آرشیو دیدگاهها سال ۲۰۰۸
آرشیو دیدگاهها سال ۲۰۰۷
آرشیو دیدگاهها تا آخر سال ٢٠٠٦

اگر كمكي از دست تان بر نمي آيد
!مزاحم پيشروي جنبش كارگري در ايران نشويد


حزب کمونیست ایران آرزو یا واقعیت
هادی میتروی

دگرگوني خاورمیانھ
جنگ آمریکا مرز ھا را در ھم مي ریزد.

آلن گرش
ترجمھ بھروز عارفی!

هشيارباشيم!
بهروز سورن

مصاحبه با نوام چامسکی
برگردان ناهید جعفرپور

=/div>
مصاحبه سلام دمکرات با آقای محمد اشرفی
 درباره کمپین کمیته پیگیری
 در حمایت از کارگران اعتصابی طرح نیشکر هفت تپه


دیدار با بشار الاسد
آلن گرش

برگردان بهروز عارفی
توصیه شیطان
یوری آونری

ترجمه بهروز عارفي
در آستانه 22 خرداد، روز همبستگی زنان
تشدید برخوردهای امنیتی با فعالین سیاسی در شهرهای آذربایجانگرانی و بحران نان در مصر
برگردان نادر ساده  در خدمت استعمارگر
آلن روسیو
ترجمه بهروز عارفی

مردم شناسی، سلاحی برای نظامیان
ویلیام او بیمن
ترجمه بهروز عارفی
زنان در خاورميانه
ناهيد جعفرپوربردن کارگران به مسلخ
علیرضا ثقفی خراسانیدر داغ یخ‌زدگان
فريبرز رئيس دانا

نوع دیگری از سیاست
گفتگوی پیران آزاد  با جان هالووی
این شعله خاموشی نمی گیرد!
گفت وگوی شهروند با فواد شمس از فعالان دانشجویی در ایران


قیمت نفت مرز 100 دلار را گذرنمود.
برگردان: ناهید جعفرپور

کدام «دستها از مردم ایران کوتاه»؟
گفتگوی مجیدخوشدل با تراب ثالثسال 2007 در خاورمیانه و نزدیک
برگردان ناهید جعفرپور

پیرامون ایرانیان خارج از کشور
 پاسخ زرافشان به مسعودنقره کارآرشیو دیدگاهها سال ۲۰۰۷
آرشیو دیدگاهها تا آخر سال ٢٠٠٦