پیروزی چشم گیر کارگران تکل (Tekel) ترکیه

پریسا آزادیان

کارگران رزمنده دخانیات ترکیه در اعتراض به تصمیم دولت جهت بستن کارخانه های تکل، دست به اقدامات اعتراضی گسترده ای در شهرآنکارا زده اند.  این مبارزات که از اواسط ماه دسامبر آغاز شده، نشانگر همبستگی عظیم •••۱۲ کارگر کارخانجات تکل از سراسر ترکیه در دفاع از حق اشتغال و مقابله با کاهش دستمزد است.

اقدام دولت برای بستن کارخانه های دخانیات در سراسر ترکیه در راستای خصوصی سازی تکل (که پیش از این در انحصار دولت بود) و فروش آن به شرکت دخانیات آمریکا- انگلیس  به معادل ۱.۱ میلیارد پوند با واکنش گسترده کارگران روبرو شد.  در نتیجه این اقدام •••۱۲ کارگر کار خود را از دست مید هند.  عاملی که باعث شعله ور شدن خشم کارگران شد، آگاهی از نقشه دولت برای اخراج کارگران و استخدام مجدد آنها بر اساس قردادهای موقت دربخش دولتی است.  دولت بدین وسیله قصد دارد از پرداخت غرامت به کارگران خودداری کند.

 کارگران در دفاع از حقوق خود از اشکال مختلف مبارزاتی از جمله اعتصاب غذا، تحصن و تظاهرات و همچنین اشغال دفتر مرکزی حزب حاکم استفاده کرده اند. اتحادیه "تِک گیدا ایش" ، که وابسته به اتحادیه "تورک ایش" است و کارگران تکل را نمایندگی میکند، از تظاهرات کارگران در مقابل دفاتر مرکزی حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه (AKP)، و از درگیری شدید پلیس و ضرب و شتم سبعانه کارگران توسط پلیس خبر داد که منجر به مجروح شدن  تعداد زیادی از کارگران شد.  پلیس تلاش کرد تا تجمع کارگران در مقابل  AKP را با پرتاب گاز اشک آور و فلفل بر هم بزند و آنها را به پارکی در نزدیکی محل براند.   هم اکنون ••• ۸  کارگر در دفاتر مرکزی اتحادیه "تورک ایش" متحصن شده اند و حدود ۱۲تن از آنها در چادرهایی که در پارک نزدیک به دفتر AKP نصب شده در سرمای شدید و طاقت فرسا در اعتصاب غذا به سر میبرند.  تعدادی از این کارگران به دلیل خودداری از خوردن غذا و نوشیدن آب در وضعیت جسمی بدی بسر میبرند و هم اکنون به بیمارستان منتقل شده اند.   پوشش خبری اعتراضات اخیر در رسانه های ترکیه به مباحث تندی در پارلمان ترکیه منجر شده است.  این حادثه به اعتبار حزب حاکم که با اتکا به رای لایه های فقیر و سنتی ترکیه به قدرت رسیده ، لطمه جدی وارد کرده است.

اما واکنش نخست وزیر ترکیه، طیب اردوان، به اعتراضات اخیر در خور توجه است.  او نه تنها اقدامات اعتراضی  کارگران را به شدت محکوم میکند بلکه کارگران را متهم میکند که  تحت تاثیرگروههای مخالف دولت قرار گرفته اند.  او به کارگران هشدار داد که بدنبال شغلی دیگر باشند و همچنین اعلام کرد که کارگران اخراجی پشیزی از دولت دریافت نخواهند کرد.

اما بدنبال تهدید اتحادیه کارگری تورک ایش به اعتصاب عمومی ، دولت اردوان مجبور شد عقب نشینی کند. اردوان نه تنها وادار به ملاقات با نمایندگان کارگران تکل و رهبران اتحادیه تورک ایش در روز پنجشنبه گذشته در آنکارا شد، بلکه درهراس از تعمق بحران و اعتصاب عمومی به وزرای  اقتصاد و کار خود دستور داد تا روز دوشنبه آینده راه حل هایی برای حل بحران ارائه کنند.  مذاکرات بین اتحادیه و دولت در ملاقاتهایی که مابین دو طرف صورت خواهد گرفت، ادامه خواهد داشت.  گای رایدردبیر اول کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITCU) اعلام کرد که  ITCU با دقت مباحث این مذاکرات را دنبال خواهد کرد.  او همچنین اضافه کرد که جنبش جهانی اتحادیه های کارگری از مبارزات برحق کارگران ترکیه علیه اخراج های دسته جمعی حمایت میکند و هیچگونه اعمال خشونتی را علیه کارگران برنمی تابد.  جبهه متحد کارگری متشکل از اتحاد شش کنفدراسیون ملی کارگری (شامل چهار اتحادیه ترکی وابسته به  کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری) اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی به درخواست کارگران، دور جدیدی از اعتصابات را سازمان خواهند داد.

پیروزی کارگران تکل (Tekel) نه تنها یک دست آورد بزرگ برای آنها بلکه برای طبقه کارگر ترکیه است.