اعتصاب کارگران بخش نظافت آلمان  با موفقیت به  اتمام رسید

دراین اعتصاب زنان نقش تعیین کننده ای ایفا کردند

 

آزاده ارفع

 

برای اولین بار کارگران بخش نظافت  آلمان دست به اعتصاب زدند. اعتصابی که شاید  دست آورد چشمگیر ما دی برای آنان نداشته اما باعث  همبستگی کارگرانی گشته که تا کنون این تجربه را در زندگی خود نداشته اند . همبستگی میان  کارگرانی که اکثرا به شدیدترین نحوی  استثمار میشوند و در مقابل کمترین دستمزد نیروی کار خود را میفروشند.

 

 طبق آمار رسمی   تعداد کارگران بخش نظافت 000 860 نفر میباشند. از این تعداد تنها 57000 نفر عضو اتحادیه ها هستند. بیش از نیمی ازکارگران شامل کارگرانی میباشند که حداکثر دستمزد آنها 400 یورو می باشد که به اصطلاح آلمانی آن را "مینی جاب" یا کار خرد مینامند . 75% درصد این کارگران حتی از حداقل دستمزد بهره مند نیستند. شایان ذکر است که دو سوم کارگران بخش نظافت را کارگران زن و مهاجرین و خارجیان تشکیل می دهند.

 

 کارگران اعتصاب کننده زیر پوشش اتحادیه(1) قرار داشتند و بعد از چندین اعتراض و اعتصاب که  بیش از یک هفته  طول کشید بر سر نکاتی با صاحبان کار به توافق رسیدند.

 یک روز قبل از آغاز مذاکرات 2700 کارگر در 255 محل کار در شهرهای مختلف آلمان دست به اعتصاب اخطاری زدند. سپس بعد از چندین اعتصاب پی در پی در محل کار با تظاهرات  خیابانی به اعتصاب خود ادامه دادند.

 

 مطالبات کارگران که از طریق اتحادیه مربوطه با صاحبان کار به بحث گذاشته شد چنین بود:

1- پرداخت دستمزدها بر مبنای تعرفه

2-   تعیین حداقل دستمزده برمبنای 8,7 یورو درساعت

3- پرداخت هزینه  بیمه سالمندان توسط  کارفرمایان

4- خاتمه یافتن نابرابری دستمزدها میان بخشهای شرق و غرب آلمان

 

  طرفین مذاکره کننده  بر سر چند مورد از این مطالبات  به توافق رسیدند . البته  این توافقات به نشست و تصمیم نهایی کارگران اتحادیه در تاریخ 10 نوامبر قطعی خواهد شد و تا دو سال اعتبار خواهد داشت و از اول ژانویه به اجرا در خواهد آمد.

 و اما نکات توافق شده بدین قرارند: 

- افزایش دستمزدها و اختصاص  دوره های آموزشی بیشتر در بخش نظافت  

- افزایش دستمزدها در غرب آلمان به میزان 3,1%  و در شرق آلمان 3,8% و بنابراین تعیین  حداقل دستمزدها در شرق آلمان به فرار ساعتی 7 یورو و در غرب آلمان ساعتی 8,55  یورو

-محاسبه دستمزدها بر اساس تعرفه  

- سرمایه داران دربرابر هر 100 یورو دستمزد باید 23 یورو به صندوق " بیمه سالمندان" کارگر واریز کنند

 

تفاوت فاحش سطح دستمزد بین شرق و غرب آلمان و تبعیضی که بر کارگران بخش شرقی آلمان روا می شود در این اعتصاب به شکل بارزی به نمایش در آمد. همانطور که از نتایج اعتصاب دیده می شود علیرغم افزایش بالاتر دستمزد در شرق نسبت به غرب آلمان باز هم حداقل دستمزد در شرق آلما ن کمتر از غرب میباشد.

 

صاحبان شرکت ها در ابتدا تلاش کردند  به بهانه بحران اقتصادی جلوی اعتصاب کارگران را بگیرند. اما بعد از مطلعاتی که از طرف اتحادیه " ای گی باو" منتشر شد روشن شد که نه تنها بحران اقتصادی برای شرکت های بخش نظافت ضرر نداشته است بلکه آنها بیشترین سودها را نیز به چیب زده اند. این شرکت ها در سال گذشته بیشترین استخدام ها را داشته اند در صورتی که در شرایط بحران اقتصادی میبایستی اخراج ها افزایش می یافت. همین امر باعث شد که اعتصاب با واکنش مثبت رسانه ها مواجه شود.

 رسانه ها نقش شرکت هائی که به عنوان  کارفرما در این بخش عمل می کنند و نیز شرکت های واسطه را که با پرداخت حقوق های بسیار کم سودهای عظیمی را به هزینه محرومیت وفقر کارگران بخش نظافت نصیب خود می کنند  را  به نمایش گذاشتند. انعکاس شدت استثمار این بخش دررسانه ها خشم افکار عمومی علیه کافرمایان و روسای شرکت های  سودجوی بخش نظافت رابر انگیخته و حمایت مردم را از اعتصاب جلب نمود. نمونه جالبی ازاین حمایت در خانه سالمندان خود را نشان دا د. سالمندان نه فقط از اعتصاب نیروهای مسئول نظافت ابراز ناخشنودی نکردند بلکه با همبستگی کم نظیری حمایت خود را ازمطالبات آنها اعلام کردند . در برخی از خانه های سالمندان کارکنان بخش اداری به نشانه همبستگی آستین ها را بالا زده و خدمات نظافت ضروری برای سالمندان را انجام دادند. کارگران کارخانه ماشین سازی فولکس واگن نیز با جمع آوری 900 امضاء از کارگران نظافت همین کارخانه حمایت بعمل آوردند.

    

با استفاده ازفضائی مساعد رسانه ای  کارگران از طریق مصاحبه ها و اقدامات جمعی فشارها و اجحافاتی تحمیل شده به کارگران این بخش  را به اطلاع افکار عمومی رساندند. بعنوان مثال کارفرمایان بهیچ وجه حاضر نیستند نیروی کار کافی استخدام کنند به طوری که در دوره مرخصی و یا بیماری روند کار دچار اختلال نشود. آنها هنگامی که با کمبود نیروی کار مواجه می شوند کارگران دیگر را ناچاربه اضافه کاری  می کنند بدون آن که حتی ضریب افزایش دستمزده ساعات اضافه کاری را  رعایت کنند. علاوه بر آن در مواردی کارگران را ناچار می سازند که مواد پاک کننده را از حقوق ناچیز خود تهیه نمایند... افشاگری های انجام شده در متن این اعتصاب چنان تاثیرقوی از خود در افکار عمومی برجای نهاد که کافرمایان دربرابر دوربین ها و سئوالات خبرنگاران ناچار به اعتراف شدند.   

 

طی اعتصاب صاحبان کار برای شکستن اعتصاب تلاش های زیادی به عمل آوردند اما کارگران با آگاهی و  اتحاد خود این تلاش ها را خنثی  کردند. برای نمونه کارگران شرکت "آکتیو" با تشکیل" شورای کارخانه" با حیله های صاحب کار خود آگاهانه مقابله کرده و  موفق شدند نمایندگان خود را که اساسا عضو اتحادیه بودند انتخاب کنند امری که بنوبه خود خشم مدیران شرکت را برانگیخت. مدیران شرکت از طریق وعده هایی مثل پرداخت اضافه حقوق و کمک هزینه تعطیلات و...  تعداد زیادی از کارمندان شرکت را علیه کارگران بخش نظافت بسیج کردند. آنها در روز تشکیل اجلاس "شورای کارخانه " به محل اجلاس هجوم آورده و با داد و بیداد و فریاد و شکستن و بهم ریختن هر چه که دم دستشان بوده خواهان خاتمه دادن اعتصاب کارگران شدند."شورای کارخانه" توانست کنترل اوضاع را به دست گرفته و اعتصاب را علیرغم همه تهدیدات ادامه دهد.     

 

نقش زنان در این اعتصاب!

با توجه به این که این رشته اساسا" رشته ای زنانه است زنان در این حرکت نقش تعیین کننده ای ایفا کرده و  توانستند با اعتصاب خود قدرت و اراده خود را به صاحبان کار نشان دهند و ثابت کنند که تنها با اتحاد طبقه کارگر است که حتی در شرایط "بحران اقتصادی" می توان کارفرمایان را ناچار به تن دادن به افزایش دستمزد کرد. نکته مهم دیگر همبستگی بسیار زیادی میان مهاجرین و خارجیان که مانند زنان از بخش های اصلی تامین کننده نیروی کاز این شرکت ها هستند با زنان بود. شجاعت ، مقاومت در برابر تهدیدات صاحبان کار- که اعلام می کردند  در صورت شرکت در اعتصاب انها را اخراج خواهند کرد- و همکاری پیگیر آنان با همدیگررمز پیروزی این اعتصاب بود.

 

. کارگران بخش نظافت اعتصاب کردند و امید را در دل میلیون ها کارگر دیگر که تحت شدیدترین استثمارها قرار دارند بیدار نمودند. موفقیتی که کارگران بدست آوردند  حتی برای رئیس اتحادیه ایگی متال "برتهولد هوبر"- که یکی از بزرگترین اتحادیه های آلمان میباشد قابل تصور نبود. وی درروزنامه( آشتوتگارتر سایتونگ)  گفته بود که: " در شرایط بحران اقتصادی کنونی امکان افزایش دستمزد ها قابل تصور نمیباشد". در صورتی که کارگران نشان دادند که با اتحاد و همبستگی میتوانند هر چیز غیر ممکن را ممکن کنند. کارگران با اعتصاب شان هم خود آموختند و هم درس بزرگی به  اتحادیه های سازشکار آلمان دادند .

 

 

1- IG BAU  -IG Bauen- Agrar- Umwelt   اتحادیه ساختمان – کشاورزی و محیط زیست

 

2- VWکارخانه ماشین سازی فولکس واگن

 

 

Putz vorīm Verteidigungsministerium