آرشیو دیدگاهها سال ۲۰۰۷
آرشیو دیدگاهها تا آخر سال ٢٠٠٦

شکنجه‌گرانی که تحت نام "پزشک قانونی" نسخه میپیچند!
صدیق اسماعیلی

بمبی بعد از بمب دیگر ـ ترسیم خشونت
برگردان: ناهید جعفرپور

پول بجای صلح برای (نیمی از) فلسطین
برگردان: ناهید جعفرپور

گل‌خنده‌ای اگرچه سرخ، خاطره‌اش زيباست
احمد زاهدی لنگرودی

اعضای سابق مجاهدین وزندانیان کنونی آمریکا در کمپ تیف TIPF را دریابیم!
محمد حسیبی

زبان پدری مادرمرده‌ی من
شیوا فرهمند راد

در ضرورت تلاش راديكال براي آزادي رفقا
بابك پاشا جاويد

مارکسيسم و سنت
نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژه‌ى تاريخى" در تئورى انتقادى (بخش دوم)

فرشيد فريدونى

انتخاب با ماست انتخاب با شماست!
کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان – دسامبر 2007


جنگ ، صلح و انتخابات!
بینا داراب زند

دگر گونی خاورمیانه
در مخفی گاه های چریکی کردستان

لوموند دیپلماتیک، نوامبر 2007.
ترجمه یهروز عارفی

آناپولیس، «دهکده پاتومکین» صلح
آلن گرش
ترجمه بهروز عارفی

ونزوئلا : امیدها و تناقض ها
Gabriel Hetland
برگردان ناهید جعفرپور


نجوا کنندگان جنگ
در عراق چه می گذرد؟

آندره ا   بیستریچ
برگردان ناهید جعفرپورشکست جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك را بپذيريم
مهران پاينده، بهمن سياووشان، ناصر مهاجر    

جهانی سازی و ایران
علیرضا ثقفی خراسانی

لیبرالیسم
بینا داراب زند


جاسوسی در مورد حمله به ایران
کلود آنژلی
ترجمه بهروز عارفی
بدون بشيريه
نوشته: احمد زاهدي لنگرودي

بر عليه اشغال و باند هاي تروريستي ساختار هاي جنبش آزادي بخش عراق( بخش دوم )
برگردان ناهید جعفرپور

« چه » مثل « چماق »!
حميدرضا رحيمی

اسرائيل، يهودستيزي و جيمز کارتر
ماريانو آگيره
ترجمه بهروز عارفينلسون ماندلای فلسطینی
Uri Avnery
برگردان : ناهید جعفرپور

به بهانه انتشاریک بیانیه دانشجوئی
درضرورت گذاربه اقدام های سراسری توسط جنبش دانشجوئی


اسرائيل- فلسطين : پرده پوشي بس است
رژيس دبره
ترجمه بهروز عارفي


نی شکسته
Uri Avnery
برگردان : ناهید جعفرپور

زندانی کوچک در میان زندانی بزرگ
ژیدئون لوی
برگردان ناهید جعفرپور

زن نمونه


 چپ و مذهب

شاهین درویش- تهران


 نیل تا فرات، از افسانه تا واقع

ا. م. شیزل


مجید تمجیدی
  جنگ وزنان

  نویسنده : خانم پاتریسیا هینس

  ترجمه : فریده ثابتی

من یک شورشی اسرائیلی هستم

هوشیاری بیشتر در مورد مسایل جنبش کارگری

علیرضا ثقفی


آرشیو دیدگاهها تا آخر سال ٢٠٠٦