به خشونت علیه زنان باید پایان داد!!!

 

آزاده ارفع

 

هر سال در 25 نوامبر زنان جهان در مقابله با خشونت به شیوه های مختلف نوشتن مقالات، سازمان دادن سخنرانی ها، دادن بیانیه ها و راهپیمایی ها و... - واکنش نشان میدهند. زنان از زمانی که به حقوق خود آگاه شده اند دست از تلاش خستگی ناپذیر برای لغو قوانین ضد زن و تغییر فرهنگ جامعه دست بر نداشته و این مبارزه همچنان ادامه دارد. تشکیل کانون ها ، انجمن ها و خانه های حمایت از زنان خشونت دیده از جمله اقدامات عملی زنان دراین مبارزه است. در اینجا به مشکلاتی که زنان آلمان برای مبارزه علیه خشونت دارند اشاره یی کوتاه مینمایم .

 

زنان آلمان از طریق ایجاد " انجمن مشاوره زنان و مرکز تلفن اضطراری زنان" و دهها انجمن های دیگر برای روشنگری در میان زنان و جامعه آلمان فعالیت مینمایند . یکی از مشکلات جدی انجمن های زنان برای کمک و حمایت از زنان خشونت دیده کمبود بودجه است. "انجمن سراسری کمک رسانی کارگری" (آوؤ) برای تامین مالیه حدود 260 خانه زنان تلاش میکند. بودجه اختصاص یافته کنونی طوری است که برای حمایت از زنان و کودکان آنان، از جمله زنان دانشجو یا کم درآمد که در خانه خود مورد خشونت قرار گرفته اند موانعی جدی ایجاد می کند. به زنان خشونت دیده در ایالت های مختلف آلمان بطور یکسان برخورد نمیشود. در مجموع بودجه مربوطه نیازهای این مراکز را تامین نمیکند بویژه در برخی از ایالت های آلمان بودجه تعیین شده برای این امر نه تنها کافی نیست بلکه بسیار ناچیز است. امری که مشکلات عدیده ایی را برای کمک رسانی ایجاد مینماید.

 

بنا به گزارش انجمن سراسری کمک رسانی کارگری (آوؤ) سالانه بیش از 40 هزار زن و بچه در جستجوی چنین حمایت هایی هستند. بیش از 90 درصد این جویندگان کمک معمولا کسانی هستند که آماده به کار محسوب شده و بنابراین در طی اقامت شان در خانه های امن باید از وضعیت مالی خود به اداره کار یا اداره تامین اجتماعی گزارش دهند تا در صورت اثبات به نیاز، به لحاظ مادی از طریق این ادارات مورد حمایت قرار گیرند. زنان کم درآمد معمولا با مشکل قرض روبرو میشوند و این خود فشار مضاعفی است که بر این زنان ضربه خورده وارد میشود.

این فشارها و کمبودها در شرایطی صورت میگیرد که دولت چند ماه پیش حدود 450 میلیارد یورو به بانک ها کمک مالی نموده و ذره ایی از این کمک را به این مشکل جدی اجتماعی اختصاص نداده است. آن هم در شرایطی که طبق آمار رسمی سال 2004 یک زن از هر سه زن در آلمان به نوعی- از تجاوز جنسی گرفته تاکتک و سیلی و.. - مورد خشونت قرار گرفته است. در حال حاضر بودجه فعلی این انجمن ها و مراکز کمک به زنان خشونت دیده از طریق موسسات خیریه جمع آوری کمک مالی تامین میشود.

 

این خشونت ها اما هزینه بسیار زیادی برای جامعه آلمان ببار می آورد. زنانی که مورد ضرب و شتم قرار میگیرند به مرور دچار بیماری های روحی و جسمی شده و بطور مرتب به دلیل بیماری مرخصی استعلاجی گرفته و یا بالاخره کار خود را از دست داده و بیکار شده و یا برای تامین زندگی خود به ادارات دولتی وابسته میشوند. هزینه ایی که از این بابت به دولت تحمیل میشود به مراتب بیشتر از هزینه ای است که دولت می توانست برای پیش گیری این مشکل اجتماعی اختصاص دهد.

 

برای پیش گیری از خشونت علیه زنان در خانواده تشکیل مراکز مشاوره متعدد میتواند گامی در این جهت باشد. زمانی که آموزش کافی علیه خشونت وجود داشته، و با کوچکترین علایم بروز خشونت امکان استفاده از این مراکز مشاوره بدون هزینه ممکن باشد، مسلما" میتوان درصد خشونت را بطور چشم گیری پائین آورد.در حال حاضر 150 مرکز مشاوره زنان و مراکز تلفن اضطراری در سراسر آلمان وجود دارد که با توجه به ابعاد خشونت در این کشور مطمئنا نمیتواند پاسخگو این معضل اجتماعی باشد.

 

"اتحادیه کارگران بخش آموزش و علوم" برای مقابله با این معضل اجتماعی خواهان سازمان دادن کیفی آموزش وارتقا آگاهی عمومی شده است. زنان همجنس گرا و دگر جنس گرای برلین نیز برای مقابله با خشونت علیه زنان کارزاری را سازمان داده اند.

 

جهانی بودن اهمیت مبارزه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان از آن جا روشن میشود که در جامعه آلمان که یکی از پیشرفته ترین جوامع سرمایه داری معاصر است هنوز یک سوم زنان به این یا آن شکل قربانی خشونت جنسی میباشند. این حقیقت نشان میدهد که امر مبارزه علیه ستم جنسیتی در شکل خشونت، مبارزه ایی دائمی و تعطیل ناپذیر است.

 

 

در انتها لازم است که به یک نکته اشاره شود که مبارزه بی وقفه زنان در چند سال گذشته این نتیجه را داشته است که زنان بر عکس گذشته که تمایلی به ابراز علنی خشونت علیه خود را نداشتند بیشتر به این مراکز مراجعه کرده وتا حدودی به حقوق خود آشنا شده اند. و این نشانه گامی به جلو در این عرصه میباشد.