یی یی ی ی

ی :ی Ӂ

:

 

Winston Churchill, Franklin Roosevelt and Joseph Stalin at the Yalta Summit in 1945

 

20 ی ی ی 1989 ی . ی ی юی ی ی ی ی .

ی ی ی юی ی ی ی ی یی ʐی . ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ʘ ی .

ی ی یی ی ی ی ѐ .ی Ӂ ǘی ی ی ی ی ی یی ی юی . یی ی یی Ә ی ی ی ی ј یی ی ی ی یی .

ی ی Ԙ ی ی یی . ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی .ی ی ی یی ی ǐ . ی ی ی :

1989 Ԙ یی ی .

ی یی ی ی ی ی ی یی ی .

 

ی ی ی ی Ȑیی یی ی ی ی ی ی Ș ی . ی ی ی ی ѐی . ی ی ی ی юی ییی ی ی ѐی .

یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . یی ی ی ی 1940 ی ی ی ییی .

ی ی یی ی ی . ј ی ییی یی یی ѐ ј ǘی ی . یی ی . ј ی ی :

ی ѐ ی ǘ

یی ی ی .

ی ј یی ی ی ѐی . ی ی ی ی .

ی ی ی ی یی یی . 1877 :

ǐ ی ی یی ی یی ی

Ȑی ǐ یј ی Ȑی

ی ی ی ی ی

ییی ی . ی ی ی ی  ی ی  . ی

ی ی ی ی ی ی ی یی

ی ی ی ی ی ییی .

Ԙی "ی ی " ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی Ԙ یی ی . ی یی ی ی ϡ эی ی ی ی ی ѐ .ی ی ѐ ی ی ی یی .эی یی ی 1944 Ә ѐ ی ی ی :

"ی ی ی . ی ݘ ی

Ӂ ی . ی

ی ی . Ȑی 捘 ѐی ی. ی ی ی

ݘ ی ی 90 ی 90 ی ی

یی50-50 ی"

эی ی ی ی ی ی ʘ .

" ی . ی . ی ی ی

Ә ͘ . Ӂ ی ی ی ی ی

ی ی . Ӂ "

ی ی Ә ǘ . ʘ ی . ی ʘ ی یی ی ی .ی ی : ی .

 

ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی Ә ی یی ی ی یی یی ی ی ی ی ی эی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی یی یی . ی ی ی . ی یی ی ی یی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی :

یی . ی

ی ی ی یی юی ی ی .

Ԙ

ی .ی ی эی

ی ی .ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی یی ی یی . 1944 ی یی ی .ی ی یǍ ی یی ی Ԙی ی ی юی ی ی ی .ی ی ی ی ی ی ی Ӂی . ی ی Ӂی ی ی Ґ ی э یی ی . ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ʘی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

1947 ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ǘ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی :

ی ی ی ی (1944-1947) ی

ی ǁیی ѐ ј .ی (

-) ی ǘی ی ی .

ی ی .

یی ی ی یی ی ی ی ی 1940 ی یی юی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ی ј ی .Әی ی یی ی 1917 ی . ѐ ی ی یی . ی Әی ی ی یی یی ی ی یی یی ی ی ی .

ی ی ی ی Ӂی ی ی ی ی ی ѐ ی ی .юی ی ی ی .ی ی یی ی ѐی .

ѐ ی 1924 ی یی ی ی .ی ی Ԙ یی ی ѐی ی ی ی ی ј ی ѐ یی . ی ی ی ی ی ی .

Әی 1929 ی ی یی . ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ǘ ی ǘ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ѐ ی ی .

Әی ی ی ی ی ی ی . ی ǘ ی ѐ ی ی ی 1932 یی Әی ی ی یی ی ی .ی ی ی ی .ی یی ی یی ی . یی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی ϐѐی ی ی ی .

Әی ی یی ی ی ییϐی ی ی ی ی یϐی ی ییی . ی ی ی ی ی . Әی 1940 ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .

ی Әی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی Ȑی ی ی ی ی ی ی ی юی ی . ی Әی ی ی : ی ی юی ی ی ی ѐی ی ی Әی ی .

Әی ی Ϙ ی ی Ș Әی ی ی یی Әی 1938 ی ی . ی ی ی ی ی ѐی ی .

Әی ی ی ی ی یی ی ی یی ј ѐ یی . ی ی ی Әی ی ی ی یی ی یی ی ی Ȑ .

ی ی ی ی ی ی(ی یی یی ی ϐی ی ) . ی ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی . ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ј ی . یی ی . ی ی ی ی ی ی .

یی јی ی ی ی ی .ǐэ ی ј ی ی ی ی ی ی ی ǘی ѐ .یی ی ی ی ی ی .

ј ی یϐ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ύ ی ی ی ی ی ی ی ی .

1950 ی ی یی ی ی ی . ی ѐ ی ǘی ی ی ѐ . ǘ ی ی ی ی ی ی . 1980 ی ی ی ی یی یی ی .

ی ی ی ی ʎی ی ی 1989 ییی ی ی ی ی یی . ی ی ی یی .

ژ ی ی ی ی јیی ی ی ی ی ǐی . ی ییی ی ی ی ی јی .

22 2009