لیست شماره ۵ ( جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ برابر۴دسامبر ۲۰۰۹)

 

شما نیزبرای ثبت درتاریخ مبارزات مردم ایران

لیست شعارهای درون کشوررا تکمیل کنید!

 

 امیرجواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸

یادداشت پنجم :

مردمان ما دوحرکت برزگ آخرین جمعه ماه رمضان (روز قدس ) و ۱۳ آبان درایران را پشت سرگذاشتند . اکنون دربرابرما ۱۶آذر(روزدانشجو) قراردارد .توده وسیع جوانان و دانشجویان سراسرایران،خود رابرای این روزآماده می سازند . باشد که ۱۶آذرامسال با جنبش وسیع مردمان ایران گره خورد وتوده وسیع زنان جوانان- دانشجویان معلمان پرستاران خانواده های اعدامیان مادران ناپدید شده گان مادران عزا خانواده های قتل های سیاسی زنجیره ای وکارگران وبی چیزان سراسرکشوربا همراه آحاد مردم ایران باپس گیری مطالبات خود که با شعارهایشان تعریف می گردد ازننگ رژیم آدم کشان جمهوری اسلامی ایران، رها گردند .

همانگونه که پیشتر آوردم :

این شعارهاراازمیان گزارشات،فیس بوک ها،یوتوپ ها،ایمیل هاومطالب تویتردرون کشورفراهم آوردم .

درصورت امکان تکمیل اش کیند تابرای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموزباشد

می توان وبایدازمبارزان داخل کشوردربرابررودررویی باآتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسلامی وایستادگی ها ومقاومت میلیون ها تن ازدختران- پسران زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران آموخت !

 

شعار ها :

 

 

مرگ بر دیکتاتور، اتوبوس در راه است : مبدا: 22 خرداد / مقصد: دمکراسی/ ایستگاه قبلی 13 آبان / ایستگاه بعدی 16 آدر

دانشگاه بیدار است / از استبداد بیزار است

دانشجو بیدار است/ از دیکتاتور بیزار است

دانشجو می میرد / ذلت نمی پذیرد

دانشجو می رزمد/ استبداد می لرزد

بجنگ تا بجنگیم

دیکتاتور بیچاره / بازی ادامه داره

ایران شده بازداشتگاه / اوین شده دانشگاه

دانشجوی با غیرت / حمایت حمایت

بسیجی آماده باش / 16 آذرهم میاد

بسیجی حیا کن / دانشگاه را رها کن

ديكتاتور، ديكتاتور، اين آخرين پيام است/ نهضت دانشجويي، آماده قيام است

دستا مونو به هم بدیم/ تا سرنگونی رژِیم

مامادران قیام/ ایستاده ایم تا پایان

بيسجي بي غيرت/ دشمن خون ملت

مي جنگيم، مي ميرم، دشمنو ، پس ميرونيم/ ايران را پس مي گيريم

اي رهبر بي غيرت/ بشنو شعار ملت

اون كه ميگن عادله/ دروغ ميگه قاتله

خامنه ای بدونه / بزودی سرنگونه

مرگ بر هیچکس/ بجز دیکتاتور

پرچم خرچنگ نميخوايم/ رهبر الدنگ نميخوايم

ننگ ما ننگ ما/ رهبر الدنگ ما

ولایت فقیهه / با پول نفت وقیحه

ولایت سفاهت/ مایه ننگ ملت  

دیکتاتور حیا کن / کشورمو رها کن

خامنه ای بدونه / بزودی سرنگونه

ای رهبر آزاده/ خمینی چشم براته

توپ، تانک ، بسیجی دیگر اثر ندارد / خامنه ای جز خودکشی راه دیگر ندارد

مرگ بر هیچکس/ بجز دیکتاتور

دیکتاتور حیا کن / کشورمو رها کن

حق و حقوق ما كو/ راي نجات ما كو

احمدي لعنتي/ تو دشمن ملتي

آخر نگفتی آن شصت و دو درصدت گو؟

پليس ضدشورش/ احمدي رو بشورش

آزادي انديشه، باريش و پشم نميشه/ آخوند بالاي منبر، هيچوقت آدم نميشه

عدالت،عدالت،عدالت دروغین/ دست تو چیب پوتین

ايران سبز و آزاد/ بمب اتم نميخواد

جمهوري ايراني/ تنها پناه ملت

سپاه و اطلاعات/ عامل افتضاحات

وکیل ضد ملت / خجالت ،خجالت

دیکتاتور دینی نمی خوایم نمی خوایم / دمکراسی چینی و روسی نمی خوایم نمی خوایم