لیست شماره ۸ (جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸ برابر۸ ژانویه ۲۰۱۰)

 

شما نیزبرای ثبت درتاریخ مبارزات مردم ایران

لیست شعارهای درون کشوررا تکمیل کنید!

 

 امیرجواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸

 

یادداشت هشتم :

دوستان نازنین خواننده

این لیست شعارها ، سری بعدی شعارهای بعداز۱۶آذر(روزدانشجو) به اینسواست. درگذشت حسینعلی منتظری و روزهای تاسوعا وعاشورا وسرکوب گسترده حرکت دانشجویان، زنان و مردمان ایران را پوشش می دهد. برای چندیمن باراعلام میدارم: این شعارها، همه شعارهای داده شده درسراسرایران نیست. شما نیزمی توانید درانجام این کار، به من یاری رسانید یا خود مستقلا به جمع آوری شعار ها بپردازید تا این مرحله از پیشروی جنبش مردم ما و سطوح گوناگون مطالبات آنان درجایی ثبت شود.

برای اطلاع آن دسته ازدوستانی که برای اولین باراین شعارها را می بینند، یاد آور می گردم که من برای پسند خود یا آن دیگران، این شعارها را جمع آوری نمی کنیم، بلکه برای ثبت حافظه تاریخی مبارزات مردم ما دست به این کار زده و آنرا دنبال می نمایم . خواه که خو شتان بیاید یا که نیاید .

همانگونه که پیشتر آوردم :

این شعارهاراازمیان گزارشات،فیس بوک ها،یوتوپ ها،ایمیل هاومطالب تویتردرون کشورفراهم آوردم . ازهمه دوستانی که برای صفحه فیس بوک ام شعارو یوتوپ های جدید می گذارند. یا به همین ایمیل ام شعارارسال می دارند، سپاسگزارم . یاری هایی ازاین نوع به استمراراین وظیفه ازجانب من انجامد

درصورت امکان تکمیل اش کیند تابرای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموزباشد.

می توان وبایدازمبارزان داخل کشوردربرابررودررویی باآتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسلامی وایستادگی ها ومقاومت میلیون ها تن ازدختران- پسران زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران آموخت !

 

 

شعارها :

دولت کودتایی/ تو قاتل ندایی

خامنه ای یزید شد / روی یزید سفید شد

خامنه ای کافر است/دشمن این کشور است
خامنه ای یزید دوران شده/ وطن از او یکره ویران شده
نوکرش احمدی نژاده / خود خود ابن زیاده
حالا بگین آذربایجان سبزه- سیاهه- سفیده / بابا سرخ سرخیم
رهبر این نظامه / فکر میکنه امامه

جان برکف سرخ حمینی/ بگو مرگ بر این آل خمینی
ما همه لشکر حسین ایم / یاور میر حسین ایم
این همه لشکر آمده / به عشق ساندیس آمده

وصیت منتظری/ پایان این دیکتاتوری

يا حجه بن الحسن ، دل ها پر از خون شده / منتظري مظلوم، بيت اش چه محزون شده
مرگ بر رژیم یزیدی

تا دانشجو آزاد نشه/ ما امتحان نمی دیم

نه اسلام نه قرآن / جانم فدای ایران

حکومت امامه / دیگه کارش تمامه

سربازان ولایت/ عمله جنایت
توپ ، تانک ، بسیجی / دیگر اثر ندارد

وپ، تانک، جنتی ، دیگر اثر ندارد/ رهبر بجزجیم شدن، راهی دیگر ندارد
دولت کودتا / استعفاء استعفاء
ایران ما آزاد میشه / از ظلم وجور رها میشه

اینجا قمه نه تهران / بازم بگو 3-4 تان
مرگ براین ولایت یزیدی

مرگ بر رژیم یزیدی

مرگ بر اصل ولایت فقیه

مرگ بر ديكتاتور
مرگ بر خامنه اي

معاویه بدونه / به زودی سرنگونه

مرگ بر ستمگر/ یزید باشه یا رهبر

این همه لشکر آمده / علیه رهبر آمده

معاویه حیا کن / سلطنتو رها کن

ما ملتیم ، نه امت/ ما نور می خوایم ، نه ظلمت

شده كفن بپوشم / وطن نميفروشم
این وطن پر خون است / ظلم و ستم نابود است
امشب شب عاشوراست /آزدایمون درفردااست

کارگر نفت ما به پا خیز/ از جا کن بنای کاخ یزید
راه نجات ایر
ان/ رفتن به جنگ دیوان
ابوالفضل علمدار/دیکتاتوره ورش دار
ایران باید آباد بشه / ملت باید آزاد بشه

زندانی سیاسی آزاد باید گردد/ زندانی عاشورا آزاد باید گردد
دیکتاتورعوضی/ نابود باید گردد

دیکتاتور بدونه / به زودی سرنگونه.

دیکتاتور نمونه / به زودی سرنگونه

دیکتاتور نگاه کن / نهضت خدا دادیه

نائب زوری نمی خوام/ امام زمان خودش میاد
به جنگ به جنگ تا پیروزی
می کشم ، می کشم / آنکه برادرم کشت
دیکتاتور ننگت باد / منتظری روحت شاد
سگهای رهبر هار / تهران شده کربلا
این ماه ماه خون است/ سید علی سرنگون است
یا حجت ابن الحسن /ریشه ظلم رو بکن
سلام بر شهيدان /شهيد فداي ايران
خون حسين مي جوشد /ايراني مي خروشد

خون حسین است که به جوش آمده/ ملت ایران به خروش آمده
تجاوز توی زندان /اینم بود توی قران
ابوالفضل علمدار / دیکتاتور را برش دار
خدعه عمروعاصی / دیگر اثر ندارد.
ما اهل کوفه نیستیم / پشت یزید بایستیم.
اونکه تقلب کرده / عکسها رو پاره کرده .
چقدر بهت پول دادن / عکسشو دستت دادن.
ایران شده کرب و بلا / مهدی بیا مهدی بیا .
میجنگم ، میمیرم / ایران رو پس میگیرم .
حسین حسین شعار ماست /صانعی افتحار ماست .
ای رهبر آزاده / تجاور هم آزاده ؟.
حکومت عدل علی/ اینهمه نابرابری
تو این همه هیاهو / رسانه ملی کو....
صانعی خط امام / بر تو درود بر تو سلام
مراجع واقعی / منتظری ،صانعی
تجاوز توی زندان /اینم بود توی قرآن؟
دیکتاتور لعنتی/ تو دشمن ملتی

عزا عزاست امروز ،مرجع سبز ما/ پیش خداست امروز
امام اگه زنده بود / شک نکنید با ما بود

بزغاله و گوساله، محمود و علی چلاغه
میجنگم می میرم / ایران رو پس میگیرم
خونی که در رگ ماست / هدیه به ملت ماست
نصر من الله و فتح قریب/ مرگ بر این دولت مردم فریب
ایرنا و فارس و کیهان / رسانه های شیطان

یا ابوالفضل عباس/ یزید بهتر از اینهاست
ما بچه های جنگیم / بجنگ تا بجنگیم

ابوغریب و آشویتس/ نمی خوایم ، نمی خوایم

9 بهمن چهلمین روزشهدای عاشورای ایرانی /22 بهمن روز نابودی جمهوری اسلامی ( شعار نویسی روی اسکناس ها )

ولی انسان فروش، علی نکبت به دوش،رهبر کشور فروش/ زندان باید گردد

یزیدی حیا کن / خلافت را رها کن

بسیجی یزیدی/ خشم ما رو ندیدی؟

وپ،تانک،جنتی، دیگر اثر ندارد/رهبر بجز جیم شدن، راهی دگر ندارد

من به خودم شک ندارم / حجابمو برمی دارم

حجابمون اجباریه / همش روی ناچاریه

شرافت به حجاب نیست / زن، عکس توی قاب نیست

الله اکبر دشمن ماست / رهبر ما ایران ماست

زنده باد ایران،راه ماست/ حکومت ایرانی، فردای ماست

دین پر از خرافه / رو منطق و حساب نیست 

روسری چادر نمیخوایم / رژیم قلدر نمیخوایم

حجاب چون اجباریه / مایهء بیزاریه

چادر، روسری، نمی خوایم / باتوم ،توسری، نمی خوایم

آخوند خیر ندیده / بسکه خودش پلیده

چادر سر ما کرده / باز واسه زن شهیده 

آخوند پر خرافه / ملت ازش کلافه

بسکه پلیده، فکرش / همش زیر لحافه 

آخوند منبع درده / چارقد، سر ما کرده!؟

آخوند ضد انسان / میگه زنف نصف مرده

اونی که زندانیه/ بانوی ایرانیه

نه روسری نه توسری / آزادی و برابری

حجابم اجباریه / از روی ناچاریه

باچادر، بی چادر / مرگ بردیکتاتور

راه سرخ می آریم/ وقتی که همصداییم

برای سرنگونی نظام / آماده قیامیم

شکنجه ، خیانت/ رهبر بی لیاقت

خون ندا می جوشد/ ایرانی می خروشد

تحجر، جنایت/ دو پایه ولایت

احمدی لعنتی/ ننگ علم و صنعتی

سبزی ما بهانه است/ نفرتی جاودانه است

دولت کودتا، این خرین پیام است / کردستان آماده قیام است .

بخش خصوصی شدیم/ بیکار و بی پول شدیم ( شیراز)

زندگی ، معیشت/ حق مسلم ماست (شیراز)