لیست شماره ۴ ( چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۸ برابر۱۱ نوامبر ۲۰۰۹)

 

 

 

شما نیزبرای ثبت درتاریخ مبارزات مردم ایران

لیست شعارهای درون کشوررا تکمیل کنید!

 

یادداشت چهارم:

مردمان ما دو حرکت برزگ آخرین جمعه ماه رمضان (روز قدس ) و ۱۳ آبان درایران را پشت سرگذاشتند . حدت شعارها وپلاکادرها وشعارنویسی درایران این بارنه تنها درکلان شهر تهران بلکه دراصفهان - شیراز- تبریز- کرمانشاه- قزوین- اهواز- کردستان- سیستان خرم اباد- رشت- لاهیجان گرگان زاهدان- ارومیه- بروجرد- ایلام- شوشتر- همدان بندرعباس ودیگرشهرها ... بالا برده شدوبدین مناسبت سری چهارم شعارها راانتشارمی دهم .

همانگونه که پیشتر آوردم :

این شعارهاراازمیان گزارشات، فیس بوک ها،یوتوپ ها،ایمیل ها ومطالب تویتردرون کشورفراهم آوردم .

درصورت امکان تکمیلش کیند تابرای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموزباشد

می توان وباید ازمبارزان داخل کشوردربرابر رودررویی با آتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسلامی وایستادگی ها ومقاومت میلیون ها تن از دختران- پسران زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران آموخت !

 

نکته پایانی: دوستانی برمن خرده می گیرند، که چرا فلان شعاررا ننوشتی؟ برای اینکه با سلیقه ات جورنبود؟ همین جا برای آخرین باریادآور گردم : من این کاررا برای پسند سلیقه من و دیگری و به دستور این و آن فراهم نکردم ونمی کنم. بلکه آنرا کاری ماندگاروبرای بررسی جامعه شناسی و وارسی تاریخی این مرحله ازمبارزات مردمان ایران،برای دو فردای دیگرفرام می آورم.

این سری چهارم شعارهاست که بدست شما می رسد. خیلی ازشعارهای مد نظرشما ای بسا درلیست پیشین آمده باشد، من دراساس ازآوردن تکراری شعارها تا حدی درلیست هاپرهیزکرده ام. این نکته رانیزاضافه کنم: من داعیه این ندارم که همه شعارهای تا به امروزطرح شده دردرون کشورراهم درلیستم جا دادم، ولی نکته ای را با مسئولیت ادا می کنم وآن اینکه تا جائیکه وقتم اجازه داده، ایمیل ها، گزارشات،یوتوب هاوفیس بوک را دنبال کردم تاشعاری را جا نگذارم واگرغفلتی صورت گرفته، عمدتا ازمن است. تنها ازاین سوست که همه شما را به یاری می طلبم، چنانچه این کاررا می پسندید،آنرا ازآن خود بدانید وشعارهای دریافتی را به آدرسم بفرستید تا ثبت شود.دست یکایک شما را برای این همراهی ها به گرمی می فشارم .

 

با احترام

امیرجواهری لنگرودی

لطفا شعار های تکمیلی را به این آدرس ارسال دارید .

gbgandishe@yahoo.ccom

 

 

ملّت آقا بالا سر نمی خواد / جمهوریِ مردمی بپا باد۰۰۰

*بسیجی وپاسدار برادرِ ملّته /کا رش برای مردم هم خدمت و حرمته

؛دیگر اسیر حرفِ زورِ آقا نمی شه / با مردمون جنگیدن مستوجبِ ذلّته ۰

*تا یارِ مرا رها نسازید / بیهوده به صحبت و نمازید

این تازه اولش بود/ ایران را پس می گیریم

جنبش سبز زنده است/ دیکتاتور بازنده است

ای رهبر کودتا، این آخرین پیام است/ جنبش سبز ایران آماده قیام است؛

دیکتاتور، دیکتاتور/ این آخرین پیام است، ملت سبز ایران آماده قیام است؛

نسل ما آریاست/ دین از سیاست جداست

نسل ما آریاست/ دین از حکومت جداست

استقلال، آزادی/ جمهوری ایرانی

*حزب همین حزب الله / چون حزبِ رستاخیزِ شاه

شد کنده گورش والله/ شد عمرِپستش کوتاه ۰

*حق به حقدار میرسد آخر / چشمِ بد کور می شود آخر

ظلمتِ شب بسر رسد آخر / روز لبخند می زند آخر

هموطن به پاخیز/ از هر سکوت به پرهیز

هم میهن کارگر، معلم، پیشه ور/ اتحاد، اتحاد

جنبش سبز میهن/ زد تو پوز اهریمن

سکوت هر هم وطن/ خیانت است به میهن

ایرانی اتحاد اتحاد/ علیه ظلم و بیداد

ایرانی با غیرت/ حمایت حمایت؛

دانشجوی دلاور/ حمایتت می کنیم

نترسید نترسید/ ما همه با هم هستیم

وقتی که با هم هستیم/ از چی باید بترسیم

خوني كه دررگ ماست /هديه به ملت ماست

می میرم می میرم/ ایران رو پس می گیرم

ایرانی می میرد/ ذلت نمی پذیرد

کروبی دستگیربشه/ ایران قیامت می شه

کَشتی جوانان وطن/ مرگ بر تو، مرگ بر تو

تجاوز، شکنجه/ دیگر اثر نداره

اعتراف، شکنجه/ دیگر اثر ندارد

توپ، تانک، بسیجی/ دیگر اثر نداره

توپ ، تانک ، مسلسل/ دیگر اثر نداره

توپ ، تانک ، تجاوز/ دیگر اثر نداره

پول نفت چی شده / خرج بسیجی شده

ما اهل کوفه نیستیم/ پول بگیریم بایستیم

مزدور بیا پول بگیر

ما اهل کوفه نیستیم/ پشت یزید بیایستیم؛

بسیجی واقعی/ همت بود و باکری؛

ننگ ما ننگ ما / صدا و سیمای ما؛

نیروی انتظامی/ حمایت حمایت؛

يک ملت ، یک دولت / آن هم به راي ملت

آخوند خدايي مي کنه / ملت گدايي مي کنه

خامنه اي حيا کن / حکومت را رها کن

استبداد آخوندي دشمن مردم ما

نابود بايد گردد

تا ايران آزاد نشود/ ملت آروم نشود

کشتار زندانيان/ کشتار ايرانيان

توپ ، تانک ، بسيجي ديگر اثر ندارد/ ملت ايران زمين ديگر طاقت ندارد

مرگ بر طالبان / چه غزه ،چه لبنان ،چه درمجلس ايران !

خوني كه دررگ ماست ,هديه به ملت ماست

نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران

ايراني ميمرد / ذلت نمي پذيرد

دیکتاتور دیکتاتور این آخرین پیام است- ملت سبز ایران آماده قیام است

دولت کودتا ، استعفا استعفا ، خیابان کریمخان

برپا خیز ، از جا کن

دولت کودتا ، استعفا استعفا

آن خس و خاشاک تویی ، دشمن این خاک تویی

ما اهل کوفه نیستیم ، پول بگیریم بایستیم

مرگ بر روسیه

وای اگر صانعی حکم جهادم دهد!

مردم چرا نشستید/ ایران شده فلسطین؛

فلسطین ایران است/ استبداد ویران است؛

رای ما گم شده / ایران فلسطین شده؛

رأی ما خون شده / ایران فلسطین شده؛

فلسطین کجائی/ کهریزک را ببینی

ای مردم فلسطین/ کهریزک را ندیدید؛

رای ما خون شده، ایران فلسطین شده

فلسطین، فلسطین /ما هم مثل تو هستیم؛

فلسطین، ایران است/ استبداد، ویران است

فلسطین را رها کن/ فکری به حال ما کن؛

نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران؛

نه غزه، نه لبنان/ فقط فلات ایران؛

تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خونبار/ چه در غزه ، چه در لبنان، چه درقدس و چه درایران؛

مرگ بر طالبان، چه در غزه، چه در لبنان، چه در مجلس ایران؛

مرگ بر استکبار/ چه در ایران ، چه در لبنان

 

کهريزک ، اعتراف / ديگر اثر ندارد

زندانی سياسی آزاد بايد گردد

كروبی بتشكن/ بت بزرگ رو بشكن

یاحسین، میرحسین/ جانم فدای میهن

درود بر منتظری

ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما

تجاوز، شکنجه دیگر اثر ندارد

رای ما گم شده، ایران فلسطین شده

دیکتاتور حیا کن سلطنت رو رها کن

 

هنگامی که احمدی نژاد به سوی محل نماز جمعه می رفته است. مردم شعار می دادند:

دروغگو، دروغگو، ۶٣ درصدت کو؟؟؟

 

از شعارهای جدید امروز، از جمله این شعارها به گوش می رسید:

چه ایران چه غزه/ کشتن مردم بسه

ایران شده جنایت / غزه بیا حمایت

دیکتاتور بیچاره / بازی ادامه داره

دروغگو برو گمشو؛

برادر رفتگر، محمود بردار و ببر؛

رهبر ما قاتله/ ولایتش باطله؛

دولت باطل نمی خوایم / رهبر قاتل نمی خوایم؛

اشک تمساح نمی خوایم/ دولت مصباح نمی خوایم؛

دروغگو، دروغگو/ اکبر هاشمی کو؛

این نماز باطله / پیش نماز قاتله ؛

جنتی لعنتی، تو دشمن ملتی؛

کودتا، کودتا، ننگ به نیرنگ تو/ خون جوانان ما میچکد از چنگ تو؛

ملت سبز ایران/ دیکتاتوری نمی خواد؛

ولایت نظامی، دولت کودتائی/ استعفاء استعفاء؛

دولت کودتا / استعغاء ، استعفاء؛

یا حجت ابن الحسن / ریشه ظلمو بکن؛

منتظری زنده باد/ صانعی پاینده باد

تجاوز، شکنجه دیگر اثر ندارد.

نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران

مرگ بر روسیه/ مرگ بر چین

توپ، تانک، بسیجی دیگر اثر ندارد

پول نفت چی شده ؟ / خرج بسیجی شده می باشد.

 

 

شعار های ۱۳ آبان ۱۳۸۸

مرگ بر ديکتاتور

مرگ بر جمهوری اسلامی

خامنه ايی قاتله / ولايتش باطله

اینکه میگن عادله/ قاتله! قاتله!

ننگ ما، ننگ ما/ رهبر الدنگ ما!

بشنو شعار ملتای رهبر بی غیرت/

مرگ بر خامنه ای

جنتی لعنتی /تو دشمن ملتي

مرگ بر جنتی

مرگ بر احمدی نژاد

مرگ بر اصل ولايت فقيه/ تجاوز، جنايت، مرگ بر اين ولايت .

مجتبی بمیری / رهبری را نبینی

فاشیست مزدور نمی خوایم/ حکومت زور نمی خوایم

اشک تمساح نمی خوایم/ دولت مصباح نمی خوایم

سپاه جنایت می کنه/ رهبر حمایت می کنه

زندانی سیاسی آزا باید گردد

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

توپ ، تانک ، کهريزک/ ديگر اثر ندارد

توپ، تانک، بسیجی / دیگر اثرندارد

دولت کودتا استععفا استعفا

دولت بی چشم و رو/ حق مسلم ات بود

احمدی به گوش باش / این آخرین پیامه

تا احمدی نژاده / هر روز همین بساطه

برادر رفته گر/ محمود بردار ببر

نصر من الله و فتح القریب/ مرگ بر این دولت مردم فریب

 

شعار ملت ما/ دین از سیاست جداست

نه شرقی ، نه غربی ، دولت سبز ملی

نه آمریکا، نه روسیه / ایران مال ایرانیه

سفارت روسيه/ لانه جاسوسيه

مرگ بر روسیه

اوبا، اوباما / یا با اونها یا با ما

 

قدرت اصلی مردمه / نه آنکه تو توهمه

بدانید بدانید/ ما همه یک صداییم.

نتریسین! نترسین/ ما همه با هم هستیم

ایرانی با غیرت/ حمایت! حمایت!

ما همه با هم هستيم / ملت بي شكستيم

ما همه یک صداییم/ همه خون نداییم

نداييم، سهرابيم/ ما همه يك صداييم

حكومت زور نمی خوايم/ پليس مزدور نمی خوايم

دانشگاه پادگان نیست

مذاکرات مخفی/ مایه ننگ ملی

تجاوز، شکنجه / دیگر اثر ندارد

فریاد هر ایرانی / آزادی و آزادی

 

بسيجی بيا سبز شو

موسوی زنده باد ، کروبی پاينده باد

ياحسين ، ميرحسين / میرحسین

کروبی زنده باد /موسوی پاینده باد

کروبی باغیرت / برس به داد ملت

کروبی بت شکن / بت بزرگ رو بشکن

الدنگ حیا کن/دانشگاه را رها کن

الدنگ بی کفایت/ استعفاء استعفاء

 

بسیجی حیا کن / دانشگاه را رها کن

دانشجویی سهمیه ای /همینه همینه

در سالن باز نشه/ اینجا قیامت میشه

مازن و مردجنگيم/ بجنگ تا بجنگيم

*ایران رنگین کمان است / تا روز آزادی در رزم و پیکار است

 

 

سایت سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

برای انتشار مطالب در سايت با آدرس orwi-info@rahekargar.net

در موارد ديگر برای تماس با سازمان از آدرس public@rahekargar.net

استفاده کنید!