد بر رفع ايرادات قانون ارتقای بهره وری نيروهای بالينی نظام سلامت، تامين بار مالی آن از سوی دولت را خواستار شدند.
غضنفر ميرزابيگی رئيس کل سازمان نظام پرستاری در سخنانی ضمن دعوت پرستاران بر لزوم حفظ آرامش به آنها اطمينان خاطر داد که سازمان نظام پرستاری از طريق دولت، مجلس و شورای نگهبان پيگير حل مشکلات پيش آمده است.
ميرزابيگی خاطر نشان کرد: اين قانون به صورت لايحه به مجلس رفته و جزو معدود قوانينی است که با حمايت زياد شخص رياست جمهوری و با پيگيری وزير بهداشت و هماهنگی کامل مجلس، دولت و سازمان نظام پرستاری به تصويب رسيده است.
وی ضمن تشريح جزئيات قانون بهره وری نيروهای بالينی نظام سلامت به تلاشهای دولت، مجلس و سازمان نظام پرستاری برای تصويب آن اشاره کرد و افزود: بيش از 100 ساعت کار کارشناسی برای تکميل لايحه ای که ابتدا با نام تعديل ساعت کاری پرسنل رشته های بهداشتی درمانی به مجلس آمده بود با همکاری وزارت بهداشت، کميته اصلاح ساختار و مديريت کميسيون بهداشت و درمان مجلس، اعضای کميسيون بهداشت و سازمان نظام پرستاری صورت گرفت که خبر تصويب آن موج شادی را در بين پرستاران سراسر کشور ايجاد کرد.
ميرزابيگی افزود: اجرای اين قانون جزو مهمترين مطالبات و آمال و آرزوهای پرستاران است که جامعه پرستاری انتظار داشت در آستانه روز پرستار شاهد اجرايی شدن آن باشد.
وی اظهار اميدواری کرد که با رفع ايرادها و ابهامات مد نظر شورای نگهبان از سوی دولت و مجلس، تا قبل از روز پرستار به نتيجه دلخواه برسيم تا پرستاران با شور و شعف ناشی از تصويب اين قانون به خدمت رسانی خود ادامه دهند.
پرستاران بخش خصوصی با امضای طوماری مبنی بر درخواست از مسئولين برای رفع ايرادات شورای نگهبان، به حضور خود در سازمان نظام پرستاری پايان دادند.

اعلام حمایت شورای زنان

اطلاعیه حمایت از کمیته دفاع از کارگران هفت تپه

 سالهاست که طبقه کارگر ایران دوشادوش طبقه کارگر جهانی برای به دست آوردن حقوق پایمال شده خود و برای مبارزه با بی حقوقی و استثمارلجام گسیخته مبارزه نموده است و اکنون نیز در گوشه ای دیگر از این سرزمین سیستم سرمایه داری برای انباشت بیشتر و به دست آوردن سود بیشترو با سوء استفاده از نیروی کار ارزان و بیکاری وسیع که حاصل همین نظام نابرابر اجتماعی است بار دیگر به سفره کارگران هجوم برده و ابتدا با دستگیری رهبران و نمایندگان کارگران سعی در خفه کردن حرکت اعتراضی آنان و سپس با زهر چشم گرفتن از نمایندگان کارگران به ندای حق طلبانه آنها پایان دهند. کارگران هفت تپه طی سالیان گذشته با مبارزات مداوم و گسترده خویش سعی در بدست آوردن حقوق اولیه خود داشته اما پاسخ این ندای حق طلبانه آنان با زندان و تهدید و فشار بوده است . کارگران در ادامه تلاش بی وقفه خود در آبان ماه هشتاد وهفت دست به تشکیل سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه زدند.نظام سرمایه داری درپاسخ به اعتراضات و این عملکرد کارگران8تن ازاعضای هیئت مدیره سندیکا کارگران از جمله فریدون نیکو فرد،جلیل احمدی، نجات دهلی، رضا رخشان ، قربان علی پور، محمد حیدری مهر،محمد بساق را دستگیر نمود و آقای علی نجاتی رئیس هیئت مدیره از تاریخ 18اسفند ماه تاکنون در مکان نامعلومی در بازداشت به سر می برد اما بقیه اعضاء با قید کفالت آزاد شدند. باز هم  سرمایه داران در راستای اهداف خود می خواهند زمینهای کشاورزی کارخانه را به فروش رسانده و چهار هزار کارگر و خانواده هایشان را بیشتر از این دچار فقر و تنگدستی نمایند

ما اعضای شورای زنان ضمن دفاع از آزادی ایجاد تشکل های مستقل کارگری و جنبشهای مختلف اجتماعی به امضاء کنندگان حمایت از کمیته دفاع از کارکران هفت تپه پیوسته وپشتیبانی بی دریغ خود را از آنان اعلام     می داریم. ما ضمن آرزوی موفقیت برای کارگران هفت تپه سایر کارگران را در نقاط مختلف ایران و جهان به پشتیبانی واقعی و بی دریغ از مبارزات حق طلبانه کارگران هفت تپه فرا می خوانیم و خواستار آزادی علی نجاتی رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هستیم.    

شورای   زنان 24/1/1388                                                                                                       

http://showrayezanan.blogfa.com

اخراج کارگران شرکت آهنگرى تراکتورسازي، کبريت‌سازى تبريز، مجتمع صنعتى شمال‌غرب، شرکت نقش جهان و چند واحد توليدى ديگر ...:

خبرگزاری ايسنادر تاریخ 24 فروردین گزارش داد : نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اخراج تعدادى از کارگران واحدهاى صنعتى و توليدى تبريز، گفت: اين موضوع بايد توسط مديريت استان پيگرى و نتايج آن به نمايندگان استان در مجلس و وزراى مربوطه گزارش شود.
حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الدينى تصريح کرد: اخراج کارگران مساله‌اى مهم و اساسى است و نبايد از کنار آن به راحتى عبور کرد چرا که با اين اقدام درآمد عده‌اى قابل توجه از مردم به خطر افتاده است.
وى اظهار كرد: استاندارى آذربايجان شرقى در اين باره بايد علت اخراج کارگران از واحدهاى مزبور را بررسى کند چرا که در شرايط فعلى چنين کارى تبعات منفى مختلفى به دنبال خواهد داشت.
ميرتاج‌الديني، علاوه بر استاندارى و معاونت‌هاى آن، ادارات کل کار و اموراجتماعى و صنايع و معادن استان را نيز از جمله دستگاه‌هايى برشمرد که بايد گزارشى در زمينه اخراج کارگران به مقامات عالى رتبه و همچنين نمايندگان مجلس ارايه کنند.
عضو هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى با اشاره به نزديکى انتخابات رياست جمهورى در کشور، خاطرنشان ساخت: هر چند اخراج کارگران در هر شرايطى و هر زمانى آثار سويى به همراه دارد، اما در حالى که کشور آماده برگزارى انتخابات مي‌شود، چنين اعمالى نتايج ناخوشايندى در پى خواهد داشت.
گفتنى است اخيرا" شرکت آهنگرى تراکتورسازي، کبريت‌سازى تبريز، مجتمع صنعتى شمال‌غرب، شرکت نقش جهان و چند واحد توليدى ديگر، تعدادى از کارگران خود را اخراج کرده‌اند.
فرهنگى ديگر نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسلامى نيز گفت: اخراج کارگران برخى از واحدهاى صنعتى منطقه، آثار و تبعات منفى اجتماعى خواهد داشت.
به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه آذربايجان شرقي، محمدحسين فرهنگى در نامه‌اى به وزراى صنايع و معادن و کار و اموراجتماعى و کشور، خاطرنشان کرده است: اين اقدام در آستانه برگزارى انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى بدون ترديد بازخوردهاى گسترده اجتماعى در پى خواهد داشت.
وى با اشاره به اين‌که در جريان اخراج کارگران در تبريز فعالان بخش‌هاى توليدى مورد ظلم قرار گرفته‌اند، يادآور شده است: اين درحالى است که عناصر ستادى و غير توليدى که فاقد هر گونه منطق اقتصادى است همچنان بر سرکار خود حاضر مي‌شوند.
نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن خواستارشدن نظارت و پيگيرى مسايل مربوط به اخراج کارگران برخى از کارخانجات تبريز توسط وزارتخانه مربوطه، تاکيد کرده، مناسب است وزارتخانه‌هاى مرتبط و مسوول نظارت‌هاى لازم در اين باره را داشته باشند.

اجتماع اعتراضی کارگران کارخانه پاکریس

کارگران پاکریس در سمنان همچون بخش کثیری از کارگران سراسر ایران ماه ها است که دستمزدهای خویش را دریافت نکرده اند. وضعیت معاش کارگران بسیار وخیم است. آنان درمیان موج بدهکاری ها غوطه می خورند. صاحبان مغازه ها به خاطر حجم سنگین بدهکاری های این کارگران حاضر به دادن نسیه به آنان نیستند. خانواده های کارگران برای تأمین غذای روزانه خود با کوه مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. آنان قادر به پرداخت اجاره بهای آلونک خود نیستند. این وضع ماه ها است که ادامه دارد و اینک جان کارگران به لب رسیده است. کارگران در روز 23 فروردین در مقابل استانداری سمنان اجتماع کردند. آنان به جنایات کارفرما اعتراض کردند و خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شدند.

  

منبع: آژآنس ایران خبر

24 فروردین 88

ضرب و شتم کارگران پرریس توسط نیروی سرکوب

سرمایه داران صاحب کارخانه پرریس سنندج در روز یکشنبه 23 فروردین از ورود کارگران به سالن های کار کارخانه ممانعت کردند. آنان همچنان حرف چند ساله خود را تکرار می کنند که گویا اسیر مشکلات مالی هستند و این که می خواهند کارخانه را تعطیل کنند و کارگران نیز باید به بیکار شدن